Puncte de rugăciune | IULIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Vă încurajăm să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, ne unim în post pentru România.

Să continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România! Ne rugăm: „Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!” – în viețile noastre și în România.

Continuăm să ne rugăm insistent pentru TREZIREA și PREGĂTIREA Bisericii Domnului

Haideți să ne întoarcem la Domnul, la dragostea dintâi, să fim plini de Duhul Sfânt, care să ne călăuzească clipă de clipă în fiecare pas, decizie, acțiune și rostire.

Să ne rugăm pentru curățirea și vindecarea poporului Domnului, pentru pregătirea Bisericii – MIREASA lui HRISTOS. Să ne rugăm pentru revelația nevoii de eliberare, curățire și vindecare în Biserica Domnului din țara noastră. Să ne rugăm pentru slujitorii Domnului, ca Domnul să le dea putere, călăuzire, înțelepciune în slujire.

E nevoie de DETERMINAREA (hotărârea) noastră de a ne apropia de Domnul, de a-L auzi și de a-L asculta. Să ne rugăm pentru PACEA lui Isus (SHALOM) pentru inimile și mințile creștinilor. E timpul să ne oprim și să ȘTIM că EL este DUMNEZEU! (Psalmul 46:10) Să ieșim din apatie, confuzie, frică, din hărțuieli și agitație. Să ne rugăm pentru ELIBERARE de FRICĂ, de CONFUZIE, de DEZNĂDEJDE, de LIPSA DE SPERANȚĂ.

E o vreme de REPOZIȚIONĂRI, de CERNERE, de ALINIERI! Să ne rugăm pentru poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu Cuvântul și cu voia Tatălui, pentru ca fiecare să audă clar de la Domnul unde să fie și ce are de făcut și să fie grabnic în a asculta de Domnul! Să ne rugăm împotriva confuziei, a fricii de nou, de schimbare. Să ne rugăm pentru ROMÂNII din DIASPORA – să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără AMÂNARE.

Ne rugăm pentru REVELAȚIE, DISCERNĂMÂNT (Efeseni 1:17-21) și DRAGOSTEA LUI în noi (Efeseni 3:16-21), pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, ca fii lui Isahar ( 1 Cronici 12:32), care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă poporul Domnului, pentru POCAINȚĂ reală, pentru FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, sfințire, smerire și rededicare față de Isus Hristos, AUZIREA VOCII DUHULUI SFÂNT, CĂLĂUZIRE PRECISĂ, VEGHERE și atenție la îndemnurile Duhului Sfânt, CHIBZUINȚĂ, ÎNȚELEPCIUNE de SUS, RESTAURAREA RUGĂCIUNII în puterea Duhului Sfânt.

Ne rugăm pentru TURNAREA DUHULUI SFÂNT peste poporul Domnului (Faptele apostolilor 2:17-18).

Ne rugăm pentru COPII și TINERI

pentru mântuirea lor, pentru întâlniri speciale cu Domnul, pentru dedicarea lor și puritatea lor, pentru protecție supranaturală, pentru revărsarea Duhului Sfânt în viețile lor, ca să devină RADICALI pentru HRISTOS. Fie vara aceasta un timp al mântuirii, al trezirii, al dedicării, al deciziilor pentru Domnul în tânăra generație!

Creșterea credinței, activarea darurilor Duhului Sfânt în poporul Domnului. Să ne rugăm pentru umblarea creștinilor prin credință – o umblare continuă în supranaturalul lui Dumnezeu!

Ne rugăm pentru ridicarea Bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt

Să ne rugăm pentru TRANSMITEREA EVANGHELIEI ÎN ORICE LOC, ORICÂND cu îndrăzneală sfântă. Să ne rugăm pentru LUCRĂTORI pentru marele seceriș.

UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni, pentru nimicirea DEZBINĂRILOR dintre creștini, din familii, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi. (Faptele apostolilor 2:42 – 44, 47)

Ne rugăm pentru familii!

Să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, restaurarea altarului de rugăciune în familii, pentru UNITATE în FAMILII, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea familiilor, PROTECȚIA FAMILIILOR.

Protecția CREDINCIOȘILOR, în călătorii, în activități, în slujiri, SĂNĂTATEA creștinilor.

2. ROMÂNIA

Motivele de rugăciune sunt aceleași ca luna trecută, cu accent foarte mare pe protecția României de război!!

Să-I MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării

Doar prin HARUL LUI este pace în România. Să-L LĂUDĂM pentru măreția, puterea, bunătatea LUI. Să ne rugăm pentru favoarea Domnului pentru România – în ce privește pacea și siguranța țării și a populației.

Să ne POCĂIM de orice idolatrie

de orice formă de a ne pune încrederea în instituții, în structuri de apărare. Să ne întoarcem la Domnul și să ne punem toată încrederea în EL pentru pacea și viitorul României.

Să ne rugăm stăruitor pentru întărirea protecției țării, pentru eliminarea oricăror breșe (spărturi) de securitate – care pot apărea prin acțiuni, declarații, măsuri nepotrivite, lipsă de vigilență a autorităților române, sau prin provocări, manipulări, infiltrări ale puterilor ostile țării noastre. Să chemăm Numele Domnului peste granițele țării!

Să ne rugăm pentru ridicarea Armatei Domnului de mijlocitori în România!! Să ne rugăm pentru un duh alert pentru Armata Domnului, pentru oameni care să vegheze în rugăciune sub călăuzirea Duhului Sfânt!

Să ne rugăm ca Tatăl ceresc să trimită oștile Sale de îngeri la granițele tării

Să cerem patrula Sfântă a Domnului pe granițele României, mai ales pe granița de nord și est, inclusiv pe granița cu Republica Moldova.

Să cerem ca Domnul să trimită armatele LUI de îngeri în apărarea integrității teritoriale a țării noastre. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror infiltrări sau acțiuni ostile pe teritoriul României.

Să ne rugăm ca Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic.

Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA tuturor locuitorilor României spre Dumnezeu, pentru revărsarea DUHULUI SFÂNT și MÂNTUIREA LOCUITORILOR, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu. Pentru promisiunile Domnului pentru Romania: un popor mântuit, coșul de pâine al Europei. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, pentru locuitorii țării și pentru refugiații care vor veni – o oază de scăpare pentru cei în necaz, o țară ca un GOSEN.

Să ne rugăm pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII, ca FRICA DE DOMNUL să fie în inimile lor. Ne rugăm pentru Președinte, guvern, parlament, pentru armata română și structurile de informații, pentru cei ce sunt chemați în conducerea și organizarea activității din țară. Să cerem înțelepciune dumnezeiască pentru ei, călăuzire de la Domnul și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina.

ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE benefice țării și poporului român. Să ne rugăm pentru călăuzirea Domnului în deciziile politice la nivel înalt în ce privește țara noastră, urmărind interesul național, fără compromisuri.

Să ne rugăm pentru SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ, pentru protecția sistemelor energetice, pentru găsirea și folosirea de resurse naturale în țara noastră – gaz, petrol, cărbune. Să ne rugăm pentru redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice din țara noastră, pe cărbune sau gaze, pentru hidrocentralele țării – să fie protejate și folosite la capacitate maximă, pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național, pentru protejarea lui de atacuri cibernetice sau de acte de agresiune asupra centralelor, a barajelor, pentru protecția platformelor românești de exploatare gaze din Marea Neagră.

Să ne rugăm pentru protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor și de TRANSPORT – drumuri, poduri, căi ferate. PORTURI – mai ales portul CONSTANȚA.

Să ne rugăm pentru SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm să nu fie secetă mare în țara noastră.

Să ne rugăm pentru ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România.

Să ne rugăm pentru PACEA INIMILOR în țara noastră, ca nicio panică, nicio frică să nu-și facă loc în comunități. Să ne rugăm împotriva răspândirii de mesaje false, de dezinformare și manipulare a populației, pentru stoparea oricăror amestecuri în plan intern care pot să ducă la destabilizări sociale, economice.

Să ne rugăm pentru trezirea dragostei de țară, a UNITĂȚII naționale, a spiritului de întrajutorare în inimile locuitorilor.

Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI.

Să ne rugăm pentru LEGILE ȚĂRII

Să fie legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICIO LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICIO FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA, CA EDUCȚIA DE GEN SĂ nu PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.

Să ne rugăm pentru păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții, păstrarea libertăților primite ca cetățeni. Păstrarea libertății de circulație, fără măsuri abuzive de restricționare.

Să ne rugăm pentru măsuri înțelepte în REORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT al țării. Să ne rugăm pentru ca interesul țării și al populației să conteze în aceste reorganizări, să fie măsuri înțelepte, dumnezeiești.

Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea CORUPȚIEI și a traficului de influență din toate structurile societății, pentru OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.

Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.

Să ne rugăm pentru PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

Continuăm să ne rugăm pentru UCRAINA și Republica Moldova

Ne rugăm pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI NUCLEARE sau incidente nucleare, prin bombardarea centralelor atomice din Ucraina.

Ne rugăm pentru confuzie în tabăra întunericului, ca planurile de agresiune să fie fără eficiență, fără impact, să eșueze. Să ne rugăm pentru Rusia și președintele Putin, ca strategiile lor de expansiune să fie oprite. Să ne rugăm pentru TIMPUL și DIRECȚIA DOMNULUI în aceste desfășurări de forțe în vremurile din urmă.

Ne rugăm pentru strategiile NATO și ale Europei în această confruntare cu Rusia – să fie înțelepciune de la Domnul în decizii, în discuții, ca Duhul Domnului să-i copleșească, ca sfatul Domnului să coboare în inimile și mințile lor.

3. ISRAEL

Mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului. Să ne rugăm pentru timpul

Mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului.

Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *