Puncte de rugăciune | FEBRUARIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Vă încurajăm să continuăm lanțul de rugăciune, să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru Biserica Domnului și pentru țara noastră. De asemenea, în fiecare zi de vineri, vrem să ne unim în post pentru România.

Vin zile grele, dar glorioase!

Cei ce sunt ai Domnului vor umbla în puterea Lui. O cheie esențială e să rămânem în PACEA Lui, care va fi o armă puternică în confruntările viitoare. Să nu dăm loc fricii, îngrijorării în viețile noastre. Să veghem la ce privim și la ce ascultăm, ca să nu fim afectați în duhurile noastre.

Tăria noastră va fi ancorarea în Cuvânt, în rugăciune, în relație profundă cu Domnul. Avem nevoie ca de aer de timpul nostru personal cu Domnul – să nu intrăm în vâltoarea zilei fără a fi petrecut un timp în cămăruță cu El, noi cu Domnul, să ne liniștim inimile, să-L auzim, să primim în noi tăria prezenței și a dragostei Lui (Ioan 10:27-28). Relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere (Luca:21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor care sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile. Cheia este să fim lipiți tare de El (Ieremia 15:19).

Să ne rugăm pentru noi și pentru poporul Domnului (Efeseni 1:17-21; 3:16-21)

Vă chem la o viață de post și rugăciune. Fiecare suntem chemați să ne smerim, să postim și să ne rugăm. Domnul Isus spune: „… ci voi CÂND vă rugați… CÂND postiți… ” (Matei 6:5,16). Rugăciunea, postul, sunt parte din trăirea noastă creștină, nu sunt opționale, ci sunt un mandat, o chemare de la Domnul, sunt arme ale luminii (Romani 13:12, 2 Corinteni 10:4).

Pentru că este o perioadă așa de critică acum, vă chemăm:

Să ne unim, în cursul lunii februarie în fiecare săptămână să avem  câte 3 zile de post și rugăciune: vineri, sâmbătă, duminică.

Haideți să ne rugăm în special pentru PACEA și PROTECȚIA țării și a populației.

Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post. Mai mult ca până acum este importantă UNITATEA noastră, a celor înrolați în această lucrare de rugăciune și mijlocire. Trebuiestrângem rândurile, să ne rugăm în special pentru UNITATE între creștini și pentru voia Domnului pentru România. Să ne rugăm și pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România!

Să continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România! Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ –  în viețile noastre și în România!

În această vreme cu vești de război în zona țării noastre, cu atât mai mult trebuie să ne mobilizăm noi, armata Domnului, în lupta spirituală.

Să ne rugăm ca aceste planuri ale întunericului de stârnire a războiului în țara vecină, Ucraina, să fie dezbrăcate de putere.

Să ne rugăm pentru populația Ucrainei – să se întoarcă la Domnul.

Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina – să fie determinați să se întoarcă în Israel, conform Scripturii.

Ne rugăm pentru confuzie în tabăra întunericului, ca planurile de agresiune să fie fără eficiență, fără impact, să eșueze. Să ne rugăm pentru Rusia și președintele Putin, ca strategiile lor de expansiune să fie limitate. Știm că Rusia va avea un rol decisiv în împlinirea profețiilor biblice (Ezechiel 38-39). Să ne rugăm pentru TIMPUL și DIRECȚIA DOMNULUI în aceste desfășurări de forțe în vremurile din urmă.

Să ne rugăm pentru strategiile NATO și ale Europei în această confruntare cu Rusia: să fie înțelepciune de la Domnul în decizii, în discuții; ca pacea poporului ucrainean să fie deasupra intereselor economice. Să ne rugăm intens pentru oamenii care iau decizii – din ambele părți – ca Duhul Domnului să-i copleșească, ca influențele întunericului să nu aibă acces la mințile și inimile lor, ca sfatul Domnului să coboare în inimile și mințile lor.

Să cerem Domnului ajutor angelic, ca Domnul să trimită armatele de îngeri în apărarea țării noastre.

Domnul să izbăvească țara noastră de orice formă de război – militar, economic, informatic, climatic.

Domnul să dea sfatul Lui liderilor României, să fie decizii în favoarea țării noastre și nu după interese străine.

Să mijlocim pentru președintele României, prim-ministru, guvern, armata română și structurile de informații, grăniceri, pentru toți cei implicați în decizii, pentru cei ce sunt chemați în organizarea activității din țară în condiții dificile – aprovizionarea populației, siguranța energetică a țării, sistemele medicale, de transport, comunicațiile din țară.

Să ne rugăm pentru protecția sistemelor energetice, de transport – drumuri, poduri, baraje, căi ferate, de comunicații, de aprovizionare. Să ne rugăm pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea agriculturii în România – ca să fie hrană în țară.

Să ne rugăm împotriva oricăror bruiaje, răspândirii de mesaje false, de dezinformare și manipulare a populației, pentru stoparea oricăror amestecuri în plan intern care vor să ducă la destabilizări sociale, economice. Să ne rugăm pentru PACEA INIMILOR în țara noastră, ca panica și frica să nu-și facă loc în comunități. Să ne rugăm pentru trezirea dragostei de țară în inimile locuitorilor, a unității naționale, a spiritului civic, de întrajutorare.

Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA noastră – a Bisericii, a locuitorilor României – spre Dumnezeu, pentru revărsarea Duhului Sfânt peste România, peste locuitorii țării noastre (Faptele apostolilor 2:17-21).

Să ne rugăm pentru favoarea Domnului pentru România – în ceea ce privește pacea și siguranța țării și a populației.

Vă încurajăm să continuăm să ne rugăm pentru:

BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

 • trezirea bisericii: pocăință de căile noastre rele, să cerem focul Duhului Sfânt în noi, umblare în îndrăzneală, ridicarea bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt; transmiterea Evangheliei în orice lor, oricând, cu îndrăzneală sfântă – fiecare să fie un lucrător în marele seceriș.
 • sfințire, smerire si rededicare față de Isus Hristos, restaurarea rugăciunii (în viața personală, în familii, în biserici).
 • creșterea discernământului spiritual, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, vigilență și atenție la îndemnurile Duhului Sfânt, discernerea și protecția creștinilor față de teologiile greșite, față de lupii răpitori!
 • creșterea credinței, pozitionarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu voia Tatălui, întoarcerea fiilor risipitori.
 • unitate în și între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni; unitatea creștinilor – ca Trup al lui Isus Hristos din România. Ne rugăm pentru strângerea rândurilor în poporul Domnului. Ne rugăm pentru nimicirea dezbinărilor dintre creștini, din familii, a fragmentărilor din biserici; pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi (Faptele apostolilor 2:42-44,47).
 • eliberare de frică – de pandemie, de situația economică. Ne ridicăm împotriva fricii, a confuziei, deznădejdii, duhurilor de amăgire, lipsei de speranță. Să cerem un duh de curaj, de chibzuință să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt copiii lui Dumnezeu, iubiți de Tatăl Ceresc, care Își ocrotește familia Lui (Psalmul 91). Să declarăm, în numele lui Isus, că nu ne temem!
 •  familii – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, restaurarea altarului de rugăciune în familii, pentru unitate în familii.

ROMÂNIA

 • să continuăm rugăciunea pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, pentru mântuirea locuitorilor, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu. 
 • integritatea teritorială a țării, pentru protecția României de planuri rele de fragmentare teritorială, etnică și socială, de învrăjbire a populației – în familii, în comunități.
 • libertatea de a alege conform încredințării fiecăruia față de deciziile medicale. Haideți să ne rugăm împotrivia discriminării medicale, a restricțiilor abuzive, a obligativităților care limitează dreptul la muncă și la servicii sociale. 
 • stingerea pandemiei, creșterea imunității pentru locuitori, folosirea de  tratamente eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să cerem viață și protecție peste populația țării. 
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții, păstrarea libertăților primite ca cetățeni.
 • legile țării – ca nicio lege draconică să nu poată fi instaurată, nicio formă de restricționare a liberătăților cetățenești să nu poată pătrunde în România. Legile României să fie în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor; să ne rugăm pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.
 • conducătorii țării – frică de Domnul în inimile conducătorilor țării, a celor care pregătesc legile și le votează – să nu poată da legi și să nu poată lua decizii contrare Scripturii, a voii lui Dumnezeu; oprirea oricărei forme de abuz de putere în țara noastră. Domnul să le lumineze inimile și să-i întoarcă spre El.
 • economia țării – oprirea declinului economic; restaurarea economiei; măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei; dezvoltarea agriculturii, a resurselor țării. Să ne rugăm și pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • siguranța energetică și alimentară a țării, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a recoltelor, să fie hrană în țară.
 • protecția locuitorilor și a țării de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

ISRAEL

Mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *