Perspectivă profetică asupra României | de Cindy Jacobs

Oamenii consideră că profețiile au existat numai în Vechiul Testament, când profeții veneau și schimbau destinul unei națiuni, îi ofereau răspunsuri regelui. Acest aspect e important. Dumnezeu nu face niciodată lucruri cu jumătate de măsură, ci face numai lucruri mărețe. Dumnezeu a rostit cuvinte profetice: „… va face altele și mai mari pentru că Eu mă duc la Tatăl.” În Faptele apostolilor se petrec lucruri și mai mărețe: profeții profețeau, anunțând tot felul de lucruri care urmau să se întâmple, precum seceta, dar ei păstrau mereu legătura cu Biserica pentru a aduce binecuvântări, pentru a elibera ce trebuia să se întâmple. Când mă întâlnesc cu diferiți președinți din toată lumea, eu profețesc despre tratate, relațiile cu alte țări, iar președinții mă ascultă și acele țări prosperă. Mereu a existat o legătură biblică între proroci și regi. Regele David a avut și el proroci. Credem că acesta este tiparul după care lucrează Dumnezeu. Acțiunea de a profeți este foarte importantă. Prorocia din cartea Ioel spune: „Voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci.”  În 1 Corinteni 14:1 scrie: „Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți.”

Trebuie să recunoaștem că Satana vrea să umbrească darul pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care a zis să-l folosim mai mult decât orice alt dar. Acolo ni se spune să profețim. De fapt, în ziua Rusaliilor, când au primit mesajul, apostolul a citat din Ioel: „Fiii și fiicele voastre vor proroci.„ Așadar, acest lucru e foarte important în Scriptură. Nu e deloc un dar secundar, ci e foarte important. Cred că Satana vrea să acopere vocea care ne spune ce se va întâmpla în viitor. De ce? Ca să ne împiedice să ne rugăm ca acele lucruri să se întâmple. Noi știm că Dumnezeu ne e alături. M-am rugat pentru țări foarte sărace care au ajuns să devină prospere. Odată, m-am rugat în Ucraina. Oamenii de acolo s-au căit și s-au rugat. Ne aflam în Odessa, la Marea Neagră. Oamenii s-au căit pentru modul în care s-au purtat cu evreii. Eu am profețit că, fiindcă s-au căit, recolta lor de grâu se va dubla. Însă am greșit, fiindcă nu s-a dublat, ci s-a triplat! Iată cum Dumnezeu Și-a revărsat Duhul !

În 2 Cronici 7:14, Biblia ne promite că, dacă ne pocăim și ne rugăm, El ne va tămădui țara. Cuvântul folosit acolo este „Rafa”, căci El ne va vindeca țara. Iehova Rafa este Vindecătorul ! Cred că nu ni s-a arătat modelul biblic privitor la rolul nostru, ca profeți, pe acest pământ. Rolul nostru e să ajutăm la vindecarea națiunilor noastre. Da! Principalul nostru rol e să-i conducem pe oameni la Dumnezeu, căci e vorba de o sarcină veșnică, dar, ca cetățeni ai României, Dumnezeu v-a dat în administrare această țară pentru a o ajuta să prospere.

Cum putem identifica întăriturile spirituale dintr-o anumită țară ?

Cred că fiecare segment al societății se află sub influența spirituală a unui „om tare”. Astfel, educația poate fi sub influența umanismului, iar familia se poate afla sub influența divorțului și a nerespectării promisiunilor. Am menționat deja principialitatea corupției. Spiritul religiozității domină Biserica, astfel că Duhul Sfânt nu poate acționa. E vorba de duhul religiozității și știu că unii oameni nu se vor bucura să audă asta, dar acest duh de religiozitate împiedică acțiunea Duhului Sfânt. Ne purtăm ca și cum Duhul Sfânt nu ar fi Dumnezeu, întristându-L astfel! Vă puteți închipui că, în fiecare duminică, Îi spunem lui Dumnezeu că nu are voie să vorbească în clădirile Sale? E ceva major! Acestea sunt întărituri.

Sărăcia e alt duh. Cine are autoritatea de a „lega” aceste întărituri, „omul tare”? Tu, fiindcă ai venit cu autoritate din afară, sau anumiți mijlocitori sau lideri spirituali din România? Cine are autoritatea de a se implica ? Cred că, în primul rând, Biserica din țara respectivă, dar eu și Biserica suntem „generali de mijlocire”. Lucrarea noastră este Generals International. Cred că noi avem mai multă autoritate deoarece în Efeseni scrie: „Fraților, în cele din urmă, după ce veți fi făcut tot ce e de făcut, luptați-vă cu domniile și stăpânirile.” Apoi sunt enumerate puterile întunericului. Însă unii oameni o fac cu îngâmfare atunci când apare păcatul în viața lor sau au probleme și sunt atacați. Satana nu are putere asupra noastră dacă nu îi permitem.

Europa de Est în planul lui Dumnezeu

Cred că fiecare națiune are un destin. Din punct de vedere biblic, nu găsesc niciunde vreun motiv pentru care o națiune să depindă de ceea ce face altă națiune. Dumnezeu e destul de mare încât să vindece România de Unul singur. Știu că națiunile lucrează în colaborare unele cu altele, dar eu cred că Dumnezeu vrea să alunge stigmatul a ceea ce s-a întâmplat în trecut, în perioada comunismului în Europa de Est. El vrea ca Europa de Est să devină atât de prosperă, încât Occidentul să ajungă să privească spre Est. De ce? Fiindcă Europa Orientală Îl va pune pe Dumnezeu pe primul loc. Cred că, dacă ai trăit sub comunism multă vreme, îți este afectat modul de gândire și îți influențează încredințările. Lucrarea noastră a fost foarte influențată de învățăturile lui John Osteen, astfel că putem fi binecuvântați. Nu sunteți deloc sub puterea duhului sărăciei. Priviți în jur numai! Dacă credem că Dumnezeu nu poate face ceva, Îl vom împiedica să facă acel lucru.

Acest articol este extras din emisiunea Realități și perspective, episodul 80, înregistrată în studioul Alfa Omega TV în data de 10 august 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *