Cererile de rugăciune ale lunii noiembrie 2015

 „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. 2 Cronici 7:14

Spuneam la începutul lunii octombrie:  Am intrat într-un nou sezon începând cu 14 septembrie – începutul noului an după calendarul Domnului (Lev. 23:23-25). Acest an este un an deosebit, fiind un an de veselie (al 50-lea an dupa 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este un an al restaurării promisiunilor, al izbăvirii. Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor. Este un an în care Domnul va face mari lucrări pentru poporul Său, Israel și pentru mlădițele altoite în măslin – creștinii (Rom. 11:17-22). Ca și creștini, care înțelegem sezoanele Domnului, suntem chemați să fim într-o stare de vigilență spirituală. Continuăm rugăciunea și postul pentru România, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru Israel. (Is. 62:6-7). Domnul să ne dea credință, perseverență și revelație în rugăciunea noastră necurmată!

Am intrat în acest sezon nou! Explozia de la clubul unde era celebrat satan, e ca un semnal dat de Dumnezeu: DESTUL! Dumnezeu are o îndelungă răbdare, dar nu întârzie în împlinirea promisiunilor LUI (2 Petru 3:1-9). Domnul are planuri mari cu România, pe care vrea sa le împlinească. Pentru aceasta are nevoie de oameni care să-L cunoască, să-L iubească și să ÎL onoreze.

Cred că a început sezonul acestor restaurări/restituiri de care vorbeam. Restituirea generației tinere, pentru care să ne rugăm să-și găsească identitatea și fericirea în Cristos. Restituirea integrității, a onestității pentru un popor care a fost decimat de corupție. Restituirea sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări. Restituirea onoarei, demnitătii,  a valorilor morale într-un popor creștin.

Fac apel la o lună de post și rugăciune susținută pentru schimbările pe care le face Domnul în țara noastră. Domnul scutură lucrurile vechi ca să facă ceva nou – de care ne-a spus profetic de mult timp. (Is. 43:18-19)

ROMÂNIA ESTE LA RĂSCRUCE.  Explozia de la club a fost scânteia care a detonat acest proces de scuturare/schimbare în țara noastră.

 • DOMNUL NE CHEAMA LA POCAINTACa popor al Domnului, să ne pocăim de idolatrie, de păcatele națiunii (Daniel 9)! Să ne cerem iertare, ca părinți, care nu și-au călăuzit copiii pe calea Domnului. Să ne cerem iertare pentru celebrarea morții într-o națiune care cunoaște Numele Domnului, dar nu-L onorează! Să cerem un duh de pocăință peste creștini și peste tot poporul român! Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu – Isus Cristos – în poporul român.

Dați cinste Fiului ca să nu Se mânie!” (Ps. 2:11-12).  Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric.

 • Să ne rugăm pentru mila Lui care biruie judecata! Să ne rugăm pentru Har și îndurare și vindecarea țării (2 Cr. 7:14). Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, și ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor. 4:4).
 • Să ne rugăm pentru alinierea României la planul lui Dumnezeu.
 • Să ne rugăm pentru Președintele țării, pentru noul Guvern, pentru Parlament. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul să fie puși în autoritate în țară si care să indrăznească să-și asume responsabilități în conducerea țării.
 • Ne-am rugat pentru destructurarea rețelelor ascunse de putere și pentru curățirea țării de corupție. În ultimul an, am văzut multe răspunsuri la rugăciunile noastre. Să ne rugăm mai departe pentru curățirea de corupție, și să ne rugăm ca pe aceste poziții, de unde au fost înlăturați cei corupți, să fie ridicați oameni noi – cu un alt duh – oameni care să-L cunoască pe Domnul și să se teamă să-I încalce Cuvântul. Să ne rugăm ca Domnul să ridice pe acei ca Daniel, ca Iosif, ca Debora – oameni  plini de înțelepciune și curaj dumnezeiesc!
 • Să ne rugăm pentru pacea și protecția țării în interior și la granițe, pentru ca, pe fondul acestor schimbări, România să nu fie vulnerabilă la atacuri, manipulări. Să ne rugăm pentru schimbări paşnice, fără violenţe. Să ne rugăm pentru direcția acestor schimbări, să ne rugăm împotriva oricărei devieri, manipulări, împotriva oricăror interferențe care pot confisca acest moment! Să ne rugăm ca România să intre în planul Domnului pentru noi în acest ceas, să intre în destinul, în chemarea pe care o are Domnul pentru țara noastră.
 • Să ne rugăm pentru trezirea României, ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștința Slavei Domnului și oamenii să–L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Is. 11:9).Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Cristos! (Ps. 24:7–10). Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să cerem oprirea răului, extinderea Împărăției LUI în țara noastră (pace, bucurie și neprihănire prin Duhul Sfânt), să cerem trezire masivă în România! Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – coșul de pâine al Europei) și România să devină o națiune creștină cu adevărat.
 • Să ne rugăm pentru tânăra generație – adolescenți, tineri, ca în această vreme să se întoarcă la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru Biserică – să înceapă să meargă spre ei, cu mesajul dragostei și bunătății lui Dumnezeu. Tinerii sunt prinși de război – orbiți de cel rău. Să ne rugăm pentru izbăvirea lor din legăturile morții și să rostim peste ei Viață și eliberare în Numele Domnului Isus Cristos.
 • Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, în structurile de conducere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării. Să ne rugăm ca România să păstreze valorile creștine în legile țării – dincolo de presiunile care vin din interiorul sau din afara țării.
 1. Continuăm rugăciunile pentru Romania:

a) Protecția familiilor. Să ne rugăm pentru păstrarea definiției biblice a familiei în Constituția României. Să ne rugăm pentru verticalitatea Bisericii (indiferent de denominație) față de acest asalt la temelia societății creștine române.

 • Să ne rugăm pentru păstrarea educației creștine în școli pentru protecția tinerilor și copiilor de valorile și moralitatea pervertită a lumii. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de educație care pervertesc familia biblică. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor în școli.

b) Protecția țării de război. Pericolul este în creștere – să ne rugăm pentru vigilență sporită în Biserica Domnului (să nu ne lăsăm copleșiți de ce se întâmplă în țară, ci să fim vigilenți în rugăciune). Este vremea să ne mobilizam și să ne unim în post și rugăciune pentru România! Domnul este la cârma istoriei, El ESTE ÎN  CONTROL! Noi suntem chemați să ne rugăm, să-L chemăm, pentru că doar Domnul este Cel ce ne poate păzi și călăuzi în aceste vremuri și situații atât de confuze și periculoase! Vino, Doamne Isuse!  

 • Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale
 • Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecție față de destabilizări interne, față de lovituri militare (aeriene, navale sau terestre), față de forme de terorism/sabotaj în România, protecție față de atacuri informatice (sistemele de calculatoare vitale ale țării), economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României.
 • Rugați-vă pentru protecția Domnului la granițe, în jurul întregii țări. Să ne rugăm pentru ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele țării. Să ne rugăm și pentru porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi). Cereți revărsarea Duhului Sfânt, binecuvântarea și protecția Domnului peste oameni, localități, peste teritorii.
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de război. Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele și în interiorul României.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA- pentru liderii țării, ca Domnul să le schimbe inimile, să-i binecuvântăm cu înțelepciune divină. Să ne rugăm pentru președintele Putin și guvernul rus, ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările din societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm împotriva duhurilor de dezbinare, de ură, de frică, de manipulare, de violență, de confuzie, de minciună care afectează țara noastră.
 • Pentru Președintele României, pentru Parlament, Guvern pentru protecție, înțelepciune și pricepere, călăuzire supranaturală, decizii înțelepte, pentru unitate în deciziile care trebuie luate în interesul României (pe plan extern și intern) și să nu poată lua decizii sau să dea legi contrare voii Domnului și împotriva intereselor ţării. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate ale societății, pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională. Să ne rugăm pentru oameni integri în toate instituțiile statului și ale societății.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării.
 • Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, în Transnistria Sa ne rugam pentru Ucraina, Ungaria, Serbia și Bulgaria.– relatii de pace si colaborare.  Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.

c) Protecția României față de șocuri financiareSă ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României. Să ne rugăm ca orice val de destabilizare, orice tentativa de destabilizare financiară a României să fie stăvilite. Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru înțelepciune în deciziile statului, pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.

d) Protecția României de asaltul spiritului islamic. Amenințările grupărilor islamice extremiste vizează și țara noastră. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră.

 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului islamic.
 • Să ne rugăm ca decizia Guvernului român de a facilita construcția moscheii din București de către Turcia (care ar deveni teritoriu turc în inima capitalei), să fie oprită și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm ca orice alte relații nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru sau care pot afecta siguranța și integritatea națională) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie descoperite și anulate.
 • Să ne rugăm pentru fluxul de refugiati – care sunt, dincolo de aspectul umanitar, o formă mascată de invazie islamică a continentului nostru. Să ne rugăm ca România să fie păzită de această invazie care poate bloca țara, în cazul unui număr prea mare de oameni care nu pot fi integrați. Să ne rugăm pentru conducătorii Romaniei – pentru claritate, curaj, discernământ, prin care să fie protejată populația țării și siguranța României.
 • Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România, pentru cei născuți în România, dar și pentru cei veniți în țara noastră.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.
 1. Pentru Biserica din România: E o chemare la pocăință, la unitate, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la dor de Dumnezeu, la foame și sete după Dumnezeu! Dumnezeu ne cheama să FIM GATA!
 • Să ne rugăm pentru protecția minților de atacuri demonice de frică, panică, îngrijorare. Să ne rugăm pentru protecție de orice forme de amăgire care ne abat de la Adevăr!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici si în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și izbăvirea prinșilor de război – întoarcerea lor în familia Domnului (Lev. 25:10)
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului
 • Vigilență ridicată în administrarea resurselor (finanțe, bunuri) pentru biserici, lucrări creștine, asociații și fundații creștine. Ridicarea nivelului de rugăciune de protecție pentru resurse și intensificarea rugăciunii pentru relațiile cu organismele statului.

3. Pentru ISRAEL. În 30 sept. 2015, la ONU, liderul palestinian a declarat că acordul dintre Israel și Palestina de la Oslo nu mai e valabil și în consecință, din 1 oct, în Israel au reînceput atacuri teroriste masive asupra populației civile, inițiate de islamiști radicali. Războiul din Siria (unde a intrat și Rusia) – ridică gradul de pericol pentru Israel. Iranul a obținut acordul internațional de a continua programul nuclear și amenințarea nucleară a Iranului e tot mai mare. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru protecția Israelului, a populatiei, a soldatilor de atacuri, pentru oprirea valului de atacuri teroriste, pentru înțelepciune și protecție pentru primul-ministru, Bibi Netanyahu și guvernul israelian, pentru binecuvântarea țării, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *