Cererile de rugăciune ale lunii ianuarie 2016

Pentru anul 2016 am primit că va fi un an de accelerare, sfințire, rodire și unitate. Va fi un an de rodire – mulți vor veni la Domnul – un an de mare seceriș. Va fi un an intens, de avansare în putere a Împărăției lui Dumnezeu, pe fondul creșterii confuziei și nesiguranței în lume. Chiar dacă opoziția va fi în creștere, cred că umblarea creștinilor va fi într-o determinare nouă, cu curaj și perseverență, trecând prin opoziții și blocaje prin puterea Domnului, ca o armată care nu mai poate fi oprită! Domnul va da mare Har celor ce se sfințesc, celor ce sunt în ascultare de El, care aleg să stea într-o continuă legătură cu Domnul. E vital să umblăm continuu la umbra aripilor celui Prea Înalt (Ps. 91:1-2).

Avansarea noastră va fi o împletire între lucrare și luptă (Neemia 4:16), vom fi ca cei ce-L cunosc pe Domnul și fac mari isprăvi (Daniel 11:32). E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și  în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor. Este un an în care Domnul va face mari lucrări pentru poporul Său, Israel și pentru mlădițele altoite în măslin – creștinii (Rom. 11:17-22). Ca și creștini, care înțelegem sezoanele Domnului, continuăm să fim într-o stare de vigilență spirituală.

Unitatea – cuvântul cheie pentru sezonul următorunitate în Biserică și în națiunea română

Anul acesta este anul de luptă pentru familii– pentru definirea familiei în Constituție ca unirea dintre un bărbat și o femeie. Este anul de luptă pentru integritatea familiilor, pentru restaurarea familiilor destrămate, pentru relațiile dintre soți, pentru relațiile dintre părinți și copii. Este anul de luptă pentru mântuirea copiilor de la cele mai fragede vârste, pentru protecția copiilor. Este anul de luptă pentru adolescenți și tineri – să devină radicali pentru Isus Cristos. Părinți, ridicați-vă în post și rugăciune pentru copiii voștri, pentru relația lor cu Domnul, chiar de la vârste fragede!

Continuăm rugăciunea și postul pentru România, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru Israel. (Is. 62:6-7). Domnul să ne dea credință, perseverență și revelație în rugăciunea noastră necurmată!  Continuăm să ne învoim ca

în FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în  POST și  RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru România ne rugăm:

          Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta , precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Înălțăm Numele Domnului  Isus Cristos în şi peste România!

 • Unitate – între creştini, între toţi locuitorii ţării, unitate in Biserică și în națiunea română. Să ne rugăm ca România, românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică a Domnului Isus Cristos. Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare spirituală,  teritorială, etnică și socială a României și să ne împotrivim tendințelor de confiscare a libertăților câștigate în ’89.  Să ne rugăm pentru eliberarea de sub influențele comunismului, pentru schimbarea mentalității oamenilor.Să mulțumim Domnului că a deschis uși de libertate și tranformare pentru România – uși de izbăvire.  Să ne rugăm pentru păstrarea acestor uși deschise pentru viitorul țării.
 • Să ne rugăm ca toate cuvintele, acțiunile, faptele care au înnegrit țara și populația, să fie făcute fără putere prin sângele Domnului, ca stigmatul care a fost pus peste români și România (de țară, de popor de nimic) să fie anulat prin puterea Domnului si România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – un Gosen– țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.
 • Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România.Trezirea spirituală a României. Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii- în special idolatria (2 Cr 7:14, Daniel 9) și să aducă vremuri de înviorare! Să ne rugăm ca Domnul să trimită foame după Cuvânt în inimile românilor (Amos 8:11),  pentru mântuirea  locuitorilor,  porțile inimilor să se deschidă pentru Domnul Isus – și să-L primească ca Domn.  Să ne rugăm pentru o revărsare a Duhului Sfânt peste România. Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate și revelația prin Duhul Sfânt să pătrundă inimile și gândurile românilor și România să devină o națiune creștină cu adevărat.
 • Protecția familiilor. Asaltul asupra definirii biblice a căsătoriei s-a intensificat! Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii (indiferent de denominație) față de acest asalt la temelia societății creștine române. Să ne rugăm ca populația României, care se declară creștină, să înțeleagă acest ceas de cumpănă pentru țara noastră și să se unească în a cere introducerea definiției biblice a familiei în Constituția României.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine – pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României. Să ne rugăm ca legile țării  să asigure exprimarea deschisă și necenzurată a credinței creștine – inclusiv prin  mijloacele media. România să păstreze valorile creștine în legile țării – indiferent de presiunile care vin din afara țării sau din partea unor grupe de interese. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Să mulțumim Domnului pentru oprirea legiferării parteneriatelor civile – prin respingerea legii de către Parlament! ALELUIA!
 • Președintele țării, pentru noul Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu are nevoie de oameni noi în aceste vremuri noi. Dumnezeu să ridice izbăvitori în națiune – oameni cu frică de Domnul, care deschid uși pentru dreptate și neprihănire, în sferele lor de autoritate și influență, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru curaj civic, pentru oameni competenți, integri care să îndrăznească să-și asume responsabilități în conducerea țării. Să ne rugăm ca Domnul să ridice pe acei ca Daniel, ca Iosif, ca Debora- oameni  plini de înțelepciune și curaj dumnezeiesc! Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce.
 • Alegerile parlamentare din acest an. Să ne rugăm pentru viitorul Parlament al țării – să fie restructurat și cu oameni integri, pregătiți de Domnul pentru acest nou sezon.
 • REFORMAREA societății românești, pentru reforma în Parlament, în structurile de conducere ale țării, pentru curățire de corupție și fărădelege. Să ne rugăm ca România să intre în planul Domnului pentru noi în acest ceas, să intre în destinul, în chemarea pe care o are Domnul pentru țara noastră.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate ale societății, pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Protecția țării de război.- Să ne rugăm pentru vigilență sporită în Biserica Domnului în rugăciune. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecție față de destabilizări interne, față de lovituri militare (aeriene, navale sau tereste), față de forme de terorism/sabotaj în România, față de atacuri informatice (calculatoare vitale ale țării), economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României.
 • Să ne rugăm pentru protecția Domnului la granițe, în jurul întregii țări. Să ne rugăm pentru ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele țării, în special la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Să ne rugăm și pentru porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi). Cereți revărsarea Duhului Sfânt, binecuvântarea și protecția Domnului peste oameni, localități, peste teritorii.
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de război si de orice atacuri teroriste Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele și în interiorul României.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – pentru liderii țării. Să ne rugăm pentru președintele Putin și guvernul rus, ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei. Să ne rugăm pentru Republica Moldova- puternic destabilizata în prezent, motiv pentru care granița de răsărit a României devine foarte instabilă. Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, în Transnistria, pentru Ucraina. Să ne rugăm pentru Ungaria, Bulgaria si Serbia- pentru pace cu ei, pentru detensionarea relațiilor României cu statele vecine.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările din societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm ca duhurile de ură, de violență, de intoleranță interetnică, de dezbinare, de frică, de  manipulare,  de confuzie, de minciună să fie legate în Numele Domnului Isus!
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării.
 • Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecția României față de șocuri financiaresă ne rugăm ca orice val de destabilizare financiară care ar putea lovi țara noastră să fie stăvilit. Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru înțelepciune în deciziile de stat. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României și orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate. Să ne rugăm pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului si a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră.
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului islamic.
 • Să ne rugăm ca decizia Guvernului român de a facilita construcția moscheii din Bucuresti să fie anulata și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm ca orice alte relații nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru sau care pot afecta siguranța și integritatea națională) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie anulate.
 • Să ne rugăm pentru acest flux de refugiați. Să ne rugăm ca România să fie păzită de această invazie care poate bloca țara, în cazul unui număr prea mare de oameni care nu pot fi integrați. Să ne rugăm pentru conducătorii României (Președinte, Guvern, Parlament) – pentru intelepciune divina, claritate, curaj, discernamint, sa NU accepte conditii impuse de Europa care sa afecteze populatia si statul român,  să reziste la orice presiuni, manipulări, amenințări și să stea fermi, în integritate, pentru protecția populației țării și pentru siguranța României. Să cerem Soluția Domnului în criza refugiaților!
 • Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România, pentru cei născuți în România, dar și pentru cei veniți în țara noastră, mai ales după revoluția din 1989.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Să ne rugăm pentru creștinii care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor. Să ne rugăm pentru eliberarea celor inchiși pentru credința creștină. Să ne rugăm pentru creștinii din taberele de refugiați – protecție, credință, ajutor. Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în Siria, Irak, Turcia – pentru anihilarea statului Islamic radical ISIS și nimicirea influenței lui asupra tinerilor din lume. Să ne rugăm pentru blocarea propagandei lor prin care atrag oameni. Să ne rugăm pentru stoparea resurselor financiare care îi alimentează și pentru confuzie în tabăra lor. Să ne rugăm ca Domnul să lupte pentru  copiii Lui. Domnul să aducă izbăvire celor prinși în robie fizică (sclavie sexuală) și spirituală prin această lucrare a întunericului.
 • Pentru protecția populației și a țării de calamități, epidemii, cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem sângele Domnului Isus peste țară.

 

 1. Pentru Biserica din România: E o chemare la pocăință, la unitate, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la dor de Dumnezeu, la foame și sete după Dumnezeu! Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici si în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și izbăvirea prinșilor de război – întoarcerea lor în familia Domnului (Lev. 25:10)
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 1. Israel – Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo – puterea Domnului să-i însoțească și să fie plini de îndrăzneală în mărturisirea lui Isus – Mesia. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare. Să ne rugăm pentru protecția țării, a populației și  pentru resursele de care au nevoie. Să ne rugăm ca Domnul să-i întărească în aceste vremuri așa de grele pentru ei. Să trimitem cuvinte de binecuvântare peste ei prin rugăciuni. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *