Puncte de rugăciune | MARTIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

*Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI:
În fiecare seară la ora 22,
– pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI,
– pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI
– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi

* Să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

Continuăm să ne rugăm:

1. Pentru Biserica Domnului din România

TREZIRE și PREGĂTIRE! UNITATE și VEGHERE! ASCULTARE de Domnul și ACȚIUNE.
Revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un an al trezirii, al manifestării PUTERII lui Dumnezeu în viețile oamenilor – pentru mântuire, vindecare, eliberare. Biserica trebuie să slujească în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele apostolilor.
Ridicarea bisericii Domnului în autoritatea și mandatul primite – de a vesti Puterea Evangheliei, de a veghea asupra țării în post și rugăciune, pentru oprirea planurilor rele ale puterilor întunericului, pentru schimbarea atmosferei spirituale în țară, pentru mântuirea oamenilor.
• Să ne rugăm pentru o ungere a revelației, pentru ochi deschiși, pentru înțelepciune de sus, pentru claritate, pentru CURAJ în situații dificile. Este scris – Domnul nu ne dă mai mult decât putem duce! Ne putem baza pe EL în orice situație! Esența este să NU NE TEMEM! În acest război, suntem de partea BIRUITORULUI! Să nu uităm acest lucru, să nu ne luăm ochii de pe Domnul… și vom merge pe ape! Și așa vom fi dintre cei ce iubesc și grăbesc VENIREA LUI. (2 Petru 3:12)
Ridicarea în duhul a creștinilor, pentru eliberare de apăsare, confuzie, pentru deblocarea poporului Domnului în a acționa și în a lupta, poziționarea și alinierea inimilor creștinilor în acord cu planurile lui Dumnezeu.
Domnul să toarne un duh de rugăciune, de îndrăzneală peste poporul Lui. Ne rugăm pentru perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului.
Pacea lui Isus Hristos în inimile și în mințile poporului. Un duh alert, să fim vigilenți, pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, post, pentru a face față provocărilor neobișnuite, care apar deodată. Să cerem PACEA LUI și o îndrăzneală neobișnuite, în vremuri neobișnuite – ca să putem birui! Acest mod de viață nu mai este o opțiune, ci o necesitate vitală! Să avem ulei în candele – rezerve de cuvânt, rugăciune, plinătatea Duhului Sfânt în noi!
Oprirea confuziei, a panicii în popor; pentru curaj și înțelepciune în trăire, pentru creșterea credinței, a încrederii în Domnul
Sănătate psihică pentru copii și adulți, protecția minților și emoțiilor, și frîngerea atacurilor de depresie, de disperare, de sinucidere.
Ruperea lanțurilor care au legat pe oameni în case, în frică.
• Ruperea lanțurilor fricii și confuziei de peste poporul Domnului. Ruperea legăturii dintre frică și boala Covid. Pandemia are în spate ca forță de propulsare frica, în primul rând. Ne rugăm pentru oprirea pandemiei, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii, pentru ca Domnul să trimită îngerii Lui în ajutorul populației.
Strategii noi în aceste vremuri noi pentru a câștiga cât mai mulți oameni pentru Hristos.
• Strategii noi în echiparea credincioșilor – pentru a putea rămâne tari în vremuri dificile.
Pregătirea copiilor din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoașterea Cuvântului.
Demascarea formelor de amăgire, a lupilor îmbrăcați în piei de oaie, îndrăzneală în vestirea Adevărului în orice situație.
Revelația identității și autorității pe care o avem în Isus Hristos, ca să ne rugam cu îndrăzneală împotriva acestor asalturi ale întunericului asupra creștinilor și a țării.
POCĂINȚĂ PROFUNDĂ, sfințirea inimilor și vorbirii noastre – cine-i sfânt, să se sfințească; desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia (Luca 21:34). Separarea va continua, cernerea va fi tot mai puternică.
INTEGRITATE în trăire pentru creștini, fără compromisuri, fără corupție, separare de metodele lumii în acțiuni, în vorbire.
UNITATEA credincioșilor, strângerea rândurilor în poporul Domnului, viața de umblare prin credință și nu prin vedere.
LOIALITATE – credincioșie si credință față de Domnul și în relații – (în familii și Biserica lui Hristos). Să fim gata să plătim prețul credinței noastre, gata să dăm socoteală oricui de credința din inima noastră. (Dar când va veni El, va mai găsi credință pe pământ?) E vremea credinței ca de copil în Tatăl nostru ceresc!
ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI este esențială în vremea care vine. Să avem urechea deschisă la ce ne spune Duhul Domnului să facem, unde să mergem și unde nu. El este DOMNUL OȘTIRILOR, iar noi, oștirea LUI. Suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual, și trebuie să fii mereu în alertă, antrenat, în ascultare de comandant, atent pe unde mergi, ca să nu cazi în cursa dușmanului. Ne rugăm pentru vigilență – să nu ne dăm bătuți. Domnul ne cheamă la PERSEVERENȚĂ, să rămânem TARI în CREDINȚĂ (Daniel 11:32).
• Ne rugăm pentru COMUNICARE bunăcu Domnul și cu frații. Să ne rugăm pentru păstrarea părtășiei, copiii Domnului să NU SE IZOLEZE, să nu fie singuri. Ne rugăm pentru intensificarea vieții de rugăciune. Ne rugăm ca vorbirea noastră să fie o comunicare a vieții, a credinței, să VORBIM CU ÎNDRĂZNEALĂ – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!
Factorul TIMP va juca un rol cheie. Să ne rugăm să primim ungerea ca fiii lui Isahar, care au înțeles vremurile și au știut ce trebuia să FACĂ POPORUL – în fiecare situație! Vor fi acțiuni specifice în situații specifice!

2. Pentru România

* fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

• Să-L chemam pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Domnului Isus Hristos peste România și locuitorii ei. Să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR… Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România!
• Să cerem viață, binecuvântare, protecție, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte, ca Domnul să facă să lumineze fața Lui peste Romania și să ne păzească (Numeri 6:24-26; Psalmul 91)
• Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14).
• Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! Să ne rugăm ca România să fie coșul de pâine al Europei, să fie o oază a prezenței Domnului, un GOSEN, unde e viața, pace, protecție, lumină, resurse.
biruirea uriașilor: frica, confuzia, necredința, descurajarea, resemnarea, boala. Suntem chemați să ne rugăm, să legăm puterile întunericului, să NU permitem acțiuni ale întunericului în țara noastră – așa cum ni le descoperă Duhul Domnului.
• Să ne rugăm ca DREPTATEA lui Dumnezeu să invadeze țara noastră – și orice fărădelege, orice nedreptate, orice formă de abuz sau corupție să le aducem înaintea Tronului de dreptate a lui Dumnezeu spre a fi judecate de El. cerem eliberarea unui duh de dreptate și adevăr peste țara noastră. Să punem Numele Domnului și Voia Lui peste structurile de conducere ale țării (Parlament, Guvern, Președenție, primării, prefecturi), peste structurile de apărare, de protecție civilă și sanitară ale țării, peste structurile financiare din România, peste sistemele de învățământ, sănătate, justiție din Romania.
• Ne rugăm pentru demascarea lucrurilor ascunse ale întunericului și anihilarea lor prin rugăciune și post, pentru zdrobirea planurilor celui rău de a izola și însingura populația țării, de a o fragmenta, de a o jefui de pace, sănătate, de resurse de trai, de locuri de muncă, de a face pe locuitori să plece din țară.
• Ne rugăm pentru expunerea si anihilarea minciunilor și manipularilor care afecteaza populația țării, prin canale media, pentru oprirea știrilor false, care aduc confuzie, frică. Legăm aceste duhuri de manipulare și control care acționează în România în Numele Domnului Isus Hristos.
• Ne rugăm pentru expunerea și anihilarea structurilor ascunse de putere care afectează siguranța țării și a populației, care periclitează integritatea națională și teritorială a țării. Ne rugăm pentru destructurarea rețelelor de trafic de persoane (de copii pentru adopții, trafic de carne vie)
• Ne rugăm pentru copii și tineri – pentru eliberarea lor de consecințele școlii prin internet – care a adus izolare și însingurare în sufletele lor. Să ne rugăm pentru starea lor psihică, ca toate aceste măsuri sanitare să nu-I afecteze ireversibil.
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor, a altor legi care afectează libertatea. Ne rugăm pentru protecția FAMILIEI biblice în România. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
• Continuăm rugăciunea pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE: CREDINȚA CREȘTINĂ și libertatea de exprimare a credinței creștine, în societate, în instituții, pentru FAMILIA BIBLICĂ, pentru TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării! Să ne rugăm ca libertatea de exprimare a valorilor creștine, a adevărului, să nu fie blocate în comunicarea prin media (internet, TV, radio).
• Ne rugăm pentru LEGILE care se pregătesc – să fie legi favorabile locuitorilor, în acord cu Scriptura.
• Ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam. Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României.
• În contextul schimbărilor mari din sfera internațională, ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Să ne rugăm pentru dezvoltarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
• Să ne rugăm pentru protecția și dezvoltarea economică a țării, în acest nou context internațional, așa încât România să nu fie vitregită în plan economic și de securitate prin relații internaționale nepotrivite. Domnul să dea înțelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicați în decizii. Ne rugăm pentru serviciile de informații – înțelepciune și loialitate față de țară.
• Să ne rugăm ca influențele neocomuniste, a ideologiilor nedumnezeiești care iau amploare în alte țări cu influență în lume, să NU fie primite în România. Să ne rugăm pentru Parlament, Guvern, Președinte, să NU accepte valori străine de valorile creștine, să NU preia recomandări legislative care limitează libertățile de exprimare a credinței creștine, cu impact negativ în educația copiilor, definiția familiei conform valorilor creștine.
• Să ne rugăm pentru oprirea declinului economic al țării și pentru ridicarea economică a țării. Să ne rugăm pentru agricultura României, pentru RESURSE și investiții în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Să ne rugăm pentru industriile românești – resurse, dezvoltare, creștere, binecuvântare. Să ne rugăm pentru legi care să încurajeze și să ajute pe investitorii români.
• Să ne rugăm pentru oprirea înstrăinărilor de pământuri, resurse (zăcăminte, păduri) către investitori străini. Să ne rugăm pentru restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
Binecuvântare și protecție peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării).
• Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste țară.
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. Israel

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Israelul este tot mai singur. Iranul câștigă din nou influență și libertate de a continua programul de înarmare nucleară. Antisemitismul crește rapid în lume.

– să ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România. Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.
Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *