Despre noi

Despre rețeaua de rugăciune, cum și de ce să ne rugăm!

Versetul cheie pentru Rețeaua de Rugăciune pentru România este: „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. (2 Cronici 7:14)

Istoric

Reţeaua de Rugăciune pentru România s-a născut la 1 septembrie 2001, ca răspuns la nevoia de a acoperi România prin rugăciune, într-un mod strategic. Provocarea de a iniția o astfel de reţea de rugăciune a fost asumată de organizaţia ARC Ministries, prin Marion Graham. Începând cu luna mai 2005, responsabilitatea coordonării Reţelei de Rugăciune pentru România a fost transmisă Mirelei Peţan.

Viziune

Viziunea lucrării este mobilizarea Armatei Domnului din România, pentru acoperirea neîncetată a ţării în rugăciune şi post,  ca o recunoaștere a chemării si responsabilitătii pe care o avem ca și creștini- cetățeni ai cerului dar și  ai României, pentru ca  Domnul spune ‚…dacă poporul Meu….”

Ne rugăm ca puterea Evangheliei Domnului Isus Cristos să fie vestită fiecărui român şi ca România să experimenteze trezire spirituală si transformare, ca România să devină o națiune creștină, nu doar cu numele, ci cu principii și valori creștine în toate segmentele societății, având legi drepte, fundamentate biblic.    

Cine se poate ruga?

În această rețea sunt chemați toți cei ce au pe inimă rugăciunea pentru România, pentru Biserica Domnului din România,  indiferent de confesiune sau de vârstă. Este o vreme când Dumnezeu cheamă generațiile să se unească în această luptă acerbă împtriva lucrărilor întunericului.

De ce să ne rugăm?

Pentru că Dumnezeu a ales să lucreze prin noi, prin rugăciunile noastre, într-o lume în care este război deschis între Lumină și întuneric. Daca ne pasă de țara în care ne-a născut Dumnezeu, dacă dorim izbăvirea Lui pentru cei nemântuiți, dreptatea Lui în societatea noastră, NE VOM RUGA! 

Cum ne rugăm?

Ne putem ruga individual, în grupe de case, în biserici, în casele de rugăciune, în lanțurile de rugăciune pentru țara, în orice moment al zilei, pentru motivele de rugăciune specifice fiecărei luni în curs.

Esențială este mobilizarea a cât mai mulți creștini să se roage și să postească pentru țara noastră! Fiecare are libertatea de a se ruga oricând pentru România, după cum este călăuzit de Duhul Sfânt.  Recunoastem astfel pe Dumnezeul nostru ca Singurul care poate aduce direcție, protecție și binecuvântare națiunii noastre.

Prin faptul că participanţii se învoiesc să se roage în cursul lunii pentru aceleaşi motive de rugăciune, Duhul Sfânt creează unitate şi acord în Trupul lui Cristos din România. Iar efectele acestei unităţi se răsfrâng ca un val de binecuvântare peste biserici şi peste ţară.

Cum ne organizăm?

În fiecare lună se transmit punctele de rugăciune specifice, păstrându-se totodată continuitatea în rugăciune pentru temele majore care privesc țara noastră. Dar FIECARE ESTE LIBER SĂ SE ROAGE ȘI DINCOLO DE ACESTE PUNCTE DE RUGĂCIUNE, după cum este călăuzit de Domnul.

In situatii specifice se lansează chemări și alerte de rugăciune, cu acțiuni de mobilizare la post și rugăciune corporativă, focalizate pentru o țintă anume, pe o perioada determinată de timp,  pe principiul amplificării și multiplicării impactului în urma rugăciunilor în unitate.

Punctele de rugăciune pentru fiecare lună sunt transmise prin email  sau prin poștă, prin afisare pe site-ul www.reteauaderugaciune.ro și prin alte mijloace media: emisiunea „Puterea rugăciunii” difuzată săptămânal pe canalul de televiziune Alfa Omega TV, pagina de Facebook a Rețelei de Rugăciune pentru România.

3 dimensiuni

Focalizarea punctelor de rugăciune lunare are trei dimensiuni:

-Biserica – ca Trup al lui Cristos din România- cu puncte specifice pentru intărirea și ridicarea creștinilor din țara noastră și din diaspora, cu motive de rugăciune pentru creștinii persecutați din lume.

-România – cu  puncte specifice pentru perioada de timp acoperită, dar și cu puncte de rugăciune care se continuă pe perioade mai lungi, motivând la perseverență și credincioșie în rugăciune (ex: mântuirea și transformarea națiunii, pacea si protecția tării, dezrădăcinarea corupției, alinierea României la planul lui Dumnezeu pentru țara noastră, extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România)

-Israel – cu motive de rugăciune legate de mântuirea evreilor, de protecția țării și a populației, de intoarcerea evreilor în Israel, de pacea Ierusalimului, rugăciuni bazate pe promisiunile Domnului pentru Israel și poporul Său, conform Scripturii.  Rugăciunea nostră pentru Israel este o mărturie că iubim ceea ce iubește Dumnezeu și că binecuvântăm ce El a binecuvântat.

Prin rugăciunile noastre suntem parte din împlinirea Voii lui Dumnezeu pentru România, făurind istorie prin post și rugăciune.  Fiecare este important în această rețea!.

Nu ezita!  Inscrie-te ca să primești lunar punctele de rugăciune pentru țara.  Și transmite-le și altora, încurajându-i să se roage! Rugăciunea fiecăruia conteaza, implicarea fiecăruia va aduce rod!

Fii parte și tu din această Rețea de Rugăciune pentru Romănia, din armata pe care Domnul o ridică în acest ceas pentru vremurile care vin.

Domnul să vă binecuvânteze și să binecuvânteze România!