Puncte de rugăciune | AUGUST 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Vă încurajăm să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, ne unim în post pentru România.

Să continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România! Ne rugăm: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!” – în viețile noastre și în România.

După o lună de pârjol peste țara noastră – când Domnul a oprit ploaia și seceta arde recoltele – pâinea noastră, este timpul să ne întoarcem la Domnul, cu POST și în SMERENIE.

Luna august este o lună în care Domnul ne cheamă să ne POCĂIM – noi – poporul Lui, cei ce-L cunoaștem să ne rugăm din toată inima, potrivit 2 Cronici 7:13-14, să ne recunoaștem starea, să ne abatem de la căile noastre rele! Să ne pocăim de IDOLATRIA care a pătruns în viețile noastre, de IDOLATRIA din poporul român care se numește „creștin”, dar nu urmează CĂILE Domnului, pentru starea de PĂCAT în care ne complacem ca națiune. Să ne smerim ca Daniel „…. NOI și părinții noștri AM păcătuit…”

Idolatria noastră aduce judecata lui Dumnezeu, pentru că nu-L onorăm, ne abatem de la El, alergăm după alți dumnezei…, iar judecata lui Dumnezeu înseamnă secetă, foamete, robie, epidemii (Ezechiel 14, Ioel 1:16-20).

Să ne pocăim de IDOLATRIA în care suntem ca popor român: încredere în sistemele lumii (finanțe, relații de influență, structuri internaționale, sisteme de siguranță – chiar și sanitare), ritualuri religioase (mersul de formă la biserică), alergare după poziții sociale, încredere în puterea proprie de a face, forme de ocultism în căutarea protecției și a puterii, trafic de influență pentru a avea protecție, influență, control asupra altora. Idolatrie este și punerea pe primul loc a copiilor, a carierei, a bunurilor materiale, chiar a lucrării creștine în care ești implicat.

Să ne rugăm în această lună pentru noi, pentru creștinii Domnului din țara noastră, pentru o cercetare profundă și eliberarea noastră de orice forme de idolatrie care ne-au afectat.

Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor duhurilor de religiozitate de peste creștini.

Să ne rugăm pentru poporul român care are o formă de evlavie, care știe despre Dumnezeu, dar nu-L cunoaște, pentru REVELAȚIE prin cunoașterea lui Hristos, ca orbirea care este acum peste el să fie făcută fără putere și LUMINA lumii – Hristos, să pătrundă în inimi și vieți.

Luna august este o LUNĂ DE POCĂINȚĂ, de RUGĂCIUNE și POST (săptămânal, ziua de vineri și încă o altă zi aleasă de fiecare):

– pentru oprirea pârjolului secetei din țara noastră, a incendiilor, ca Domnul să Se îndure și să ne dea ploaia și să vindece țara;

focul Duhului Sfânt să aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.

turnarea Duhului Sfânt (Faptele apostolilor 2:17-18) și cunoștința slavei Domnului să acopere țara noastră (Habacuc 2:14)

Continuăm să stăruim pentru TREZIREA și PREGĂTIREA Bisericii Domnului, pentru DETERMINAREA noastră de a ne apropia de Domnul, de a-L auzi și de a-L asculta. Ne rugăm pentru POCAINȚĂ reală, pentru CUVÂNTUL LUI în noi, RESTAURAREA RUGĂCIUNII în puterea Duhului Sfânt, pentru REVELAȚIE, DISCERNĂMÂNT, DRAGOSTEA LUI în noi (Efeseni 3:16-21), pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, ca fiii lui Isahar (1 Cronici 12:32), care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă poporul Domnului, pentru FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, sfințire, smerire și rededicare față de Isus Hristos, AUZIREA VOCII DUHULUI SFÂNT, CĂLĂUZIRE PRECISĂ, VEGHERE, CHIBZUINȚĂ, ÎNȚELEPCIUNE de SUS, pentru creșterea credinței, activarea darurilor Duhului Sfânt în poporul Domnului.

Ne rugăm pentru revelația nevoii de eliberare, curățire și vindecare în Biserica Domnului, pentru împlinirea acestor lucrări în poporul Domnului. Să ne rugăm pentru ELIBERARE de FRICĂ, de CONFUZIE, de DEZNĂDEJDE, de LIPSA DE SPERANȚĂ. Să ne rugăm pentru PACEA lui Hristos (SHALOM) pentru inimile și mințile creștinilor.

Continuă vremea de CERNERE, de REPOZIȚIONĂRI, de ALINIERI!

Să ne rugăm ca fiecare să audă clar de la Domnul unde să fie și ce are de făcut și să fie grabnic în a asculta de Domnul! Să ne rugăm împotriva confuziei, a fricii de nou, de schimbare. Să ne rugăm pentru ROMÂNII din DIASPORĂ- să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără AMÂNARE.

Ne rugăm pentru COPII și TINERI – să fie RADICALI pentru HRISTOS – pentru mântuirea lor, pentru întâlniri speciale cu Domnul, pentru dedicarea lor și puritatea lor, pentru protecție supranaturală, pentru revărsarea Duhului Sfânt în viețile lor.

RIDICAREA BISERICII ÎN ÎMPLINIREA CHEMĂRII DOMNULUI, PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, TRANSMITEREA EVANGHELIEI ÎN ORICE LOC, ORICÂND, cu îndrăzneală sfântă.

UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni, pentru nimicirea DEZBINĂRILOR dintre creștini, din familii, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești.

FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu; restaurarea altarului de rugăciune în familii, pentru UNITATE în FAMILII, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea familiilor, PROTECȚIA FAMILIILOR.

Protecția credincioșilor în călătorii, în activități, în slujiri; sănătatea creștinilor.

2. ROMÂNIA

În această lună, Domnul ne cheamă să punem accent foarte mare pe protecția României de război!!

Să-I MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării – doar prin HARUL LUI este pace în România. Să-L LĂUDĂM pentru măreția, puterea, bunătatea Lui. Să chemăm Numele Domnului peste România! Să ne rugăm pentru favoarea Domnului pentru România – în ceea ce privește pacea și siguranța țării și a populației. Să ne punem toată încrederea în El pentru pacea și viitorul României, pentru protecția de RĂZBOI a țării noastre. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic, prin știri false care provoacă panică, prin destabilizări economice, sociale, prin tensiuni interne provocate, prin acțiuni de sabotaj, prin provocare de daune materiale (incendieri, alte forme de distrugere), prin forme de șantaj economic, politic.

Să ne rugăm pentru PACEA INIMILOR în țara noastră, ca nicio panică, nicio frică să nu-și facă loc în comunități. Să ne rugăm împotriva răspândirii de mesaje false, de dezinformare și manipulare a populației, pentru stoparea oricăror amestecuri în plan intern care pot să ducă la destabilizări sociale, economice, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI.

Să stăruim pentru PACEA ȘI PROTECȚIA ROMÂNIEI, în INTERIOR ȘI LA GRANIȚE!

Pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru eliminarea oricăror breșe (spărturi) de securitate. Să ne rugăm ca Tatăl ceresc să trimită oștile Sale de îngeri ÎN AJUTORUL ROMÂNIEI – patrula Sfântă a Domnului pe TOATE granițele României, dar mai ales pe granița de nord și est. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror infiltrări sau acțiuni ostile pe teritoriul României.

Să ne rugăm pentru ridicarea Armatei Domnului de MIJLOCITORI în România, care să vegheze continuu în rugăciune!

Să ne rugăm pentru MÂNTUIREA LOCUITORILOR României, pentru împlinirea promisiunile Domnului și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu pentru România.

Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, pentru locuitorii țării și o oază de scăpare pentru cei în necaz, o țară ca un GOSEN.

Să ne rugăm pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII, ca FRICA DE DOMNUL să fie în inimile lor, pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina.

ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE benefice țării și poporului român. Să ne rugăm pentru călăuzirea Domnului în deciziile politice la nivel înalt în ce privește țara noastră, urmărind interesul național, fără compromisuri.

Să ne rugăm pentru SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ, pentru protecția sistemelor energetice, pentru resurse naturale în țara noastră – gaz, petrol, cărbune, pentru redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice pe cărbune sau gaze, pentru hidrocentralele țării – protecția barajelor, pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național, pentru protejarea lui de atacuri cibernetice sau de sabotaje a centralelor, a barajelor, a rețelelor de transformare și distribuție, pentru protecția platformelor românești de exploatare de gaze din Marea Neagră.

Să ne rugăm pentru protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor de TRANSPORT – drumuri, poduri, căi ferate, PORTURI – mai ales portul CONSTANTA- restaurare, folosire eficientă, deblocarea exporturilor românești.

Să ne rugăm pentru SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor.

ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România.

Să ne rugăm pentru siguranța sanitară a populației – fără măsuri abuzive de restricționare a libertăților cetățenești.

LEGILE ȚĂRII – legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICIO LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICIO FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA, CA EDUCAȚIA DE GEN SĂ NU PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.

Măsuri înțelepte în REORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT al țării. Să ne rugăm pentru ca interesul țării și al populației să conteze în aceste reorganizări, să fie măsuri înțelepte, dumnezeiești.

Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea CORUPȚIEI și a traficului de influență din toate structurile societății, pentru OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.

PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

Continuăm să ne rugăm pentru UCRAINA și Republica Moldova, pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.

3. ISRAEL

Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *