Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

În primul rând, Îi mulțumim Domnului pentru pacea și protecția Lui pe care o lasă peste România!

Să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România, pentru ridicarea Armatei Domnului de MIJLOCITORI în România, care să vegheze continuu în rugăciune! Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post. Ne unim în fiecare zi de vineri în post pentru România, și ne rugăm în fiecare seară la ora 22:00 – ne dorim să fim cât mai mulți implicați în această lucrare.

Continuăm rugăciunea pentru:

I. Biserica Domnului din România, pentru:

 • alinierea noastră cu planurile Domnului – să fim ca Daniel în Babilon, ca Iosif în Egipt (Daniel și Iosif au fost copiii Domnului în imperii păgâne, idolatre, păcătoase, dar au stat pentru Domnul și Domnul a facut lucruri mari prin ei).
 • sfințirea noastră, pocăință reală în smerenie. Judecata începe de la Casa Domnului. E o vreme când Domnul scoate la lumină păcate ascunse și își curăță Mireasa!
 • Biserica este biruitoare – să stăm tari în acest adevăr (Matei 16:18)!
 • e un sezon nou, în care confrutarea spirituală va crește mult – să ne pregătim de luptă în mod serios!
 • trezirea și pregătirea Bisericii – tari în credință, plini de Cuvânt, discernământ, revelație, claritate, vigilență și o nouă determinare în umblarea cu Domnul, auzirea vocii Duhului Sfânt, călăuzire precisă, veghere, chibzuință, înțelepciune, restaurarea rugăciunii, dragostea Lui în noi (Efeseni 3:16-21), pentru înțelegerea vremurilor, pentru eliberare de frică, de confuzie, de deznădejde, pentru PACEA lui Hristos în inimile și în mințile creștinilor.
 • pregătirea noastră pentru vremurile care vin – cumpătare, înțelepciune, pacea lui Hristos în inimi și în gânduri, provizii de Cuvânt în inimile și în casele noastre (Biblii, cărti creștine, resurse audio și video independente de Internet).
 • focul Duhului Sfânt să-i aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.
 • TURNAREA DUHULUI SFÂNT (Faptele apostolilor 2:17-18), și CUNOȘTINȚA SLAVEI DOMNULUI să acopere țara noastră (Habacuc 2:14).
 • activarea DARURILOR Duhului Sfânt în poporul Domnului.
 • revelația nevoii de eliberare, curățire și vindecare în Biserica Domnului, pentru împlinirea acestor lucrări în popor.
 • ROMÂNII din DIASPORA – dacă Domnul le vorbește, să se întoarcă în țară, fără amânare.
 • BISERICA să iasă dintre ziduri, să ducă Evanghelia la oameni și în comunități.
 • COPIII și TINERII – să fie RADICALI pentru HRISTOS.
 • UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni.
 • FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu, UNITATE în FAMILII, RESTAURAREA RELAȚIILOR dintre soți, a relațiilor PĂRINȚI-COPII, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți din familii, PROTECȚIA FAMILIILOR.
 • Protecția CREDINCIOȘILOR, în călătorii, în activități, în slujiri, SĂNĂTATEA creștinilor.

II. ROMÂNIA

Ne rugăm, cu accent foarte mare pe protecția României de război!!

 • ne pocăim de păcatele făcute de locuitori în țară; să ne rugăm pentru întoarcerea lor la Domnul, mântuire și pocăință, și să cerem îndurarea și binecuvântarea Domnului peste România.
 • să-I MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării! Să ne punem toată încrederea în El pentru pacea și viitorul României, pentru protecția de RĂZBOI a țării noastre.
De asemenea, ne rugăm pentru:
 • ca Tatăl ceresc să trimită OȘTILE Sale de ÎNGERI în ajutorul ROMÂNIEI.
 • cer deschis peste România și revărsarea Slavei Domnului peste țara noastră.
 • Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror infiltrări sau acțiuni ostile pe teritoriul României – acțiunile de spionaj, de sabotaj să fie oprite.
 • să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE benefice țării și poporului român, urmărind interesul național, fără compromisuri, spre binele țării și a populației.
 • siguranța și independenta ENERGETICĂ, pentru protecția sistemelor energetice, pentru resurse naturale în țara noastră – gaz, petrol, cărbune, pentru redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice pe cărbune sau gaze, pentru hidrocentralele țării – protecția barajelor, pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național, pentru protejarea lui de atacuri cibernetice sau de sabotaje a centralelor, a barajelor, a rețelelor de transformare și distribuție, pentru protecția platformelor românești de exploatare gaze din Marea Neagră.
 • Să fie descoperite sau aduse în România noi surse de energie , pentru invenții în acest domeniu. Să ne rugăm pentru oprirea abuzurilor și a corupției din sfera energiei.
 • Domnul să dea pe față structurile ascunse de trafic de influență, să fie dezrădăcinate și anulate din sistemul economic al țării, și frica de Domnul să pătrundă în inimile celor ce sunt la putere acum.
 • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere a animalelor; să ne rugăm să fie HRANĂ în țară; să ne rugăm pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor.
 • Guvernul României – să fie ferm în păstrarea tradițiilor alimentare ale românilor, cu măsuri benefice dezvoltării resurselor de hrană din țara noastră. Să ne rugăm ca România să redevină „coșul de pâine” al Europei.
 • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România.
 • COPIII țării – binecuvântare și protecție (Numeri 6:24-26):

– Oprirea violențelor din școli, a abuzurilor verbale, fizice, sexuale asupra copiilor și tinerilor din școli.

– Oprirea pătrunderii drogurilor în școli, trezirea conștiinței tinerilor și copiilor față de pericolele drogurilor. Măsuri de prevenție și educație în școli în ceea ce privește problema drogurilor.

– Oprirea traficului de persoane din rândul copiilor și tinerilor.

– Copii cu părinți plecați în afara țării – protecție emotională, fizică; întoarcerea părinților în țară.

– FAMILIILE DIN ROMÂNIA – restaurare, reîntregire, unitate, dragoste față de copii, PROTECȚIE DIVINĂ.

 • PACEA ȘI PROTECȚIA ROMÂNIEI în INTERIOR ȘI LA GRANIȚE, pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru eliminarea oricăror breșe (spărturi) de securitate, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI.
 • MÂNTUIREA LOCUITORILOR României, împlinirea promisiunile Domnului și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, pentru locuitorii țării și o oază de scăpare pentru cei în necaz, o țară ca un GOSEN.
 • CONDUCĂTORII ȚĂRII, ca FRICA DE DOMNUL să fie în inimile lor; pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și mai ales, înțelepciune și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina. Domnul să-i cerceteze și să aducă schimbările Lui în viețile și acțiunile lor, să fie oameni integri, onești, cu dragoste de țară. Facem fără putere influențele întunericului în viețile și deciziile lor. Să-i punem sub puterea Numelui Domnului Isus Hristos și a sângelui Său. Îi aducem în rugăciune pe Președinte și consilierii lui, Guvernul cu Primul Ministru și miniștrii, Parlamentul, serviciile secrete, serviciile speciale de protecție a populației, armata, poliția, prefecți, primari și consiliile lor, structurile legislative (judecători, magistrați, procurori, avocați…), structurile de învățământ, de sănătate.
 • LEGILE ȚĂRII – legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICIO LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICIO FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA, CA EDUCAȚIA DE GEN SĂ nu PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • dezrădăcinarea CORUPȚIEI și a traficului de influență din toate structurile societății, pentru OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor și de TRANSPORT – drumuri, poduri, căi ferate, PORTURI – mai ales portul CONSTANȚA – restaurarea, folosire eficientă, deblocarea exporturilor românești.
 • REORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT al țării. Să ne rugăm pentru ca interesul țării și al populației să conteze în aceste reorganizări, să fie măsuri înțelepte, dumnezeiești.
 • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).
 • Continuăm să ne rugăm – pentru UCRAINA și Republica Moldova, pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina. Pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei.

III. ISRAEL

MÂNTUIRE, ÎNTOARCEREA EVREILOR ÎN ISRAEL, PROTECȚIA ȚĂRII ȘI PACEA IERUSALIMULUI, pentru alegerile care vor fi curând. Să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu. (Ezechiel 38-39) Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *