Cererile de rugăciune ale lunii martie 2016

Pentru anul 2016 am primit că va fi un an de accelerare, sfințire, rodire și unitate. Va fi un an de rodire – mulți vor veni la Domnul – un an de mare seceriș. Va fi un an intens, de avansare în putere a Împărăției lui Dumnezeu, pe fondul creșterii confuziei și nesiguranței în lume. Chiar dacă opoziția va fi în creștere, cred că umblarea creștinilor va fi într-o determinare nouă, cu curaj și perseverență, trecând prin opoziții și blocaje prin puterea Domnului, ca o armată care nu mai poate fi oprită! Domnul va da mare Har celor ce se sfințesc, celor ce sunt în ascultare de El, care aleg să stea într-o continuă legătură cu Domnul. E vital să umblăm continuu la umbra aripilor Celui Prea Înalt (Ps. 91:1-2).   E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor.

Unitatea – cuvântul cheieunitate în Biserică și în națiunea română

Anul acesta este anul de luptă pentru familii – pentru definirea familiei în Constituție ca unirea dintre un bărbat și o femeie. Este anul de luptă pentru integritatea familiilor, pentru restaurarea familiior destrămate, pentru relațiile dintre soți, pentru relațiile dintre părinți și copii. Este anul de luptă pentru mântuirea copiilor de la cele mai fragede vârste, pentru protecția copiilor. Este anul de luptă pentru adolescenți și tineri – să devină radicali pentru Isus Cristos. Părinți, ridicați-vă în post și rugăciune pentru copiii voștri, pentru relația lor cu Domnul, chiar de la vârste fragede!

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Să cerem cu intensitate revaărsarea puterii Duhului Sfânt, revărsarea gloriei lui Dumnezeu peste țara noastră, peste Biserica din România – și să ne pregătim inimile pentru gloria Sa – Is. 40:3-5. Să ne rugăm pentru aprinderea inimilor noastre în smerenie, sfințenie, dragoste agape, prin pocăință, separare de valorile lumii, unitate, întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! Să ne rugăm pentru pocăință profundă și schimbare – reformă pe care vrea Domnul să o facă în poporul Lui – trăirea principiilor Împărăției lui Dumnezeu, separarea de lume (Ap. 18:4), să fim sare și lumină pentru cei din jur. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Împlinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18) – pasiune pentru cei pierduți, misiune-evanghelizare. Eliberarea creștinilor de nepăsare, letargie, de frică de oameni, de confort și lumesc. Să ne rugăm pentru îndrăzneală în a trăi principiile Împărăției în viața zilnică și a mărturisi pe Isus fără rețineri, pentru integritate, sfințire și rodire pentru fiecare creștin. Să ne rugăm pentru lucrători la secerișul cel mare! Să ne rugăm pentru TREZIREA noastră, ca Biserică!
 • Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelație peste poporul Său – revelația dragostei, sfințeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat și frica sfântă de Domnul, revelația principiilor binecuvântării Domnului și eliberare de frică, îngrijorare, necredință. Să ne rugăm pentru deschiderea ochilor și a urechilor spirituale, pentru revelația vremurilor în care trăim – să fim ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! ( 1 Cr. 12:32) Este timpul să trăim Col 3:2.
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici și în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Eliberarea părinților (naturali și spirituali) de duhuri de judecată și a copiilor (naturali și spirituali) de rebeliune, mânie. Restaurarea unității și a comunicării între generații. Domnul folosește poporul pe familii.
 • Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și izbăvirea prinșilor de război
 • Trezirea și protecția copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire.
 • Lideri – binecuvântare,  protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 • Eliberarea sunetului nou al cerului în închinare și laudă. Să ne rugăm pentru toți creștinii – să fie închinatori în Duh și adevă Să ne rugăm pentru cei ce slujesc în închinare – sfințire, revelație, să poată capta sunetul cerului, nealterat, și să-l transmită prin cântări noi.
 • PROTEJAREA COPIILOR LUI DUMNEZEU ÎN CĂLĂTORII și oprirea morților premature în accidente.
 1. Pentru România ne rugăm:

          Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Înălțăm Numele Domnului Isus Cristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus – Regele regilor, care domnește peste țara noastră!

 • Unitateîntre creştini, între toţi locuitorii ţării, unitate în Biserică și UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ
 • Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cr. 7:14, Daniel 9) și să aducă vremuri de înviorare!
 • Să cerem eliberarea poporului de legăturile întunericului (idolatrie, religiozitate, ocultism, comunism, materialism), schimbarea mentalității oamenilor care să recunoască nevoia și dependența de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru o revărsare a Duhului Sfânt peste România, pentru ca valul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm pentru trezirea spirituală masivă a României.(Is. 62:4)
 • Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România, în toate structurile societății.
 • Curățirea atmosferei de peste România, care poartă ecoul cuvintelor de necredință, de blestem, de judecată, de batjocură, de moarte, rostite de români. Să ne cerem iertare pentru toate aceste cuvinte și să ne rugăm Domnului pentru curățirea atmosferei spirituale de peste țară. Să ne rugăm pentru cer deschis peste România. Să ne rugăm ca stigmatul care a fost pus peste români și România prin vorbe și acțiuni (de țară, de popor de nimic) să fie anulat prin puterea Domnului și România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit – un Gosen– țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.
 • Protecția familiilor. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii (indiferent de denominație) în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm ca populația României, care se declară creștină, să se unească în a cere introducerea definiției biblice a familiei în Constituția României.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine, – pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să păstreze valorile creștine, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu să ridice izbăvitori în națiune – oameni cu frică de Domnul, care deschid uși pentru dreptate și neprihănire, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru responsabilizarea lor cu privire la binele națiunii, sub presiunile constante ale UE legate de legalizarea căsătoriilor homosexuale, primirea unei cote mari de refugiați.
 • Alegerile locale și parlamentare din România. Să ne rugăm pentru reforma în Parlament, pentru schimbările care trebuie în legea electorală astfel încât să poată fi aleși oameni pregătiți de Domnul pentru acest nou sezon, oameni cu dragoste de țară și temători de Dumnezeu, integri, competenți, care să îndrăznească să-și asume responsabilități în conducerea țării (ca Daniel, ca Iosif).
 • REFORMAREA societății românești, pentru reforma în Parlament, în structurile de conducere ale țării, pentru curățire de corupție și fărădelege. Să ne rugăm ca România să intre în planul Domnului pentru noi în acest ceas.
 • Sistemul sanitar din Romania– reforma, resurse, medici buni și integri, dotarea spitalelor și a centrelor de sănătate. Să ne rugăm pentru protecția vieților în România – să ne rugăm împotriva morților premature provocate de neglijențe sau incompetențe din sistem, pentru oprirea mortalității infantile. Să ne rugăm pentru sănătate și viață peste copiii țării.
 • Sistemul de învățământ din România – reforma înțeleaptă, pentru dascăli formatori de conștiință, caracter, educație și profesie cu implementarea valorilor moral-creștine în sistem, cu programe de învățământ coerente și benefice formării copiilor și tinerilor. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor și abuzurilor în școli.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate ale societății, pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Să ne rugăm pentru anihilarea grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persone, de droguri, de arme.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe (mai ales la gurile Dunării și Marea Neagră), pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României.
 • Să ne rugăm pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării,  al  comunicațiilor.
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de război și de orice atacuri teroriste Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele și în interiorul României. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi).
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru stabilitatea Republicii Moldova, pentru oprirea expansiunii rusești în Ucraina, pentru Ungaria, Bulgaria și Serbia – pentru pace cu ei.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țări Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării. Să ne rugăm pentru alegerea viitorului președinte al SUA sunt foarte importante și pentru țara noastră.
 • Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecția României față de șocuri financiare și orice val de destabilizare financiară care ar putea lovi țara noastră să fie stăvilit. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României. Să ne rugăm pentru legi bune care să sprijinească tinerele familii (programul “prima casă”). Să ne rugăm pentru oprirea exodului tinerilor din România și întoarcerea în România a celor plecați din motive economice, pentru creștere economică și legi bune, care să favorizeze întoarcerea românilor acasă.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră.
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului islamic.
 • Să ne rugăm pentru anularea deciziei fostului Guvern care permite construcția moscheii din Bucuresti. Să ne rugăm ca orice alte acorduri nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie anulate.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns de a transforma țara noastră într-un uriaș lagăr pentru refugiați și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României (Președinte, Guvern, Parlament) – pentru înțelepciune divină, curaj, discernământ, să NU accepte condiții impuse de Europa, să reziste la presiuni, manipulări, amenințări și să stea fermi, pentru protecția populației țării și pentru siguranța României. Să cerem soluția Domnului în criza refugiaților!. Să ne rugăm pentru strategie clară a Bisericii din România de a câștiga musulmanii pentru Cristos.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în Orientul Mijlociupentru anihilarea statului Islamic radical ISIS și nimicirea influenței lui asupra oamenilor, pentru blocarea propagandei lor, pentru stoparea resurselor financiare care îi alimentează și pentru confuzie în tabăra lor. Să ne rugăm ca Domnul să lupte pentru copiii Lui și să dea izbăvire celor prinși în robie fizică și spirituală prin această lucrare a întunericului.
 • Siguranța energetică a țării, pentru protecția barajelor, a hidrocentralelor, a termocentralelor și pentru siguranța rețelelor de transport ale energiei electrice; Protecția resurselor naturale (zăcăminte – gaz, petrol, minereuri –  ape, păduri).
 • Pentru protecția populației și a țării de calamități (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem Sângele Domnului Isus peste țară.
 1. Israel Să ne rugăm pentru trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare. Să ne rugăm pentru resursele de care au nevoie. Să ne rugăm ca Domnul să-i întărească în aceste vremuri așa de grele pentru ei. Să trimitem cuvinte de binecuvântare peste ei prin rugăciuni. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *