27 februarie – 7 aprilie 2018 – 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru România

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos, Care a murit pentru păcatele noastre, și învierea Lui, este o perioadă în care cred că Domnul vrea să ne smerim și să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din România.

Vă chem să ne unim în această perioadă: 27 februarie – 7 aprilie în POST și RUGĂCIUNE, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții , făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu (Daniel 9:1-19).

Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE de la starea actuală căldicea – ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia, o stare după voia Domnului (Apoc. 3:7-13).

Este chemarea din IOEL 2:15-17- de a ne întoarce fețele către Domnul, de a ne  smeri, de a ne pocăi, pentru a se împlini cuvântul din Faptele apostolilor 3:19-21.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării – cum spune Daniel – “noi și părinții noștri am păcătuit.” Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului. Daniel s-a rugat pentru izbăvire din captivitate și restaurarea țării, la 70 de ani după dărâmarea Ierusalimului, pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Daniel a recunoscut că starea de păcat a națiunii  a dus poporul în robie și țara a fost pustiiită. Izbăvirea vine de la Domnul, dar numai în urma pocăinței și smeririi.

Noi vedem azi cum țara noastră, dupa 70 de ani de la instaurarea comunismului în România (dec 1947), este încă în captivitate, cu o populație care vrea să plece din țară, cu resurse tot mai puține – o formă de pustiire pe care o trăim azi.   Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului.  Și noi, astăzi, Biserica lui Hristos din România,  suntem chemați să recunoaștem că starea de păcat a națiunii noastre a adus România la starea ei de astăzi. Și noi, astăzi, suntem chemați să ne pocăim, să ne smerim inimile, să ne rugăm, ca Domnul să ierte păcatele, să ne vindece țara și să vină vremurile de înviorare după care tânjim.

2 Cronici 7:14 – „Dacă  poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:

 • Pocăință intensă- să ne doară păcatele noastre, să tânjim să ne curațim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.
 • Tânjire după Domnul – apropiere de El, dor după Dumnezeu, foame și sete dupa Cuvânt și Duhul Sfânt
 • Rugăciune fierbinte- o comunicare pasionată, din dragoste, cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru
 • Durere pentru cei pierduți- să ne doară pentru oameni, să luptăm ca sufletele lor să nu ajungă in iad!

27 februarie–7 aprilie. Perioada de 40 zile este împărțită în săptămâni, în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune

Săptămâna 1: 27 februarie – 4 martie – Personal

Săptămâna 2:  5 martie – 11 martie – Familii

Săptămâna 3: 12 martie – 18 martie – Biserică

Săptămâna 4: 19 martie – 25 martie – Națiune/populație

Săptămâna 5: 26 martie – 1 aprilie – Țară

Săptămâna 6:  2 aprilie – 7 aprilie – Laudă, închinare, mulțumire

Cum postim:

 • Cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 2 zile/săptămână. Cine poate,  ar fi bine ca în acest interval să ia 21 zile de post ca Daniel, sau 7 zile sau 3 zile de post cu lichide, o dată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de zile. Dar este după încredințarea fiecăruia. Esențială este atitudinea inimii noastre și dorința de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!
 • postim de mâncăruri neesențiale (dulciuri, mâncăruri grele, sofisticate). Se poate posti cu o alimentație simplă, bazată pe legume și fructe- ca postul lui Daniel.
 • postim de timp petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe creștine), post de stat pe internet – pe Facebook
 • postim de obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (mers excesiv la cumpărături, timp pierdut prin magazine, timp pierdut în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile)

Săptămâna 1: 27 februarie – 4 martie – Personal

Pocăință,  curățirea inimii noastre în toate aspectele:

 • Relația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune
 • Relații rupte în familie (neiertare, mânie, amărăciune). Relația cu soțul/soția, cu copiii, cu rudele apropiate sau depărtate.
 • Înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; nu am luat decizii sfinte în administrarea finanțelor.
 • Relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăință de invidie, gelozie, ură, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, dispreț, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri
 • Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism! Să avem curajul de a vorbi!
 • Pocăință de orice forme de anti-Semitism (ură față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre.
 • Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
 • Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu societatea. Pocăință de atitudini greșite unde mergem – în instituții (primării, bănci, la administrația financiară, școli, unități medicale, etc.) Să nu călcăm legile!  Să fim „lumină”, „sare”! Să mergem fără frică, binecuvântând locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții.
 • Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta personal!

Săptămâna 2:  5 martie – 11 martie – Familii

Familia proprie și extinsă Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă:

 • cei nemântuiți din familie, familia apropiată și familia extinsă;
 • pocăință pentru greșelile lor și ale noastre în relația cu ei. Rugăciune intensă pentru iertarea greșelilor membrilor familiilor noastre în relația cu Domnul (au divorțat, au făcut avorturi, au înșelat…);
 • copiii, tinerii din familie; starea lor, relația lor cu Domnul.

Familia din România

 • Modificarea Constituției cu definirea familiei ca unire dintre un bărbat și o femeie. Organizarea referendumului. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei – așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni. Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor- e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii Abandonarea și neglijarea copiilor îi fac pe aceștia să devină depresivi sau violenți, și duc chiar la sinucidere.
 • Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe Isus – Mântuitorul!
 • Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli – pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la divorț (sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor în România – când foarte mulți aleg să trăiascăfără obligațiiși nu știu că intră sub blestem – blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni.

Săptămâna 3: 12 martie – 18 martie – Biserica Domnului – locală și Biserica Domnului din România

Pocăință pentru :

 • lipsa dragostei agape!;
 • lipsa de pasiune în biserici;  lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte;
 • dezbinări; religiozitate; idolatrie (doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul);
 • vânzarea fraților – denunțuri (în comunism și nu numai);
 • trădări – lipsă de loialitate;
 • rebeliune; mândrie; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici;
 • fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, egoism;
 • imoralitate;
 • folosirea greșită a fondurilor;
 • lipsa de unitate în biserici și între biserici; divizări între biserici; judecăți, condamnări ale altor frați/ biserici;
 • lipsa de cooperare în Biserica din România
 • competiție, mândrie spirituală, stare de căldicel, indiferență, egoism, materialism;
 • pocăință de activități, acțiuni, programe făcute fără călăuzirea Duhului Sfânt. Pocăință de planuri făcute de noi, fără a-L întreba pe Domnul ce vrea El să facem;
 • lipsa de împlinire a mandatului dat de Domnul: evanghelizare, ucenicizare.  Pocăință pentru egoismul și indiferența noastră față de cei pierduți – că nu ne rugăm și nu acționăm în puterea Duhului Sfânt pentru evanghelizarea și ucenicizarea celor ce sunt dincolo de zidurile bisericilor;
 • pocaință că nu trăim o viață de mărturie la locul nostru de muncă, că nu vorbim de Domnul colegilor, că tăcem de teama de a nu ne face de rușine. Dar Domnul Isus spune că cine se rușinează de El înaintea oamenilor nu va fi mărturisit de Domnul înaintea Tatălui!;
 • pocăință de ignorarea Israelului de către biserici, de forme de anti-semitism din biserici, de teologia înlocuirii din biserici (care spune că Israelui a căzut și acum doar Biserica contează; este o doctrină care neagă alegerea lui Dumnezeu, care a declarat că Israelul este poporul pe care L-a ales și cu care a făcut toate legămintele);
 • pocăință că suntem ca biserica din Laodiceea în foarte multe privințe. Să ne întoarcem spre dependența totală de Domnul (biserica din Filadelfia – Apoc. 3:7-13), să ne întoarcem la dragostea dintâi (Apocalipsa 2:4);
 • pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
 • Să ne rugăm pentru o trezire a sfințeniei, a pocăinței în biserici! E vreme de cernere serioasă, de alegeri pentru fiecare – cui        vrea să slujească și cum! În timpul acesta de har să ne rugăm ca toti creștinii săși alinieze inimile cu Domnul, în smerenie, în         curăție de inimă, în integritate, în dragoste agape, în pasiune pentru Domnul – iubind și grăbind venirea Lui.

Săptămâna 4:  19 martie – 25 martie – Națiune/populație

Pocăință pentru:

 • Idolatrie (închinare la orice altceva, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru – dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religie falsă care sunt în România de azi;
 • Să ne pocăim de idolatrie modernă care afectează așa mult populația țării:
  • de încredere în oameni (anumiti conducători, membri de familie), de încredere în bani, bogății sau relații
  • de forme de a pune pe altcineva sau altceva pe primul loc în viața noastră: unele persoane  (copiii), unele lucruri (locul de muncă, carieră personală);
 • Să ne pocăim de cultul morților, care în vremea dacilor era însoțit de închinare prin jertfe umane(jertfirea tinerilor); Acum forma de închinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. Să ne pocăim de forme de închinare la morți. Să ne rugăm ca legăturile morții să fie rupte de peste națiunea română de Domnul Isus Hristos, prin puterea sângelui Său.
 • Pocăință pentru traficul de persoane, de copii care se face pe teritoriul țării, pentru că stăm pasivi și nu ne pasă, ca națiune. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete;
 • Trădări – în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră – mai departată dar și recentă (chiar Ceaușescu);
 • Ură, violentă; ucideri, avorturi;
 • Corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate;
 • Lipsa de milă, de compasiune, egoism, nepăsare;
 • Vrăjitorie, ocultism;
 • Dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români- țigani);
 • Imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj;
 • Familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii;
 • Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării și să ne rugăm ca acest spirit antisemit să nu-și ridice capul în România;
 • Să ne pocăim de forme de șovinism, de naționalism extrem, dar să ne rugăm pentru trezirea conștiinței naționale, pentru patriotism real, pentru trezirea dragostei de țară în inimile românilor;
 • Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării, de toate cuvintele de dispreț și blestem care au fost spuse de cetățenii țării despre România și să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca cei ce trebuie să se întoarcă acasă, să o facă;
 • Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
 • Să ne rugăm cu compasiune pentru toți acești oameni, ca Domnul să se îndure de ei. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletelor lor! Toți sunt oameni, care sunt influențați de puterile întunericului, ca să facă lucruri rele. Domnul îi poate trezi/conștientiza pe fiecare. Noi însă suntem chemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și adu vremuri de cercetare deosebite în viața fiecăruia!

Săptămâna 5: 26 martie – 1 aprilie –  Țară, sistemele societății românești

Pentru România – Pocăință pentru păcatele comise în sistemele în care este organizată societatea noastră:

 • sistemul politic
 • sistemul economic – industrie, agricultură, transporturi, comunicații, sistemul fiscal
 • sistemul de învățământ
 • sistemul de sănătate
 • sistemul juridic
 • sistemul de siguranță – armată, poliție, jandarmerie, servicii de siguranță națională
 • media/cultură/artă/sport

Să ne pocăim:

 • de fărădelegi, abuzuri comise prin institutii, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și fărădelegea din sistemele societății;
 • pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale. Vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național;
 • pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
 • pentru relații defectuoase între segmentele societății – lipsa de unitate națională;
 • pentru trădarea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice pentru țara noastră – în relații economice, politice, de siguranță națională;
 • pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României, încercând să destabilizeze și să fragmenteze România, chiar ca teritoriu;
 • de dispreț în relația instituțiilor cu oamenii – relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;
 • de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării – terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru îndreptarea rapidă a acestor greșeli, care pot afecta siguranța și dezvoltarea țării;
 • de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din sistemele de siguranță națională;
 • pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie din structurile de conducere ale țării;
 • pentru compromisuri și alianțe defavorabile României, făcute în plan intern și internațional, în relațiile internaționale;
 • de lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
 • pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ce privește siguranța energetică a țării, siguranța națională, parteneriate, construcția de căi ferate și de autostrăzi;
 • pentru națiune, pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie, prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor acestei națiuni;
 • pentru cei care lucrează în mass media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) – pentru manipulări și dezinformări, pentru știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine. Să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiintelor acestor oameni de influență în națiune, pentru teama de Domnul în inimile lor;
 • pentru corupția din domeniul artei, al sporturilor, care influențează negativ societatea.

Săptămâna 6:   2 aprilie – 7 aprilie – 8 aprilie (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire, rugăciune

 • Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu, dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „… căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
 • Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
 • Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
 • Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat, pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
 • Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
 • Să ne rugăm ca în acest an centenar, Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România, acum! 
 • Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei 25:31-46)

Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte, Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru! (Psalmul 24) 

Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României!

Isus Hristos este Domnul României!

MARANATA!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *