Puncte de rugăciune | SEPTEMBRIE 2022

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

În primul rând, haideți să Îi mulțumim Domnului pentru ploile care au reînceput și pentru refacerea rezervelor de apă ale țării.

În septembrie începe un an nou biblic, un nou ciclu de viață

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spărtură pentru România! Haideți să ne rugăm pentru extinderea Rețelei de Rugăciune pentru România.

Mai mult ca până acum, unitatea este importantă, unitatea celor înrolați în această lucrare de rugăciune și mijlocire.

Este o chemare de a lupta corporativ, de a ne uni în rugăciune și post. Pentru aceasta, vă îndemn să ne UNIM în fiecare zi de VINERI în POST pentru România și să avem un timp de rugăciune în unitate, în fiecare seară, de la ora 22:00, pentru cei care pot.

Pentru acest nou început, fie perioada 12-18 septembrie – 7 zile de POST și SMERIRE

A) pentru Biserica Domnului din România:

 • alinierea noastră cu planurile Domnului – să fim ca Daniel în Babilon, ca Iosif în Egipt (și Daniel, și Iosif au fost copiii Domnului în imperii păgâne, în societăți idolatre, păcătoase, dar au stat pentru Domnul, și Domnul a făcut lucruri mari prin ei);
 • sfințirea noastră, în smerenie, pentru pacea noastră, ca și copii ai Domnului;
 • pregătirea noastră – să fim tari în credință, să avem discernământ, revelație; eliberare de confuzie, de frică; claritate, vigilență și o nouă determinare în umblarea cu Domnul;
 • unitate în familii, în biserici;
 • pregătirea noastră pentru vremurile care vin – cumpătare, înțelepciune, pacea lui Hristos în inimile și în gândurile noastre, provizii de Cuvânt în inimile și în casele noastre (Biblii, cărti creștine, CD-uri, resurse audio și video independente de internet);
 • focul Duhului Sfânt să-i aprindă pe creștini și pe toți românii, pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR SPRE DOMNUL, pentru MÂNTUIRE și ELIBERARE de ORBIRE SPIRITUALĂ, de RELIGIOZITATE, de IDOLATRIE.
 • turnarea Duhului Sfânt(Faptele apostolilor 2:17-18), și cunoștința slavei Domnului să acopere țara noastră (Habacuc 2:14).

B) pentru ROMÂNIA:

 • ne pocăim de păcatele făcute de locuitori în țară, întoarcerea lor la Domnul, mântuire și pocăință, și cerem îndurarea și binecuvântarea Domnului peste România.
 • protecția și PACEA țării. Să ne rugăm ca să NU fie LOVITURI sau incidente NUCLEARE.
 • alinierea țării la tratate internaționale după voia Domnului – spre binele țării și a populației.
 • mântuirea locuitorilor.
 • SIGURANȚA și independența ENERGETICĂ; pentru protecția sistemelor energetice, pentru resurse naturale în țara noastră – gaz, petrol, cărbune; pentru redeschiderea centralelor de producere a energiei electrice pe cărbune sau gaze, pentru hidrocentralele țării – protecția barajelor; pentru stabilitatea și securitatea sistemului energetic național; pentru protejarea lui de atacuri cibernetice sau de sabotaje a centralelor, a barajelor, a rețelelor de transformare și distribuție; pentru protecția platformelor românești de exploatare de gaze din Marea Neagră.
 • SIGURANȚA ALIMENTARĂ A ȚĂRII, binecuvântarea pământurilor și a apelor țării, a RECOLTELOR, pentru înmulțirea FERMELOR de creștere a animalelor, să fie HRANĂ în țară. Să ne rugam pentru măsuri înțelepte în dezvoltarea AGRICULTURII în România, pentru dezvoltarea irigațiilor.
 • ECONOMIA țării – RESTAURAREA ECONOMIEI, MĂSURI ÎNȚELEPTE ȘI RESURSE DE SUSȚINERE A ECONOMIEI; MĂSURI DE LIMITARE a inflației. Să ne rugăm pentru idei creative, pentru STRATEGII ECONOMICE dumnezeiești în România.
 • COPIII țării la început de nou an școlar – binecuvântare și protecție (Numeri 6:24-26). Să ne rugăm pentru:
  • reforma învațământului – ca legile care se pregătesc să fie în favoarea copiilor, a tinerilor;
  • copiii defavorizați – măsuri de sprijin (burse, transport școlar);
  • școlile din România – condiții de funcționare, căldură, dascăli cu inimi bune față de copii;
  • oprirea violențelor din școli;
  • copiii cu părinți plecați în afara țării – protecție emoțională, fizică; întoarcerea părinților în țară;
  • oprirea educatiei de gen în școlile din România;
  • FAMILIILE DIN ROMÂNIA – restaurare, reîntregire, unitate, dragoste față de copii, PROTECȚIE DIVINĂ.

Continuăm rugăciunea pentru:

I. Biserica Domnului din România

 • activarea DARURILOR Duhului Sfânt în poporul Domnului.
 • revelația nevoii de eliberare, curățire și vindecare în Biserica Domnului; pentru împlinirea acestor lucrări în popor.
 • ELIBERARE de frică, de confuzie, de deznădejde, pentru PACEA lui Hristos în inimile și în mințile creștinilor.
 • ROMÂNII din DIASPORA– să se întoarcă în țară dacă Domnul le vorbește, fără amânare.
 • BISERICA să iasă dintre ziduri, să ducă Evanghelia la oameni, în comunități.
 • COPII și TINERI – RADICALI pentru HRISTOS.
 • UNITATEA creștinilor – ca TRUP al lui Isus Hristos din România, indiferent de confesiuni.
 • FAMILII puternice, ancorate în Dumnezeu; UNITATE în FAMILII, restaurarea altarului de rugăciune în familii, întoarcerea fiilor risipitori, mântuirea celor nemântuiți din familii, PROTECȚIA FAMILIILOR.
 • Protecția CREDINCIOȘILOR în călătorii, în activități, în slujiri, SĂNĂTATEA creștinilor.

II. ROMÂNIA

Haideță ca în rugăciunea noastră pentru România să punem un accent foarte mare pe protecția țării de război!

 • să-I MULȚUMIM Domnului pentru PACEA țării! Să ne punem toată încrederea în El pentru pacea și viitorul României, pentru protecția de RĂZBOI a țării noastre.
 • Domnul să protejeze țara noastră de orice formă de război – militar, economic, cibernetic, climatic, prin știri false, prin destabilizări economice, sociale, prin tensiuni interne provocate, prin acțiuni de sabotaj, prin provocare de daune materiale (incendieri, alte forme de distrugere), prin forme de șantaj economic, politic. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror infiltrări sau acțiuni ostile pe teritoriul României.
 • Să ne rugăm ca Tatăl ceresc să trimită OȘTILE Sale de ÎNGERI în ajutorul ROMÂNIEI – patrula Sfântă a Domnului pe TOATE granițele Romaniei, dar mai ales pe granița de nord și est.
 • Ridicarea Armatei Domnului de MIJLOCITORI în România, care să vegheze continuu în rugăciune!
 • PACEA ȘI PROTECȚIA ROMÂNIEI în INTERIOR ȘI LA GRANIȚE, pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru eliminarea oricăror breșe (spărturi) de securitate, pentru PROTECȚIA ROMÂNIEI de planuri rele de FRAGMENTARE TERITORIALĂ, ETNICĂ ȘI SOCIALĂ, de ÎNVRĂJBIRE A POPULAȚIEI – ÎN FAMILII, ÎN COMUNITĂȚI.
 • MÂNTUIREA LOCUITORILOR României, împlinirea promisiunile Domnului și intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm ca România să fie un loc al păcii și al protecției, pentru locuitorii țării și o oază de scăpare pentru cei în necaz, o țară ca un GOSEN.
 • CONDUCĂTORII ȚĂRII: FRICA DE DOMNUL să fie în inimile lor; pentru înțelepciune dumnezeiască, călăuzire de la Domnul și înțelepciune și echilibru în deciziile care privesc raportarea României la războiul din Ucraina.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI ÎN RELAȚII INTERNAȚIONALE benefice țării și poporului român, urmărind interesul național, fără compromisuri.
 • LEGILE ȚĂRII – legi bune, după standardele lui Dumnezeu, favorabile țării și locuitorilor. Ne rugăm ca NICIO LEGE NEDUMNEZEIASCĂ SĂ NU POATĂ FI INSTAURATĂ, NICIO FORMĂ DE RESTRICȚIONARE A LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI SĂ NU POATĂ PĂTRUNDE ÎN ROMÂNIA, CA EDUCȚIA DE GEN SĂ nu PĂTRUNDĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • dezrădăcinarea CORUPȚIEI și a traficului de influență din toate structurile societăți; pentru OPRIREA ORICĂREI FORME DE ABUZ DE PUTERE ÎN ȚARA NOASTRĂ.
 • protecția sistemelor de COMUNICAȚII și a sistemelor și de TRANSPORT – drumuri, poduri, căi ferate, PORTURI – mai ales portul CONSTANȚA – restaurarea, folosire eficientă, deblocarea exporturilor românești.
 • REORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT al țării. Să ne rugăm ca interesul țării și al populației să conteze în aceste reorganizări, să fie măsuri înțelepte, dumnezeiești.
 • PROTECȚIA LOCUITORILOR și a ȚĂRII de dezastre naturale, de alte epidemii (Psalmul 91).
 • Continuăm să ne rugăm – pentru UCRAINA și Republica Moldova, pentru ÎNGHEȚAREA războiului din Ucraina, pentru protecția Republicii Moldova de agresiunea Rusiei.

III. ISRAEL

Mântuire, întoarcerea evreilor în Israel, protecția țării și pacea Ierusalimului, pentru alegerile care vor fi curând. Să ne rugăm pentru timpul Domnului în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu (Ezechiel 38-39). Ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

Maranata! Vino, Doamne Isuse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *