Puncte de rugăciune | SEPTEMBRIE 2023

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Dorim să vă încurajăm să vă abonația la canalul nostru de Telegram @Rețeaua de rugăciune pentru România.

TELEGRAM e o aplicație care se descarcă pe telefoanele moderne și permite comunicări pentru grupuri mari de persoane. După ce ați instalat aplicația, căutati REȚEAUA DE RUGĂCIUNE pentru ROMÂNIA , intrați pe ea și apăsați JOIN – adică „Mă înscriu în acest grup”.)

Nu va fi un canal de transmitere pentru cereri personale, ci ne vom ruga pentru țara noastră, pentru legi, pentru situații specifice care afectează țara și implicit și pe noi, creștinii din România. Motivele de rugăciune zilnice ne vor ajuta să fim mai conectați în rugăciune pentru țara noastră.

Dacă veți avea revelații, înștiințări de la Domnul cu privire la România, o să vă rugăm să le trimiteți la mirela.petan@alfaomega.tv, iar apoi vor fi transmise pe rețea, dacă sunt confirmate de Domnul.

1. Rugăciune pentru Biserica Domnului din România

Nu uitați: ne rugăm zilnic de la ora 22:00 pentru țara noastră, pentru pacea și protecția României, iar în fiecare vineri, să ne unim în post pentru țara noastră.

CONTINUĂM RUGĂCIUNEA

 • Să proclamăm pe Isus Hristos ca Domn al României, peste teritoriul și populația României!Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! SăLchemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.
 • Ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România!
 • Să ne rugăm pentru TREZIREA Bisericii! „… e vremea să vă treziți în sfârșit din somn.” Romani 13:11

Domnul ne spune: Eu vin curând! Pregătiți-vă! Fiți gata!

Domnul Isus Hristos vine dupa Mireasa Lui, care e pregătită să-L întâmpine cu bucurie. O Mireasă extraordinară, care nu cade de oboseală în luptele pe care le are de dus, care mărturisește pe Domnul ei cu îndrăzneală, împlinind mandatul primit. În pilda celor zece fecioare (Matei 25:1-13), ni se spune că cinci n-au avut ulei în candele când s-au trezit.Cea mai importantă consecință a lipsei uleiului este lipsa luminii – candelele se sting

 • Este o atenționare esențială pentru noi acum să nu ne stingem, să nu-Lstingem pe Duhul Sfânt, să nu stingem viața noastră de părtășie cu Domnul, să nu stingem rugăciunea, citirea Cuvântului, viața de post, de căutare a Domnului, să nu obosim în facerea binelui! Să nu ne stingem din pricina prea multor lucruri pe care le facem, din pricina activismului religios cu care ne amorțim conștiința. Rutina religioasă ne împietrește, ne insensibilizează.

Ne rugăm pentru pregătirea Bisericii Domnului, a noastră:

 • Este un SEZON nou, RAPID de separare, de curățire a noastră, să nu tânjim după lucrurile lumii (încredere în sistemele lumii).
 • Să ne rugăm pentruPOZIȚIONAREA NOASTRĂ CORECTĂ, pentru ALINIEREAnoastră după planul Domnului cu noi – ca locație, ca slujire. Să fim gata la schimbări importante pe care le vrea Domnul acum – DOMNUL NE REAȘEAZĂ și NE PREGĂTEȘTE PENTRU A FI GATA PENTRU MARELE SECERIȘ. Ca o armată – să fim fiecare pe poziția și în locul (localitatea) unde ne vrea Domnul, deschiși pentru lucruri noi, într-o dinamică accelerată, gata de a merge oriunde și oricând ne spune Domnul.
 • Este vremea evaluării noastre. Să ne rugăm pentru cercetarea puternică a Domnului în viețile creștinilor. Mulți merg la biserică și caută relații după interese personale. Domnul să ne ajute să-L vedem doar pe Hristos și interesele extinderii Împărăției LUI!E bine ca frații să se ajute, dar să nu fie Biserica locul în care cauți să îți propășești interesele personale – afacerile personale.
 • Ne rugăm pentruieșirea din tiparele de rutină, de religiozitate, pentru ASCULTARE totală și grabnică de DOMNUL! Ne rugăm pentru ruperea legăturilor de religiozitate care ne opresc în relația cu Domnul, în creșterea spirituală.
 • Domnul își întregește TRUPUL acum. El NU VINE DUPĂ O MIREASĂ FĂRÂMIȚATĂ. Să ne rugam pentruRELAȚIILEnoastre – curățire, restaurare, întregire. Avem nevoie unii de alții. E o vreme a luptei corporative în rugăciune, a acțiunilor credinței în care să fim împreună.
 • UNITATEA duhovnicească este esențială – e vital să fim conectați cu frații în vederea încurajării, rugăciunii, să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea sfinților, să respectăm autoritatea spirituală (în familie, în biserică, în slujiri).
 • Ne rugămpentru Modul de operare, ca Biserică: știind cine suntem în Hristos, prin credință, în unitate, prin dragoste sacrificială, în smerenie, cu inimi de slujitori, TOATE GENERAȚIILE ÎMPREUNĂ, într-o sinergie a generațiilor (Maleahi 4:6).
 • E vremea VIGILENȚEI – atenți la GLASUL DOMNULUI, împlinind poruncile LUI. Să NU fim cu garda jos – prin neiertări, mânii, amărăciuni, izolați, cu relații rupte sau afectate, încălcând autoritatea spirituală.
 • Să fim atenți la ce vorbim – despre noi, despre cei din jur, despre autorități (Iuda 10 – să nu batjocorim ce nu cunoaștem).
 • Să ne rugăm pentru Cuvântul LUI în noi, focul Duhului Sfânt în noi, auzirea VOCII DOMNULUI, călăuzire, SFINȚIRE și POCĂINȚĂ continuă și profundă, viață de rugăciune și post, pasiune pentru Domnul în noi, smerenie, veghere asupra gândurilor, vorbelor și faptelor noastre.
 • Îndrăzneală să-L mărturisim pe Domnul – oricui, oricând, fără teamă (Apocalipsa 12:11), punem în acțiune talanții primiți și LUCRĂM cât este zi (Ioan 9:4), acționăm deschis ca și creștini – nu ne ascundem.
 • Să fim ca fiii lui ISAHAR care cunoșteau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut, să fim atenți la ce este în jur – în localitățile noastre, în țara noastră, în Israel!! Să cerem REVELAȚIE și ÎNȚELEPCIUNE supranaturală de la Domnul, să avem o viață de DISCIPLINĂ spirituală și naturală, respectând autoritatea spirituală.
 • Să ne rugăm pentru discernământ supranatural pentru fiecare creștin în parte – ca să putem deosebi amăgirile, ereziile, înșelările ce asaltează pe creștini.
 • Să ne rugăm pentu PACEA inimilor și minților creștinilor, să stea neclintiți în furtunile care vin. Să ne pregătim mințile pentru vremurile care vin, în împlinirea accelerată a profețiilor biblice, care înseamnă multe situații dificile prin care vom trece.
 • Să ne rugăm pentru strategii la nivel de comunități și familii – să ne pregătim și practic pentru situații dificile, neașteptate:dacă trebuie să ieșim rapid din locuință pe o durată nedeterminată, sau dacă trebuie să rămânem în case o vreme, să avem o LISTĂ cu lucruri de pregătit. Cei ce au mașini-să aibă tot timpul rezervoarele pline. Să ne rugăm pentru un duh alert, pentru strategii de acțiune înțelepte.
 • Biserica Domnului este ca DEBORA (Judecători 4). Și războiul este la porțile țării – războiul din țara vecină, războiul pentru familii, pentru copii, pentru credința creștină. Să ne ridicăm la luptă în UNITATE, ca ARMATA DOMNULUI – prin pocăință, laudă la adresa Domnului, prin rugăciuni precise călăuzite de Duhul Sfânt, prin RUGĂCIUNE NEÎNCETATĂ.

2. Rugăciune pentru ROMÂNIA

În fiecare zi de vineri vrem să ne unim în post și rugăciune pentru România (vezi Ioel 2:1, 15) 

 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cronici 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România (Isaia 62:4 – țara cu oameni mântuiți), O ȚARĂ DE DORIT DE LOCUIT, o țară ca un GOSEN! Să cerem VIAȚĂ din Dumnezeu și PROTECȚIE peste POPULAȚIA ȚĂRII.
 • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezire în masă a românilor.
 • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Psalmul 24). Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului care să inunde România (Habacuc 2:14).
 • Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm ca profețiile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere, ca planurile rele făurite împotriva României să fie descoperite și anihilate prin puterea Domnului Isus Hristos. Domnul să trimită confuzie în tabăra vrăjmașilor țării noastre.
 • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui la conducerea țării, pregătiți de Domnul pentru vremea care vine.
 • Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEAși STABILITATEA României în interior și de jur împrejurși anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Protecție față de atacuri teroriste împotriva României – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm PACEA LUI – SHALOM – peste țară și populație.
 • Să ne rugăm ca războiul din Ucraina să înghețe, ca România să nu fie afectată teritorial de războiul din țara vecină. Să ne rugăm pentru protecția granițelor, ca nici o acțiune de război să nu pătrundă pe teritoriul României. Să ne rugăm specific pentru granița de răsărit – Marea Neagră și Dunăre.
 • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populatia României și pentru interesele statului național unitar român, în acord cu principiile Scripturii.
 • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentruALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.
 • Anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a românilor, de fragmentare a teritoriului țării. Anihilarea provocărilor și tensiunilor interetnice în România.
 • Să ne rugăm pentru copiii României – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România – restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor. Oprirea valului de sinucideri, de violențe, de crime din țară, pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane (copii, femei), pentru oprirea vărsărilor de sânge prin avorturi. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.
 • DEZRĂDĂCINAREA CORUPȚIEI. Ne rugăm pentru descoperire și anihilarea lucrărilor întunericului, în Numele Domnului Isus (corupție, confuzie, planuri economice ineficiente, legi nedrepte, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târăsc țara spre haos).
 • LEGILE ȚĂRII să fie drepte. SISTEMUL JURIDIC DIN ROMÂNIA să promoveze adevăr, dreptate după principiile biblice.
 • Legi pentru încurajarea economiei, resurse pentru investiții și agricultură, moduri de ajutorare a celor în nevoie. Să ne rugăm pentru siguranța alimentară și siguranța energetică a țării.
 • Relație bună a României cu Israelul! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Să ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.
 • Protecția țării de spiritulislamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România. Să ne rugăm ca România să nu primească MUNCITORI DIN ȚĂRI ISLAMICE în număr mare.
 • Protecția populației și a țării de pandemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Psalmului 91.

3. Rugăciune pentru Israel

 1. este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută. Se așteaptă să fie atacați din toate părtile de către grupări militare aflate sub influența Iranului. Israelul se pregătește de război. Iranul pregătește arma nucleară și o va folosi împotriva Israelului. Iranul este în alianță cu Turcia și Rusia, cu alte națiuni din Orientul Mijlociu. Profeția biblică din Ezechiel 38-39 este foarte aproape de împlinire.

Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației Israelului, să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului (să nu fie împărțit), pentru întoarcerea în Israel a evreilor de pretutindeni și pentru mântuirea lor. Să ne rugăm pentru liderii ţării – înțelepciune, putere, discernământ, claritate, curaj în deciziile pe care le iau.

Domnul ne cheamă – Biserica Lui – să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru liderii României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA! 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *