Puncte de rugăciune | MAI 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Domnul Isus ne spune și nouă azi, așa cum le-a spus ucenicilor: „Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36)

14 mai – zi de binecuvântare pentru Israel, care împlinește 75 de ani de existență ca stat modern

7 – 28 mai | Apel la rugăciune neîncetată pentru Israel

Haideți să ne unim în rugăciune, împreună cu milioane de creștini din toată lumea!

1. Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

Să ne rugăm, dragi frați și surori, să ne rugăm și să nu ne lăsăm!

Ne rugăm zilnic de la ora 22:00 pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, să ne unim în post pentru țara noastră.

continuăm să declarăm România închinată Domnului Isus Hristos! Chemăm Numele Domnului peste România!

Ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!

Să ne rugăm pentru trezirea Bisericii! „… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn.” (Romani 13:11)

Suntem foarte aproape de finalul istoriei, așa cum prevede Scriptura. Trăim ca într-un vârtej de schimbări mari, rapide, incredibile pentru o minte sănătoasă. Tot echilibrul așezat de Dumnezeu în ființa umană, în relațiile cu El și cu creația Lui, se degradează rapid. E un asalt demonic dezlănțuit asupra ființei umane – ca să renunțe la umanitatea ei, la identitatea de ființă creată de Dumnezeu, să renunțe la standardele Scripturii, la valori, la familie.

E nevoie să ne rugăm pentru trezirea poporului, încă nu suntem deplin conștienți că lucrurile se schimbă în jurul nostru cu o foarte mare viteză, pentru că cel rău știe că mai are puțină vreme.

E o vreme a POCĂINȚEI – să nu o irosim! Doar prin POCĂINȚĂ PROFUNDĂ ne putem poziționa în acord cu cerul. Domnul ne cheamă insistent la pocăință – pocăință personală, pocăință pentru starea Bisericii din România, pentru starea națiunii noastre. Să mijlocim pentru Biserica Domnului și pentru România într-un duh al pocăinței profunde!

E o vreme a RECONCILIERII, a RESTAURĂRII RELAȚIILOR – în familii, în biserici, în țară. O vreme a curățirii inimilor de neiertări, de amărăciuni. Să mijlocim fierbinte pentru acestea!

E o vreme a mijlocirii pentru UNITATE – în familii, în biserica Domnului din România, chiar în națiunea română. (Ioan 17:21-24) Ne rugăm pentru nimicirea dezbinărilor, pentru strângerea rândurilor în poporul Domnului. E important să fim conectați cu frații noștri și să fim informați despre realitățile spirituale!

E nevoie să ne unim în rugăciune, veghere, în post, în acțiuni care să stăvilească valul de întuneric pentru apărarea credinței creștine, a familiilor, a copiilor, a țării noastre de valurile de întuneric ce izbesc – să ne întoarcem la Domnul, EL e soluția și ajutorul nostru. Să ne rugăm pentru creștinii din toate confesiunile creștine – trezire, unitate, veghere.

 • Să cerem turnarea Duhului Sfânt (Faptele apostolilor 2:17-18) și cunoștința slavei Domnului să acopere țara noastră (Habacuc 2:14). Focul Duhului Sfânt să-i aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru întoarcerea inimilor spre Domnul, pentru mântuire și eliberare de orbire spirituală, de religiozitate, de idolatrie.
 • Ne rugăm pentru revelația identității și a autorității în Isus Hristos pentru toți creștinii.
 • Ne rugăm pentru trezirea și pregătirea Bisericii pentru slujire, pentru jertfă, pentru răpire – să fim tari în credință, plini de Cuvânt, pentru restaurarea rugăciunii, înțelepciune de Sus, activarea darurilor Duhului Sfânt în poporul Domnului, discernământ spiritual, revelație, determinare în umblarea cu Domnul, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, veghere, chibzuință, dragostea Lui în noi (Efeseni 3:16-21), pentru înțelegerea vremurilor și echiparea noastră pentru vremurile care vin – pacea lui Hristos în inimi și în gânduri, provizii de cuvânt în inimile și în casele noastre.
 • Să ne rugăm pentru un duh de rugăciune, de mijlocire în puterea Duhului Sfânt să fie turnat peste creștinii din România.
 • Să ne rugăm pentru creșterea credinței, foame după Cuvânt, pentru activarea darurilor Duhului Sfânt în poporul Domnului. Să ne rugăm pentru umblarea creștinilor prin credință – o umblare continuă în supranaturalul lui Dumnezeu!
 • ridicarea Bisericii în împlinirea chemării Domnului, prin puterea Duhului Sfânt, transmiterea Evangheliei în orice loc, oricând, cu îndrăzneală sfântă – fiecare să fie un lucrător în Marele Seceriș.
 • întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea familiilor.
 • Familii puternice, ancorate în Dumnezeu, unitate în familii, protecția lor, restaurarea relațiilor dintre soți, a relațiilor părinți-copii, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți.
 • copii și tineri – să fie radicali pentru Hristos.
 • E un sezon de mare accelerare, în care confruntarea spirituală va crește mult. Să știm mereu că Biserica este biruitoare (Matei 16:18)! Domnul Își mobilizează armatele Lui de luptători care vor lupta prin Cuvânt declarat în rugăciuni, prin post, mijlociri, din identitatea și prin autoritatea pe care o avem în Hristos Isus și prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt.
 • Ne ridicăm împotriva fricii, a confuziei, a deznădejdii. Să cerem un duh de curaj, de chibzuință să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt copiii lui Dumnezeu, iubiți de Tatăl ceresc, care Își ocrotește familia Lui (Psalmul 91). Să ne rugăm pentru eliberare de frică de viitor, de situația economică. Să ne încredem în Tatăl nostru cel bun pentru provizii supranaturale în vremuri dificile (Psalmul 23 și Psalmul 37:18-19).
 • Românii din diaspora – să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără amânare.

2. Rugăciune pentru ROMÂNIA

Vă chem să fim străjeri pe zidurile României – să nu tăcem nici zi, nici noapte, ci să aducem România înaintea Domnului continuu (Isaia 62:5).

Să-I mulțumim Domnului pentru pacea țării! Să ne punem toată încrederea în EL pentru pacea și viitorul României! Să-L lăudam și să-I mulțumim pentru bunătatea Lui, pentru harul păcii din țara noastră, pentru Pâine (pentru că este hrană în țară).

Să mulțumim pentru țara în care ne-a așezat Dumnezeu. Să cerem binecuvântările Domnului peste țara noastră. Ne rugăm pentru mântuirea locuitorilor României și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, o țară de dorit de locuit, o țară ca un Gosen! Să cerem viață din Dumnezeu și protecție peste populația țării. Să venim în smerenie, în Numele Domnului Isus Hristos, și să-I aducem aminte promisiunile Lui pentru biserica Lui, pentru România (Isaia 62:4 – țară cu oameni mântuiți, România – coșul de pâine al Ruropei, România – o oază a Domnului, ca un Gosen).

 • Ne rugăm pentru pacea inimilor în țara noastră, ca nicio panică, nicio frică să nu-și facă loc în comunități.
 • Să ne pocăim ca în Daniel 9 – noi și părinții noștri am păcătuit – iartă-ne Doamne! să ne pocăim de păcate, de sânge nevinovat vărsat în România, prin avorturi (Ieremia 16:18). Să ne rugăm pentru ruperea blestemului sărăciei de peste țară, pentru ruperea legăturilor de necredință, de idolatrie, de religiozitate de peste cei ce se numesc creștini.
 • Să ne rugăm pentru binecuvântarea și multiplicarea resurselor de hrană, de viață – ape curate, pământuri roditoare, ploi binecuvântate, rodire în tot ce e bun în românia.
 • Să ne rugăm pentru conducătorii țării, ca frica de Domnul să fie în inimile lor. Ne rugăm pentru Președinte, Guvern, Parlament, pentru armata română și structurile de informații, de apărare civilă, unități de pază și protecție a populației, pentru cei ce asigură siguranța energetică a țării, sistemele medicale, de transport, comunicațiile din țară. Să cerem înțelepciune dumnezeiască pentru ei, călăuzire de la Domnul și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina.
 • Stabilitatea țării, pacea și protecția României, în interior și la granițe, integritatea teritorială a țării, protecția României de planuri rele de fragmentare teritorială, etnică și socială, de învrăjbire a populației.
 • Oprirea declanșării celui de-al Treilea Război Mondial înainte de vreme, pentru oprirea/înghețarea războiului din Ucraina. Să ne rugăm ca să nu fie lovituri sau incidente nucleare.
 • Oprirea extinderii răboiului pe teritoriul României, și Domnul să ne protejeze de orice consecințe ale războiului din Ucraina. Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să cerem ca Tatăl Ceresc să trimită protecție angelică la granițe și în interiorul țării!
 • Să ne rugăm ca secerișul Domnului să fie împlinit, iar puterile întunericului să nu poată grăbi evenimentele din vremea sfârșitului, ci biserica lui Hristos sa aștepte și să grăbească venirea zilei domnului (2 Petru 3:11-12).
 • Alinierea României în relații internaționale, fără compromisuri, spre binele țării și a populației.
 • Legile țării – să fie în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor, legi bune după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca nicio lege nedumnezeiască să nu poată fi instaurată, nicio formă de restricționare a libertăților cetățenești să nu poată pătrunde în România. Să ne rugăm pentru educația copiilor – ca educația de gen să nu pătrundă în țara noastră.
 • Ne rugăm pentru protecția copiilor țării de legi abuzive, care vor să separe familiile.
 • Dezrădăcinarea și anularea structurilor ascunse de putere, de trafic de influență, dezrădăcinarea corupției din toate structurile societății, oprirea oricărei forme de abuz de putere în țara noastră.
 • Siguranța și independența energetică a României, stabilitatea, securitatea și protecția sistemului energetic. Să ne rugăm pentru protecția sistemelor de comunicații și a sistemelor de transport – drumuri, poduri, căi ferate.
 • Siguranța alimentară a țării, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a recoltelor, pentru înmulțirea fermelor de creștere animale, să fie hrană în țară, pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea agriculturii în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei.
 • Economia țării – restaurarea economiei, măsuri înțelepte și resurse de susținere a economiei; măsuri de limitare a inflației, strategii economice dumnezeiești în România, pentru locuri de muncă, pentru noi unități de producție, pentru restaurarea și restituirea tuturor capacităților de producție.
 • Protecția locuitorilor și a țării de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).

3. Israel

Mântuire, întoarcerea evreilor în israel, protecția țării și pacea Ierusalimului. să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Israel e în prag de război civil, e înconjurat de dușmani feroce, care îi vor distrugerea!

Să ne rugăm pentru Israel ca în Isaia 62:5, să binecuvântăm Israelul, să mijlocim fierbinte pentru țara aleasă de Dumnezeu!

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *