Puncte de rugăciune | NOIEMBRIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

În primul rând, Îi mulțumim Domnului pentru pacea și protecția Lui pe care o lasă peste România!

Ne dorim ca în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2022 să avem 3 zile de smerire, rugăciune și post, pentru îndurarea Domnului peste România, pentru PACEA si PROTECȚIA ROMÂNIEI, pentru PROȚECTIA COPIILOR și TINERILOR ȚĂRII

Vă chemăm la pocăință, smerire, la rugăciune fierbinte, în Numele Domnului Isus Hristos.

Să ne căim de păcatele din națiunea noastră, să ne rugăm fierbinte pentru întoarcerea poporului român la Dumnezeu și îndurarea Domnului pentru și peste România.

Suntem într-un moment de cotitură, ca țară, din perspectiva păcii și a siguranței naționale.

– să ne rugăm stăruitor ca Domnul să păzească România de război și de orice consecințe ale războiului din Ucraina, care pot veni asupra țării noastre.

– să ne rugăm ca secerișul Domnului să fie împlinit, iar puterile întunericului să nu poată grăbi evenimentele din vremea sfârșitului.

– să ne rugăm pentru înțelepciune și călăuzire de la Dumnezeu pentru autoritățile țării noastre.

Să ne rugăm pentru protecția copiilor și a tinerilor de influențele demonice, amplificate prin Halloween.

RUGĂCIUNEA FIERBINTE PENTRU ROMÂNIA TREBUIE SĂ CONTINUE, DINCOLO DE CELE 3 ZILE DE POST.

Prin cele 3 zile de post și rugăciune în unitate, ca în vremea Esterei, ne rugăm și credem că se schimbă cursul lucrurilor și DOMNUL va face un zid de protecție pentru țara noastră.

– Să ne rugăm ca lucrarea duhurilor de moarte și de distrugere să fie oprite în România prin puterea Numelui Domnului Isus Hristos și a Sângelui Domnului Isus Hristos.

31 octombrie (celebrarea Halloween-ului) și 1 noiembrie (celebrarea zilei morților) sunt o fereastră deschisă spre moarte și distrugere.

Să ne împotrivim, tari în credință, declarând VIAȚĂ din Hristos peste copiii și tinerii țării, peste toată România.

Să declarăm DOMNIA PRINȚULUI PĂCII în țara noastră – Domnia Domnului Isus Hristos.

Să-L rugăm pe Tatăl ceresc să trimită oștile Sale de îngeri la granițele țării, să cerem protecție peste ape, peste atmosferă, peste tot teritoriul țării și ne rugăm ca niciun vânt purtător de moarte să nu străbată atmosfera României.

În noiembrie, continuăm rugăciunea pentru:

I. Biserica Domnului din România, pentru:

 • Să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România, pentru ridicarea Armatei Domnului de mijlocitori în România, care să vegheze continuu în rugăciune! Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post.
 • Ne UNIM în fiecare zi de vineri în POST pentru România și ne rugăm în fiecare seară la ora 22:00.

Ne rugăm pentru:

 • alinierea noastră cu planurile Domnului – să fim ca Daniel în Babilon, ca Iosif în Egipt
 • pentru sfințirea noastră, POCĂINȚĂ reală în smerenie. Judecata începe de la Casa Domnului. E o vreme când Domnul scoate la lumină păcate ascunse și își curăță Mireasa!
 • Biserica este biruitoare – să stăm tari în acest adevăr! (Matei 16:18)
 • E un sezon nou, în care confrutarea spirituală va crește mult – să ne pregătim de luptă în mod serios!
 • Ne rugăm pentru TREZIREA și pregătirea Bisericii – să fim tari în credință, plini de CUVÂNT; pentru activarea DARURILOR Duhului Sfânt în poporul Domnului, DISCERNĂMÂNT, revelație, claritate, vigilență și o nouă determinare în umblarea cu Domnul, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, veghere, chibzuință, înțelepciune, restaurarea RUGĂCIUNII, dragostea LUI în noi (Efeseni 3:16-21); pentru ELIBERARE de frică, de confuzie, de deznădejde, pentru ÎNȚELEGEREA vremurilor și pregătirea noastră – PACEA lui Hristos în inimi și în gânduri, provizii de Cuvânt în inimile și în casele noastre.
 • FOCUL DUHULUI SFÂNT să aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.
 • TURNAREA DUHULUI SFÂNT (Faptele apostolilor 2:17-18) și CUNOȘTINȚA SLAVEI DOMNULUI să acopere țara noastră. (Habacuc 2:14)
 • ROMÂNII din DIASPORA – să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără amânare.
 • BISERICA să iasă dintre ziduri, să ducă Evanghelia la oameni – în comunități.
 • COPII și TINERI – RADICALI pentru HRISTOS.
 • UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni.
 • FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu, UNITATE în FAMILII, RESTAURAREA RELAȚIILOR dintre soți, a relațiilor PĂRINȚI – COPII, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți din familii, PROTECȚIA FAMILIILOR.
 • Protecția CREDINCIOȘILOR, în călătorii, în activități, în slujiri, SĂNĂTATEA creștinilor, protecția liderilor

II. ROMÂNIA

Ne rugăm, cu accent foarte mare pe protecția României de război!!

 • ne pocăim de păcatele făcute de locuitori, întoarcerea lor la Domnul, mântuire și pocăință și cerem îndurarea și binecuvântarea Domnului peste România, cer deschis peste România și revărsarea Slavei Domnului peste țara noastră.
 • MÂNTUIREA LOCUITORILOR României, împlinirea promisiunilor Domnului și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, o țară ca un GOSEN.
 • să-I MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării! Să ne punem toată încrederea în EL pentru pacea și viitorul României! Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror infiltrări sau acțiuni ostile pe teritoriul României – acțiunile de spionaj, de sabotaj să fie oprite.
 • Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE, fără compromisuri, spre binele țării și a populației.
 • PACEA ȘI PROTECȚIA ROMÂNIEI în INTERIOR ȘI LA GRANIȚE, pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI.
 • CONDUCĂTORII ȚĂRII: FRICA DE DOMNUL să fie în inimile lor; pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și mai ales înțelepciune și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina. Domnul să-i cerceteze și să aducă schimbările Lui în viețile și acțiunile lor; să fie oameni integri, onești, cu dragoste de țară. Facem fără putere influențele întunericului în viețile și deciziile lor. Să-i punem sub puterea Numelui Domnului Isus Hristos și a sângelui Său.
 • Domnul să dea pe față structurile ascunse de trafic de influență, să fie dezrădăcinate și anulate din toate sistemele țării și frica de Domnul să pătrundă în inimile celor ce sunt la putere acum. Ne rugăm pentru dezrădăcinarea CORUPȚIEI din toate structurile societății, pentru OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ, pentru protecția sistemelor energetice, pentru resurse naturale în țara noastră și redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice pe cărbune sau gaze, pentru hidrocentralele țării – protecția barajelor, pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național și protejarea lui de atacuri de orice fel.
 • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere animale, să fie HRANĂ în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor. Să ne rugăm pentru Guvernul României – să fie ferm în păstrarea tradițiilor alimentare ale românilor, cu măsuri benefice dezvoltării resurselor de hrană din țara noastră. Să ne rugăm ca România să redevină coșul de pâine al Europei.
 • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România.
 • COPIII țării – binecuvântare și protecție (Numeri 6:24-26), pentru reforma învațământului – ca legile care se pregătesc să fie în favoarea copiilor, a tinerilor, cu oprirea educației de gen în școlile și grădinițele din România.
 • Legea învățământului ce se pregătește – să fie eliminate toate prevederile care subminează autoritatea părinților în educația copiilor, care sunt în defavoarea educației moral-creștine a copiilor și tinerilor. Să ne rugăm pentru păstrarea valorilor de identitate națională (privind istoria țării, valorile de cultură și patrimoniu național).
 • FAMILIILE DIN ROMÂNIA – restaurare, reîntregire, unitate, dragoste față de copii, PROTECȚIE DIVINĂ.
 • LEGILE ȚĂRII – legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICI O LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICI O FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA, CA EDUCAȚIA DE GEN SĂ nu PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor și de TRANSPORT – drumuri, poduri, căi ferate, PORTURI – mai ales portul CONSTANȚA – restaurarea, folosire eficientă, deblocarea exporturilor românești.
 • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).
 • Continuăm să ne rugăm pentru UCRAINA și Republica Moldova, pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei.

III. ISRAEL

MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI, pentru alegerile care vor fi curând.

Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu (Ezechiel 38-39).

Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *