Puncte de rugăciune | IANUARIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Vă încurajăm să continuăm lanțul de rugăciune, să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru Biserica Domnului și pentru țara noastră. De asemenea, în fiecare zi de vineri, vrem să ne unim în post pentru România.

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spărtură pentru România. Domnul să răsplătească fiecăruia această slujire și să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România. Fără Domnul, fără rugăciunile fierbinți ale sfinților pentru România, destinul națiunii noastre ar fi diferit. Rugăciunea fiecăruia dintre noi contează! În acest an, vrem să ne rugăm pentru multiplicare exponențială a acestei Rețele de Rugăciune.

Anul în care am intrat este un an de mari confruntări în plan spiritual, un an de turbulențe deosebite în toate zonele societății, cu schimbări bruște și situații neobișnuite, care apar deodată. E importantă starea noastră de vigilență și mai ales, e importantă PACEA noastră, care va fi o armă puternică în confruntările viitoare. În acest an vrem să ne rugăm pentru lucrurile cele mai bune, dar să fim pregătiți și pentru situații grele.

Vor fi în continuare cerneri, scuturări, provocări, teste, dar și mari victorii în ceea ce privește avansarea Împărăției și secerișul Domnului. Este un an de accelerare, de supranatural, de umblare prin credință. Este un an în care relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Domnul promite celor ce sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile.Cheia este în a fi lipiți tare de El (Ieremia 15:19).

Versetul pentru noi pentru acest an este Daniel 11:32 – „Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămânea tari și vor face mari isprăvi.”

Mai mult ca până acum este importantă UNITATEA noastră, a celor înrolați în această lucrare de rugăciune și mijlocire. Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post. Pentru aceasta, dincolo de zilele de post pe care le ia fiecare după cum este călăuzit, vă îndemnăm să ne UNIM în fiecare zi de VINERI în POST, pentru România și Biserică.

De asemenea, zilnic, vă încurajăm să vă rugați ȘI pentru România, atunci când vă aveți timpul de rugăciune. În mod specific, ne dorim să avem un timp de rugăciune în unitate în fiecare seară la ora 22:00,pentru cei care pot.

În afară de aceste moduri de a vă implica, mai este și posibilitatea de a lua O ZI de POST pe LUNĂ, doar cu apă.

Există lanțul de POST pentru România, în care persoanele implicate deja intră în ziua de post începând cu ora 18:00 din seara precedentă și încheie postul la ora 19:00 a zilei alese (de exemplu, dacă alegeți să postiți în data de 21 a fiecărei luni, veți intra în post în data de 20 seara de la ora 18:00, și veți încheia postul în data de 21, la ora 19:00. Este o oră în plus, pentru a se asigura continuitatea acestui lanț de post). Cei care doriți să intrați și în acest lanț de post, vă rugăm să ne contactați.

Motivele de rugăciune sunt cele din lista lunii și ce vă mai călăuzește Domnul. Important este să fim focalizați în rugăciune pentru Biserica Domnului din România și pentru România.

Trebuie să strângem rândurile, să ne rugăm în special pentru UNITATE între creștini și pentru voia Domnului pentru România (Ioan 17:21-24).

În această primă lună a anului, declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ”, în viețile noastre și în România, în acest an.

Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

 • ÎNTOARCEREA noastră, a Bisericii, a locuitorilor României spre Dumnezeu. Vă chemăm să ne POCĂIM de căile noastre rele și să chemăm Numele Domnului peste noi, peste Biserică și țară.
 • TREZIREA Bisericii, FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, umblare în îndrăzneală, ridicarea Bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt. Transmiterea Evangheliei în orice loc, oricând – cu îndrăzneală sfântă; fiecare să fie un lucrător în marele seceriș.
 • revărsarea DUHULUI SFÂNT peste România. Duhul Sfânt să fie turnat peste locuitorii țării noastre (Faptele apostolilor 2:17-21) – să aducă convingere in inimi (convingere de păcat, de neprihănire, de judecată) și astfel, viețile oamenilor să fie schimbate! Ne rugăm ca oamenii să se întâlnească cu bunătatea lui Dumnezeu și să fie eliberați de legăturile religiei și de frica morții.
 • liderii creștini să vestească Cuvântul Evangheliei cu putere, fără teamă, și să-i îndrepte pe oameni spre Isus Hristos, spre Scripturi, spre o viață de sfințire, de rugăciune, de post.
 • smerire și rededicare față de Isus Hristos, restaurarea RUGĂCIUNII (în viața personală, în familii, în biserici).
 • creșterea DISCERNĂMÂNTULUI spiritual, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, vigilență și atenție la îndemnurile Duhului Sfânt; discernerea și protecția creștinilor față de teologiile greșite, față de lupii răpitori!
 • creșterea CREDINȚEI, pozitionarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu voia Tatălui, întoarcerea fiilor risipitori la Tatăl ceresc.
 • UNITATE în bisericile Domnului și unitate între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni; unitatea creștinilor – ca Trup al lui Isus Hristos din România. Ne rugăm pentru strângerea rândurilor în poporul Domnului. Ne rugăm pentru anihilarea dezbinărilor, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi (Faptele apostolilor 2:42-44,47).
 • nimicirea DEZBINĂRILOR dintre creștini, din familii. Ne ridicăm împotriva fricii, a confuziei, a deznădejdii, a duhurilor de amăgire, a lipsei de speranță, care i-a afectat pe foarte mulți. Să cerem unduh de curaj, de chibzuință să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresc, care Își ocrotește familia Lui (Psalmul 91). Să declarăm, în Numele lui Isus, că NU NE TEMEM!
 • ELIBERARE de FRICĂ – de pandemie, de situația economică.
 • FAMILII – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și în adevărul Scripturii; pentru unitate în familii
 • perseverență, statornicie, determinare, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului (Daniel 11:32)
 • integritate, credincioșie, loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos).
 • desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca:21:34) – îmbuibări, materialism, îngrijorări, frică.
 • sfințirea vorbirii noastre. Cuvintele rostite de noi au mare putere. Să veghem, ca să vorbim cuvintele Scripturii, ale credinței. Noi suntem primii care auzim ceea ce rostim, peste noi sau peste alții! Cuvintele negative – de descurajare, necredință, critică, judecată, rostite de noi – ne vor „măcina” tăria omului nostru dinlăuntru! Este importantă mărturisirea noastră în lupta în care suntem: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12:11)

Rugăciune pentru România

 • să continuăm rugăciunea pentru țara noastră – să ne rugăm cu cu credință, cu pasiune, știind ce Dumnezeu mare avem! Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care Domnul le are pentru România, pentru MÂNTUIREA locuitorilor!
 • pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu în acordurile internaționale, pentru acest nou an.
 • stabilitatea țării, pentru pacea și protecția României, în interior și la granițe.
 • protecția României față de atacuri militare, economice, financiare, cibernetice, destabilizări, tulburări sociale, economice și manipulări. Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.
 • integritatea teriorială a țării, pentru protecția României de planuri rele de fragmentare teritorială, etnică și socială, de învrăjbire a populației (în familii, în comunități).
 • păstrarea libertăților primite ca cetățeni, cu mulțumire și smerenie înaintea Tronului de dreptate a lui Dumnezeu, care încă mai ține ușa Harului Său deschisă pentru România, ca Evanghelia să fie vestită fără restricții.
 • LIBERTATEA de a alege, conform încredințării fiecăruia, față de deciziile medicale. Ne rugăm împotriva discriminărilor medicale, a restricțiilor abuzive, a obligativităților care limitează dreptul la muncă și la servicii sociale.
 • STINGEREA PANDEMIEI, creșterea imunității pentru locuitori, folosirea tratamentelor eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să cerem VIAȚĂ și PROTECȚIE peste populația țării.
 • păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră: în familii, în școli, în instituții.
 • LEGILE țării. Nicio lege draconică să nu poată fi instaurată, nicio formă de restricționare a libertăților cetățenești să nu poată pătrunde în România. Legile României să fie în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor. Instituțiile statului să nu ia măsuri de limitare a drepturilor cetățenești; să ne rugăm pentru legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor.
 • pentru UNITATEA și TREZIREA românilor, pentru dezrădăcinarea spiritelor de dezbinare, de trădare din neamul nostru
 • Pentru dragoste de țară, pentru trezirea identității naționale și a patriotismului autentic în inimile locuitorilor, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR – ca și creștini, ca și locuitori ai României, pentru curajul de a ne recunoaște identitatea de creștini și de români, și de a lupta pentru ele.
 • CONDUCĂTORII țării. Frică de Domnul în inimile conducătorilor țării, a celor care pregătesc legile și le votează – să nu poată da legi și să nu poată lua decizii contrare Scripturii, a voii lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru oprirea oricărei forme de abuz de putere din țara noastră. Domnul să le lumineze inimile și să-i întoarcă spre El.
 • ECONOMIA țării. Oprirea declinului economic; restaurarea economiei; măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei; dezvoltarea agriculturii, a resurselor țării. Pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.
 • Siguranța energetică și alimentară a țării, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a recoltelor. Să ne rugăm să fie hrană în țară.
 • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

Rugăciune pentru Israel

Pentru mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Abonează-te să primești lunar punctele de rugăciune prin e-mail sau poștă: https://reteauaderugaciune.ro/inscriere/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *