Puncte de rugăciune | IUNIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

Vă încurajăm să ne rugăm zilnic, de la ora 22:00, pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României; pacea țării este tot mai vulnerabilă.

De asemenea, dorim să ne unim în fiecare zi de vineri în post pentru România!

Să continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România!

Ne rugăm: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!”

… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn…”

Romani 13:11

Să ne trezim, popor al Domnului!! Să ne pregătim! Nicicare nu suntem pregătiți pentru ceea ce vine!

Să ieșim din apatie, confuzie, frică, să ne oprim din alergarea după lucruri, fără să punem preț pe ceea ce este valoros! Dincolo de hărțuieli, să vedem ce vrea Domnul de la noi în vremea care vine!

Vin lucruri grele, să nu ne auto-amăgim! E nevoie de determinare de a ne apropia de Domnul, de a-L auzi și de a-L asculta.

Să ne rugăm insistent pentru trezirea și pregătirea Bisericii Domnului! E ca un apel la trezire pentru fecioarele adormite! Am perceput acest apel al Duhului Sfânt – ca o strigare de a ne întoarce la Domnul, de a ne ridica ochii spre El!

Să ne rugăm pentru candele pline – ca poporul Domnului să fie plin de dragostea dintâi, plin de Duhul Sfânt, de discernământ, care să ne călăuzească clipă de clipă în fiecare pas, decizie, acțiune și cuvânt rostit.

Să ne rugăm pentru poporul Domnului (Efeseni 1:17-21 și Efeseni 3:16-21), pentru:

  • revelație și dragostea Lui în noi,
  • înțelegerea vremurilor, ca fiii lui Isahar ( 1 Cronici 12:32), care înțelegeau vremurile și știau ce trebuie să facă poporul Domnului,
  • pocăință reală, pentru focul Duhului Sfânt în noi, sfințire, smerire și rededicare față de Isus Hristos
  • restaurarea RUGĂCIUNII.

Să ne rugăm pentru un duh de rugăciune, de mijlocire în puterea Duhului Sfânt să fie turnat peste creștinii din România.

Să ne rugăm pentru creștera credinței, pentru activarea darurilor Duhului Sfânt în poporul Domnului. Să ne rugăm pentru umblarea creștinilor prin credință – o umblare continuă în supranaturalul lui Dumnezeu!

Să ne rugăm pentru umblare în îndrăzneală, curaj, ridicarea Bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt; transmiterea Evangheliei în orice loc, oricând, cu îndrăzneală sfântă – fiecare un lucrător în marele seceriș.

Creșterea discernământului spiritual, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, vigilență și atenție la îndemnurile Duhului Sfânt, chibzuință, înțelepciune de Sus

Creșterea credinței, poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu voia Tatălui

Întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea familiilor.

Unitatea creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni, pentru nimicirea dezbinărilor dintre creștini, din familii, a fragmentărilor din biserici, pentru relații dumnezeiești, pentru întoarcerea creștinilor la dragostea dintâi (Faptele apostolilor 2:42 – 44, 47).

Familii – să fie familii puternice, ancorate în Dumnezeu și Adevărul Scripturii, restaurarea altarului de rugăciune în familii, pentru unitate în familii.

Eliberare de frică, confuzie, deznădejde, lipsă de speranță.

2. ROMÂNIA

Continuăm să ne rugăm: motivele sunt aceleași, cu accent mai mare pe protecția României de război!!

Să-I mulțumim Domnului pentru pacea țării – doar prin harul Lui este pace în România.

Să ne POCĂIM de orice formă de idolatrie – de orice formă de a ne pune încrederea în instituții, în structuri de apărare. Să ne întoarcem la Domnul și să ne punem toată încrederea în El pentru pacea și viitorul României.

În continuare este o presiune uriașă a puterilor întunericului pe granița cu Ucraina – în special pe granița de est a României, inclusiv granița cu Republica Moldova. E ca o maree neagră ce caută fisuri, breșe, în sistemul de protecție al țării. Să ne rugăm stăruitor pentru întărirea protecției țării, pentru eliminarea oricăror breșe (spărturi) de securitate – care pot apărea prin acțiuni, declarații sau măsuri nepotrivite, prin lipsă de vigilență a autorităților române, sau prin provocări, manipulări, infiltrări ale puterilor ostile țării noastre. Să chemăm Numele Domnului peste granițele țării!

Să ne rugăm ca Domnul să izbăvească țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să cerem ca Domnul să trimită armatele Lui de îngeri în apărarea țării noastre.

Să ne rugăm pentruîntoarcerea tuturor locuitorilor României spre Dumnezeu, pentru revărsarea Duhului Sfânt și mântuirea locuitorilor, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu. Pentru promisiunile Domnului pentru România: un popor mântuit, o țară ca un Gosen -o oază de scăpare pentru cei în necaz, coșul de pâine al Europei.

Să ne rugăm pentru conducătorii țării, ca frica de Domnul să fie în inimile lor. Ne rugăm pentru Președinte, guvern, parlament, pentru armata română și structurile de informații, pentru cei care sunt chemați în organizarea activității din țară în condiții dificile – aprovizionarea populației, siguranța energetică a țării, sistemele medicale, de transport, comunicațiile din țară. Să cerem înțelepciune dumnezeiască pentru ei, călăuzire de la Domnul și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina.

Alinierea României în relații internaționale benefice țării și poporului român, fără forme de servilism internațional, cu păstrarea valorilor noastre fundamentale ca popor român și a demnității naționale. Să ne rugăm pentru călăuzirea Domnului în deciziile politice la nivel înalt care se iau acum în ce privește țara noastră.

Să ne rugăm pentrusiguranța și independența energetică, pentru protecția sistemelor energetice, pentru găsirea și folosirea de resurse naturale în țara noastră – gaz, petrol, cărbune. Să ne rugăm pentru redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice din țara noastră. Să ne rugăm pentru hidrocentralele țării, să fie protejate de Domnul și să fie folosite la capacitate maximă. Să ne rugăm pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național, pentru protejarea lui de atacuri cibernetice sau de acte de agresiune asupra centralelor, a barajelor.

Să ne rugăm pentru protecția sistemelor de comunicații și a sistemelor de transport – drumuri, poduri, căi ferate.

Să ne rugăm pentru siguranța alimentară a țării,binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a recoltelor să fie hrană în țară. Să ne rugăm pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea agriculturii în România.

Să ne rugăm împotriva oricăror bruiaje, răspândirii de mesaje false, de dezinformare și manipulare a populației, pentru stoparea oricăror amestecuri în plan intern care pot să ducă la destabilizări sociale, economice.

Să ne rugăm pentru pacea inimilor în țara noastră, ca nicio panică, nicio frică să nu-și facă loc în comunități.

Să ne rugăm pentru trezirea dragostei de țară, a unității naționale, a spiritului de întrajutorare în inimile locuitorilor.

Integritatea teritorială a țării, pentru protecția României de planuri rele de fragmentare teritorială, etnică și socială, de învrăjbire a populației – în familii, în comunități.

Legile țării – să fie în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor; legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca cei ce pregătesc legile și le votează să nu poată da legi și să nu poată lua decizii contrare Scripturii, a voii lui Dumnezeu, ca nicio lege nedumnezeiască să nu poată fi instaurată, nicio formă de restricționare a libertăților cetățenești să nu poată pătrunde în România. Să ne rugăm pentru educația copiilor – ca educația de gen să nu pătrundă în țara noastră.

Păstrarea libertății de exprimare și de trăire a credinței creștine în societatea noastră, în familii, în școli, în instituții, păstrarea libertăților primite ca cetățeni. Păstrarea libertății de circulație, fără măsuri abuzive de restricționare a libertăților individuale pe motive sanitare. Eliminarea obligativității certificatului covid în țara noastră și în spațiul european.

Măsuri înțelepte în reorganizarea sistemului sanitaral țării. Să ne rugăm pentru ca interesul țării și al populației să conteze în aceste reorganizări.

Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupției și a traficului de influență din toate structurile societății, pentru oprirea oricărei forme de abuz de putere în țara noastră.

Economia țării – restaurarea economiei, măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei.

Pentru întoarcerea românilor acasă – a acelora care nu au fost trimiși de Domnul în alte țări.

Protecția locuitorilor și a țării de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

Continuăm să ne rugăm – pentru Ucraina și Republica Moldova

  • Pentru oprirea razboiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei. Să ne rugăm ca să nu fie lovituri nucleare sau incidente nucleare, prin bombardarea centralelor atomice din Ucraina.
  • Pentru creștinii din Ucraina – ca Domnul să-i întărească, să fie păziți de Domnul și să vestească Evanghelia cu mare putere – Domnul să-i folosească pentru mântuirea multora.
  • Pentru populația Ucrainei – să se întoarcă la Domnul, pentru protecție supranaturală peste locuitorii Ucrainei, pentru oprirea pierderilor de vieți omenești.
  • Să ne rugăm pentru evreii din Ucraina – să fie determinați să se întoarcă în Israel, conform Scripturii.
  • Ne rugăm pentru confuzie în tabăra întunericului, ca planurile de agresiune să fie fără eficiență, fără impact, să eșueze. Să ne rugăm pentru Rusia și președintele Putin, ca strategiile lor de expansiune să fie oprite. Să ne rugăm pentru timpul și direcția Domnului în aceste desfășurări de forțe în vremurile din urmă.
  • Să ne rugăm pentru strategiile NATO și ale Europei în această confruntare cu Rusia – să fie înțelepciune de la Domnul în decizii, în discuții, ca pacea poporului ucrainean să fie deasupra intereselor economice. Să ne rugăm intens pentru oamenii care iau decizii – din ambele părți- ca Duhul Domnului să-i copleșească, ca influențele întunericului să nu aibă acces la mințile și inimile lor, ca sfatul Domnului să coboare în inimile și mințile lor.

3. ISRAEL

Mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului.

Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *