Puncte de rugăciune | IULIE 2024

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” – 2 Cronici 7:14

În perioada iulie – august 2024, vă chemăm la câte 3 zile de post și rugăciune, în fiecare săptămână, în zilele de miercuri – joi – vineri, pentru România

Sunt săptămâni de vară, cu multe preocupări legate de vacanțe, dar acest apel l-am primit ca fiind imperios pentru noi, creștinii din România, pentru vremea care vine.

Motivele principale de rugăciune sunt:

A. pacea și protecția țării și destrămarea și anularea planurilor întunericului făcute împotriva țării noastre. Nimicirea oricărei agende întunecate, a oricăror structuri de putere oculte care vor să afecteze România. Orice strategie demonică să fie nimicită, în Numele Domnului Isus Hristos, orice forme de manipulări și presiuni.


B. pentru viitorul parlament și pentru viitorul președinte al țării – oameni cu frică de Domnul, care să fie folosiți de Domnul pentru binele țării.


C. pentru protecția copiilor noștri – pentru legile care se pregătesc, pentru păstrarea identității de gen a copiilor așa cum au fost creați de Dumnezeu, pentru protecția familiilor așa cum au fost create de Dumnezeu – un bărbat creat și o femeie creată împreuna cu copiii lor născuți în mod natural în familie, conform Scripturii – pentru restaurarea relațiilor dintre părinți și copii (Maleahi 4:6).

D. pentru lucrarea puterii Duhului Sfânt în biserica Domnului, pentru topirea formelor de religiozitate din Biserica Lui.
• Duhurile de religiozitate ne fură bucuria în Domnul – care e tăria noastră, ne fură siguranța mântuirii, ne ține în frică și nesiguranță.
• Lucrarea Duhului Sfânt să explodeze în țara noastră (Faptele apostolilor 2:17-19), Duhul Sfânt să fie turnat peste țara noastră.
• Ne rugăm pentru Unitate în poporul Domnului – în slujire, împreună, frați și surori, robi și roabe ale Domnului care vor prooroci – Faptele apostolilor 2:18. Biblia ne spune că mărturia lui Isus este duhul proorociei. (Apocalipsa 19:10) Duhul Sfânt e turnat peste Biserică, peste frați și surori, din toate generațiile, ca împreună să slujim pentru vestirea Împărăției, a Domnului Isus Hristos, la orice ființă. Să ne rugăm pentru maturizarea poporului Domnului în cunoașterea identității și a autorității în Isus pe care le-am primit prin har și le avem, și în care trebuie să operăm.
• ne rugăm pentru activarea darurilor spirituale în poporul Domnului, pentru creșterea impactului și a eficienței slujirii în zidirea Bisericii prin încurajare, eliberare, creștere spirituală
• Să ne rugăm și pentru mass-media creștină să-L vestească pe Domnul cu putere.
• Ridicarea Bisericii pe meterezele națiunii, să fim cu adevărat străjeri pe zidurile țării, să fim determinați să mijlocim și să-L vestim pe Isus Hristos la toți cei la care Domnul ne trimite.
• Ne pocăim de toate formele noastre de împotrivire față de lucrarea Duhului Sfânt prin formele noastre de religiozitate. Să ne rugăm pentru focul Duhului Sfânt în inimile noastre. Ne rugăm pentru revărsarea cu putere a Duhului Sfânt peste poporul țării – Duhul Sfânt convinge oamenii de nevoia de a se pocăi. Biserica însă trebuie să-L vestească pe Isus („Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Faptele Apostolilor 2:21)

E. ISRAELUL – poporul creat și ales de Dumnezeu

CONTINUĂM rugăciunea INTENSĂ pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României – ZILNIC de la ORA 22.

Vă reamintesc din cuvântul profetic din aprilie transmis de Cindy Jacobs.

 • Islamul radical se ridică extrem de puternic, încercând să preia controlul mai ales în SUA, Canada, Europa.
  Cu toate acestea, mâna lui Dumnezeu așteaptă să acopere națiunile care se pocăiesc și se sfințesc.
 • Judecata a început de la Casa lui Dumnezeu și va crește.
 • Dacă Biserica se pocăiește, Mă voi îndura. Voi proteja națiunile voastre.
 • Dacă Biserica se pocăiește, Mă voi ocupa de consecințele mondiale care vor veni și le voi da înțelepciune conducătorilor națiunilor voastre, fiindcă guvernarea nesăbuită este o consecință a păcatului.
 • Dacă oamenii îi aleg pe cei care disprețuiesc principiile biblice, liderii lor vor fi ca niște orbi și vor face greșeli grave.
 • Întoarce-te la Mine, Biserică, spune Domnul, fiindcă doresc să vă ofer milă, nu judecată. Întoarceți-vă la Mine cu post și rugăciune! Întoarceți-vă de la căile voastre rele! Eu aștept, spune Domnul, să vă aud strigătele și să vă vindec țara.

1. Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

 • Continuăm să Declarăm DOMNIA și AUTORITATEA lui ISUS HRISTOS în și peste ROMÂNIA. Declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos – DOMNUL, MÂNTUITORUL ȘI REGELE nostru, Izbăvitorul României!
 • Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România! Rostim binecuvântarea din Numeri 6:24-27 peste poporul român!
 • Să continuăm să ne rugăm pentru POCĂINȚA NOASTRĂ RADICALĂ pentru STAREA DE PĂCAT din VIEȚILE noastre, din FAMILIILE, BISERICILE si din ȚARA noastră. Nu mai este timp! Să cerem îndurarea Domnului peste țară.
 • Să venim împotriva duhurilor de religiozitate, de confuzie, de amăgire, de mândrie spirituală, de apatie, de delăsare care afectează poporul Domnului! Să ne rugăm pentru trezirea creștinilor care se cred bine și nu sunt.
 • TREZIREA BISERICII, pentru MATURIZARE spirituală, pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR, pentru DISCERNĂMÂNT și  ÎNȚELEPCIUNE de sus, pentru ochi deschiși în domeniul spiritual, pentru ÎNTOARCERE LA CUVÂNT, la RUGĂCIUNE.
 • Revărsarea SLAVEI DOMNULUI – TREZIRE în România, împlinirea planurilor Domnului pentru România.
 • Biserica – să fie pregătită pentru situații deosebite, ce vor veni DEODATĂ! Să veghem la PACEA inimilor noastre (Ps 27, Ps 91). Doar prin EL și puterea tăriei LUI vom avea PACE în INIMILE NOASTRE și PACE în ȚARA NOASTRĂ!
 • UNITATE în și între bisericile Domnului, indiferent de confesiuni, STRÂNGEREA RÂNDURILOR în poporul Domnului
 • Foame și sete după Cuvânt, după Adevăr, DUPĂ DREPTATE în națiunea noastră (Psalmul 89:14-18, Ps. 85:10-13).
 • RELAȚIILE ÎNTRE GENERAȚII – ca Biserica să opereze în puterea Duhului Sfânt, prin credință, în unitate, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ (Maleahi 4:6).
 • Ne rugăm pentru FIII RISIPITORI – ÎNTOARCEREA LOR LA DOMNUL.
 • Familiile națiunii noastre – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Scriptură, pentru UNITATE în FAMILII.
 • COPIII țării–OPRIREA ASALTULUI drogurilor, al pornografiei, al rețelelor de trafic de persoane, protejarea copiilor și adolescenților de influențele rele ale rețelelor sociale (Internet).

2. Rugăciune pentru România

Fiecare zi de miercuri-joi-vineri – post și rugăciune pentru România – Ioel 2:1, 15).

 • Să ne rugăm INTENS pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru protecția granițelor, pentru deciziile liderilor țării – să fie sub călăuzirea Domnului, pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, ca nicio acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României, ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să proclamăm NUMELE Lui, Isus Hristos, Domnul PĂCII, peste țară și populație.
 • În contextul alegerilor, ne rugăm:
 • Domnul să ridice – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine, oameni cu teamă sfântă de Domnul, care să iubească legile Domnului, țara și poporul român, oameni integri, curajoși și competenți, onești, pregătiti de Domnul pentru vremea care vine, cu înțelepciune de la Domnul, care să vegheze la siguranța națională și la interesele națiunii noastre. Ne rugăm pentru cerneri și decantări la toate nivelele de conducere în societatea românească, ca Domnul să ridice oameni noi în structurile de conducere ale țării.
 • Să cerem Domnului expunerea și dezrădăcinarea CORUPȚIEI la toate nivelele, expunerea liderilor corupți și neloiali țării și schimbarea lor!
 • Să ne rugăm pentru alegătorisă fie călăuziți de Domnul. Legăm duhurile de manipulare, de amăgire care afectează chiar și pe creștini. Să ne rugăm ca Voia Domnului să se împlinească!
 • Domnul să ridice SCUTURILE LUI de protecție de jur împrejurul României și să închidem PORȚILE ROMÂNIEI în fața RĂZBOIULUI, în Numele lui Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României. (Zah 2:5)
 • Războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină, și ca RĂZBOIUL SĂ NU SE EXTINDĂ în alte țări.
 • VERTICALITATE în decizii în relațiile internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru interesele României.
 • alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată. România să fie o țară care stă de partea Israelului!
 • PĂZIREA ȚĂRII NOASTRE de forme de TERORISM, DE INVAZIE, PENTRU DECIZII ALE CONDUCERII ROMÂNIEI CARE SĂ PROTEJEZE ȚARA ȘI POPULAȚIA ȚĂRII, PENTRU VERTICALITATE ÎN APĂRAREA INTERESELOR NAȚIONALE ÎN RELAȚIILE CU PUTERILE LUMII – UE, SUA, NATO.
 • Ne rugăm pentru Siguranța energetică, pentru Siguranța alimentară a țării.
 • protecția populației de pandemii și dezastre naturale si nimicirea oricăror planuri rele față de populație.

3. Rugăciune pentru Israel

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu

 • NE RUGĂM CA ACEST RĂZBOI SĂ NU SE EXTINDĂ SPRE AL 3-LEA RĂZBOI MONDIAL!
 •   Să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului din lume (și din România) și pentru întoarcerea evreilor din lume în Israel.
 • ne rugăm pentru mântuirea masivă a evreilor (Romani 11:25-26), dar și a musulmanilor din zonă. Să ne rugăm pentru vizitări ale Duhului Sfânt, prin vise și vedenii cu Domnul Isus Hristos. Ne rugăm pentru izbăvirea ostaticilor.
 • pentru liderii guvernului, ai armatei, ai serviciilor de informații – pentru înțelepciune deosebită, curaj, călăuzire de la Domnul, tenacitate, strategii divine în luptă, pentru armata israeliană, pentru UNITATE în popor și între lideri.
 • pentru miracolele Domnului manifestate în Israel, Domnul să trimită armatele de îngeri în ajutorul poporului și al armatei.
 • ne rugăm ca România să ajute cât de mult se poate și mai ales să fie o țară care să stea de partea Israelului.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *