Puncte de rugăciune | DECEMBRIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

VĂ CHEMĂM SĂ CONTINUĂM LANȚUL DE RUGĂCIUNE, să ne rugăm ZILNIC pentru Biserica Domnului, pentru ȚARA noastră, de la ORA 22:00.

În DECEMBRIE avem 3 momente de CELEBRARE – sunt 3 mari MIRACOLE pe care le celebrăm!

Să recunoaștem intervenția lui Dumnezeu în aceste mari momente din viața națiunii noastre.

Fie acest decembrie o lună a mulțumirii pentru tot binele pe care Domnul ni l-a făcut și ni-l face!

Căci e bun și în veac ține îndurarea Lui!

1. Celebrăm 1 decembrie: Ziua Națională a României – MIRACOLUL întregirii României!

Este ziua întregirii României în teritoriul actual. Să-I mulțumim Domnului pentru HARUL de a fi români, de a trăi într-o vreme ca și aceasta în țara aceasta superbă, binecuvântată, plină de frumusețea creației lui Dumnezeu, plină de bogății așezate de Dumnezeu în țara noastră, în bunătatea Lui față de noi!

Să-I mulțumim pentru pace, pentru protecția extraordinară, pentru bogățiile așezate în inimile românilor. Să-I mulțumim pentru că ne-a creat cu dor de Dumnezeu, cu atâta sensibilitate spirituală.

Să ne rugăm pentru:

 • păstrarea LIBERTĂȚII, pentru înțelepciune de la Domnul pentru autorități și pentru curaj civic.
 • UNITATEA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru
 • STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României.
 • dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor.
 • frică de Dumnezeu și dragoste de țară pentru cei care sunt în conducerea țarii (la nivel local, regional și național).
 • CURAJUL de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.
 • integritatea teritorială a țării, pentru nimicirea planurilor de fragmentare a teritoriului țării și a populației, prin tensiuni interetnice
 • întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • PACEA și PROTECȚIA României în interior și la granițe, de planuri rele și de război. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE. Să ne rugăm pentru înghețarea și limitarea războiului din Ucraina.

2. Celebrăm MIRACOLUL LIBERTĂȚII primite prin Harul Domnului în decembrie 1989

Am primit eliberarea din captivitatea sistemului comunist și nu am prețuit-o destul, iar acum ACEST HAR este APROAPE UITAT! Miracolul izbăvirii din captivitatea comunistă a avut drept scop libertatea transmiterii Evangheliei în România. Și ușa aceasta de Har nu va mai fi mult timp deschisă!

Să ne pocăim:

 • de indiferența noastră față de un HAR așa de mare, de nepăsarea noastră și de rapiditatea cu care am început să alergăm după idolii acestei lumi (case, lucruri materiale, bani, putere în societate);
 • că nu ne-am împotrivit destul păcatelor care au inundat societatea nostră (avorturi, corupție, relații nesfinte, familii destrămate, copii furați prin rețele de trafic, dar și prin nepăsarea părinților, care și-au abandonat copiii la rude, în fața calculatorului…).

Ne rugăm pentru:

 • păstrarea libertăților primite ca și cetățeni, cu mulțumire și smerenie inaintea Tronului de Dreptate a lui Dumnezeu, care încă mai ține ușa Harului Său deschisă pentru România, ca Evanghelia să fie vestită fără restricții;
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții;
 • instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.

3. Celebrăm MIRACOLUL Nașterii Domnului Isus Hristos!

Este o sărbătoare sub umbrele provocate de îngrijorări de tot felul. Dar este o sărbătoare a BUCURIEI. Să nu lăsăm ca veștile rele să umbrească BUCURIA de a fi copiii lui Dumnezeu. Este cel mai mare miracol – MIRACOLUL nașterii din nou pentru noi, cei care suntem ai Domnului.

Să-I mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui, pentru credincioșia Lui, pentru aceste zile de HAR, că ne ocrotește și ne iubește ca popor. Căci este BUN și în veac ține îndurarea Lui!

Să-I mulțumim mai ales pentru PACEA ȚĂRII. Nu știm ce înseamnă să fii în război, și Domnul să ne păzească de această nenorocire!

Să ne rugăm ca fiecare să realizeze ce înseamnă Domnul Isus pentru noi, după un an cu atâtea provocări și situații limită. Să ne rugăm pentru Biserica Domnului și pentru toți locuitorii țării, ca să-și îndrepte privirile și inimile spre Domnul, să-L căutăm, să ne punem viețile în acord cu Cuvântul, cu Voia Lui, să fim gata oricând să-L întâlnim!

Să ne rugăm pentru:

 • ca miracolul nașterii din nou să se producă în inimile celor nemântuiți și pentru întoarcerea fiilor risipitori la Tatăl ceresc.
 • UNITATE în bisericile Domnului, UNITATE între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, UNITATEA creștinilor- ca TRUP al lui Isus Hristos din România. Ne rugăm pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului. Ne rugăm pentru anihilarea dezbinărilor, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • populația României să-L caute pe Isus Hristos, să primească revelația Domnului Isus în inimile lor și să-L vadă nu ca Prunc în iesle, ci ca Mântuitorul și Regele care vine.
 • Isus să fie primit în foarte multe inimi și astfel, viețile oamenilor să fie schimbate; oamenii să se întâlnească cu bunătatea lui Dumnezeu și să fie eliberați de legăturile religiei și de frica morții.
 • revărsarea Duhului Sfânt peste România; DUHUL SFÂNT să fie TURNAT peste locuitorii țării noastre (Faptele apostolilor 2:17-21); El să aducă convingere în inimi – de păcat, de neprihănire, de judecată.
 • foame și sete după Cuvânt, după Adevăr în națiunea noastră, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragoste de Dumnezeu.
 • liderii creștini, pastori, preoți, să vestească Cuvântul Evangheliei cu putere, fără teamă și să-i îndrepte pe oameni spre Isus Hristos, spre Scripturi, spre o viață de sfințire, de rugăciune, de post.
 • familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și adevărul Scripturii, pentru UNITATE în FAMILII
 • COPIII țării, care trăiesc în lipsuri mari – ca Domnul să aducă ocrotire și bucurie în inimile lor. Să ne rugăm pentru ei, să fie păziți și ajutați, ca locuitorii țării să „îi vadă” pe acești copii și să se implice în sprijinirea lor, pentru întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți, cu COMPASIUNE, cu dragostea lui Dumnezeu.
 • CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu.

DUMNEZEU NU A PUS LA ÎNTÂMPLARE ACESTE MOMENTE CRUCIALE PENTRU ROMÂNIA ÎN LUNA DECEMBRIE

E o invitație să-L onorăm, să-I mulțumim din adâncul inimilor noastre, să ne TREZIM și să ridicăm privirile ca să vedem măreția LUI manifestată prin aceste intervenții miraculoase în viața națiunii noastre. O națiune care se consideră formată acum 2000 de ani, imediat după venirea Domnului Isus Hristos ca OM pe pământ. O națiune cu rădăcini creștine, cu o istorie frământată, cu oameni harnici, care și-au apărat mereu țara care a fost ocupată aproape continuu de alte popoare în cei 2000 de ani, dar nu și-a pierdut identitatea, nici limba. Oare cine a facut posibil acest MIRACOL cu românii? Evreii au fost împrăștiați în toată lumea după anul 70 D.C., tot cam 2000 de ani, și nici poporul evreu nu și-a pierdut identitatea, limba. Cine a făcut acest miracol pentru ei?

Se poate naște o națiune într-o zi (Isaia 66:8)? Prin harul și voia Domnului, DA! Pentru Israelul de azi, a fost 14 mai 1948. Pentru România de azi, a fost 1 decembrie 1918.

Este un motiv major să-I mulțumim Domnului pentru România, pentru planul Lui pentru țara noastră. Și să ne rugăm și pentru Israel, ca și creștini care înțelegem Scriptura și planul lui Dumnezeu.

Să nu renunțăm în a crede că Dumnezeu e bun, că are promisiuni mari pentru România, pentru poporul român. Să începem să ne uităm la Domnul cu așteptări mari. CÂND TOTUL PARE IMPOSIBIL – DOMNUL ARE RĂSPUNSURI ȘI FACE MINUNI! Este vremea întoarcerii noastre la EL din adâncul inimilor noastre!

Să-I amintim fără încetare Domnului de țara noastră. El o iubește. Haideți să iubim și noi România, să o binecuvântăm, să ne pocăim de toate păcatele făcute de popor, de noi și înaintașii noștri, așa cum s-a rugat Daniel (Daniel 9:4-19; 2 Cronici 7:14).

Si să nu-I dăm răgaz Domnului până nu va face din România ceea ce a plănuit – o națiune creștină, o țară binecuvântată, o oază plină de prezența Lui, ca un Gosen, prin care Numele Lui să fie înălțat.

Continuăm rugăciunea…

I. Pentru România

Să continuăm rugăciunea pentru țara noastră, cu credință și pasiune, știind ce Dumnezeu mare avem!

Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

Continuăm să ne rugăm în baza punctelor de rugăciune pentru țară din lunile trecute.

II. Pentru Biserica Domnului din România

Să venim înaintea TRONULUI DE HAR AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, în smerenie, și să aducem aminte Domnului promisiunile LUI pentru noi și familiile noastre, pentru Biserica Lui, pentru România.

Ne rugăm pentru SFINȚIREA noastră radicală, pentru TREZIREA BISERICII, FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, UMBLARE ÎN ÎNDRĂZNEALĂ, RIDICAREA BISERICII ÎN ÎMPLINIREA CHEMĂRII DOMNULUI, PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, TRANSMITEREA EVANGHELIEI ÎN ORICE LOC, ORICÂND cu îndrăzneală sfântă – fiecare să fie un lucrător în marele seceriș.

Continuăm să ne rugăm în baza punctelor de rugăciune pentru Biserică din lunile trecute.

III. Pentru Israel

MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu (Ezechiel 38-39).

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *