Puncte de rugăciune | APRILIE 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI în fiecare seară la ora 22, pentru:
trezire spirituală ți transformarea României

protecția țării și a populației

alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noicu

NU UITA: Ne unim în POST în fiecare vineri pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

1. Pentru Biserica Domnului din România

  • Ne pregătim pentru celebrarea Paștelui. Să ne rugăm pentru REVELAȚIA profundă a semnificației JERTFEI DOMNULUI ISUS HRISTOS
  • Luna APRILIE – O LUNĂ DE POCĂINȚĂ (Apocalipsa 22:11- „…cine-i sfânt, să se sfințească”). Am perceput că Domnul ne cheamă insistent la POCĂINȚĂ – pentru noi și familiile noastre, pentru Biserica Domnului din România, pentru România! Cernerea va fi tot mai puternică (Luca 21:34).
  • Să ne cerem iertare Tatălui nostru din ceruri, în Numele Domnului Isus Hristos, pentru păcatele noastre și ale celor din familia noastră, din Biserica Domnului, din țara noastră (pentru necredință, neiertare, frică, îngrijorare, idolatrie, mândrie, mânie, violență, ucideri, avorturi, corupție, minciună, dezbinări, manipulări, și ce Domnul vă mai arată).
  • 2 Cronici 7:13-14 – este pentru noi! În situații grele – de judecată – care sunt peste noi (2 Cronici 7:13), soluția este POCĂINȚA noastră, a celor ce-L cunoaștem pe Domnul.
  • Să ne rugăm pentru CURĂȚIRE – în familiile noastre, în țara noastră. Suntem ca într-un mare vapor, care se îndreaptă spre o furtună puternică. Iar în vapor era multă neorânduială, murdărie și am perceput că NU SUNTEM PREGĂTIȚI pentru ce urmează. Să ne rugăm și pentru conducerea țării – comandantul vasului – pentru responsabilitate, înțelepciune și frică de Domnul.

IDENTITATEA noastră în Isus Hristos – să ne-o cunoaștem și să o trăim – pot TOTUL în Isus Hristos care mă întărește! (Filipeni 4:13) Revelația identității și autorității pe care o avem în Isus Hristos, ca să ne rugăm cu îndrăzneală împotriva asalturilor întunericului asupra creștinilor și a țării. Să putem sta tari împotriva fricilor, îngrijorărilor, a învățăturilor nebiblice.
• Ne rugăm pentru sfințire, frica de Domnul să pătrundă în inimile credincioșilor, pentru ca focul Domnului să reaprindă inimile noastre, să fim în clocot pentru Isus, pentru întoarcere la dragostea dintâi, pentru întoarcerea fiilor risipitori, pentru mântuirea celor nemântuiți din familiile copiilor Domnului. Fie ca Puterea Învierii Lui să invadeze viețile și familiile noastre.
• Să ne rugăm pentru UNITATE prin Duhul Domnului între creștini, pentru păstrarea părtășiei, a relațiilor între copiii Domnului, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului, pentru COMUNICARE bună – cu Domnul și cu frații. Să ne rugăm împotriva fragmentărilor din Biserici, provocate de frică, copiii Domnului să NU SE IZOLEZE, să nu fie însingurați. Ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune, pentru EXTINDEREA RUGĂCIUNII în grupuri, a rugăciunii corporative (măcar 2 sau 3 cum ne învață Domnul Isus). Ne rugăm ca vorbirea noastră să fie o comunicare a vieții, a credinței – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!
Revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un an al trezirii, al manifestării PUTERII lui Dumnezeu în viețile oamenilor – pentru mântuire, vindecare, eliberare. Biserica trebuie să slujească în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele apostolilor.
Ridicarea în duhul a creștinilor, pentru eliberare de apăsare, confuzie, pentru deblocarea poporului Domnului în a acționa și în a lupta, poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu planurile lui Dumnezeu.
Ridicarea Bisericii Domnului în autoritatea și mandatul primite – de a vesti Puterea Evangheliei, de a veghea asupra țării în post și rugăciune, pentru oprirea planurilor rele ale puterilor întunericului, pentru mântuirea oamenilor.
• Să ne rugăm pentru o ungere a revelației, pentru ochi deschiși, pentru înțelepciune de sus, pentru claritate, pentru CURAJ în situații dificile, pentru o viață de post și RUGĂCIUNI inspirate de Duhul Sfânt – o armă extraordinară în lupta noastră.
AUZIREA și ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI. Să avem urechea continuu deschisă la ceea ce ne spune Duhul Domnului.
Echiparea creștinilor pentru confruntări spirituale. Isus este DOMNUL OȘTIRILOR, iar noi, oștirea LUI. Suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual. Să chemăm Numele lui ISUS – DOMNUL OȘTIRILOR, peste noi și situații. Să cerem Tatălui ceresc să trimită oștile de îngeri în ajutorul nostru.
Factorul TIMP va juca un rol cheie. Să ne rugăm să primim ungerea ca fiii lui Isahar, care au înțeles vremurile și au știut ce trebuia să FACĂ POPORUL – în fiecare situație! Vor fi acțiuni specifice în situații specifice!
• Ne rugăm pentru PERSEVERENȚĂ, răbdare în încercări, (tărie, rezistență sub presiuni) pentru poporul Domnului. Domnul ne cheamă să rămânem TARI în CREDINȚĂ prin cunoașterea LUI, în vreme de încercare (Daniel 11:32).
Pacea lui Isus Hristos în inimile și în mințile poporului, o îndrăzneală neobișnuite, în vremuri neobișnuite, un duh alert – să fim vigilenți, pregătiți în duhurile noastre continuu, prin Cuvânt, rugăciune, POST (Matei 6:17-18; Isaia 58), pentru a face față provocărilor neobișnuite, care apar deodată. Să cerem PACEA LUI – este o ARMĂ în lupta noastră – ca să putem birui!
Ruperea lanțurilor fricii și confuziei de peste poporul Domnului, oprirea confuziei, a panicii în popor; pentru curaj și înțelepciune în trăire, pentru creșterea credinței, a încrederii în Domnul.
Oprirea pandemiei, pentru ruperea legăturii dintre frică și boala COVID, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru medicație potrivită, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii. Domnul să trimită îngerii Lui în ajutor.
Liderii Bisericii – înțelepciune, călăuzire, PROTECȚIE, îndrăzneală în vestirea Adevărului în orice situație, demascarea amăgirilor
Strategii noi în aceste vremuri noi pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru Hristos și pentru echiparea credincioșilor.
Pregătirea copiilor din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoașterea Cuvântului.
INTEGRITATE, LOIALITATE în trăire, fără compromisuri, fără corupție, în credincioșie și credință față de Domnul și în relații. Să legăm duhul trădării din Biserică!

2. Pentru România

  • fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1,15), cu focalizare pe protecția țării!

• Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Domnului Isus Hristos peste România și locuitorii ei. Să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR….. Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România!
• Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
• Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! Să ne rugam ca România să fie coșul de pâine al Europei, sa fie o oază a prezenței Domnului, un GOSEN, unde e viață, pace, protecție, lumină, resurse. Să cerem viață, binecuvântare, protecție (Numeri 6:24-26; Psalmul 91)
fără pocăința noastră, a celor ce-L cunoaștem pe Domnul, nu putem intra în binecuvântări. (2 Cronici 7:14) Un păcat pe care Domnul îl judecă acum în țara noastră este IDOLATRIA.
• Idolatria aduce vulnerabilitate în protecția României (Judecători 5:7-8). Când pericolele sunt la porțile țării, Biserica TREBUIE să se ridice precum Debora! Încrederea în oameni, în capacitatea lor de a rezolva situațiile este păcat – să ne pocăim de ea. Încrederea în medici, în lideri este idolatrie – să ne rugăm pentru înțelepciune pentru ei, dar încrederea noastră, a creștinilor, trebuie să fie în Domnul, iar Domnul va lucra apoi prin oameni – medici, lideri! Idolatria aduce judecata și sub forma unor lideri nepregatiți pentru responsabilitatile primite („… v-am dat niște copii drept căpetenii…” Isaia 3:4-5). POCĂINȚA CREȘTINILOR pentru idolatrie, pentru păcatele care se comit în țară este cheia izbăvirii și binecuvântării României. (2 Cronici 7:14)
• Să ne rugăm ca DREPTATEA lui Dumnezeu să invadeze țara noastră – orice fărădelege, nedreptate, orice formă de abuz sau corupție să le aducem înaintea Tronului de dreptate a lui Dumnezeu spre a fi judecate de El. Să cerem eliberarea unui duh de dreptate și adevăr peste țara noastră. Să punem Numele Domnului și Voia Lui peste structurile de conducere ale țării (Parlament, Guvern, Președenție, primării, prefecturi), peste structurile de apărare, de protecție civilă și sanitară ale țării, peste structurile financiare din România, peste sistemele de învățământ, sănătate, justiție din Romania. Să ne rugam pentru expunerea și dezrădăcinarea CORUPȚIEI din toate structurile de conducere ale țării și orice demnitar să fie pătruns de frica de Domnul!
Ne rugăm pentru liderii țării – asumarea responsabilităților, integritate, claritate în decizii, pentru ridicarea unor oameni competenți, integri, înțelepți în funcții de conducere, pentru schimbările necesare în structurile de conducere și autoritate ale țării, pentru oprirea planurilor neînțelepte care defavorizează țara și populația.
• Ne rugăm pentru demascarea și zdrobirea planurilor celui rău de a izola și însingura populația țării, de a o fragmenta, de a o jefui de pace, sănătate, de resurse de trai, de locuri de muncă, de a-i face pe locuitori să plece din țară.
• Ne rugăm pentru expunerea și anihilarea structurilor ascunse de putere care afectează siguranța țarii și a populației, care periclitează integritatea națională și teritorială a țării. Ne rugăm pentru destructurarea rețelelor de trafic de persoane.
• Ne rugăm pentru expunerea si anihilarea minciunilor și manipularilor care afectează populația țării, pentru oprirea știrilor false, care aduc confuzie, frică. Legăm aceste duhuri de manipulare și control care acționează în România în Numele Domnului Isus Hristos.
• Să ne rugăm ca influențele ideologiilor nedumnezeiești din alte țări, să NU fie primite în România. Să ne rugăm pentru Parlament, Guvern, Președinte, să NU accepte valori străine de valorile creștine în societatea românească și în legile țării.
• Să ne rugăm pentru protecția FAMILIEI BIBLICE în legislația țării, ca termenii de mamă și tată să fie păstrați în legile și societatea românească.
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
Copii și tineri – pentru eliberarea lor de consecințele școlii prin Internet, pentru sănătatea lor psihică.
Păstrarea LIBERTĂȚII de exprimare a credinței creștine, în societate, în instituții.
LEGILE care se pregătesc – să fie legi favorabile locuitorilor, în acord cu Scriptura.
• Ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României. Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam.
ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Să ne rugăm pentru dezvoltarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Dezvoltarea economică a țării, ca România să nu fie vitregită în plan economic și de securitate prin relații internaționale nepotrivite. Domnul să dea înțelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicați în decizii. Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste țară.
• Să ne rugăm pentru oprirea declinului economic al țării și pentru ridicarea economică a țării. Să ne rugăm pentru AGRICULTURĂ, pentru RESURSE și investitii în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Să ne rugăm pentru industriile românești – resurse, dezvoltare, creștere, binecuvântare. Să ne rugăm pentru legi care să încurajeze și să ajute pe investitorii români.
• Să ne rugam pentru restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
Binecuvântare și protecție peste resursele țării – resurse de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resurse de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării)
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. ISRAEL

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

– antisemitismul crește rapid în lume să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România

– ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply