Puncte de rugăciune | IUNIE 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI: în fiecare seară la ora 22, pentru:

– TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI

– PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi,
cu POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

1. Pentru Biserica Domnului din România:

În această lună celebrăm Cincizecimea, când Domnul Isus ne-a trimis un alt Mângâietor – pe Duhul Sfânt – care este CU noi, este ÎN noi, care ne călăuzește și ne aduce aminte tot ce ne-a învățat Domnul Isus prin Cuvânt!
Domnul ne întreabă: UNDE SUNTEM, într-o vreme ca aceasta?
Unde este inima noastră? Să ne rugăm pentru ALINIEREA inimilor noastre, ale vieților noastre cu voia Lui pentru noi – într-o vreme ca aceasta, pentru o vreme ca aceasta.
Ne rugăm pentru:
• TREZIREA noastră, a credincioșilor, pentru aprinderea inimilor noastre în pasiune pentru Domnul, pentru FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, pentru ridicare în curaj și îndrăzneală în mărturisirea Domnului Isus Hristos, pentru viață plină de putere în rugăciune, în mărturisire, în trăire, pentru aprinderea dorului după Mirele Ceresc pe care-L așteptăm.
SFINŢIRE, CURĂŢIRE – în vieţile și familiile creștinilor. INTEGRITATE, LOIALITATE în trăire, fără compromisuri, fără corupție, în credincioșie și credință față de Domnul și în relații.
TREZIREA Bisericii, ca Biserica să intre în chemarea de a duce Evanghelia Împărăției în toată România, apoi în diaspora și până la marginile pamântului – unde și când Domnul ne trimite. Ne rugăm ca fiecare să vestească Evanghelia, Venirea Domnului, fără teama în a-L marturisi pe Isus oricui, oriunde, oricând. Ne rugăm pentru echiparea creștinilor – pentru trăire și umblare în puterea Duhului Sfânt.
• Folosirea acestei ferestre de libertate în mișcare pentru extinderea ACCELERATĂ a Împărăției – să fim aceia care așteaptă și grăbesc Venirea Domnului! (2 Petru 3:12)
DISCERNĂMÂNT spiritual, pentru ÎNŢELEGEREA VREMURILOR pentru toți creștinii, conform Scripturii.

Este o atenționare deosebită legată de vremurile care vin, în care va fi multă tensiune, vor fi vremuri periculoase, dar Domnul ne cheamă să ne pregătim în rugăciune, să nu mergem nicăieri fără trimitere clară de la Domnul. Să ne rugăm pentru creștini, să nu fie afectați de duhuri de amăgire, iar cei care sunt orbiți de amăgire, să fie eliberați și ancorați în Domnul. Să cerem protecția Domnului, a Sângelui Mielului peste familii, peste copii, peste poporul Domnului din România.

Continuăm să ne rugăm pentru:
Revelatia IDENTITĂȚII noastre în Hristos, de copii ai Domnului, care nu suntem singuri.
Restaurarea RELAȚIILOR între copii și părinți, atât în domeniul natural cât și în cel spiritual, pentru conectarea între generații. Să ne rugăm pentru onorarea părinților naturali și spirituali. Ne rugăm pentru relaţii restaurate în familii.
ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI, a celor care au auzit Evanghelia și acum sunt departe de Tatăl.
MÂNTUIRE – pentru cei din familiile creștinilor, în mod deosebit pentru copiii și tinerii afectați de media digitală.
UNITATE prin Duhul Domnului între creștini, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR. Ne rugăm împotriva fragmentărilor din Biserici, provocate de frică, creștinii să NU SE IZOLEZE. Ne rugăm pentru intensificarea și EXTINDEREA RUGĂCIUNII personale și corporative.
PACEA lui Isus Hristos în inimile și în mințile poporului Domnului, un duh alert, vigilenți, pregătiți continuu – prin Cuvânt, rugăciune, POST (Matei 6:17-18; Isaia 58). Să cerem PACEA LUI, care este o ARMĂ în lupta noastră!
Creșterea credinței, a încrederii în Domnul. Ruperea lanţurilor fricii, amăgirilor, a confuziei, a descurajării de peste poporul Domnului. PERSEVERENȚĂ, răbdare în încercări (Daniel 11:32).
AUZIREA și ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI, o ungere a revelației, ochi spirituali deschiși, înțelepciune de sus, claritate, CURAJ în situații dificile, o viaţă de post și RUGĂCIUNI inspirate de Duhul Sfânt.
Liderii Bisericii – înţelepciune, călăuzire, PROTECŢIE, îndrăzneală, demascarea amăgirilor, strategii noi, creativitate.
Copiii și tinerii din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoaşterea Cuvântului.

2. Pentru România

în fiecare zi de vineri – POST & RUGĂCIUNE pentru România, cu focalizare pe protecția țării. (Ioel 2:1,15 – „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului, este aproape! Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare!”)

Deschidem porţile României pentru Domnul Isus și-L chemăm ca DOMN și Izbăvitor al României! Punem Numele Lui peste România și locuitorii ei!
Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România!
• Să cerem puterea Sângelui Domnului Isus Hristos peste România, pentru curățire și protecție! Cerem Harul și îndurarea Domnului pentru țara noastră! Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune!

Continuăm să ne rugăm pentru:
revărsarea puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să cerem un DUH DE POCĂINȚĂ care să vină peste populaţia țării, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. Rupem, în Numele Domnului Isus Hristos puterea religiozităţii și a orbirii spirituale
restaurarea valorilor și darurilor puse de Domnul în inimile românilor, restaurarea identităţii de români, dragoste de Dumnezeu și de țară în inimile românilor, unitatea românilor în apărarea valorilor creștine, în apărarea țării, a familiilor, a copiilor, de asaltul întunericului demonic.
împlinirea PROMISIUNILOR lui DUMNEZEU pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! (Mântuire masivă a populaţiei; România – o oază a prezenței Domnului, un GOSEN)
continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării (Daniel 9 – noi și părinţii noştri am păcătuit!) – doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14). Să ne pocăim în special de IDOLATRIE! Idolatria aduce vulnerabilitate în protecţia României (Judecători 5:7-8). Idolatria aduce judecata și sub forma unor lideri nepregătiţi pentru responsabilităţile primite („le voi da… nişte copii vor stăpâni peste ei.” – Isaia 3:4-5).
Să cerem DREPTATEA lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr, cu LEGI drepte, în acord cu Scriptura! Ne rugăm pentru nimicirea CORUPŢIEI din toate structurile de conducere, din viața oricărui demnitar. Să cerem expunerea demnitarilor corupți, neloiali țării și schimbarea lor, expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României și anihilarea structurilor ascunse de putere, care defavorizează țara și populatia, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
Autoritățile din România și clasa politică: ne rugăm pentru frică de Domnul, pentru RESPONSABILIZAREA lor și asumarea responsabilităţilor, integritate, corectitudine și loialitate față de țară și popor, pentru înțelepciune, discernământ, coerență și curaj în decizii favorabile țării, indiferent de presiunile internaţionale (EU, foruri medicale)
• Nimicirea strategiilor de a înfricoșa, a izola și însingura populația țării, de fragmentare a relaţiilor dintre oameni, de dezbinare a familiilor, de confiscare a libertăţilor poporului, a libertăţii de exprimare a credinţei creștine; ne rugăm pentru oprirea formelor de blocare a Bisericii Domnului din țara noastră. Ne rugăm pentru expunerea și anihilarea minciunilor, manipulărilor, ştirilor false, care aduc confuzie, frică.
Anularea planurilor de control a populaţiei și a libertății de circulație prin certificat de vaccinare. Ne rugăm pentru anularea obligativității vaccinării. Fiecare să aibă libertatea să decidă pentru viața sa.
OPRIREA și anularea fraudelor, a abuzurilor, a formelor de jefuire a resurselor țării – prin vânzari de resurse, prin înstrăinări ale patrimoniului țării – terenuri agricole, păduri, zăcăminte. Restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
Protecţia FAMILIEI BIBLICE în legislația țării, ca termenii de „MAMĂ” și „TATĂ” să fie păstraţi în legile țării. Ne rugăm ca ideologiile nedumnezeieşti să NU fie primite în România.
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România!
PROTECTIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, terorism, agresiuni militare, forme de război economice, informaţionale, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să cerem protecția țării față de agresivitatea RUSIEI. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populaţiei ei (Zaharia 2:5). Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam.
Emigranţii ilegali care intră în România – să cerem protectia populaţiei României și soluţii pentru emigranţi. Să ne rugăm pentru oprirea influenţei spiritului islamic asupra populaţiei și țării noastre.
ALINIEREA ROMÂNIEI conform voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Ne rugăm pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Oprirea declinului economic și dezvoltarea economică a țării. Domnul să dea înţelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicati în decizii. Să ne rugăm pentru AGRICULTURĂ, pentru investitii în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Ne rugăm pentru industriile româneşti – resurse, dezvoltare, creştere, binecuvântare.
Întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste ţară.
Binecuvântare și protectie peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării).
Oprirea pandemiei, pentru ruperea legăturilor de frică, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru medicaţie potrivită, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii. Domnul să trimită îngerii Lui în ajutor.
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. Pentru Israel

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

– ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

– să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *