Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  (2 Cronici 7:14)

VĂ CHEMĂM SĂ CONTINUĂM LANȚUL DE RUGĂCIUNE,

să ne rugăm ZILNIC pentru Biserica Domnului, pentru ȚARA noastră, de la ORA 22:00

VIAȚA NOASTRĂ DE POST TREBUIE SĂ SE INTENSIFICE, NU DOAR ÎN ZIUA DE VINERI.

Să luăm perioade de post după modelul postului lui Daniel (de 10 zile, de 21 de zile, de 3 zile), după cum aveți încredințarea fiecare.

 • Să fim pregătiți în duhurile noastre – continuu – prin Cuvânt, rugăciune, post. Acest mod de viață nu mai este o opțiune, ci o NECESITATE vitală! Suntem în vreme de RĂZBOI în plan spiritual și trebuie să fim mereu în alertă.
 • Esențială este COMUNICAREA – cu Domnul și cu frații. Păstrați părtășia fraților (direct, în grupe mici, prin telefon – dar VORBIȚI, NU VĂ IZOLAȚI!). Păstrați o comunicare a vieții, a credinței. Să fim informați, în vederea rugăciunii, dar să nu ne lăsăm prinși de mesajele lumii, care aduc frică și întuneric. Cuvintele noastre, inspirate de Duhul Domnului – sunt pline de putere, de viață. Să VORBIM CU ÎNDRĂZNEALĂ – viață, sănătate, protecție, propășire, mântuire!
 • Prin fratele Tom Johnson, Domnul ne-a spus: TOATE lucrurile sunt clătinate, TOATE lucrurile în care ne-am pus încrederea – atât cele din biserică cât și cele din lume – SUNT CLĂTINATE , este ÎNCEPUTUL DURERILOR. Și dacă nu sunt puternice în DOMNUL se vor frânge. Noi trebuie să vedem lucrurile care trebuie întărite acum în viața noastră, pentru că este abia începutul provocărilor. Dacă ești TARE acum, la început, și RĂMÂI TARE până la sfârșit, ești o MĂRTURIE a ceea ce face Dumnezeu prin tine. Să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui!
 • Sunt tot mai dese atenționările că DOMNUL ISUS VA VENI FOARTE, FOARTE CURÂND, mai repede decât ne imaginăm. Domnul ne avertizează să fim pregătiți oricând pentru Venirea Lui! Să ne pocăim, să ne punem viețile în rânduială, cu Domnul și cu oamenii, să fim vigilenți și să ducem Evanghelia la oamenii nemântuiți.
 • SUNT TOT MAI MULTE ALERTE PRIN OAMENI AI RUGĂCIUNII LEGATE DE ADVERSITĂȚI ÎN CREȘTERE, DE RESTRÂNGEREA DRASTICĂ A LIBERTĂȚILOR – DE RIDICARE A ÎNTUNERICULUI ÎMPOTRIVA COPIILOR, DE PREGĂTIREA UNOR LEGI DURE.
 1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA.

SĂ VENIM ÎNAINTEA TRONULUI DE DREPTATE AL TATĂLUI, ca și copii ai Lui, în Numele Domnului Isus Hristos, să ne smerim inimile (2 Cronici 7:14) și să cerem îndurare pentru noi și țara noastră, dupa modelul rugăciunii lui Daniel 9:4-19.

 • Să-L chemăm pe Domnul Isus Hristos ca Izbăvitor al României. Să punem Numele Lui peste România și locuitorii ei. Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România în aceste vremuri.
 • revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – manifestarea cu putere a prezenței lui Dumnezeu, ca mulți să vină la mântuire și Biserica Domnului să slujească în puterea Duhului Sfânt, ca în Faptele apostolilor.
 • APROPIERE DE DOMNUL – să ne lipim INIMILE DE DOMNUL, o stare de veghere în vederea POCĂINȚEI – SĂ NU NE LĂSĂM ÎNTINAȚI DE NIMIC. DRAGOSTE și DOR DE DUMNEZEU în inimile credincioșilor, FRICĂ DE DOMNUL.
 • Să cerem UN DUH DE POCĂINȚĂ reală în viețile creștinilor din țara noastră. Ne rugăm împotriva autoneprihănirii, a apatiei, a lipsei de veghere; să ne rugăm pentru DISCERNĂMÂNT, pentru o stare de trăire intensă a vieții de credință.
 • AUZIREA VOCII DUHULUI SFÂNT, CĂLĂUZIRE PRECISĂ PENTRU COPIII DOMNULUI
 • Ne ridicăm ÎMPOTRIVA FRICII, A CONFUZIEI, A DEZNĂDEJDII, A DUHURILOR DE AMĂGIRE, A LIPSEI DE SPERANȚĂ CARE A AFECTAT PE FOARTE MULȚI. Să cerem UN DUH DE CURAJ, DE CHIBZUINȚĂ să vină în inimile creștinilor, revelația că sunt COPIII LUI DUMNEZEU, iubiți de Tatăl Ceresec, care Își ocrotește copiii – familia LUI (PS 91). Să declarăm, în NUMELE LUI ISUS, că NU NE TEMEM!
 • Pentru creșterea CREDINȚEI, pentru întărire în duhurile noastre prin CUVÂNT, RUGĂCIUNE, POST.
 • CREDINCIOȘIE și CREDINȚĂ față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). LOIALITATE în relații, statornicie, păstrarea legămintelor, a promisiunilor, a angajamentelor făcute față de DOMNUL și față de oameni. Să legăm spiritul trădării, ca frații să nu se trădeze. Să legăm puterea întunericului care lucrează prin pârâșul fraților.
 • SFINȚIREA INIMILOR și VORBIRII noastre, trăirea zilnică a creștinilor după Voia lui Dumnezeu și în acord cu Scriptura, desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia. (Luca 21:34)
 • DEZLIPIREA INIMILOR DE BOGĂȚIILE LUMII, de posesiunile materiale. Întoarcerea inimilor creștinilor spre cei lipsiți, cu COMPASIUNE, cu dragostea lui Dumnezeu.
 • UNITATE între CREȘTINI, STRÂNGEREA RÂNDURILOR între TOATE confesiunile creștine, viața de umblare prin credință
 • PERSEVERENȚĂ, RĂBDARE în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului.
 • MÂNTUIREA COPIILOR, PROTECȚIA LOR. Cerem binecuvântarea Domnului peste copii și tineri în noul an școlar.
 • STARE DE VIGILENȚĂ – lucrurile se schimbă DEODATĂ – SĂ FIM PREGĂTIȚI, gata pentru SCHIMBĂRILE PE CARE LE FACE DOMNUL ÎN VIEȚILE NOASTRE. Să fim gata să plătim prețul credinței noastre (dar când va veni El, va mai găsi credință pe pământ?)
 • MÂNTUIREA MASIVĂ a familiilor, a locuitorilor României – ca țara noastră să devină cu adevărat creștină.

2. ROMÂNIA – să continuăm rugăciunea pentru:

 • REVĂRSAREA SLAVEI DOMNULUI PESTE POPORUL LUI ȘI PESTE TOATĂ POPULAȚIA ȚĂRII – SĂ CHEMĂM NUMELE DOMNULUI PESTE ROMÂNIA.
 • ÎMPLINIREA PLANULUI LUI DUMNEZEU CU ROMÂNIA – ca țara noastră să fie plină DE CUNOȘTINȚA DOMNULUI, un GOSEN în care Slava Domnului să fie prezentă și România să fie o mărturie a puterii Domnului.
 • Să ne ridicăm ÎN NUMELE DOMNULUI ISUS HRISTOS ȘI SĂ DECLARĂM OPRIRE ȘI NIMICIRE PESTE ASALTURILE DEMONICE ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPORULUI, ASUPRA COPIILOR ȚĂRII NOASTRE. Să legăm, în Numele Domnului Isus Hristos duhurile de frică, de frică de moarte, de boală, de confuzie, de deznădejde, de panică, perplexitate, îngrijorare, de necredință, de trădare, de minciună, de intimidare, de manipulare și control care se ridică împotriva creștinilor și a populației țării.
 • DOMNUL SĂ SCOATĂ LA LUMINĂ PLANURI ASCUNSE FĂCUTE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ȘI A POPULAȚIEI ȘI NE RUGĂM PENTRU NIMICIREA ACESTOR PLANURI ALE ÎNTUNERICULUI, pentru confuzie în tabăra vrăjmașilor care țes lucruri rele împotriva României și a populației ei. Să cerem dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, și intervenția LUI în descoperirea și NIMICIREA CORUPȚIEI din toate sistemele societății.
 • PROTECȚIA ȚĂRII DE VALURI NIMICITOARE DE ÎNTUNERIC DEMONIC: DE PANDEMIE, DE HAOS ECONOMIC, SOCIAL, DE VIOLENȚE ÎN SOCIETATE.
 • OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI COVID-19, STINGEREA PANDEMIEI, protecția locuitorilor față de acest virus, creșterea rezistenței la acest virus pentru locuitori. Găsirea de tratamente eficiente pentru cei ce se îmbolnăvesc. Să CEREM VIAȚĂ și PROTECȚIE PESTE POPULAȚIA ȚĂRII.
 • NE RUGĂM ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRILOR MEDICALE, a restricțiilor abuzive, pentru LIBERTATEA de a ALEGE de a se vaccina sau nu, după încredințarea fiecăruia.
 • RESTAURAREA UNITĂȚII în familii, în biserici, care au fost dezbinate de pandemie.
 • Protecția populației de frică, de atacuri de depresie și panică, de violență – în familii, în comunități. Oprirea sinuciderilor.
 • LEGILE ȚĂRII – CA NICI O LEGE DRACONICĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICI O FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA. LEGILE ROMÂNIEI în acord cu Voia Domnului, nu a oamenilor.
 • CONDUCĂTORII ȚĂRII – FRICA DE DOMNUL în inimile CONDUCĂTORILOR ȚĂRII, A CELOR CE PREGĂTESC LEGILE ȘI LE VOTEAZĂ – SĂ NU POATĂ DA LEGI ȘI SĂ NU POATĂ LUA DECIZII CONTRARE SCRIPTURII, A VOII LUI DUMNEZEU; OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ. Domnul să le lumineze inimile și să-i întoarcă spre El.
 • COPIII ȘI ADOLESCENȚII țării – BINECUVÂNTAREA ȘI PROTECȚIA DOMNULUI PESTE EI.
 • Ne rugăm ca recomandările nedumnezeiești în ce privește familia, identitatea de gen, ideologiile de gen să NU patrundă ÎN legile și normele de viață din ȚARA NOASTRĂ.
 • FAMILIILE din România – pentru păstrarea valorilor creștine în definirea și instituirea familiei, INCLUSIV PRIN LEGILE ȚĂRII. Oprirea legilor care afectează familia naturală. Păstrarea apelativelor de tată și mamă în legile țării.
 • LIBERTATEA DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE fără îngrădiri. Protecția Bisericii Domnului!
 • ECONOMIA țării – oprirea declinului economic; RESTAURAREA ECONOMIEI; MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI;
 • ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ, locuri de muncă; restaurarea familiilor afectate de plecarea în afara granițelor.
 • ALINIEREA și POZIȚIONAREA ROMÂNIEI după voia Domnului – în relații cu țări și organizații internaționale, cu EU, NATO, ONU. Ne rugăm pentru relația bună ROMÂNIA – ISRAEL, de sprijin, fără antisemitism în țara noastră.
 • PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI, STABILITATE, SIGURANȚĂ, în interior și la granițe. Cerem protecția Domnului de atacurile întunericului, și să ne rugam ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României. Protecția țării și a populației de orice rău legat de fluxul de imigranți.
 • Pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ A ȚĂRII, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI.
 • CREȘTINII PERSECUTAȚI DIN LUME – AFGANISTAN, CHINA, COREEA DE NORD, ȚĂRI ISLAMICE.
 1. ISRAEL MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI. Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze. Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

MARANATA! VINO, DOAMNE ISUSE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *