Punctele de rugăciune ale lunii aprilie 2016

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Să ne pregătim inimile pentru celebrarea Învierii Domnului Isus Cristos, după ce S-a dat pe Sine pentru noi – la Calvar! Să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România pentru revelație și putere, în baza 1:17-21 și Efes. 3:16-21. NU ESTE ÎNCĂ O ALTĂ SĂRBĂTOARE A ÎNVIERII, ci să ne rugăm să fie turnat Duhul Sfânt peste România, să proclamăm PUTEREA ÎNVIERII DOMNULUI peste ROMÂNIA,  să ne rugăm ca Duhul de Viață să sufle peste oasele uscate din România (Ezechiel 37:9), din Biserică și să renunțăm la forme de evlavie fără viață. Să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Cristos peste țara noastră și locuitorii ei.
 • Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelație peste poporul Său – revelația dragostei, sfințeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat și frica sfântă de Domnul, revelația principiilor binecuvântării Domnului și eliberare de frică, îngrijorare, necredință. Să ne rugăm pentru deschiderea ochilor și a urechilor spirituale, pentru revelația vremurilor în care trăim – să fim ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32) Este timpul să trăim Col. 3:2 “Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
 • Să proclamăm Viață și trezire peste Biserica Lui, să fim ca Maria care a sorbit Cuvântul (Luca 10:42): “un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea mai bună care nu i se va lua”- Cuvântul Vieții în inima ei! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI!

E un mesaj de pregătire, de întărire în Domnul pentru a sta în picioare, avertisment de restaurare a părtășiei personale cu Domnul, de restaurare a rugăciunii în familii (în case), de ATENȚIE la timpul de părtășie – hoțul de timp vine cu aglomerare de lucruri de făcut care duc la  istovire, neputință!

 • El este PACEA noastră. Să ne rugăm pentru pace în inimile și mințile creștinilor: Filipeni 4:6-7, Ioan 14:27, Efeseni 2:14
 • Să cerem cu intensitate revărsarea puterii Duhului Sfânt, revărsarea gloriei lui Dumnezeu peste țara noastră, peste Biserica din România – și să ne pregătim inimile pentru gloria Sa – Is. 40:3-5. Să ne rugăm pentru pasiune pentru Domnul, pentru focul Duhului Sfânt, pentru aprinderea inimilor noastre în smerenie, sfințenie, dragoste agape, prin pocăință, separare de valorile lumii, unitate, întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! Să ne rugăm pentru pocăință profundă și schimbare – reformă pe care Domnul vrea să o facă în poporul Lui – trăirea principiilor Împărăției lui Dumnezeu, separarea de lume (Apoc. 18:4), să fim sare și lumină pentru cei din jur. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Împlinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18) – pasiune pentru cei pierduți, misiune-evanghelizare. Eliberarea creștinilor de nepăsare, letargie, de frică de oameni, de confort și lumesc. Să ne rugăm pentru îndrăzneală în a trăi principiile Împărăției în viața zilnică și a mărturisi pe Isus fără rețineri; pentru integritate, sfințire și rodire pentru fiecare creștin. Să ne rugăm pentru lucrători la secerișul cel mare! Să ne rugăm pentru TREZIREA noastră, ca Biserică!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici
 • Familiile creștine, integritatea familiilor, pentru restaurarea familiilor destrămate, pentru relațiile dintre soți, pentru relațiile dintre părinți și copii. Restaurarea unității și a comunicării între generații. Domnul folosește poporul pe familii. Este anul de luptă pentru restaurarea familiei, pentru mântuirea copiilor de la cele mai fragede vârste, pentru protecția copiilor.
 • Trezirea și protecția copiilor, adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire, să devină radicali pentru Isus Cristos. Părinți, ridicați-vă în post și rugăciune pentru copiii voștri, pentru relația lor cu Domnul, chiar de la vârste fragede!
 • Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și izbăvirea prinșilor de război
 • Lideri – binecuvântare, protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 • Eliberarea sunetului nou al cerului în închinare și laudă. Să ne rugăm pentru toți creștinii – să fie închinători în Duh și adevă Să ne rugăm pentru cei ce slujesc în închinare – sfințire, revelație, să poată capta sunetul cerului, nealterat, și să-l transmită prin cântări noi.
 • PROTEJAREA COPIILOR LUI DUMNEZEU ÎN CĂLĂTORII și oprirea morților premature prin accidente.
 1. Pentru România ne rugăm:

          Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Înălțăm Numele Domnului Isus Cristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus – Regele regilor, care domnește peste țara noastră!

 • Să ne rugăm ca sărbătoarea Paștelui – celebrarea jertfei ispășitoare a Domnului Isus Cristos și Învierea LUI să însemne trezire, naștere din nou pentru locuitorii țării. Să ne rugăm pentru o revărsare a Duhului Sfânt peste România, pentru ca valul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm pentru trezirea spirituală masivă a României.(Is. 62:4)

Să proclamăm alinierea României la planurile Domnului pentru țara noastră. Să ne pocăim de greșelile liderilor României, din vechime și până azi, pentru toate deciziile greșite care au afectat cursul României, prin alianțele nedumnezeiești în care a fost România. Să ne rugăm ca Domnul să desfacă legăturile de vasalitate și control de peste națiunea noastră și România să fie eliberată. Să ne învoim cu cerul și să cerem repoziționarea și alinierea României – prin alianțe după voia Domnului, în special față de Israel.

 • Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cron. 7:14, Daniel 9) și să aducă vremuri de înviorare!
 • Unitateîntre creştini, între toţi locuitorii ţării, unitate în Biserică și UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ
 • Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România, în toate structurile societății.
 • Protecția familiilor. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm ca populația creștină a României, să se unească în a cere introducerea definiției biblice a familiei în Constituția României.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine, – pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să păstreze valorile creștine, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • REFORMAREA societății românești, pentru reformă în Parlament, în structurile de conducere ale țării, pentru curățire de corupție și fărădelege. Să ne rugăm ca România să intre în planul Domnului pentru noi în acest ceas.
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu să ridice izbăvitori în națiune – oameni cu frică de Domnul, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țara în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru responsabilizarea lor cu privire la binele națiunii, sub presiunile constante ale UE legate de legalizarea căsătoriilor homosexuale, primirea unei cote mari de refugiați.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate ale societății, pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Să ne rugăm pentru anihilarea grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persone, de droguri, de arme.
 • Alegerile locale și parlamentare din România. Să ne rugăm pentru reforma în Parlament, pentru schimbările care trebuie în legea electorală astfel încât să poată fi aleși oameni pregătiți de Domnul pentru acest nou sezon (ca Daniel, ca Iosif).
 • Sistemul sanitar din Romania– reformă, resurse, medici buni și integri, dotarea spitalelor și a centrelor de sănătate.
 • Să ne rugăm pentru protecția vieților în România să ne rugăm împotriva morților premature provocate de neglijențe sau incompetențe, pentru oprirea mortalității infantile și oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru sănătate și viață peste copiii țării.
 • Sistemul de învățământ din România – reformă înțeleaptă, cu implementarea valorilor moral-creștine, cu programe de învățământ coerente și benefice formării copiilor și tinerilor, pentru dascăli integri. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor și abuzurilor în școli.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe (mai ales la gurile Dunării și Marea Neagră), pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea celulelor teroriste de pe teritoriul României. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi).
 • Să ne rugăm pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru stabilitatea Republicii Moldova, pentru oprirea expansiunii rusești în Ucraina, pentru Ungaria, Bulgaria și Serbia – pentru pace cu ei.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țări Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO și vecinii țării. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie inspirate de Domnul și să fie spre binele țării. Să ne rugăm pentru alegerea viitorului președinte al SUA sunt foarte importante și pentru țara noastră.
 • Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecția României față de șocuri financiare și orice val de destabilizare financiară care ar putea lovi țara noastră să fie stăvilit. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României. Să ne rugăm pentru legi bune care să sprijinească tinerele familii (programul “prima casă”). Să ne rugăm pentru oprirea exodului tinerilor din România și întoarcerea în România a celor plecați din motive economice, pentru creștere economică și legi bune.
 • Să ne rugăm pentru dezvoltarea industriei autohtone românești, a agriculturii cu investiții românești, pentru invenții, inovații care să aducă creștere și dezvoltare economică a țării. Să ne rugăm pentru dezvoltarea firmelor românești de tehnologii înalte și IT.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră. Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului Islamic, pentru trezirea liderilor României!
 • Să ne rugăm pentru oprirea construcției mega-moscheii din Bucuresti. Să ne rugăm ca orice alte acorduri nedumnezeiești (contrare spiritului creștin al poporului nostru) încheiate de autoritățile române cu alte state să fie anulate.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns de a transforma țara noastră într-un uriaș lagăr pentru refugiați și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României (Președinte, Guvern, Parlament) – pentru înțelepciune divină, curaj, discernământ, să NU accepte condiții impuse de Europa, să reziste la presiuni, manipulări, amenințări și să stea fermi,  pentru protecția populației țării și pentru siguranța României. Să cerem soluția Domnului în criza refugiaților!.Să ne rugăm pentru strategie clara a Bisericii din România de a câștiga musulmanii pentru Cristos.
 • Pentru creștinii persecutați din lume. Să ne rugăm pentru intervenția Domnului în Orientul Mijlociupentru anihilarea statului Islamic radical ISIS și nimicirea influenței lui asupra oamenilor, pentru blocarea propagandei lor, pentru stoparea resurselor financiare care îi alimentează și pentru confuzie în tabăra lor. Să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită oști angelice în ajutorul creștinilor de acolo.
 • Siguranța energetică a țării, pentru protecția barajelor, a hidrocentralelor, a termocentralelor și pentru siguranța rețelelor de transport ale energiei electrice; Protecția resurselor naturale (zăcăminte – gaz, petrol, minereuri- ape, păduri).
 • Pentru protecția populației și a țării de calamități (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem sângele Domnului Isus peste țară.
 1. Israel celebrează Paștele (Passover- Exod 12) în perioada 22-27 aprilie. Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare. Să ne rugăm pentru resursele de care au nevoie, pentru curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *