Punctele de rugăciune ale lunii august 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

Anul jubileu se va încheia curând (în luna octombrie 2016).  Spuneam, la începutul acestei perioade că: E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor.  

August – septembriesunt luni în care Domnul dă poporului Său, multe izbăviri, din felurite strâmtorări.  Să ne rugăm pentru străpungerea blocadelor în care am fost, pentru ruperea legăturilor de confuzie și frică. Să ne rugăm pentru restaurarea și reaprinderea  viziunii primite, a visului pus de Dumnezeu în noi, pentru viața personală sau pentru lucrarea în care suntem. Să ne rugăm pentru extinderea teritoriilor de impact și influență pentru lucrările creștine, pentru viețile noastre personale. (rug lui Iaebeț – 1Cr.4:10 și Is. 54:2-3). Să ne rugăm pentru răscumpărarea vremii – ca tot ce am pierdut, ca timp și oportunități, să putem împlini, prin Har, într-un timp accelerat și deplin. Să ne rugăm pentru restituirea (vindecarea ) relațiilor de care am fost jefuiți (restaurarea relațiilor rupte), pentru eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru lucrarea UNITĂȚII, prin Duhul Sfânt – care să nimicească dezbinările, fragmentările din familii, din biserici, din Trupul lui Hristos din țara noastră. Să ne rugăm pentru tărie și putere de la Domnul, o determinare sfântă, care să ne ridice din toate resemnările și apatiile, din lâncezeală și neputință și ca mentalitatea de înfrângere, de neputință să fie nimicită.

 • Domnul face o lucrare puternică de cernere, în care DOMNUL aduce curăţire în vieţile noastre, mai ales de IDOLATRIE, separare, chiar dureroasă, de tradiţii, relaţii nedumnezeieşti, obiceiuri şi valori ale lumii, prin teste, schimbări puternice în jurul nostru. Să ne rugăm pentru pocaință reală, și poziţionarea şi alinierea noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului. (Ps. 24:1-6). Să ne rugăm pentru înţelegerea lucrărilor Domnului în vieţile noastre, să ne rugăm pentru înţelepciune, claritate, pace, discernământ, echilibru, maturitate spirituală, ca fiecare să audă ce vorbeşte Domnul în aceste situaţii, să fie vigilenţi (Evrei 12:25-27), pentru pasiune pentru Domnul, pentru focul Duhului Sfânt,  întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42). Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Biserica și familia sunt sub un asalt furibund al celui rău. Este TIMPUL ridicării noastre în unitate, dragoste și credință! Să chemăm NUMELE DOMNULUI peste familii, biserici, peste viețile noastre, să strângem rândurile (în post şi rugăciune), să fim treji și să veghem! Să ne rugăm pentru discernământ și călăuzire, pentru pace în inimile și mințile creștinilor: ( 4:6-7, Ioan 14:27, Ef. 2:14), pentru decizii sub călăuzirea Duhului Sfânt, în pace. Să ne rugam împotriva fricii şi confuziei.
 • UNITATE în biserici și între biserici, în familii – ca poporul să nu fie dispersat, fragmentat.
 • Revelație și putere, pentru Biserica Domnului, în baza 1: 17-21 și Efes. 3:16-21. Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelație peste poporul Său – revelația dragostei, sfințeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat și frică sfântă de Domnul, revelația principiilor binecuvântării Domnului și eliberare de frică, îngrijorare, necredință. Să ne rugăm pentru revelația vremurilor în care trăim – ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32),
 • Să cerem cu intensitate revărsarea puterii Duhului Sfânt, revărsarea gloriei lui Dumnezeu peste țara noastră, peste Biserica din România, să ne pregătim inimile (Isaia 40:3-5).
 • Împlinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18) – pasiune pentru cei pierduți, misiune – evanghelizare. Eliberarea creștinilor de nepăsare, letargie, de frică de oameni, de confort și lumesc. Să ne rugăm pentru lucrători la secerișul cel mare.
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici, în familii.
 • Familiile creștine: integritatea familiilor, restaurarea familiior destrămate, relațiile dintre soți, relațiile dintre părinți și copii, mântuirea celor nemântuiți din familie, izbăvirea prinșilor de război. Restaurarea unității și a comunicării între generații. Este anul de luptă pentru restaurarea familiei, pentru mântuirea copiilor de la cele mai fragede vârste, pentru protecția copiilor. Să ne rugăm pentru trezirea și protecția copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire, să devină radicali pentru Isus Hristos.
 • Lideri – binecuvântare, protecție, înțelepciune, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 • PROTEJAREA COPIILOR LUI DUMNEZEU ÎN CĂLĂTORII și oprirea morților premature prin accidente.

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru România ne rugăm:

Vedem evenimente majore – cu puternic impact – care se  precipită pe scena lumii:  Brexit (iunie), cu consecințe încă necunoscute pentru Europa și țara noastră (e ca un bulgăre mic ce antrenează o avalanșă mare);  evenimentele din iulie din Turcia – mai ales restaurarea axei Rusia – Turcia – Iran (Ez.:38 si 39), legea din Rusia care oprește orice comunicare a mesajului creștin în afara bisericii (oprește și orice comunicare prin email a mesajelor creștine) – practic  prigoană împotriva creștinilor; clătinarea sistemului de siguranță al Europei sub asaltul terorist.

Mesajul este: să nu ne temem, Domnul este în control!  Spuneam că separarea Marii Britanii de UE înseamnă şi ieşirea țării de sub umbrela responsabilităţii de grup (parte din UE) şi responsabilizarea directă a naţiunii din Marea Britanie faţă de Domnul. Dumnezeu lucrează cu naţiunile ca şi cu oamenii ( Iov 34:29). Domnul pregătește națiunile pentru Valea Judecății – și din această perspectivă, e vital să ne rugăm ca România să fie o

națiune – oaie, mai ales in relația cu Israelul!

 • În acest context, rugăciunea cheie pentru noi acum este: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Înălțăm Numele Domnului Isus Hristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus – Regele regilor, care domnește peste țara noastră!  Proclamăm PUTEREA ÎNVIERII DOMNULUI peste ROMÂNIA!
 • Să cerem o revărsare a Duhului Sfânt peste România, pentru ca vălul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm pentru trezirea spirituală masivă a României (Is. 62:4). Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cr. 7:14, Daniel 9) şi să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Hristos peste țara noastră și locuitorii ei.
 • Unitateîntre creştini, între toţi locuitorii ţării, unitate în Biserică și UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ
 • Pentru România – ne rugăm pentru protecţie şi stabilitate politică, economică, financiară, socială,  pentru unitatea naţională şi teritorială a ţării, pentru SIGURANŢA şi PROTECŢIA Domnului peste  ţara noastră. Să ne rugăm pentru  oprirea unor manifestări de forţă – dominare, autoritarism din partea EU. Să ne rugăm pentru  parteneriatele şi alianţele internaţionale ale României, dar mai ales să ne rugăm pentru alinierea României la planurile Domnului pentru ţara noastră. Să ne pocăim de greșelile liderilor României, din vechime și până azi, pentru toate deciziile greșite, pentru alianțele nedumnezeiești în care au pus România. Să ne rugăm ca Domnul să desfacă legăturile de vasalitate și control de peste națiunea noastră și să cerem repoziţionarea şi alinierea României – prin alianţe după voia Domnului, în special faţă de Israel.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe,  pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi). Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiește împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru pacea și siguranța României în acest nou context al Turciei (care se aliază cu Rusia și Iran) și care devine agresivă față de Uniunea Europeană (și față de România). Să ne rugăm pentru protecția României, în contextul amenințărilor Turciei de a da drumul refugiaților de pe teritoriul ei spre Europa.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României în relaţia cu UE, să stea fermi, pentru protecția populației țării și pentru siguranța României.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră. Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de asaltul spiritului islamic, pentru trezirea liderilor României! Să ne rugăm pentru oprirea construcției mega-moscheii din București.. Să ne rugăm ca musulmanii de pe teritoriul României să NU se radicalizeze și să nu se coaguleze în structuri de terorism și de intimidare a populației României. Să ne rugăm pentru mântuirea lor.
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu să ridice oameni cu frică de Domnul, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de binele țarii în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru hotărâre în a proteja interesele țării indiferent de presiunile Uniunii Europene, fără servilism!
 • Protecția familiilor. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm pentru stabilirea referendumului legat de definirea familiei în Constituția Romaniei. Să ne rugăm pentru oprirea asaltului grupurilor LGBT(homosexuale) asupra familiei, a Bisericii lui Hristos și a legilor țăriiîn special Constituția României. Să ne rugăm pentru Curtea Constituțională a României – să NU recunoască familii homosexuale pe teritoriul României. Oprirea asaltului puterilor întunericului asupra copiilor – prin educație străină de valorile Scripturii, ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor. Să ne rugăm ca aceste forme de educație să NU poată pătrunde în România
 • Modificările Constituției Românieipentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine – pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a şubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Unitatea si integritatea teritoriale a României, ca planul de RESTRUCTURARE administrativ- teritorială al României (noile regiuni) – să fie făcut în TIMPUL şi MODUL care să fie spre binele ţării şi nu spre fragmentarea şi învrăjbirea ei. Să ne rugăm ca interese oculte care sunt în spatele acestor restructurări să fie descoperite şi anihilate. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor interetnice din țară, ca orice manipulare, orice acţiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Alegerile parlamentare din România. Să ne rugăm pentru campanii electorale curate, fără fraude, manipulări sau forme de intimidare, pentru legea electorală, care să permită votul diasporei fără limitări. Să ne rugăm pentru discernământ pentru alegători, pentru trezirea societății, care să voteze oameni integri și competenți, cu teamă de Dumnezeu și dragoste de țară.
 • Parlamentul actual – frică de Domnul, să nu voteze legi care NU sunt în interesul ţării
 • Curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate, destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi și să-i înlăture cu mână tare. Să ne rugăm pentru restituirea bunurilor naţionale (terenuri, păduri, imobile, zăcăminte) care au fost înstrăinate Să ne rugăm pentru protecţia zăcămintelor, a terenurilor, a bunurilor din patrimoniul statului – să nu mai poată fi înstrăinate.
 • Descoperirea și anihilarea grupărilor paramilitare, a grupărilor teroriste, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Stabilizarea instituţiilor statului – juridice, financiare, de protecţie şi apărare a statului. Protecţie peste instituţiile statului şi oamenii integraţi în ele. Serviciile de siguranță ale României, poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată –  pentru integritate, protecție, discernământ, înțelepciune, competență profesională, resurse, ca Domnul să-i ajute să acționeze rapid și eficient în acțiunile de protecție a populației și a țării. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere a instituțiilor statului.
 • LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să păstreze valorile creștine, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Continuarea reformelor în sistemul sanitar și sistemul de învățământ din România.
 • Oprirea mortalității infantile și a morţilor premature în rândul populaţiei, oprirea avorturilor. Oprirea declinului demografic al ţării, prin creşterea natalităţii prin întoarcerea în ţară a românilor care sunt chemaţi de Domnul
 • Protecția României față de șocuri financiare. Să ne rugăm pentru legi bune, pentru creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești, a agriculturii cu investiții românești, pentru invenții, inovații.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO, pentru strategiile de apărare și de securitate națională. Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul.(România să fie de partea Israelului!)
 • Alegerea viitorului președinte al SUA foarte importantă și pentru țara noastră.
 • Protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri și căi ferate ale țării, pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport al electricității.
 • Protecția populației și a țării de calamități (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem sângele Domnului Isus peste țară.
 1. Israel Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus ca Mesia pe care Îl așteaptă și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare, mai ales în lumina alianței Turcia – Rusia – Iran (Ez. 38,39). Să ne rugăm pentru resurse, curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul, pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *