Cererile de rugăciune ale lunii august 2015

Suntem într-o perioadă cheie pentru țara noastră. Următoarele 3 luni – iulie, august, septembrie- sunt esențiale pentru România. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului.

Cele 3 luni sunt de intensitatea celor 3 zile de post din cartea Estera. E un apel la rugăciune, post, consacrare pentru Domnul.

E o chemare de mobilizare generală pentru creștinii din țara noastră.

FIECARE BISERICĂ LOCALĂ SĂ ALEAGĂ O ZI A SĂPTĂMÂNII – DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ – ÎN CARE SĂ SE ROAGE PENTRU ȚARĂ! Duminica va fi ziua de închinare și de mulțumire Domnului pentru țară.

Voi care aduceți aminte Domnului de România – nu vă opriți de loc! Astăzi să căutăm pe Domnul, astăzi să ne deschidem inimile, astăzi să auzim și să ascultăm de El. Mâine s-ar putea să fie prea târziu!

Continuăm rugăciunile focalizate pe 4 direcții mari și în luna august, ținând cont de contextul în care este România acum. Sunt patru direcții importante de asalt asupra țării noastre din partea forțelor întunericului. Suntem chemați să ne unim și să ne împotrivim acestor puteri întunecate, ACUM! Mâine s-ar putea să fie prea târziu!

Și să știm și să recunoaștem că doar Domnul este cel ce ne poate păzi și călăuzi în aceste vremuri și situații atât de confuze și periculoase! Vino, Doamne Isuse! Biserica Domnului din România poartă responsabilitatea evoluției României în vremea care vine! Trezește-te Biserică!

 1. Protecția familiilor. Asaltul asupra definirii biblice a căsătoriei s-a intensificat, țări din Europa și recent și Statele Unite ale Americii au legiferat căsătoria între homosexuali. Știm că Biblia le numește urâciune și prin aceasta, țările respective se ridică împotriva Domnului, sfidându-I sfințenia și legile, atrăgând blestem asupra lor. (Rom. 1:18-32, Lev. 18:25).
 • Să ne rugăm pentru păstrarea definiției biblice a familiei în Constituția României. Să ne rugăm pentru modificările care se pregătesc în Constituția României. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Să ne rugăm pentru verticalitatea Bisericii (indiferent de denominație) față de acest asalt la temelia societății creștine române.
 • Să ne rugăm ca România să păstreze valorile creștine în legile țării – indiferent de presiunile care vin din afara țării sau din partea unor grupe de interese.
 • Să continuăm să ne rugăm pentru oprirea legiferării parteneriatelor civileprin care se încearcă legiferarea formelor de conviețuire nedumnezeiască.
 • Restaurarea relațiilor în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți.
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 1. Protecția țării de război. Războiul declarațiilor continuă. Rusia aduce armament tot mai aproape de România care este considerată o țintă prin apartenența la NATO. Frații din Ucraina au fost avertizați prin cuvinte profetice de războiul care va intra în țara lor, cu doi ani înainte de a se întâmpla. Însă n-au luat aminte la avertismente și nu s-au rugat, așa cum le cerea Domnul. (mărturia unui frate pastor din Cernăuți).În cartea Judecători 5:8, este scris că războiul era la porți, pentru că poporul își alesese alți dumnezei. Idolatria îndepărtează protecția Domnului de la granițele țării! Acum, când războiul este la porțile României, să ne pocăim de idolatrie și de toate celelalte păcate comise pe teritoriul țării (Daniel 9). Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, si ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor. 4:4). Să ne rugăm pentru Har și îndurare și vindecarea țării (2 Cr. 7:14).
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de război.
 • Mergeți la granițele țării, rugați-vă pentru protecția Domnului la granițe, mai ales la puncte de trecere a granițelor (porți de intrare în țară) și cereți protecție divină peste țara noastră. Să ne rugăm în special pentru protecția graniței de răsărit a țării – cu accent pe gurile Dunării, granița de la Marea Neagră, portul Constanța. Să ne rugăm și pentru porțile aeriene ale României (aeroporturi), fluviale (puncte de intrare/ieșire a Dunării și a râurilor mari). Cei care sunteți în călătorii prin țară, cereți revărsarea Duhului Sfânt, binecuvântarea și protecția Domnului peste oameni, localități, peste teritorii. Rugați-vă pentru trezire!
 • Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm intens pentru păstrarea păcii și a libertății în România, pentru protecția, pacea și securitatea țării în interior și la granițe, pentru protecţia populației. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de agresiune militară, de provocări, de tehnici de manipulare, de forme de intoxicări cu informații eronate care pot afecta România. Să ne rugăm pentru protecția țării de tehnici de agresiune neconvenționale. Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele României.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările din societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm împotriva duhurilor de dezbinare, de ură, de frică, de manipulare, de violență, de confuzie, de minciună.
 • Pentru Președintele României, pentru Parlament, Guvern – pentru protecție, înțelepciune și pricepere, călăuzire supranaturală, decizii înțelepte și să nu poată lua decizii sau sa dea legi contrare voii Domnului și împotriva intereselor ţării. Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în tensiunile care sunt în sistemul politic din România. Să-L chemăm pe Domnul – Judecător drept peste aceste situații tensionate și confuze. Să ne rugăm ca acestea să nu afecteze stabilitatea și siguranța națională a României, și nici relațiile cu partenerii internaționali. Să ne rugăm pentru scutul de protecție al Domnului în jurul țării noastre. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce. Să ne rugăm împotriva duhurilor de confuzie și manipulare care afectează țara noastră.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării.
 • Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, în Transnistria, pentru Ucraina. Să ne rugăm pentru vecinii noștri – Ungaria și Bulgaria – pentru ca tensiunile dintre România și aceste state să fie stinse. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.
 1. Protecția României față de șocuri financiare – să ne rugăm ca orice val de destabilizare financiară care ar putea lovi țara noastră să fie stăvilit. Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru înțelepciune în deciziile de stat și guvernamentale.
 • Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României și orice tentative de destabilizare a României să fie annihilate. Să ne rugăm pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului și oameni noi, pentru aceste vremuri noi, să fie ridicați în autoritate. Să ne rugăm pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională. Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupției din toate sectoarele de activitate ale societății noastre.
 • Să ne rugăm pentru CODUL FISCAL – să fie adoptat așa cum este bine pentru protecția și dezvoltarea viitoare a țării.
 • Să ne rugăm pentru acest nou comitet de control financiar. Să ne rugăm ca acest comitet să fie pus sub o autoritate legitimă din România față de care să dea socoteală, iar recomandările lor să fie validate de foruri legale din România și să nu fie impuse.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Amenințările grupărilor extremiste vizează și țara noastră care e considerată ca un teritoriu care a aparținut în istorie islamului și acum trebuie recucerit. Această idee deschide ușa pentru asaltul spiritului islamic asupra României. România e expusă atacurilor teroriste, contrar unui sentiment fals de siguranță a românilor. Intenția de a se construi o mare moschee la București deschide ușa pentru crearea unei situații periculoase în România. Prin faptul că finanțarea ei e asigurată de statul turc, teritoriul pe care ar urma să fie construită devine teritoriu turc! Acțiunile care se vor desfășura în incinta spațiului respectiv vor fi în afara autorității statului român! Moscheea ar fi un centru SPIRITUAL străin de esență creștină a națiunii noastre și ar urma să devină un centru de instruire pentru studenți din lumea arabă. Printre ei se pot infiltra ușor extremiști. În vremea ocupației otomane pe teritoriul României, era zicala: capul plecat, sabia nu-l taie! Să nu uităm românii verticali, care au plătit preț greu pentru credința creștină în acele vremuri. E același spirit islamic care vrea să ocupe astăzi teritorii în România. Biserica Domnului – ai resposabilitatea să ridici capul! Să ne rugăm pentru ridicarea societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării.
 • Să ne rugăm ca decizia Guvernului român de a facilita construcția moscheii să fie oprită și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm ca orice alte relații nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru sau care pot afecta siguranța și integritatea națională) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie descoperite și anulate.
 • Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România, pentru cei născuți în România, dar și pentru cei veniți în țara noastră, mai ales după revoluția din 1989. Să ne rugăm ca Domnul să îi cerceteze, să le dea viziuni, vise, să le vorbească.
 • Să ne rugăm pentru protecție față de atacuri teroriste împotriva României armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României sau care tranzitează țara noastră.
 • Continuăm să ne rugăm :

Pentru Biserica din România: E o chemare la pocăință, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugaciune necurmată, la tânjire după Domnul, la dor de Dumnezeu, la foame și sete după Dumnezeu!

 • Pocăința creștinilor, unitate, dedicare, sfințire, curajul de a trăi drept, loialitatea și integritatea creștinilor , separarea de orice formă de păcat sau de compromis, separare de valorile lumii, întoarcere la dragostea dintâi față de Domnul (Ap. 2:2-5), frica de Domnul (Ap. 22:11). Să ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune. E o vreme când nu vom putea răzbi fără rugăciune serioasă. Să ne rugăm pentru maturitate spirituală, revelație și înțelegerea vremurilor, pentru creșterea cunoștiinței de Dumnezeu, a principiilor Împărăției (poporul piere din lipsă de cunoștință de Dumnezeu – AMOS 4:6). Să ne rugăm pentru eliberarea de frică. Frica, lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu, fac ravagii în Trupul lui Hristos.
 • Călăuzirea Duhului Sfânt pentru fiecare creștin – în fiecare clipă. Nu ne mai putem permite să mergem fără călăuzirea LUI!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici. Trebuie să strângem rândurile degrabă!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului în acest sezon nou.
 • Vigilență ridicată în administrarea resurselor (finanțe, bunuri) pentru biserici, lucrări creștine, asociații și fundații creștine. Ridicarea nivelului de rugăciune de protecție pentru resurse și intensificarea rugăciunii pentru relațiile cu organismele statului.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.

Pentru România, continuăm să ne rugăm și conform punctelor din luna anterioară.

 • Ne rugăm pentru trezirea României, ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștința Slavei Domnului și oamenii să–L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Is. 11:9).Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7–10). Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – coșul de pâine al Europei) și România să devină o națiune creștină cu adevărat.
 • Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, în structurile de conducere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Să ne rugăm pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice, pentru locuri de muncă. Să ne rugăm pentru dezvoltarea agriculturii, pentru binecuvântarea recoltelor. Să ne rugăm pentru un an plin de rod. Să ne rugăm pentru podurile și barajele din țară – să fie păzite și întărite de Domnul.
 • Pentru protecția populației și a țării de epidemii, de calamități. Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă, incendii de pădure, fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau dezastre naturale ( Ps. 91)

Pentru ISRAEL. Israelul intră în vremuri tot mai grele. Amenințarea nucleară a Iranului e tot mai mare. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Să ne rugăm pentru protecția creștinilor din Israel – amenințați de grupările islamice radicale. Să ne rugăm pentru creștinii din România, să înțeleagă planul Domnului cu Israelul și să se roage. Să ne rugăm pentru conducerea României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *