Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2020

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

 

Am trecut de alegerile locale. În următorii 4 ani, cei aleși vor încerca să-și implementeze agendele-cele văzute sau ascunse. Vor fi 4 ani de realizări-unele bune, dar și de influențe crescute ale unor curente ideologice contrare valorilor creștine. Totul pe fondul unor lupte pentru putere acerbe și a unei corupții extinse.

Să ne rugăm pentru toti cei aleși, ca doar ce este pe agenda Domnului să fie realizat în localitățile României și să ne împotrivim oricăror forme de pătrundere a valorilor necreștine în țara noastră.

Pentru noi-oameni ai rugăciunii–chemarea este clară: Chiar dacă…, știm că Dumnezeu este atotputernic, este plin de îndurare, știm că iubește oamenii, dar urăște păcatul și că ne-a dat soluția de izbăvire-prin jertfa Domnului Isus. Știm că avem de luptat cu puterile întunericului (Efeseni 6:12). De aceea, Domnul ne cheamă să fim treji, vigilenți, să fim echipați. (Efeseni 6:10-18)

Cu cât vedem că întunericul crește, să ne ridicăm capetele spre EL (Luca 21:28)-în rugăciune, în laudă, să chemăm Numele Domnului și puterea Duhului Sfânt peste țara noastră. Avem armele luminii-Cuvântul, rugăciunea, postul, lauda, puterea Sângelui Domnului Isus Hristos care curățește, sfințește, eliberează, vindecă, protejează! (2 Corinteni 10:4-5)

Să nu abandonăm lupta în rugăciune, să nu obosim! Acum, cu atât mai mult, Domnul ne cheamă să ne ridicăm, să stăm umăr la umăr și să acoperim națiunea noastra, teritoriul României cu cuvintele inspirate de Duhul Sfânt prin rugăciuni fierbinți.

Să fim dintre cei care stau tari și prin care Domnul face mari isprăvi. (Daniel 11:32)

Să ne întoarcem la DRAGOSTEA DINTÂI (Apocalipsa 2:4-5) – SĂ NE ÎNTOARCEM LA DOMNUL, cu pasiune, cu dedicare, cu perseverență, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi – să credem (Romani 4:18), să ne ÎNCREDEM în Dumnezeul nostru atotputernic și plin de îndurare!

Domnul nu mai tolerează pe cei căldicei. Vine o vreme de cernere profundă a Bisericii Domnului, dar și a societății. Slava Domnului care vine este focul sfințeniei Domnului care separă duhovnicescul de firesc, care ne aprinde inimile pentru Domnul- dacă alegem săL căutăm. (Apocalipsa 22:11)

Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, pâ la VENIREA DOMNULUI:

În fiecare seară la ora 21,

pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI,

pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi

pentru un NOU ÎNCEPUT pentru Biserică și pentru România

Să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră.

 

 1. ROMÂNIA. Ne smerim, ne pocăim, ne cerem iertare pentru STAREA NOASTRĂ, pentru păcatele noastre și ale NAȚIUNII NOASTRE (Daniel 9:3-19). Să ne rugăm ca Domnul să ne curățească ca popor al Lui, ca națiune, să ne aducă într-o stare după Voia Lui. Ne dedicăm pe noi, familiile noastre și națiunea noastră lui Dumnezeu. Să lucrăm cât mai este zi- vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra. (Ioan 9:4)

 • Înălțăm Numele Domnului Isus peste România și ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România. (Matei 6:9-13)

 • Ne rugăm pentru TREZIRE, pentru un seceriș uriaș de suflete pentru Domnul în România. Să cerem viață din Dumnezeu în locuitorii țării și mulți să vină la mântuire. Ne rugăm pentru locuitorii țării, pentru PACEA INIMILOR, răbdare, perseverență, curaj, înțelepciune, bunătate. Ne rugăm pentru ELIBERARE de frică, de depresie, disperare.

 • Ne rugăm stăruitor pentru PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe! Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale, și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militare, prin manipulări, prin unități paramilitare, spionaj, trădări, destabilizări economice, financiare, sociale, forme de terorism/sabotaj, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.)

 • Să ne rugăm pentru protecția țării de spiritul de violență, de manifestări violente, de acte de violență în școli, în localități.

 • FAMILIILE din România – mântuire, frică de Domnul, cunoașterea Voii Domnului pentru familii. Ne rugăm împotriva fricii, a apăsării, a depresiei, a confuziei, a disperării care încearcă să paralizeze țara. Ne rugăm pentru resurse (locuri de muncă, ajutoare) pentru susținerea familiilor.

 • Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA legiferării concubinajelor și a parteneriatelor civile. OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Ne rugăm pentru protecția copiilor și adolescenților de asaltul educației sexuale pervertite, a pedofililor, a oricăror forme de abuzuri. Ne rugăm pentru nimicirea rețelelor de trafic de persoane, de pedofilie, pentru oprirea legilor care permit educația sexuală a copiilor în forme pervertite, care aduc pervertirile ca normalitate! Să ne rugăm pentru legile țării – să fie pentru protecția copiilor, pentru educație în spiritul moralei creștine.

 • COPIII României – pentru protecția lor, mântuirea lor, pentru eliberare și vindecare de influențele izolării și a însingurării. Ne rugăm pentru procesul de învățământ-să fie cât mai multă interacțiune directă între copii și dascăli. Ne rugăm pentru cadre didactice întelepte, cu creativitate și pricepere, pentru reforme constructive, înțelepte în sistemul de învățământ. Punem Numele Domnului peste toți copiii țării. (Numeri 6:24-27) Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.

 • Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării, pentru IDENTITATEA NAȚIONALĂ, de cetățeni ai României.

 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Hristos și să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională, care încearcă îndepărtarea valorilor creștine din societate, care afectează identitatea națională a românilor și resursele naturale ale țării.

 • Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4), că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Romani 1:8), că Dumnezeu nu lasă țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene. Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste față de România ale altor țări și OPRIREA lor… Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Să continuăm să ne rugăm pentru recunoașterea Ierusalimului ca și capitală a Israelului de către statul roman și pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, capitala Israelului!

 • ALEGERILE parlamentare din România – să fie aleși oameni cu frică de Domnul, integri, competenți, cu dragoste de țară, necorupți. Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de fraude electorale, de manipulări.

 • Alegerea viitorului președinte al Statelor Unite – este nevoie de omul hotărât de Dumnezeu pentru că va afecta situația politică din lumea întreagă.

 • CONDUCEREA țării (Parlament, Președinte, Guvern) – să fie inspirați de Domnul în orice decizie, să nu poată lua nicio decizie care nu e după Voia Domnului pentru țară. Ne rugăm pentru lideri după Voia lui Dumnezeu în structurile de autoritate ale țării, pentru schimbarea celor corupți, incompetenți sau a celor care nu susțin interesele țării.

 • LEGILE țarii care se pregătesc – să fie legi drepte, care să fie în favoarea populației și a țării. Ne rugăm stăruitor ca orice forme de abuz, control, restrângeri ale exprimării credinței creștine să nu poată fi legiferate. Ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale, pentru păstrarea libertăților de exprimare a credinței creștine în țara noastră, ca forme de cenzură, abuz de putere, persecuție, să fie oprite. Ne rugăm ca orice plan al celui rău, făurit împotriva României și a locuitorilor țării, să fie expus și nimicit, în Numele Domnului Isus Hristos.

 • Ne rugăm pentru relațiile internaționale ale țării-ca România să fie poziționată dupa Voia Domnului în aceste relații – cu UE, NATO, organizații internaționale de sănătate, Israel, Orientul Mijlociu.

 • OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, să cerem protecția Sângelui Domnului Isus Hristos peste toți locuitorii țării. Să cerem îndurarea Domnului peste România și să chemăm Numele Domnului ISUS HRISTOS, Izbăvitorul nostru, peste România, ca să oprească nimicitorul și viețile oamenilor să fie cruțate. Să cerem viață și vindecare pentru cei contaminați. Să cerem creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori. Ne rugăm pentru echipele medicale – protecție, înțelepciune divină, curaj, soluții înțelepte, sănătate, resurse, pace.

 • ECONOMIA țării. Ne rugăm pentru oprirea colapsului economic, pentru repornirea economiei, a vieții sociale, pentru consecințe minime a acestei pandemii la nivel economic și social. Să cerem soluții dumnezeiești în economia României! Să ne rugăm pentru dezvoltarea economiei românești, pentru industrii noi, românești, pentru locuri de muncă, pentru resurse financiare care să ajute relansarea economiei, pentru decizii fiscale si economice înțelepte.

 • AGRICULTURA României – ne rugăm pentru dezvoltarea ei, resurse pentru dezvoltare (finanțe, utilaje, investiții în irigații), pentru binecuvântarea roadelor pământului, pentru binecuvântarea fermelor de animale. Ne rugăm pentru resursele necesare populației – să fie păzite și multiplicate supranatural de Domnul (hrana, resurse medicale, alte resurse necesare). Ne rugăm pentru ca RESURSELE NATURALE ale României – pământurile, pădurile, apele, apele minerale, zăcămintele (petrol, gaze naturale, minereuri), clădiri de patrimoniu- să nu mai fie de jaf (Isaia 1:7) și să fie restituite națiunii toate resursele care au fost înstrăinate abuziv.

 • Să ne rugăm împotriva spiritului de sărăcie de peste locuitori, să rupem legăturile sărăciei de peste România! Să ne rugăm pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă – a celor ce nu au fost trimiși de Domnul în alte țări!

 • Să ne rugăm pentru protecție de dezastre naturale (furtuni violente, cutremure mari, fenomene extreme), incendii, explozii mari, alte epidemii, ruperi de poduri mari, baraje. Să ne rugăm pentru protecția podurilor, barajelor, căilor ferate, a drumurilor, porturilor țării (mai ales Constanța).

2. BISERICA Domnului din România: TREZIRE și PREGĂTIRE! – restaurare urgentă a relației cu Domnul pentru fiecare creștin, restaurarea altarelor de RUGĂCIUNE din familii, separare de spiritul lumii, ieșire dintre ziduri- extinderea Impărăției lui Dumnezeu în țară, vigilență, întelepciune, DISCERNĂMÂNT.

 • UNITATEA în Trupul lui Hristos, anihilarea efectelor fragmentărilor în relații provocate de izolare, restaurarea părtășiei reale, dincolo de conexiuni prin internet
 • Mass media creștină (TV, radio, internet, cărți) – protecție, resurse, legi care să permita libertatea de exprimare.

3. ISRAEL protecție, mîntuirea locuitorilor, întoarcerea evreilor din toata lumea în Israel. Mântuire, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului. Să ne rugăm insistent pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. Ne rugăm ca România să aibă o relație bună cu Israelul, Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Leave a Reply