Puncte de rugăciune | MAI 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI: în fiecare seară la ora 22,
– pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI

– pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi,
cu POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

1. Pentru Biserica Domnului din România:

Hristos e viu în vecii vecilor!! El a murit și a înviat, iar noi celebrăm jerfa supremă a Domnului Isus, moartea Lui pe cruce pentru mântuirea noastră și învierea Lui în aceste prime zile ale lunii. Să ne rugăm pentru REVELAȚIA profundă a semnificației JERTFEI DOMNULUI ISUS HRISTOS.

Luna MAI – O LUNĂ DE ÎNTOARCERE LA DOMNUL, LA TATĂL NOSTRU PREAIUBIT. Revelația identității de copii ai Domnului, care nu suntem singuri.
Mulți creștini NU au TAȚI SPIRITUALI. S-au separat de tații spirituali, considerându-i depășiți, bazându-se pe tehnologie și cunoaștere superficială a Scripturii. Să ne rugăm pentru restaurarea relațiilor între fii și tați spirituali, pentru conectarea între generații. Să ne rugăm pentru onorarea părinților spirituali.
Să cerem acum, între Paști și Rusalii, o vreme de sfințire, de botez cu foc, de revărsare a Duhului Sfânt, a puterii Lui de a ne transforma, de a ne elibera, de a ne alinia cu inima Lui, cu Voia Lui pentru noi.
Restaurarea BUCURIEI în Domnul și PĂCII lui Isus Hristos în inimile și în mințile poporului Domnului, o îndrăzneală deosebită, un duh alert, vigilenți, pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, POST (Matei 6:17-18; Isaia 58). Să cerem PACEA LUI, care este o ARMĂ în lupta noastră și restaurarea BUCURIEI – ca să putem birui!
Creșterea credinței, a încrederii în Domnul. Ruperea lanțurilor fricii, confuziei și a descurajării de peste poporul Domnului;
Să continuăm să ne rugăm pentru CURĂȚIRE– în familiile noastre, în țara noastră. INTEGRITATE, LOIALITATE în trăire, fără compromisuri, fără corupție, în credincioșie și credință față de Domnul și în relații. Să legăm duhul trădării din Biserică!
• Să ne rugăm pentru creștini RADICALI pentru Isus, care să trăiască o viață de curăție, de dedicare pentru Domnul, care să nu se mai teamă în a-L mărturisi pe Isus oricui, oriunde, oricând, fără să se uite la fața omului.
• Să ne rugăm pentru lucrători le secerișul cel mare; bătălia pentru secerișul de suflete este uriașă.
• Ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii, pentru ieșirea din amorțeală, pentru ca Biserica să fie vie, dinamică, cu oameni care să vestească Evanghelia, venirea Domnului. Să ne rugăm ca Biserica să evanghelizeze, să ucenicizeze și să echipeze poporul.
• Să ne rugăm pentru DISCERNĂMÂNT spiritual, pentru ÎNȚELEGEREA VREMURILOR pentru toți creștinii, conform Scripturii. Să ne rugăm pentru ACCELERARE în echipare și slujire pentru creștini, pentru echiparea creștinilor pentru confruntări spirituale, care să lucreze cu putere și înțelepciune în extinderea ACCELERATĂ a Împărăției lui Dumnezeu. Strategii noi în aceste vremuri noi pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru Hristos și pentru echiparea credincioșilor.
• Ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI, a celor care au auzit Evanghelia și acum sunt departe de Tatăl. Sunt foarte, foarte mulți în situația aceasta.
• Ne rugăm pentru MÂNTUIRE – pentru cei din familiile creștinilor, pentru locuitorii țării, în mod deosebit pentru copiii și tinerii afectați în educație, în relații, de media digitală (internet și rețele de socializare), și pentru cei ce sunt în structuri de conducere și influența în societate.
• Să ne rugăm pentru UNITATE prin Duhul Domnului între creștini, pentru păstrarea părtășiei, a relațiilor între copiii Domnului, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR. Să ne rugăm împotriva fragmentărilor din Biserici, provocate de frică, copiii Domnului să NU SE IZOLEZE, să nu fie însingurați. Ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune, pentru EXTINDEREA RUGĂCIUNII în grupuri, corporative.
AUZIREA și ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI. Să ne rugăm pentru o ungere a revelației, pentru ochi deschiși, pentru înțelepciune de sus, pentru claritate, pentru CURAJ în situații dificile, pentru o viață de post și RUGĂCIUNI inspirate de Duhul Sfânt.
• Ne rugăm pentru PERSEVERENȚĂ, răbdare în încercări, (tărie, rezistență sub presiuni) pentru poporul Domnului. Domnul ne cheamă să rămânem TARI în CREDINȚĂ prin cunoașterea LUI, în vreme de încercare (Daniel 11:32)
Liderii Bisericii – înțelepciune, călăuzire, PROTECȚIE, îndrăzneală în vestirea Adevărului în orice situație, demascarea amăgirilor.
Pregătirea copiilor din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoașterea Cuvântului.
Oprirea pandemiei, pentru ruperea legăturilor de frică, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru medicație potrivită, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii. Domnul să trimită îngerii Lui în ajutor.

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării)

Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României și să punem Numele Lui peste România și locuitorii ei. Să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România pentru curățire și protecție! Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR… Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România! Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune!
Să ne rugăm pentru o revărsare copleșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să cerem VIAȚA din DUMNEZEU peste oasele uscate ale acestui popor, pentru un duh de pocăință care să vină peste populația țării, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală.
• Să ne rugăm pentru restaurarea valorilor și darurilor puse de Domnul în inimile românilor, pentru restaurarea identității de creștini și de români, pentru trezirea dorului după Dumnezeu în inimile românilor. Să ne rugăm pentru unitatea românilor în apărarea valorilor creștine, în apărarea țării, a familiilor, a copiilor, de întunericul demonic.
• Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR lui DUMNEZEU pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! Să ne rugam ca Romania să fie coșul de pâine al Europei, sa fie o oază a prezenței Domnului, un GOSEN, unde e viață, pace, protecție, resurse. Să cerem viață, binecuvântare, protecție peste țara noastră (Numeri 6:24-26; Psalmul 91)
Ca popor al Domnului, continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. (Daniel 9 – noi și părinții noștri am păcătuit!). Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14). Domnul judecă acum în țara noastră IDOLATRIA.
Idolatria aduce vulnerabilitate în protecția României (Judecători 5:7-8). Când pericolele sunt la porțile țării, Biserica TREBUIE să se ridice precum Debora! Încrederea în oameni, lideri politici, medici, este idolatrie – să ne pocăim de ea. Frica de pandemie este idolatrie. Să ne rugăm pentru înțelepciune pentru oameni, dar încrederea noastră, a creștinilor, trebuie să fie in Domnul. Idolatria aduce judecata și sub forma unor lideri nepregătiți pentru responsabilitățile primite (… v-am dat niște copii drept căpetenii… Isaia 3:4-5).
Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Hristos și să cerem DREPTATEA lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să ne rugam pentru nimicirea CORUPȚIEI din toate structurile de conducere ale țării și orice demnitar să fie pătruns de frica de Domnul! Să cerem curățirea structurilor de conducere de demnitari corupți, care nu sunt loiali țării și poporului, expunerea liderilor corupți și schimbarea lor, expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, care defavorizează țara și populația. Să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră.
Autoritățile din România și clasa politică: să ne rugăm să aibă frică de Domnul, pentru RESPONSABILIZAREA lor și asumarea responsabilităților, integritate, corectitudine și loialitate față de țară și popor, pentru înțelepciune de sus, discernământ supranatural, să știe ce decizii să ia, pentru coerență și curaj în decizii favorabile țării, indiferent de presiunile internaționale (EU, foruri medicale)
• Ne rugăm pentru demascarea și zdrobirea planurilor celui rău de a izola și însingura populația țării, de a o fragmenta, de a o jefui de pace, sănătate, de resurse de trai, de locuri de muncă, de a face pe locuitori să plece din țară.
• Ne rugăm pentru nimicirea strategiilor de înfricoșare a populației, de distrugere a credinței creștine, a familiilor, a relațiilor dintre oameni. Ne rugăm pentru oprirea formelor de jaf economic, a formelor de falimentare a țării, de distrugere a industriei și agriculturii țării, de jefuire a instituțiilor medicale. Să ne rugăm pentru sistemul de sănătate – OPRIREA și anularea fraudelor, a abuzurilor, a deciziilor greșite, a controlului, a manipulărilor, a privatizărilor frauduloase.
• Ne rugăm pentru nimicirea strategiilor de confiscare a libertăților poporului, a libertății de exprimare a credinței creștine; ne rugăm pentru oprirea formelor de blocare a Bisericii Domnului din țara noastră. Ne rugăm pentru anularea planurilor de control a populației și a libertății de circulație prin certificat de vaccinare. Ne rugăm pentru anularea introducerii obligativității vaccinării.
• Ne rugăm pentru expunerea și anihilarea minciunilor și manipulărilor care afectează populația țării, pentru oprirea știrilor false, care aduc confuzie, frică. Legăm aceste duhuri de manipulare și control care acționează în România în Numele Domnului Isus Hristos.
• Să ne rugăm ca influențele ideologiilor nedumnezeiești din alte țări, să NU fie primite în România. Să ne rugăm pentru Parlament, Guvern, Președinte, să NU accepte valori străine de valorile creștine în societatea românească și în legile țării.
• Să ne rugăm pentru protecția FAMILIEI BIBLICE în legislația țării, ca termenii de „mamă” și „tată” să fie păstrați în legile și societatea românească.
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
Copii și tineri – pentru sănătatea lor psihică, pentru eliberarea lor de consecințele școlii prin internet.
LEGILE țării – să fie legi favorabile locuitorilor, în acord cu Scriptura.
România este într-o perioada de vulnerabilitate crescută, cu clătinări și provocări puternice în interior, cu instabilitate crescută în jur. Ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc in jurul Romaniei și a populației ei. (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
• Să ne rugăm pentru protecția țării de agresiuni militare, forme de război economice, informaționale (Rusia, China). Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam.
• Ne rugăm pentru emigranții ilegali care intră în România – să cerem protecția populației României și soluții pentru emigranți. Să ne rugăm pentru oprirea influenței spiritului islamic asupra populației și țării noastre.
ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Să ne rugăm pentru dezvoltarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Dezvoltarea economică a țării, ca România să nu fie vitregită în plan economic și de securitate prin relații internaționale nepotrivite. Domnul să dea înțelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicați în decizii.
• Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste țară.
• Să ne rugăm pentru oprirea declinului economic al țării și pentru ridicarea economică a țării. Să ne rugăm pentru AGRICULTURĂ, pentru RESURSE și investitii în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Să ne rugăm pentru industriile românești – resurse, dezvoltare, creștere, binecuvântare. Să ne rugăm pentru legi care să încurajeze și să ajute pe investitorii români.
• Să ne rugăm pentru restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
Binecuvântare și protecție peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării).
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. ISRAEL

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

antisemitismul crește rapid în lume. Să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România.

ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *