Puncte de rugăciune | AUGUST 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă, în perioada

1 AUGUST—19 SEPTEMBRIE 2021
7 săptămâni de post și rugăciune
pentru România și pentru Biserica Domnului din țara noastră

ÎN FIECARE ZI – SEARA (ora 21:00) ȘI DIMINEAȚA (ora 06:00) – jertfa de seară și de dimineață,
să ne rugăm în UNITATE pentru cel puțin 30 minute
În fiecare zi de VINERI – zi de POST pentru România!

Ne rugăm pentru:

1. Copiii și adolescenții țării – OPRIREA influențelor nedumnezeiești în educația lor. Oprirea legilor care vor introducerea educației sexuale obligatorii, fără acordul părinților, a ideologiei de gen în școlile și grădinițele din România. Ne rugăm pentru Parlamentul României, pentru toți factorii de decizie, pentru cunoștiința și frica de Domnul.

2. Ne rugăm ca acele recomandări europene care sunt nedumnezeiești în ce privește familia, identitatea de gen, ideologiile de gen să NU pătrundă în țara noastră, în legile și normele de viață din România. Ne rugăm pentru demnitarii țării, pentru verticalitate și tărie în apărarea valorilor moral creștine ale societății românești:
definirea și constituirea familiei naturale, așa cum a creat-o Dumnezeu
educația copiilor nepângărită cu valori contrare Scripturii
Punem Numele Domnului peste toți copiii țării (Numeri 6:24-27) și ne rugăm pentru mântuirea lor.
Cerem sângele Domnului Isus Hristos peste copiii și familiile din România.

3. FAMILIILE din România – pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea familiei. Oprirea legilor care afectează familia naturală. Păstrarea apelativelor de „tată” și „mamă” în legile țării.
– Adoptarea copiilor să fie permisă doar familiilor naturale.
– Oprirea divorțurilor și a violențelor în familii. Unitate între soți, între părinți și copii. Întoarcerea acasă a părinților care au copiii în România, restaurarea familiilor.
Să ne rugăm pentru schimbarea atmosferei spirituale din familii – ca prezența Duhului Sfânt să pătrundă în fiecare locuință, să atingă inimi și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu.

4. LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri. Protecția Bisericii Domnului!

5. ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după Voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale, cu EU, NATO, ONU. Ne rugăm pentru relația bună România – Israel, de sprijin, fără antisemitism în țara noastră.

6. PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului și să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.

7. Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, și intervenția LUI în descoperirea și dezrădăcinarea corupției din toate segmentele societății.

8. OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori.
Sistemul sanitar – rugăciune pentru personalul medical și resurse medicale, pentru autoritățile care iau măsuri în pandemie – înțelepciune și frică de Domnul.

9. Păstrarea libertății în decizia de a se vaccina sau nu, dupa încredințarea fiecăruia. Găsirea de tratamente eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să CEREM VIAȚĂ și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.
Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor. RESTAURAREA UNITĂȚII în familii, în biserici, care au fost dezbinate de pandemie.

10. ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI;

Să ne rugăm și să declarăm (preluare din declarația de la 1 Decembrie 2020)

SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră. (2 Cronici 7:14)

1. Venim cu smerenie înaintea Tatălui Ceresc și ne cerem iertare, în Numele și prin jertfa lui Isus Hristos, pentru că noi și părinții noștri am păcătuit. Declarăm că vrem să ne întoarcem de la căile noastre rele, de la păcatele noastre, că vrem să ne întoarcem la Dumnezeu și de El să ascultăm!

2. Declarăm că Isus Hristos este Domnul României, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru. Declarăm ca Isus Hristos este Calea, Adevărul și Viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El.

3. Declarăm România închinată Domnului Isus Hristos, singurul Nume prin care este mântuire. Căci este scris: oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!

4. Declarăm Biblia drept Constituția spirituală a României și Crezul creștin drept actul nostru de identitate.

5. Recunoaștem Harul lui Dumnezeu și bunătatea Lui față de români și România pe tot parcursul istoriei noastre de 2000 de ani.
• Recunoaștem că El ne-a creat și ne-a ținut vii ca neam românesc, ne-a ținut vie limba și a pus în noi dorul după Dumnezeu!
• Recunoaștem că El ne-a păstrat pe teritoriul pe care ni l-a dat să-l locuim – țara noastră, România.
• El a fost cu noi prin toate văile istoriei noastre și ne-a ajutat să trecem prin mari furtuni și pericole. Recunoaștem că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de mult am fi fost doar istorie.
• Recunoaștem că despărțiți de Hristos, nu putem face nimic, că doar prin El avem Viața, Lumina, Pacea, Dreptatea și biruința.

MULȚUMIM din inimă, Doamne , pentru țara noastră și pentru libertatea dată. MULȚUMIM că până aici ai fost cu noi și declarăm că nu vrem să mergem mai departe fără Tine! MULȚUMIM că ești bun și plin de îndurare cu poporul român și cu România, că, în bunătatea Ta, Tu nu ți-ai întors Fața de la noi și țara noastră.

6. Declarăm azi că vrem revărsarea puterii Duhului Sfânt peste țara noastră, ca noi toți să primim revelația lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și să fim schimbați, mântuiți, uniți prin puterea lui Dumnezeu.

7. Ca și ambasadori ai Împărăției LUI pe pământ, declarăm România și toți locuitorii ei închinați Domnului Isus Hristos!
Ne învoim cu cerul și ne rugăm și cerem: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ”– în România acestor vremuri.
În autoritatea primită prin Isus Hristos, DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI, pentru ca Împărăția lui Dumnezeu și Voia Sa să vină pe pământ, în România, precum este în ceruri.
Spunem: „VINO, DOAMNE ISUSE în ROMÂNIA, ca Domn și Mântuitor al neamului românesc!”

SĂ NE RUGĂM FIERBINTE CA DUMNEZEU SĂ VINĂ DEGRABĂ ÎN AJUTOR! (Psalmul 12)
Doamne, ajută-ne!!

ISRAEL

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

– ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

– să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *