Puncte de rugăciune | NOIEMBRIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  (2 Cronici 7:14)

VĂ CHEMĂM SĂ CONTINUĂM LANȚUL DE RUGĂCIUNE,

Să ne rugăm ZILNIC pentru Biserica Domnului, pentru ȚARA noastră, de la ORA 22:00

VIAȚA NOASTRĂ DE POST TREBUIE SĂ SE INTENSIFICE, NU DOAR ÎN ZIUA DE VINERI. Să luăm perioade de post după cum aveți încredințarea fiecare. 

Să fim pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, post. Acest mod de viață nu mai este o opțiune, ci o NECESITATE vitală! Suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual și trebuie să fim mereu în alertă.

Esențială este COMUNICAREA – cu Domnul și cu frații. Păstrați părtășia fraților (direct, în grupe mici, prin telefon – dar VORBIȚI, NU VĂ IZOLAȚI!). Să nu ne lăsăm prinși de mesajele lumii, care aduc frică și întuneric. Cuvintele noastre, inspirate de Duhul Domnului – sunt pline de putere, de viață. Să VORBIM CU ÎNDRĂZNEALĂ – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!

Sunt tot mai dese atenționările că DOMNUL ISUS VA VENI FOARTE, FOARTE CURÂND, mai repede decât ne imaginăm. Domnul ne avertizează să fim pregătiți oricând pentru Venirea Lui! Să ne pocăim, să ne punem viețile în rânduială, cu Domnul și cu oamenii, să fim vigilenți și să ducem Evanghelia la oamenii nemântuiți.

SUNT TOT MAI MULTE ALERTE PRIN OAMENI AI RUGĂCIUNII LEGATE DE ADVERSITĂȚI ÎN CREȘTERE, DE RESTRÂNGEREA DRASTICĂ A LIBERTĂȚILOR – DE RIDICARE A ÎNTUNERICULUI ÎMPOTRIVA COPIILOR, DE PREGĂTIREA UNOR LEGI DURE.

Prin fratele Tom Johnson, Domnul ne-a spus: „TOATE lucrurile sunt clătinate, TOATE lucrurile în care ne-am pus încrederea – atât cele din biserică cât și cele din lume – SUNT CLĂTINATE , este ÎNCEPUTUL DURERILOR. Și dacă nu sunt puternice în DOMNUL se vor frânge. Noi trebuie să vedem lucrurile care trebuie întărite acum în viața noastră, pentru că este abia începutul provocărilor. Dacă ești TARE acum, la început, și RĂMÂI TARE până la sfârșit, ești o MĂRTURIE a ceea ce face Dumnezeu prin tine. Să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui!”

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

– SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile (2 Cronici 7:14) și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră, dupa modelul rugăciunii lui Daniel 9:4-19.

Să-L chemăm pe Domnul Isus Hristos ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Lui peste România și locuitorii ei. Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România în aceste vremuri.

Revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – manifestarea cu putere a prezenței lui Dumnezeu, ca mulți să vină la mântuire și Biserica Domnului să slujească în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele apostolilor.

SFINȚIREA noastră, APROPIERE DE DOMNUL – să ne lipim INIMILE DE DOMNUL, DRAGOSTE și DOR DE DUMNEZEU în inimile noastre, UN DUH DE POCĂINȚĂ reală și FRICĂ DE DOMNUL, întoarcere la DRAGOSTEA DINTÂI

Să aducem aminte Domnului de promisiunile LUI pentru noi, pentru familiile noastre, pentru bisericile noastre, pentru România. Să începem să ne uităm la Domnul cu așteptări mari. CÂND TOTUL PARE IMPOSIBIL- DOMNUL ARE RĂSPUNSURI ȘI FACE MINUNI! Este vremea întoarcerii noastre la EL din adâncul inimilor noastre!

– Ne rugăm pentru TREZIREA BISERICII, FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, UMBLARE ÎN ÎNDRĂZNEALĂ, RIDICAREA BISERICII ÎN ÎMPLINIREA CHEMĂRII DOMNULUI, PRIN PUTEREA DUHULUI SFÂNT, TRANSMITEREA EVANGHELIEI ÎN ORICE LOC, ORICÂND cu îndrăzneală sfântă – fiecare să fie un lucrător în marele seceriș. 

Ne ridicăm ÎMPOTRIVA FRICII, A CONFUZIEI, A DEZNĂDEJDII, A DUHURILOR DE AMĂGIRE, A LIPSEI DE SPERANȚĂ CARE A AFECTAT PE FOARTE MULȚI. Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresec, care Își ocrotește copiii – familia LUI (PS 91). Să declarăm, în NUMELE LUI ISUS, că NU NE TEMEM!

– Protecția și creșterea impactului pentru CANALELOR TV CREȘTINE, A POSTURILOR DE RADIO CREȘTINE, a canalelor prin internet de transmitere a valorilor creștine.

– AUZIREA VOCII DUHULUI SFÂNT, CĂLĂUZIRE PRECISĂ, VIGILENȚĂ și atenție la îndemnurile Duhului Sfânt, DISCERNĂMÂNT SPIRITUAL, înrădăcinarea creștinilor în Scriptură, discernerea și protecția creștinilor față de teologiile greșite, față de lupii răpitori, pe care îi vom cunoaște după roade! 

– STARE DE VIGILENȚĂ – lucrurile se schimbă DEODATĂ – SĂ FIM PREGĂTIȚI! 

 – Ne ridicăm ÎMPOTRIVA FRICII, A CONFUZIEI, A DEZNĂDEJDII, A DUHURILOR DE AMĂGIRE, A LIPSEI DE SPERANȚĂ, CARE I-A AFECTAT PE FOARTE MULȚI. Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt  COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresc, care Își ocrotește familia LUI (PS 91). Să declarăm, în NUMELE LUI ISUS, că NU NE TEMEM!

UNITATE între CREȘTINI, STRÂNGEREA RÂNDURILOR între TOATE confesiunile creștine.

Creșterea CREDINȚEI, viața de umblare prin credință, întărire în duhurile noastre prin CUVÂNT, RUGĂCIUNE, POST. PERSEVERENȚĂ, RĂBDARE în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului. 

 CREDINCIOȘIE și CREDINȚĂ față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). LOIALITATE în relații, statornicie, păstrarea legămintelor, a promisiunilor, a angajamentelor făcute față de DOMNUL și față de oameni. Să legăm spiritul trădării, ca frații să nu se trădeze. Să legăm puterea întunericului care lucrează prin pârâșul fraților.

 DEZLIPIREA INIMILOR DE BOGĂȚIILE LUMII, de posesiunile materiale. (Luca 21:34) 

– Întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți, cu COMPASIUNE, cu dragostea lui Dumnezeu. 

2. ROMÂNIA – să continuăm rugăciunea pentru:

REVĂRSAREA SLAVEI DOMNULUI PESTE POPORUL LUI ȘI PESTE TOATĂ POPULAȚIA ȚĂRII – SĂ CHEMĂM NUMELE DOMNULUI PESTE ROMÂNIA.

ÎMPLINIREA PLANULUI LUI DUMNEZEU CU ROMÂNIA – ca țara noastră să fie plină DE CUNOȘTINȚA DOMNULUI, un GOSEN în care Slava Domnului să fie prezentă și România să fie o mărturie a puterii Domnului. MÂNTUIREA MASIVĂ a familiilor, a locuitorilor României – ca țara noastră să devină cu adevărat creștină (Isaia 62:4). SĂ NE ADUCEM AMINTE PROMISIUNILE DOMNULUI PENTRU ROMÂNIA ȘI SĂ NE RUGĂM PENTRU ÎMPLINIREA LOR!

– COPIII ȘI ADOLESCENȚII țării – MÂNTUIREA COPIILOR, BINECUVÂNTAREA ȘI PROTECȚIA DOMNULUI PESTE EI.

– Ne rugăm ca recomandările nedumnezeiești în ceea ce privește familia, identitatea de gen, ideologiile de gen să NU pătrundă în legile și normele de viață din ȚARA NOASTRĂ.

– FAMILIILE din România
– pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea familiei, INCLUSIV PRIN LEGILE ȚĂRII. Oprirea legilor care afectează familia naturală. Păstrarea apelativelor de tată și mamă în legile țării. 

– RESTAURAREA UNITĂȚII în familii, în biserici, care au fost dezbinate de pandemie.

– LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri. Protecția Bisericii Domnului!

–  LEGILE ȚĂRII – CA NICI O LEGE DRACONICĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICI O FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA. LEGILE ROMÂNIEI în acord cu voia Domnului, nu a oamenilor.

– Să ne ridicăm ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS HRISTOS ȘI SĂ DECLARĂM OPRIRE ȘI NIMICIRE  PESTE ASALTURILE  DEMONICE ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPORULUI, ASUPRA COPIILOR ȚĂRII NOASTRE.

Să legăm, în Numele Domnului Isus Hristos, duhurile de frică, de frică de moarte, de boală, de confuzie, de deznădejde, de panică, perplexitate, îngrijorare, de necredință, de trădare, de minciună, de intimidare, de manipulare și control, care se ridică împotriva creștinilor și a populației țării (Mat 16:18-19).

DOMNUL SĂ SCOATĂ LA LUMINĂ PLANURI ASCUNSE FĂCUTE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ȘI A POPULAȚIEI ȘI NE RUGĂM PENTRU NIMICIREA ACESTOR PLANURI ALE ÎNTUNERICULUI, pentru confuzie în tabăra vrăjmașilor care țes lucruri rele împotriva României și a populației ei. Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, și intervenția Lui în descoperirea și NIMICIREA CORUPȚIEI din toate sistemele societății.

PROTECȚIA ȚĂRII DE VALURI NIMICITOARE DE ÎNTUNERIC DEMONIC: DE PANDEMIE, DE  HAOS ECONOMIC, SOCIAL, DE VIOLENȚE ÎN SOCIETATE.
 
OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori. Găsirea de tratamente eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să CEREM VIAȚĂ și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.  

– NE RUGĂM ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRILOR MEDICALE, a restricțiilor abuzive, pentru LIBERTATEA de a ALEGE de a se vaccina sau nu, după încredințarea fiecăruia. 

ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale, cu EU, NATO, ONU. Ne rugăm pentru relația bună ROMÂNIA – ISRAEL, de sprijin, fără antisemitism în țara noastră.

PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului, și să ne rugam ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.
 
– Pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI. 

– CONDUCĂTORII ȚĂRII – FRICA DE DOMNUL în inimile CONDUCĂTORILOR ȚĂRII, A CELOR CE PREGĂTESC LEGILE ȘI LE VOTEAZĂ – SĂ NU POATĂ DA LEGI ȘI SĂ NU POATĂ LUA DECIZII CONTRARE SCRIPTURII, A VOII LUI DUMNEZEU;  OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ. Domnul să le lumineze inimile și să-i întoarcă spre El.

– ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; Dezvoltarea AGRICULTURII, A RESURSELOR ȚĂRII, restituirea resurselor și patrimoniului înstrăinat abuziv. Restituirea pământurilor în patrimoniul țării. Protecție peste resursele naturale – ape, păduri, zăcăminte. ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ, locuri de muncă; restaurarea familiilor afectate de plecarea în afara granițelor.

SIGURANȚA ENERGETICĂ A ȚĂRII. – Identificare și protecție peste sursele și resursele de energie (curent electric, gaz, combustibili lichizi – petrol și derivate, combustibili solizi – cărbune, lemne.) Măsuri rapide și înțelepte pentru asigurarea energetică a populației și a economiei. Să ne rugăm ca să NU fie întreruperi masive de curent în țara noastră. 

Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor. Protecția față de dezastre majore, de fenomene meteo extreme


3. ISRAEL
MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI.

– Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *