Puncte de rugăciune | IUNIE 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Punctele de rugăciune ale lunii iunie nu pot fi decât un apel stăruitor la rugăciune!!

Rugăciunea noastră este VITALĂ pentru România, pentru populația ei, pentru Biserica Domnului.

Vă îndemn să continuăm rugăciunea în unitate, în fiecare seară la ora 21 , cu zi de post vinerea, pentru România.

Domnul RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI! Să-L lăudăm, să-i mulțumim pentru ÎNDURAREA LUI – față de România!

Faptul că nu au fost așa multe morți în țara noastră – este un răspuns al Domnului la rugăciune.

Faptul că epidemia nu ne-a afectat așa cum se așteptau autoritățile, a fost un răspuns la rugăciune!

Faptul că există hrană în țară, că oamenii au acces la cele necasare traiului, sunt un răspuns al Domnului.

Să CONTINUĂM în această bătălie!

Suntem într-o nouă eră – era post izolare, post frică, post insingurare. A fost o repetiție generală pe întreg pământul pentru a vedea ce înseamnă un sistem anticristic – guvernat de frică, control, restricții severe. Voci profetice spun că momentul domniei anticristice nu este încă acum. Dar elemente tot mai puternice ale acestei împărății se văd – crește sistemul de control cu restrângerea libertăților.

A fost un DEODATĂ al Domnului pentru noi! Martie a fost începutul unor dureri – ca ale nașterii – peste tot pământul. NU Domnul a trimis pandemia, ci a îngăduit-o. Ne-a vorbit cu putere în izolarea noastră: „OPRIȚI-VĂ ȘI SĂ ȘTIȚI CĂ EU SUNT DUMNEZEU!” (Ps. 46:10)

A fost o AVERTIZARE MAJORĂ pe care ne-a dat-o Domnul. NU MAI ESTE MULT TIMP PÂNĂ VINE DOMNUL!!

E o vreme de accelerare, de dureri ale nașterii care sunt mai dese și mai puternice… lucrurile se schimbă DEODATĂ! E NEVOIE DE STRATEGII NOI PENTRU BISERICĂ, SĂ NU MAI FIM SURPRINȘI NEPREGĂTIȚI.

Ce am învățat? Unde suntem? Încotro mergem? Daca ar fi venit Domnul, am fi fost gata, noi, Biserica Lui, Mireasa lui Hristos?

Oare n-am irosit TIMPUL de HAR PRIMIT – DE APROPIERE DE EL, DE CUVÂNT, DE RUGĂCIUNE?

Am perceput că Domnul spune: NU v-ați APROPIAT DESTUL!! …. adică suntem ÎNCĂ NEPREGĂTIȚI pentru ce va urma. Și vor fi noi valuri de încercare. Să strângem ulei în candele, să ne apropiem de Domnul cât mai avem Har! Să nu ne punem încrederea în internet- că vom avea predici, învățături PLINE DE ADEVĂR ȘI UNGERE oricând… Să pregătim provizii în casele noastre – Scriptura, cărți, resurse digitale accesibile fără internet (DVD-uri, CD-uri). Să lucrăm cât este zi – vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra (Ioan 9:4).

Am celebrat Paștele ALTFEL… E prima dată în istoria omenirii când Domnul a cercetat așa de profund ÎN ACELAȘI TIMP și Biserica- Mireasa Lui și poporul ISRAEL. Și ne-am unit rugăciunile – creștini și evrei – spre același TATĂ – cerând îndurare…Domnul a cercetat profund pe cei ce sunt ai LUI – Biserica și Israelul—un indiciu major al iminentei veniri a Domnului Isus după Biserică.

Ne pregătim pentru RUSALII… Avem mai multă libertate de mișcare, dar CUM stăm înaintea Domnului în această vreme? Vrem FOC, vrem să fim o jertfă vie? (Romani 12:1-2). Suntem gata să primim acea împuternicire extraordinară pe care o promite Domnul pentru vremurile din urmă? Ca să-i fim martori cu adevărat, plini de pasiune, de foc, de curaj… fecioare înțelepte cu candele pline?

Spuneam în ianuarie:

Am intrat într-un nou an, un an ce va fi dificil, cu scuturări, cu multe provocări, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare, de supranatural și de momente „deodată”- cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care, relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Lui – ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui (Luca:21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor ce sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile (naturale, sociale, economice). Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrării.

  • În acest an va fi importantă mărturisirea noastră (Apocalipsa 12:11) și Matei 10:16. Biserica intră într-un sezon în care cuvintele rostite de noi vor avea mare putere. Să veghem – să vorbim cuvintele Scripturii, ale credinței. Noi suntem primii care auzim ce rostim, peste noi sau peste alții! Cuvintele rostite de noi (de descurajare, necredință, critică, judecată) ne vor „coroda” tăria omului nostru dinlăuntru!

  • Loialitatea noastră față de Domnul va fi testată să fim gata oricând să dăm socoteală de credința noastră. Să ne împotrivim oricărui spirit de trădare (lepădare de credință, trădarea fraților)! În același timp este un semnal al unui seceriș mare care începe- mărturisind pe Isus Hristos, Domnul vieții, Mântuitorul – multor oameni.

  • Este un sezon nou, în care nivelul de confruntare cu puterile întunericului crește. Suntem biruitori prin Hristos, rămânând în El și folosind armele luminii. Vitala este unitatea – în familii, în biserici, în strângerea rândurilor, indiferent de confesiunea creștină.

1. Pentru Biserica Domnului din România: TREZIRE și PREGĂTIRE!

Să cerem FOCUL Duhului Sfânt – ca la Rusalii – peste Biserica Domnului din România!
Revelația vremurilor în care suntem, pregătirea creștinilor pentru vremurile care urmează. NU MAI ESTE MULT TIMP PÂNĂ VINE DOMNUL!! E NEVOIE DE STRATEGII NOI PENTRU BISERICĂ, SĂ NU MAI FIM SURPRINȘI NEPREGĂTIȚI– individual, ca familii, ca biserici. E un timp de har – să nu-l irosim, ci să ne pregătim!… prin post, rugăciune, inspirație divină, modificări în modul de acțiune, de operare, chibzuință în investiții, să putem oricând ajuta. Să cerem de le Domnul strategiile Lui pentru vremurile care vin, să ne mobilizam rapid în împlinirea lucrurilor pe care ni le va arăta, fără să pierdem timp! Factorul TIMP este esențial – să valorificăm fiecare clipă pentru Domnul!!
Întoarcere la dragostea dintâi, la Cuvânt, la rugăciune. Un duh de rugăciune și mijlocire să fie turnat peste creștinii din România.
Creștere în credință, maturizare spirituală, plinătatea Duhului Sfânt în viețile creștinilor.
Umblare în pocăință, în adevăr, dreptate, curaj, smerenie, sfințenie… O cercetare profundă a poporului Domnului în continuare. Smerire și rededicare.
Perseverență, fermitate în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului
Loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). Ne rugăm împotriva spiritului de trădare, de lipsă de loialitate (din frică, compromis.)
Trezirea noastră și ridicarea în a fi împlinitori ai Marii Trimiteri! E vremea să lucrăm cât este zi – vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra (Ioan 9:4). Relații restaurate, dumnezeiești, în familii, în biserici, între biserici.
Alinierea vieților creștinilor la standardul Cuvântului lui Dumnezeu, desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, sfințirea inimilor și vorbirii noastre – va fi foarte important ce vorbim, cum mărturisim pe Isus Hristos!
Familii – restaurarea rugăciunii în familii, relatii restaurate între părinți-copii, între soți; Mântuire în familii. Protecția familiilor, a copiilor.
Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Efeseni 1:17-21; Efeseni 3:16-21).

2. Pentru România (rugăciune în fiecare seară la ora 21 și în fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru țară. (Ioel 2:1, 15)

Chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos și-L chemăm ca DOMN și IZBĂVITOR al României (Psalmul 24:7-10).
Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați… (2 Cronici 7:14). Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru vindecarea țării.
Ne rugăm: Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pamânt – în România. Să cerem viață, binecuvântare, protecție, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte. Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Psalmului 91.
• Ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, și românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
Alinierea României în acord cu planurile lui Dumnezeu, intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, împlinirea promisiunilor Domnului pentru România.
STABILITATEA țării, PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Ne rugăm stăruitor pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI și să cerem protecția Domnului peste România de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane, de arme, de droguri, pentru destructurarea organizațiilor ostile României. Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației de molime, fenomene meteo extreme, cutremure mari, invazii de dăunători, atacuri ale animalelor sălbatice.
Declarăm dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu peste toate structurile de conducere din țară. Să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției, expunerea liderilor corupți și neloiali țării și schimbarea lor! Să cerem Domnului expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
Ne rugăm pentru:
OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI, STINGEREA PANDEMIEI, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI, VINDECAREA CELOR BOLNAVI, PROTECȚIE PESTE CADRELE medicale
Păstrarea LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE; pentru LIBERTĂȚILE fundamentale ale oamenilor în România – să nu fie restrânse.
COPIII și tinerii ȚĂRII – pentru încheierea cu bine a școlii, examene; pentru vindecare de traumele provocate de pandemie și izolare – anxietate, frică, nesiguranță; OPRIREA EDUCAȚIEI NEBIBLICE DIN ȘCOLI (educația PERVERTITĂ)
AUTORITĂȚILE DIN ROMĂNIA – călăuzirea Domnului, consilieri cu frică de Domnul, prioritățile țării în relații internaționale, integritate; PROTECȚIE FAȚĂ DE ABUZURI DE PUTERE ÎN ROMÂNIA;
IZBĂVIREA DE COLAPS ECONOMIC; PLANURI INSPIRATE DE DOMNUL DE REPORNIRE A ECONOMIEI; INVESTIȚII BUNE; RESURSE NOI; INVENȚII și INOVAȚII BENEFICE ȚĂRII; CREATIVITATE ÎN REPORNIREA ECONOMICĂ
LOCURI DE MUNCĂ; ÎNȚELEPCIUNE ȘI CHIBZUINȚĂ pentru locuitorii țării – în investiții, în folosirea resurselor, în călătorii
DEZVOLTAREA AGRICULTURII, A INDUSTRIEI ÎN ROMĂNIA, MĂSURI FISCALE care să ajute investitorii români.
OPRIREA FORMELOR DE JAF DIN BOGĂȚIILE ȚĂRII – ZĂCĂMINTE, PĂDURI, APE; SIGURANȚA ENERGETICĂ a României
OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă
SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – REFORME CONSTRUCTIVE – CARE SĂ FIE BENEFICE ȚĂRII ȘI POPULAȚIEI. Orice măsuri abuzive pe linie de sănătate sau de învățământ, care încalcă libertatea de conștiință și alegere liberă, să fie oprite!
OPRIREA SPIRITULUI DE VIOLENȚĂ din comunități, din familii
Protecție și consolidare pentru BARAJE, PODURI MARI, principalele CĂI FERATE, drumuri importante; AUTOSTRĂZI – să fie construite rapid

3. Israel 

Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației, pentru pacea și integritatea Ierusalimului, pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos – Mesia pe care-L așteaptă. Să ne rugăm pentru liderii țării!

Să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!
Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *