Puncte de rugăciune | FEBRUARIE 2024

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

ZILNIC de la ORA 22:00, ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României.

Rugăciune pentru BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

 • Anul 2024 este un an de răscruce – un an al alegerilor, pentru poporul Domnului – (relaționarea creștinilor față de Israel este un test puternic). Va fi un an de cerneri, de curățire pentru biserică, de judecată a Domnului asupra Casei LUI. Este un an de turbulențe mari, de situații dificile, de mari scuturări.
 • Anul 2024 – este anul când Domnul cheamă Biserica Lui să fie O CASĂ DE RUGĂCIUNE pentru toate POPOARELE – iar aceasta va aduce schimbări importante în dinamica Bisericii LUI. Chemarea are legatură cu starea noastră care trebuie să fie după voia LUI, ca să putem mijloci pentru România, dar și pentru alte popoare!
 • Declarăm DOMNIA și AUTORITATEA lui ISUS HRISTOS în / și peste ROMÂNIA.
 • Declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos – MÂNTUITORUL, DOMNUL și REGELE nostru! SăLchemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României! Încredințăm – poporul și țara noastră, în mâna Domnului în fiecare zi!!
 • Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!Rostim binecuvântarea din Numeri 6:24-27 peste poporul român.
 • Ne rugăm pentru Rețeaua de Rugăciune pentru România, alte mișcări de rugăciune (Daniel 11:32)
 • extindere majoră – în grupe mici, în biserici, în familii, RIDICAREA STRĂJERILOR RĂZBOINICI pentru a împlini nevoia de rugăciune intensă pentru România
 • Cuvântul pentru acest an, 2024, este Psalmul 24.

Ne rugăm:

 • CURĂȚIREA BISERICII, INIMI CURATE, MÂINI NEVINOVATE, INTEGRITATE, LOIALITATE, CREDINCIOȘIE – FĂRĂ MINCIUNĂ, ÎNȘELĂTORIE, CĂUTAREA FEȚEI DOMNULUI, STARE DUPĂ VOIA LUI, țări în CONFRUNTĂRI puternice -armata Domnului se ridică, urmând pe Domnul Oștirilor, ridicarea STRĂJERILOR ÎN RUGĂCIUNE – pentru ROMÂNI.
 • Revărsarea SLAVEI DOMNULUI – TREZIRE în România, împlinirea planurilor Domnului pentru România.
 • UNITATE în și între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România. Ne rugăm pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42-44, 47)
 • foame și sete după Cuvânt, după Adevăr, DUPĂ DREPTATE în națiunea noastră, pentru CURAJUL de a merge împotriva curentului acestei lumi și de a trăi după standardele lui Dumnezeu, pentru întoarcerea locuitorilor la valorile creștine în trăire, la dragoste de Dumnezeu. (Psalmul 89:14-18, Psalmul 85:10-13)
 • accentuarea ungerii profetice peste străjeri, peste toți copiii Domnului (Faptele apostolilor 2:17, Ioel 2:28-29) – pentru a se ruga tot mai călăuziți, pentru a ROSTI cuvintele SCRIPTURII peste ȚARĂ și popor sub călăuzire Duhului Sfânt.
 • AUZIREA VOCII DOMNULUI, DISCERNĂMÂNT spiritual deosebit.
 • Pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, mai ales în context Israel și pentru a sta împotriva antisemitismului.
 • RELAȚIILE ÎNTRE GENERAȚII – ca Biserica să opereze în putere, știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ (Maleahi 4:6).
 • Ne rugăm pentru FIII RISIPITORI – ÎNTOARCEREA LOR LA DOMNUL.
 • E o vreme de JUDECATĂ a DOMNULUI care a început de la CASA LUI – să ne rugăm pentru curățire, pentru pocăință profundă în viețile creștinilor, mai ales a liderilor, pentru sfințire.
 • Ne rugăm împotriva duhurilor de judecată, de critică, de bârfă care afectează pe mulți creștini.
 • Vorbirea creștinilor – să vorbim cuvintele Vieții, ale Scripturii, nu ale judecății, condamnării, fricii, deznădejdii.
 • Legăm duhurile de frică, descurajare, deznădejde de peste poporul Domnului, în Numele lui Isus Hristos.Ne rugăm Psalmul 27pentru poporul Domnului.
 • Ne rugăm pentru FRICA de DOMNUL în poporul Domnului, pentru LOIALITATE (credincioșie) față de Domnul și față de frați, în slujiri, chemări.

Rugăciune pentru ROMÂNIA

Să continuăm rugăciunea pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, PENTRU MÂNTUIREA LOCUITORILOR, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu.

 • An de ALEGERI în România – Domnul să ridice oameni noi la vremuri noi, oameni cu teamă sfântă de Domnul, care să iubeasca legile Domnului, țara și poporul român, oameni integri, competenți, onești. Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.
 • Expunerea CORUPȚIEI la toate nivelele, îndepărtarea ei și dezrădăcinarea oamenilor corupți din sistemele țării. Dezrădăcinarea și anihilarea rețelelor de trafic de influență, a formelor de control extern în interesele suverane al României.
 • Să ne rugămINTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEAși STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru protecția granițelor, pentru deciziile liderilor țării – să fie sub călăuzirea Domnului, pentruanihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României, ca Romania să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României. (Zaharia 2:5)
 • Să proclamăm NUMELE Lui, Isus Hristos Domnul PĂCII, PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație.
 • Să ne rugăm intens ca Domnul să ridice SCUTURILE LUI de protecție de jur împrejurul României și să închidem PORȚILE ROMÂNIEI în fața RĂZBOIULUI, în Numele lui Isus Hristos! Veștile de război sunttot mai multe și vizează Europa. Să nu tăcem, nici zi, nici noapte, în a striga la Domnul pentru pacea și protecția României.
 • Războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Să ne rugăm specific pentru granița de răsărit – Marea Neagră și Dunăre. Să ne rugăm ca RĂZBOIUL SĂ NU SE EXTINDĂ în alte țări.
 • VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român, în acord cu principiile Scripturii.
 • În contextul ISLAMISMULUI RADICAL care se ridică – PĂZIREA ȚĂRII NOASTRE de forme de TERORISM, DE INVAZIE, ȘI PENTRU DECIZII ALE CONDUCERII ROMÂNIEI CARE SĂ PROTEJEZE ȚARA ȘI POPULAȚIA ȚĂRII, PENTRU VERTICALITATE ÎN APĂRAREA INTERESELOR NAȚIONALE ÎN RELAȚIILE CU PUTERILE LUMII – UE, SUA, NATO.
 • alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentruALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată. România să fie o țară care stă de partea Israelului!
 • Decizii favorabile pentru dezvoltarea AGRICULTURII românești. Eliminarea prevederilor restrictive impuse din afară.
 • SIGURANȚA ENERGETICĂ și ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, a fermelor de creștere a animalelor, să fie HRANĂ în țară.
 • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI.
 • Pentru UNITATEA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru.
 • Pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României.
 • Pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor.
 • Pentru CURAJUL de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români și de a lupta pentru ele.
 • Pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • Păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții.
 • Instituțiile statului – să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești, pentru legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor, păstrarea libertăților primite ca cetățeni.
 • Familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, pentru UNITATE în FAMILII.
 • COPIII țării – OPRIREA ASALTULUI drogurilor, al pornografiei, al rețelelor de trafic de persoane, protejarea copiilor și adolescenților de influențele rele ale rețelelor sociale (internat).
 • Protecția populației și a țării de pandemii și dezastre naturale. Oprirea oricăror planuri rele față de populație.
 • Protecția barajelor, a hidro și termocentralelor, buna funcționare a lor. Extinderea AUTOSTRĂZILOR din România.
 • resursele naturale ale țării – zăcăminte, ape, păduri, terenuri agricole – protecția și administrare spre folosul României.

Rugăciune pentru ISRAEL

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. E o vreme de separare radicală între națiunile lumii, în contextul acestui război dintre Israel și grupări teroriste. Domnul să toarne un duh de rugăciune peste Biserica Lui, ca în aceste vremuri grele să ne rugăm și să știm ce avem de făcut. E un timp în care Domnul ne mobilizează în rugăciune – pentru Israel, dar și pentru România.

NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!

 • ne rugăm pentru mântuirea masivă a evreilor (Romani 11:25-26), dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, prin vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos. Ne rugăm pentru izbăvirea ostaticilor.
 • pentru unitatea poporului evreu în fața acestei agresiuni uriașe, pentru protecția locuitorilor, fizică și emoțională.
 • pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă, pentru armata israeliană.
 • pentru miracolele Domnului manifestate în Israel, Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei.
 • ne rugăm ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului.
 • să ne rugăm ca propaganda teroriștilor să nu poată să se extindă în medii online și ca oamenii să nu fie amăgiți.
 • să ne rugăm ca media din România să reflecte corect situația din Israel și Orientul Mijlociu.
 • să ne rugăm împotriva antisemitismului – să nu se ridice în România, nici în alte țări.
 • ne rugăm pentru creștinii din Israel – să fie protejați și să fie lumină între cei din jurul lor.
 • ne rugăm ca țările din zonă și marile puteri să aibă o atitudine înțeleaptă și să nu contribuie la extinderea conflictului.
 • ne rugăm pentru confuzie între dușmanii Israelului, pentru descoperirea planurilor vrăjmașilor Israelului și anihilarea lor.
 • ne rugăm ca îndurările Domnului să fie peste Israel și locuitorii din zonă, pentru populația din Fâșia Gaza.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Un comentariu

 1. Doamne ai mila de Romania si Israel.Planul tau de izbavire si eliberare in numele lui Isus ne rugam si prin puterea Duhului Sfant!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *