Puncte de rugăciune | IULIE 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI: în fiecare seară la ora 22, pentru:

– TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI

– PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi,
cu POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

1. Pentru Biserica Domnului din România:

Continuăm să ne rugăm pentru:
• TREZIREA noastră, a credincioșilor, pentru aprinderea inimilor noastre în pasiune pentru Domnul, pentru FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, pentru ridicare în curaj și îndrăzneală în mărturisirea Domnului Isus Hristos, pentru viață plină de putere în rugăciune, în mărturisire, în trăire, pentru aprinderea dorului după Mirele Ceresc pe care-L așteptăm.
SFINŢIRE, CURĂŢIRE – în vieţile și familiile creștinilor. INTEGRITATE, LOIALITATE în trăire, fără compromisuri, fără corupție, în credincioșie și credință față de Domnul și în relații.
DESPIETRIREA INIMILOR – care s-au împietrit prin neascultare, prin necredință (Evrei 3:12, 18, 19; Ev 4:7, 11)
TREZIREA Bisericii, ca Biserica să intre în chemarea de a duce Evanghelia Împărăției în toată România, apoi în diaspora și până la marginile pamântului, fiecare să vestească Evanghelia, Venirea Domnului, fără teamă, oricui, oriunde, oricând. Ne rugăm pentru echiparea creștinilor – pentru trăire și umblare în puterea Duhului Sfânt.
Folosirea acestei ferestre de libertate în mișcare pentru extinderea ACCELERATĂ a Împărăției – să fim aceia care așteaptă și grăbesc Venirea Domnului! (2 Petru 3:12)
Pregătirea poporului pentru VENIREA DOMNULUI (2 Petru 3:3-4, 9)
DISCERNĂMÂNT spiritual, pentru ÎNŢELEGEREA VREMURILOR pentru toți creștinii, conform Scripturii.
• Este o atenționare deosebită legată de vremurile care vin, în care va fi multă tensiune, vor fi vremuri periculoase, dar Domnul ne cheamă să ne pregătim în rugăciune, să nu mergem nicăieri fără trimitere clară de la Domnul. Să cerem protecția Domnului, a Sângelui Mielului peste poporul Domnului din România.
Revelatia IDENTITĂȚII noastre în Hristos: de copii ai Domnului; nu suntem singuri!
Familii – restaurarea RELAȚIILOR în familii, între copii și părinți, atât în domeniul natural cât și în cel spiritual, pentru conectarea între generații. Să ne rugăm pentru onorarea părinților naturali și spirituali.
Copiii și tinerii din bisericicreșterea lor în rugăciune, în cunoaşterea Cuvântului.
ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI, a celor care au auzit Evanghelia și acum sunt departe de Tatăl.
MÂNTUIRE – pentru cei din familiile creștinilor, în mod deosebit pentru copii și tineri.
UNITATE prin Duhul Domnului între creștini, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR. Ne rugăm împotriva fragmentărilor din Biserici, pentru intensificarea și EXTINDEREA RUGĂCIUNII personale și corporative.
PACEA lui Isus Hristos, care este o ARMĂ în lupta noastră, să fie în inimile și în mințile poporului Domnului, un duh alert, vigilenți, pregătiți continuu – prin Cuvânt, rugăciune, POST. (Matei 6:17-18; Isaia 58)
Creșterea credinței, a încrederii în Domnul. Ruperea lanţurilor fricii, amăgirilor, a confuziei, a deznădejdii de peste poporul Domnului. PERSEVERENȚĂ, răbdare în încercări (Daniel 11:32).
AUZIREA și ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI, o ungere a revelației, ochi spirituali deschiși, înțelepciune de sus, claritate, CURAJ în situații dificile, o viaţă de post și RUGĂCIUNI inspirate de Duhul Sfânt.
Liderii Bisericii – înţelepciune, călăuzire, PROTECŢIE, îndrăzneală, discernământ, strategii noi, creativitate.
STRATEGII NOI ÎN COMUNICARE , ÎN ACȚIUNE SĂ NE PREGĂTIM pentru moduri noi de comunicare. Strategia este ca din cartea NEEMIA – POPORUL PE FAMILII! CHEIA sunt FAMILIILE – bisericile locale sunt ca familiile Domnului – COMUNITĂȚI DE OAMENI CARE SE CUNOSC, GRUPE DE OAMENI CARE SE POT CONECTA DIRECT, NU DOAR PRIN SISTEME ELECTRONICE.

2. Pentru România

în fiecare zi de vineri – POST & RUGĂCIUNE pentru România, cu focalizare pe protecția țării. (Ioel 2:1,15 – „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului, este aproape! Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare!”)

Punem Numele Lui peste România și locuitorii ei! Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România! Să cerem Harul și îndurarea Domnului și puterea Sângelui Domnului Isus Hristos peste România pentru curățire și protecție! Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune!
Continuăm să ne rugăm pentru:
Revărsarea puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să cerem un DUH DE POCĂINȚĂ care să vină peste populaţia țării, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. Rupem, în Numele Domnului Isus Hristos puterea religiozităţii și a orbirii spirituale
Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării (Daniel 9). Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14). Să ne pocăim în special de IDOLATRIE!
Împlinirea PROMISIUNILOR lui DUMNEZEU pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! (mântuire masivă a populaţiei; România – o oază a prezenței Domnului, un GOSEN)
Restaurarea valorilor și darurilor puse de Domnul în inimile românilor, restaurarea identităţii de români, dragoste de Dumnezeu și de țară în inimile românilor, unitatea românilor în apărarea valorilor creștine, în apărarea țării, a familiilor, a copiilor, de asaltul întunericului demonic.
Protecţia FAMILIEI BIBLICE în țara noastră, în legislația țării, ca termenii de „mamă” și „tată” să fie păstraţi în legile țării. Ne rugăm ca ideologiile nedumnezeieşti să NU fie primite în România.
• OPRIREA URÂCIUNILOR care asaltează țara noastră prin legi și recomandări din afara țării. Să ne rugăm pentru protecția și puritatea copiilor, pentru păstrarea familiilor naturale, așa cum le-a creat Dumnezeu. Ne rugăm pentru RESPINGEREA FERMĂ – de către autoritățile României și de către populația țării – a acestor norme aberante legate de definirea familiei, a oricăror legi despre educația de gen a copiilor.
Doamne, vino degrabă în ajutor căci pier oamenii evlavioși din țară!!! (Psalmul 12)
• Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România!
• Să cerem DREPTATEA lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr, cu LEGI drepte, în acord cu Scriptura!
Autoritățile din România și clasa politică: ne rugăm pentru frică de Domnul, pentru RESPONSABILIZAREA lor, pentru integritate, corectitudine, loialitate față de țară și popor, pentru înțelepciune, discernământ, coerență și curaj în decizii favorabile țării, indiferent de presiunile internaţionale
Ne rugăm pentru nimicirea CORUPŢIEI din toate structurile de conducere, din viața oricărui demnitar. Să cerem expunerea demnitarilor corupți, neloiali țării și schimbarea lor, expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României și anihilarea structurilor ascunse de putere, care defavorizează țara și populatia, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
• Ne rugăm pentru LEGILE ȚĂRII și SISTEMUL JURIDIC DIN ȚARĂ – oameni ai legii INTEGRI, cu frică de Domnul
PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, terorism, agresiuni militare, forme de război economice, informaţionale, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să cerem protecția țării față de agresivitatea RUSIEI. Să cerem protecția Domnului și a îngerilor puterii Lui la granițe și în interiorul țării! Să declarăm că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam.
ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Ne rugăm pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Imigranţii ilegali care intră în România – să cerem protectia populaţiei României și soluţii pentru imigranţi. Să ne rugăm pentru oprirea influenţei spiritului islamic asupra populaţiei și țării noastre.
• ne rugăm pentru libertatea de exprimare a credinţei creștine și oprirea formelor de blocare a Bisericii Domnului din țara noastră, de confiscare a libertăţilor poporului
OPRIREA și anularea fraudelor, a abuzurilor, a formelor de jefuire a resurselor țării – prin vânzări de resurse, prin înstrăinări ale patrimoniului țării – terenuri agricole, păduri, zăcăminte. Restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României. Revizuirea legii de vânzare a pământurilor țării!
Oprirea declinului economic și dezvoltarea economică a țării, investitii în dezvoltarea AGRICULTURII – să fie hrană în țară. Ne rugăm pentru industriile româneşti – resurse, dezvoltare, creştere, binecuvântare.
Întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste ţară.
Binecuvântare și protecție peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării).
Oprirea pandemiei, pentru ruperea legăturilor de frică, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru medicaţie potrivită, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii. Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. Pentru Israel

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

– ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

– să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *