Puncte de rugăciune | IULIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

Ne rugăm zilnic de la ora 22:00 pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, să ne unim înpost pentru țara noastră.
Să-L proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația României! 
Să declarăm: România este închinată  Domnului Isus Hristos! 
Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.
Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ –  în viețile noastre și în România!

Să ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii!
„… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn…” (Romani 13:11 ).
Domnul ne spune:

Eu vin curând! Pregătiți-vă! Fiți gata!

Mesajul venirii Domnului răsună tot mai puternic în zilele noastre. Suntem mereu îndemnați să ne pregătim, să fim gata. Vedem semnele venirii Lui tot mai clar, sunt tot mai multe, tot mai puternice.

E o stare de așteptare bucuroasă? E o stare de așteptare activă în poporul Domnului? Câtă teamă este de vremurile care vin în viața creștinilor? E o stare de ațipeală, de împietrire, de neveghere, de oboseală?

Să ne cercetăm: sunt gata să aud si să ascult chemarea Domnului, sau nu vreau să știu de ea, e pentru mai târziu, mai am de facut încă atât de multe… Domnul este bun și n-o să ma lase… Mai am timp să-L aleg, mai am timp să-mi trăiesc viața!

Este vremea evaluării noastre. Să fim onești cu noi înșine, să ne lasăm cercetați de Domnul cu adevarăt. Să-L întrebăm: „Cum sunt cu adevărat? Ce fel de zgură, de ceață mai am încă în mine? Câtă lumină am în mine? Cât din ea o pun sub obroc, o ascund de alții? Care sunt zonele gri din viața mea? Cât de mult iubesc venirea Lui? Fac ce ține de mine ca să o grăbesc, sau mai bine… să mai întârzie puțin, că încă nu sunt gata.” Cum te vezi tu ca fiind gata? Ce crezi că vrea Domnul de la noi – ca să fim gata? Se vorbește mult de a fi gata, dar cum pot fi  gata în orice clipă?

Domnul Isus Hristos vine dupa Mireasa Lui. O Mireasă care tânjeste de dor după El, care e pregătită să-L întâmpine cu bucurie. O Mireasă extraordinară, care nu cade de oboseală în luptele pe care le are de dus, care-L mărturisește pe Domnul ei cu îndrăzneală, din dragoste pentru El și pentru oameni, împlinind mandatul primit.

În pilda celor zece fecioare (Matei 25:1-13), ni se spune că cinci n-au avut ulei în candele la momentul strigării: La miezul nopții, s-a auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!’ E singurul loc în care ni se face o precizare de moment de timp și stare a Miresei!

Cea mai importantă consecință a lipsei uleiului este lipsa luminii – candelele se sting… 

Cred că aceasta este atenționarea cea mai importantă pentru noi acum — să nu ne stingem, să nu-L stingem pe Duhul Sfânt, să nu stingem viața noastră de părtășie cu Domnul, să nu stingem rugăciunea, citirea Cuvântului, viața de post, de căutare a Domnului, să nu obosim în facerea binelui! Oboseala vine din trăirea noastră în neveghere și ne împietrește inimile – lucrăm prea mult, ne agităm cu multe, alergăm după multe, vrem prea multe, ne îngrijorăm, ne temem, pierdem timp prețios și nu mai avem timp de Cuvânt, de rugăciune, de părtășie reală cu Domnul! Să nu ne stingem din pricina prea multor lucruri pe care le facem (sindromul Marta), din pricina activismului religios cu care ne amorțim conștiința (e mai usor să faci lucruri pentru Domnul decât să trăiești cu intensitate relația cu El). Rutina religioasă ne împietrește, ne desensibilizează. 

Ne rugăm pentru pregătirea noastră:

    • Ieșirea din tiparele de rutină, pentru  ASCULTARE  totală și grabnică de DOMNUL!

    • Domnul Își întregește TRUPUL acum. El nu vine după o Mireasă fărâmițată. Să ne rugăm pentru RELAȚIILE noastre – curățire, restaurare, întregire. Avem nevoie unii de alții. E o vreme a luptei corporative în rugăciune, a acțiunilor credinței în care să fim împreună.
    • UNITATEA duhovnicească este esențială – e vital să fim conectați între noi, să nu părăsim adunarea sfinților, să respectăm autoritatea spirituală (în familie, în biserică, în slujiri).

    • Ne rugăm pentru modul de operare, ca Biserică: știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, în curăție de inimi, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ, într-o sinergie a generațiilor (Maleahi 4:6).

    • E vremea VIGILENȚEI – atenți la GLASUL DOMNULUI, împlinind poruncile LUI. Să nu fim cu garda jos – prin neiertări, mânii, amărăciuni, izolați, cu relații rupte sau afectate, încălcând autoritatea spirituală.

    • Să fim atenți la ce vorbim – despre noi, despre cei din jur, despre autorități (Iuda 10 – să nu batjocorim ce nu cunoaștem).

    • Să fim pregătiți – e un SEZON RAPID de separare, de curățire a noastră – NU MAI E MULT TIMP!!!– Cuvântul LUI în noi, focul Duhului Sfânt în noi, auzirea VOCII DOMNULUI, călăuzire, SFINȚIRE și POCĂINȚĂ continuă și profundă, viață de rugăciune și post, pasiune pentru Domnul în noi, smerenie, veghere asupra gândurilor, vorbelor și faptelor noastre, să nu pierdem PACEA LUI din noi, veghere la relațiile noastre, să fim conectați cu frații, îndrăzneală să-L mărturisim pe Domnul – oricui, oricând, fără teamă (Apocalipsa 12:11), să nu tânjim după lucrurile lumii (siguranță, confort, încredere în sistemele lumii), să respectăm autoritatea spirituală, să nu ne izolăm de sfinții Domnului, să punem în acțiune talanții primiți și să LUCRĂM cât este zi (Ioan 9:4), acționând deschis ca și creștini – să nu ne ascundem, să fim ca fiii lui ISAHAR, care cunoșteau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut, să fim atenți la ce este în jur – în localitățile noastre, în țara noastră, în Israel!! Să NE RUGĂM NEÎNCETAT!! Să cerem REVELAȚIE și  ÎNȚELEPCIUNE supranaturală de la Domnul, să avem o viață de DISCIPLINĂ spirituală și naturală.

    • Să ne pregătim mințile pentru vremurile care vin, în împlinirea accelerată a profețiilor biblice, care înseamnă multe situații dificile prin care mai trecem. 

    • Să ne pregătim și practic pentru situații neașteptate, dacă trebuie să ieșim rapid din locuință pe o durată nedeterminată, sau dacă trebuie să rămânem în case o vreme (să avem provizii în case, surse de lumină – dacă nu va fi curent, să avem o LISTĂ cu lucruri de luat dacă trebuie să părăsim locuința – Biblia, ochelari, acte, bani numerar, telefoane, medicamente, obiecte de strictă necesitate; cei care au mașini – să aibă tot timpul rezervoarele pline la mașini). 

    • Biserica Domnului este ca DEBORA (Judecători 4), iar războiul este la porțile țării – fizic, pentru familii, pentru copii, pentru credința creștină. Să ne ridicăm la luptă în UNITATE, ca ARMATA DOMNULUI – prin pocăință, laudă la adresa Domnului, prin rugăciuni precise călăuzite de Duhul Sfânt – ca niște arcași, prin RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ.

2. Rugăciune pentru România

 În fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (vezi Ioel 2:1, 15)    Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cronici 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos      

    •  Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România, (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți), O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRI      

    • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezire în masă a românilor.

    • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24). Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului care să inunde România (Habacuc 2:14).

    • Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm ca profețiile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere, ca planurile rele făurite împotriva României să fie descoperite și anihilate prin puterea Domnului Isus Hristos. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrăjmașilor țării noastre.

    • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.

    • România este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută, cu clătinări și provocări puternice în interior, cu instabilitate crescută în jur (Republica Moldova, Ucraina). Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Sa-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei. (Zaharia 2:5) Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.

    • Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor. 

    • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.

    • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.

    • Anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a românilor, de fragmentare a teritoriului țării. Anihilarea provocărilor și tensiunilor interetnice în România.

    • Să ne rugăm pentru copiii României – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.

    • DEZRĂDĂCINAREA CORUPȚIEI. Să ne rugăm pentru descoperire și anihilarea lucrărilor întunericului (corupție, confuzie, planuri economice ineficiente, legi nedrepte, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).

    • LEGILE ȚĂRII să fie drepte. SISTEMUL JURIDIC DIN ROMÂNIA să promoveze adevăr, dreptate după principiile biblice. Legi pentru încurajarea economiei, resurse pentru investiții și agricultură, moduri de ajutare a celor în nevoie. Să ne rugăm pentru siguranța energetică a țării.

    •    Relație bună a României cu Israelul! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Să ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.

    • Protecția țării de spiritul islamic. Ieșirea României din pactul ONU pentru migrație. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România. Să ne rugăm ca România să nu primească MUNCITORI DIN ȚĂRI ISLAMICE în număr mare. 

    • Oprirea valului de sinucideri, de violențe, de crime din țară, pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane (copii, femei), pentru oprirea vărsărilor de sânge prin avorturi.

    • Protecția populației și a țării de epidemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Psalmului 91.

3. Rugăciune pentru Israel

Israelul este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută. Se așteaptă să fie atacați din toate părțile de către grupări militare aflate sub influența Iranului. Israelul se pregătește de război. Iranul pregătește arma nucleară și o va folosi împotriva Israelului. Iranul este în alianță cu Turcia și Rusia, cu alte națiuni din Orientul Mijlociu. Profeția biblică din Ezechiel 38-39 este foarte aproape de împlinire.

Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației Israelului, să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului (să nu fie împărțit), pentru întoarcerea în Israel a evreilor de pretutindeni și pentru mântuirea lor. Să ne rugăm pentru liderii ţării – înțelepciune, putere, discernământ, claritate, curaj în deciziile pe care le iau.

Domnul ne cheamă – Biserica Lui – să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru liderii României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu. Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Mai jos găsești fișierul PDF cu punctele de rugăciune, pregătit pentru tipărire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *