Cererile de rugăciune ale lunii octombrie 2015

 „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”.  2 Cronici 7:14

Am intrat într-un nou sezon începând cu 14 septembrie – începutul noului an după calendarul Domnului (Lev. 23:23-25). Acest an este un an deosebit, fiind un an de veselie (al 50-lea an dupa 7 cicluri de 7 ani – Lev 25:8-10). Este un an al restaurării promisiunilor, al izbăvirii. Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor. Este un an în care Domnul va face mari lucrări pentru poporul Său, Israel și pentru mlădițele altoite în măslin – creștinii (Rom. 11:17-22). Ca și creștini, care înțelegem sezoanele Domnului, suntem chemați să fim într-o stare de vigilență spirituală. Continuăm rugăciunea și postul pentru România, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru Israel. (Is. 62:6-7). Domnul să ne dea credință, perseverență și revelație în rugăciunea noastră necurmată!

FIECARE BISERICĂ LOCALĂ SĂ ALEAGĂ O ZI A SĂPTĂMÂNII – DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ – ÎN CARE SĂ SE ROAGE PENTRU ȚARĂ! Duminica va fi ziua de închinare și de mulțumire Domnului pentru țară.

 1. Pentru România, continuăm să ne rugăm:
 • Pentru trezirea României, ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste țara noastră, ca România să fie plină de cunoștința Slavei Domnului și oamenii să–L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor (Habacuc 2:14, Is. 11:9). Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7–10). Să proclamăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să mijlocim ca promisiunile Domnului să se împlinească (țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) și România – coșul de pâine al Europei) și România să devină o națiune creștină cu adevărat.
 • Să ne rugăm pentru extinderea accelerată a Împărăției lui Dumnezeu în toate sferele sociale ale României. Să ne rugăm pentru oameni noi, cu frică de Domnul, în structurile de conducere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Să ne rugăm pentru creșterea investițiilor în toate domeniile economice, pentru locuri de muncă. Să ne rugăm pentru dezvoltarea agriculturii, pentru binecuvântarea recoltelor.
 • Pentru protecția populației și a țării de epidemii, de calamităț Să ne rugăm pentru protecția României de furtuni destructive, de inundații, de secetă,  fenomene meteo extreme, de cutremure mari sau dezastre naturale ( Ps. 91)

Continuăm rugăciunile focalizate pe cele 4 direcții mari care sunt tot mai accentuate.

a) Protecția familiilor. Asaltul asupra definirii biblice a căsătoriei s-a intensificat în lume. (Rom.1:18-32, Lev.18:25).

 • Să ne rugăm pentru păstrarea definiției biblice a familiei în Constituția României. Să ne rugăm pentru modificările care se pregătesc în Constituția României. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere. Să continuăm să ne rugăm pentru oprirea legiferării parteneriatelor civile
 • Să ne rugăm pentru verticalitatea Bisericii (indiferent de denominație) față de acest asalt la temelia societății creștine române.
 • Să ne rugăm pentru oprirea votării LEGILOR care deschid uși de prigoana împotriva creștinilor (legi care opresc libertatea de credință și de exprimare a credinței creștine în mod public, sub amenințarea pedepselor – pretextul fiind defăimarea unor grupuri minoritare)
 • Să ne rugăm pentru păstrarea religiei creștine în școli pentru protecția tinerilor și copiilor de valorile și moralitatea pervertită a lumii. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de educație care pervertesc familia biblică. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor în școli.
 • Să ne rugăm ca România să păstreze valorile creștine în legile țării – dincolo de presiunile care vin din interiorul sau din afara țării.

b) Protecția țării de război.

În contextul în care Rusia câștigă tot mai mult teren în fața EU, chiar a SUA, al implicării ei în Orientul Mijlociu, în contextul unei Europe care nu poate sta împotriva Rusiei, slăbită de diviziuni interne și copleșită de valul uriaș de imigranți, în contextul în care Ucraina a fost abandonată în brațele Rusiei și Rep. Moldova colapsează intern, în contextul în care România este amenințată direct de Rusia – este timpul să ne ridicăm ochii spre Domnul!

În jurul țării noastre este un război nemilos și influențe ale lui au pătruns și în România – prin manipulări și intoxicări media, prin dezbinarea gravă la nivelul autorităților statului român care duc la neputința autorităților române de a lua atitudine fermă, de a lua decizii rapide, prin blocaje interne la toate nivelele, prin corupție. Practic, acum România este în prima linie față de Rusia (ca membră NATO și UE) și este o presiune în creștere asupra țării noastre de a ni se face precum Ucrainei sau Rep. Moldova! În aceste vremuri, nici UE, nici NATO nu sunt garanții ale păcii și securității noastre, ci doar Domnul!

Este vremea să ne trezim și să ne unim în post și rugăciune pentru România! Domnul este la cârma istoriei, El  ESTE  ÎN  CONTROL! Doar Domnul este cel ce ne poate păzi și călăuzi în aceste vremuri și situații atât de confuze și periculoase! Biserica Domnului din România poartă responsabilitatea evoluției României în vremea care vine! Vino, Doamne Isuse! Trezește-te Biserică!

 • Să ne rugăm ca Voia Tatălui să se facă pe pământ, în țara noastră, ca și în cer, să cerem oprirea răului, extinderea Împărăției LUI în țara noastră (pace, bucurie și neprihănire prin Duhul Sfânt), să cerem trezire masivă în România.
 • Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecție față de destabilizări interne (structuri ascunse de putere, grupuri paramilitare, care pot duce la colapsul guvernării interne și haos în țară), protecție față de lovituri militare (aeriene, navale sau tereste), protecție față de forme de terorism/sabotaj în România (provocare artificială de dezastre meteo sau seismice, de epidemii, atacuri asupra infrastructurii țării: aeroporturi, drumuri, poduri, baraje, sistemul energetic național, căi ferate, metrou, comunicații telefonice, internet, radio, spectrul de frecvențe radio ale țării, spațial aerian al țării, alte unități strategice pentru România). Să  ne rugăm pentru protecție față de atacuri informatice (sistemele de calculatoare vitale ale țării), economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României.
 • Să continuăm să ne pocăim de idolatrie! Închinarea românilor la altceva sau altcineva decât Dumnezeul cel Viu, Domnul Isus Hristos – singurul Mântuitor și Mijlocitor între noi și Tatăl stârnește mânia celui Preaînalt. Idolatria îndepărtează protecția Domnului de la granițele țării ! (Jud. 5:8) Acum, când războiul este la porțile României, să ne pocăim de idolatrie și de toate celelalte păcate comise pe teritoriul țării (Daniel 9). Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, si ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor. 4:4). Să ne rugăm pentru Har și îndurare și vindecarea țării (2 Cr. 7:14).
 • Mergeți la granițele țării, rugați-vă pentru protecția Domnului la granițe, în jurul întregii țări. Să ne rugăm pentru ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele țării. Să ne rugăm în special pentru protecția graniței de nord și de est – cu accent pe gurile Dunării, Marea Neagră, portul Constanța. Să ne rugăm și pentru porțile de intrare ale României (terestre-puncte de vama, aeriene-aeroporturi, fluviale-porturi). Cei care sunteți în călătorii prin țară, cereți revărsarea Duhului Sfânt, binecuvântarea și protecția Domnului peste oameni, localități, peste teritorii. Rugați-vă pentru trezire!
 • Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de război. Să ne rugăm pentru oprirea acțiunilor duhurilor de război, de violență la granițele și în interiorul României.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – pentru liderii țării, ca Domnul să le schimbe inimile, să-i binecuvântăm cu înțelepciune divină. Să ne rugăm pentru președintele Putin și guvernul rus, ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, ca dezbinările din societatea românească să fie anihilate și locuitorii țării să se ridice în spiritul unității. Să ne rugăm împotriva duhurilor de dezbinare, de ură, de frică, de manipulare, de violență, de confuzie, de minciună care afectează țara noastră.
 • Pentru Președintele României, pentru Parlament, Guvern pentru protecție, înțelepciune și pricepere, călăuzire supranaturală, decizii înțelepte, pentru unitate în deciziile care trebuie luate în interesul României (pe plan extern și intern) și să nu poată lua decizii sau să dea legi contrare voii Domnului și împotriva intereselor ţării. Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în tensiunile care sunt în sistemul politic din România, ca acestea să nu afecteze stabilitatea și siguranța națională a României, și nici relațiile internaționale. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce.
 • Pentru continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate ale societății noastre și oameni noi, necompromiși. Să ne rugăm pentru destructurarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională. Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupției.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării.
 • Să ne rugăm pentru stabilitate în Republica Moldova, în Transnistria, pentru Ucraina. Să ne rugăm pentru vecinii noștri – Ungaria și Bulgaria. Să ne rugăm pentru oprirea tendințelor de expansiune ale Rusiei.
 1. c) Protecția României față de șocuri financiaresă ne rugăm ca orice val de destabilizare financiară care ar putea lovi țara noastră să fie stăvilit. Să ne rugăm pentru mecanisme de protecție pentru sistemul financiar românesc, pentru înțelepciune în deciziile de stat și guvernamentale.
 • Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României și orice tentative de destabilizare a României să fie anihilate. Să ne rugăm pentru vigilență, măsuri și acțiuni înțelepte pentru protejarea intereselor României.

d) Protecția României de asaltul spiritului islamic. Amenințările grupărilor extremiste vizează și țara noastră care e considerată ca un teritoriu care a aparținut în istorie islamului și acum trebuie recucerit. Această idee deschide ușa pentru asaltul spiritului islamic asupra României. Ce face statul Islamic (ISIS) crestinilor în Orientul Mijlociu poate să ni se întâmple și nouă, aici, în România, dacă nu ne trezim! Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului si a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influentei islamului in tara noastra.

 • Să ne rugăm ca decizia Guvernului român de a facilita construcția moscheii din București de către Turcia (care ar deveni teritoriu turc în inima capitalei), să fie oprită și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm ca orice alte relații nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru sau care pot afecta siguranța și integritatea națională) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie descoperite și anulate.
 • Să ne rugăm pentru acest flux de refugiati – care sunt o formă mascată de invazie islamică a continentului nostru. Mulți dintre ei poate sunt în situații disperate, dar în ansamblu, aceste mulțimi au călătoria facilitată de puteri ascunse (Turcia le-a dat brusc acces în tranzitarea teritoriului ei, deși războiul durează de 4 ani în Siria!!). Să ne rugăm ca România să fie păzită de această invazie (nemilitară, dar agresivă) care se ridică la granițele României și care aduce violență, agresivitate, frică. Să ne rugăm pentru conducătorii României – pentru claritate, curaj, discernământ, prin care să fie protejată populația țării și siguranța României.
 • Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România, pentru cei născuți în România, dar și pentru cei veniți în țara noastră, mai ales după revoluția din 1989. Să ne rugăm ca Domnul să îi cerceteze, să le dea viziuni, vise, să le vorbească.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Pentru stoparea avansării statului Islamic radical. Să ne rugăm pentru creștinii din Siria, Irak, Iran, Afganistan, Nigeria care sunt persecutați și martirizați pentru credința lor.
 • Continuăm să ne rugăm :

2. Pentru Biserica din România: E o chemare la pocăință, la întoarcere la dragostea dintâi, la rugaciune necurmată, la tânjire după Domnul, la dor de Dumnezeu, la foame și sete după Dumnezeu!

 • Pocăința creștinilor, UNITATE, dedicare, sfințire, curajul de a trăi drept, loialitatea și integritatea creștinilor, separarea de orice formă de păcat sau de compromis, separare de valorile lumii, întoarcere la dragostea dintâi față de Domnul (Apoc. 2:2-5), frica de Domnul (Apoc. 22:11). Să ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune. E o vreme când nu vom putea răzbi fără rugăciune serioasă și fără călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne rugăm pentru maturitate spirituală, revelație și înțelegerea vremurilor, pentru creșterea cunoștiinței de Dumnezeu, a principiilor Împărăției – întoarcerea la SCRIPTURĂ (poporul piere din lipsă de cunoștință de Dumnezeu – AMOS 4:6). Să ne rugăm pentru eliberarea de frică.  Să ne rugăm pentru protecția minților de atacuri demonice de frică, panică,  îngrijorare care duc la depresie, chiar nebunie. Să ne rugăm pentru protecție de orice forme de amăgire care ne abat de la Adevăr!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici si în familiile creștine, între soți și între părinți și copii. Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți si izbăvirea prinșilor de război – întoarcerea lor în familia Domnului (Lev. 25:10)
 • Trezirea copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Lideri – protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului
 • Vigilență ridicată în administrarea resurselor (finanțe, bunuri) pentru biserici, lucrări creștine, asociații și fundații creștine. Ridicarea nivelului de rugăciune de protecție pentru resurse și intensificarea rugăciunii pentru relațiile cu organismele statului.

3. Pentru ISRAEL. In 30 sept 2015, la ONU, liderul palestinian a declarat că acordul dintre Israel și Palestina de la Oslo nu mai e valabil și în consecință, din 1 oct, în Israel au reînceput atacuri teroriste masive asupra populației civile (sute de atacuri în două săptămâni), inițiate de islamiști radicali. Războiul din Siria (unde a intrat și Rusia) – ridică gradul de pericol pentru Israel. Iranul a obținut acorul internațional de a continua programul nuclear și amenințarea nucleară a Iranului e tot mai mare. Să ne rugăm pentru trezire masivă în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru protecția Israelului, a populatiei, a soldatilor de atacuri, pentru oprirea valului de atacuri teroriste, pentru înțelepciune și protecție pentru primul-ministru, Bibi Netanyahu și guvernul israelian, pentru binecuvântarea țării, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Să ne rugăm pentru conducerea României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2015!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *