Puncte de rugăciune | DECEMBRIE 2021

Vă încurajăm să continuăm lanțul de rugăciune, să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru Biserica Domnului și pentru țara noastră.

Și în acest decembrie avem 3 momente de celebrare. Sărbătorim 3 mari miracole! Să recunoaștem intervenția lui Dumnezeu în aceste mari momente din viața națiunii noastre. Fie acest decembrie o lună a mulțumirii pentru tot binele pe care Domnul ni l-a făcut și ni-l face. Căci e bun și în veac ține îndurarea Lui!

Celebrăm miracolul nașterii Domnului Isus Hristos

Este o sărbătoare sub limitările și umbrele provocate de pandemie și îngrijorări financiare. Dar este o sărbătoare a bucuriei. Să nu lăsăm ca veștile rele să umbrească bucuria de a fi copiii lui Dumnezeu. Este cel mai mare miracol – miracolul nașterii din nou pentru noi, cei ce suntem ai Domnului.
Să-I mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru aceste zile de har, că ne ocrotește și ne iubește ca popor. Căci este Bun și în veac ține îndurarea Lui!
Să ne rugăm ca fiecare să realizeze ce înseamnă Domnul Isus pentru noi, după un an cu atâtea provocări și situații-limită. Mulți au plecat din această lume brusc, pe neașteptate. Să ne rugăm pentru Biserica Domnului și pentru toți locuitorii țării să-și îndrepte privirile și inimile spre Domnul, să-L căutăm, să ne punem viețile în acord cu Cuvântul, cu Voia Lui, să fim gata oricând să-L întâlnim.
Ultimele luni au fost un puternic avertisment pentru toți: să nu ne lipim inimile de lucrurile lumii acesteia, ci să investim în Împărăția Lui, vestind Evanghelia celor nemântuiți, să stăm aproape de Domnul prin Cuvânt, rugăciune, post, să ne sfințim viețile.
Să ne rugăm:

 • Să ne rugăm cu intensitate ca miracolul nașterii din nou să se producă în inimile celor nemântuiți și pentru întoarcerea fiilor risipitori la Tatăl ceresc.
  Unitate în bisericile Domnului, unitate între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, unitatea creștinilor în calitate de Trup al lui Isus Hristos din România. Ne rugăm pentru strângerea rândurilor în poporul Domnului. Ne rugăm pentru anihilarea dezbinărilor, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
  – Ca populația României să-L caute pe Isus Hristos, să primească revelația Domnului Isus în inimile lor și să-l vadă nu ca Pruncul din iesle, ci ca Mântuitorul și Regele care vine.
  – Ca Isus să fie primit în foarte multe inimi și astfel viețile oamenilor să fie schimbate, ca oamenii să se întâlnească cu bunătatea lui Dumnezeu și să fie eliberați de legăturile religiei și de frica morții.
  – Să cerem revărsarea Duhului Sfânt peste România, ca El să fie turnat peste locuitorii țării noastre (Faptele apostolilor 2:17-21). Ca Duhul Sfânt să aducă convingere în inimi – de păcat, de neprihănire, de judecată.
  – Să ne rugăm pentru foame și sete după Cuvânt, după Adevăr în națiunea noastră, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragostea de Dumnezeu.
  – Să ne rugăm pentru liderii creștini, pastori, preoți, să vestească Cuvântul Evangheliei cu putere, fără teamă și să-i îndrepte pe oameni spre Isus Hristos, spre Scripturi, spre o viață de sfințire, de rugăciune, de post.
  – Pentru familiile națiunii noastre: să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și în Adevărul Scripturii, pentru unitate în familii;
  – Pentru copiii țării, care trăiesc în lipsuri mari: ca Domnul să aducă ocrotire și bucurie în inimile lor. Să ne rugăm pentru ei, să fie păziți și ajutați, ca locuitorii țării să „îi vadă” pe acesti copii și să se implice în sprijinirea lor, pentru întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți. Să aibă compasiune, să le arate dragostea lui Dumnezeu.

– Pentru curajul de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu.

Celebrăm 1 Decembrie, Ziua Națională a României – miracolul întregirii României!

Este ziua întregirii României în teritoriul actual. Să-I multumim Domnului pentru harul de a fi români, de a trăi într-o vreme ca aceasta în țara noastră superbă, binecuvântată, plină de frumusețea creației lui Dumnezeu, plină de bogății așezate de Dumnezeu în țara noastră, în bunătatea Lui față de noi!

Să-I mulțumim pentru pace, pentru protecția Lui extraordinară, pentru bogățiile așezate în inimile românilor. Să-I mulțumim că ne-a creat cu dor de Dumnezeu, cu atâta sensibilitate spirituală.

Anul acesta este, din nou, o sărbătoare „uitată”, acoperită de stigmatul pandemiei.
Anul trecut, pe 1 Decembrie 2020, am fost la Alba Iulia, împreună cu o foarte mică echipă de la Alfa Omega. Domnul ne-a pus pe inimă să mergem și să rostim o Declarație de credință acolo.
Apăsarea și tristețea simțite au fost mari, într-un oraș cu străzi goale, cu doar câteva persoane care au cutezat să înfrunte pandemia și să vină la Alba Iulia. Un oraș captiv în frică și reglementări. Haideți să ne rugăm pentru păstrarea libertății, pentru înțelepciune de la Domnul pentru autorități și pentru curaj civic.


Să ne rugăm:


– Pentru unitatea românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru
– pentru strângerea rândurilor atât în calitate de creștini, cât și de cetățeni ai României.
– Pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor. Pentru dragoste de țară și frică de Dumnezeu pentru cei ce sunt în conducerea țării (la nivel local, regional și național).
– Pentru curajul de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.
– Pentru integritatea teritorială a țării, pentru nimicirea planurilor de fragmentare a teritoriului țării și a populației prin tensiuni interetnice.
– Pentru întoarcerea românilor acasă, a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.


Celebrăm miracolul libertății primite prin harul Domnului în decembrie 1989


Am primit eliberarea din captivitatea sistemului comunist și nu am prețuit-o destul, iar acum acest har este aproape uitat! Miracolul izbăvirii din captivitatea comunistă a avut drept scop libertatea transmiterii Evangheliei în România. Și ușa aceasta de har nu va mai fi mult timp deschisă.

Să ne pocăim:
– de indiferența noastră față de un har așa de mare, de nepăsarea noastră și de rapiditatea cu care am început să alergăm după idolii acestei lumi (case, lucruri materiale, bani, putere în societate).
– că nu ne-am împotrivit destul păcatelor care au inundat societatea noastră (avorturi, corupție, relații nesfinte, familii destrămate, copii furați prin rețele de trafic, dar și prin nepăsarea părinților care și-au abandonat copiii la rude, în fața calculatorului… ).
Ne rugăm pentru:
– păstrarea libertăților primite ca cetățeni, cu mulțumire și smerenie înaintea Tronului de Dreptate a lui Dumnezeu, care încă mai ține ușa Harului Său deschisă pentru România, ca Evanghelia să fie vestită fără restricții.
– păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții.
– instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.

Dumnezeu nu a pus la întâmplare aceste momente cruciale pentru România în luna decembrie.


E o invitație să-L onorăm, să-I mulțumim din adâncul inimilor noastre, să ne trezim și să ridicăm privirile ca să vedem măreția Lui, manifestată prin aceste intervenții miraculoase în viața națiunii noastre. O națiune care se consideră formată acum 2000 de ani, imediat după Venirea Domnului Isus Hristos ca Om pe pământ. O națiune cu rădăcini creștine, cu o istorie frământată, cu oameni harnici care și-au apărat mereu țara, care a fost ocupată aproape continuu de alte popoare în cei 2000 de ani, dar nu și-a pierdut identitatea, nici limba. Oare cine a făcut posibil acest miracol pentru români? Evreii au fost împrăștiați în toată lumea după anul 70 D.C., tot cam 2000 de ani, și nici poporul evreu nu și-a pierdut identitatea, limba. Cine a făcut acest miracol pentru ei?
Se poate naște o națiune într-o zi? (Isaia 66:8) Prin Harul si Voia Domnului, da! Pentru Israelul de azi, a fost 14 mai 1948. Pentru România de azi, a fost 1 decembrie 1918.
Este un motiv major să-I mulțumim Domnului pentru România, pentru planul Lui pentru țara noastră. Și, fiind creștini care înțelegem Scriptura și planul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru Israel.
Să nu renunțăm să credem că Dumnezeu e bun, că are promisiuni mari pentru România, pentru poporul român. Să începem să ne uităm la Domnul cu așteptări mari. Când totul pare imposibil, Domnul are răspunsuri și face minuni! Este vremea întoarcerii noastre la El din adâncul inimilor noastre!
Să-I amintim fără încetare Domnului de țara noastră. El o iubește. Haideți să iubim și noi România, să o binecuvântăm, să ne pocăim de toate păcatele făcute de popor, de noi și înaintașii noștri, așa cum s-a rugat Daniel (Daniel 9:4-19; 2 Cronici 7:14).
Si să nu-I dăm răgaz Domnului până nu va face din România ceea ce a plănuit: o națiune creștină, o țară binecuvântată, o oază plină de prezența Lui, ca un Gosen, prin care Numele Lui să fie înălțat.

România

Să continuăm rugăciunea pentru țara noastră cu credință, cu pasiune, știind ce Dumnezeu mare avem. Ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

Și continuăm să ne rugăm în baza punctelor de rugăciune pentru țară din lunile trecute

Biserica Domnului din România

– Să venim înaintea Tronului de Har al Tatălui, în Numele Domnului Isus Hristos, în smerenie, și să-I aducem aminte Domnului de promisiunile Lui pentru noi și familiile noastre, pentru Biserica Lui, pentru România.

– Ne rugăm pentru trezirea Bisericii, să avem focul Duhului Sfânt în noi, să umblăm în îndrăzneală. Pentru ridicarea Bisericii în împlinirea chemării de la Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. Ca Evanghelia să fie transmisă în orice loc și oricând, cu îndrăzneală sfântă: fiecare să fie un lucrător în marele seceriș.

Și continuăm să ne rugăm în baza punctelor de rugăciune pentru Biserică din lunile trecute

Israel

Pentru mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica de aici să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Abonează-te să primești lunar punctele de rugăciune prin e-mail sau poștă: https://reteauaderugaciune.ro/inscriere/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *