Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2016

Luna decembrie- o lună a mulțumirii, a laudei. EBEN EZER- Până aici Dumnezeu a fost cu noi! Să recunoaștem ce minuni a făcut Domnul în viața noastră, în țara noastră și să-I mulțumim, mai ales pentru   PACEA țării, pentru BINECUVÂNTĂRI, căci e bun și face miracole în România.  Să-I mulțumim că suntem copiii Lui! (Rom 8:14-15;  Fil 4:6-7).

În luna decembrie națiunea noastră celebrează trei momente importante:

 1. Celebrarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru. Să nu ne focalizăm pe sărbători, ci pe SĂRBĂTORIT!! Domnul Isus este darul lui Dumnezeu pentru noi, care ne dă cu bucurie Împarația, în care am intrat prin jertfa Domnului Isus! Rom 14:17–17. Căci Împarația lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.
 2. 1 Decembrie – Sărbătoarea Unirii din 1918. Românii au ales, profetic, ziua Marii Uniri ca sărbătoare națională. Unitatea –cheie pentru Biserica Domnului și pentru viitorul națiunii noastre! Să ne rugăm ca România, românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică a Domnului Isus Hristos.  Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare teritorială, etnică și socială a României și să ne împotrivim tendințelor de confiscare a libertăților câștigate în ’89.
 3. Eliberarea de sub opresarea comunistă – decembrie 1989. Să mulțumim Domnului pentru că ne-a dat aceste uși deschise ale istoriei, (1 Decembrie 1918 și decembrie 1989), uși de libertate și tranformare pentru România, uși de izbăvire.  Să ne rugăm pentru păstrarea acestor uși deschise pentru viitorul țării.

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România . Să nu punem deoparte rugăciunea și postul pentru România la această trecere între ani.

Vă chem la  rugăciune neîncetată!   Vă chem să ne aplecăm genunchii inaintea Regelui Suprem, Domnul nostru Isus Hristos, și să cerem indurare, extinderea ferestrei de Har peste lume si peste  țara noastră, extinderea timpului cât se mai poate lucra    (Ioan9:4) Voi, care stați pe zidurile României– nu vă odihniți de loc! (Isaia 62:6-7). Să nu-I dăm răgaz Domnului pâna ce nu va face ca România să intre în toate promisiunile și binecuvântările rostite profetic peste ea: Is 62:4 – țara “măritată”-o țara mântuită, care intră în legământ cu Domnul Isus masiv- trezirea României; o țară de dorit de locuit ; un Gosen- o cetate de scăpare; coșul de pâine (spiritual si natural) al Europei; o țară din care se va ridica un sunet nou în închinare; o țară plină de creativitate, frumusețe, bunătate, o țară pe care Domnul o ridica din cenușă.- Mica 7:7-11

Să ne rugăm pentru alegerile parlamentare din Romania- din 11 decembrie 2016.  Aceste alegeri vor fi definitorii pentru viitorul țării în ce privește legislația, definirea si protejarea familiei creștine, păstrarea valorilor fundamentale ale libertății de credință prin Constituție, unitatea și siguranța României, relația cu UE, NATO, cu vecinii noștri,cu Israel.

1 Decembrie 2016 –  Ziua Naţională a României – Zi de post si rugăciune pentru:

 • UNITATEA poporului român și a Bisericii Domnului din țara noastră. Unitate teritorială a țării în granițele
 • TREZIREA SPIRITUALĂ a României. Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România.
 • Pacea și securitatea țării, protecţia populației și a teritoriului României, binecuvântarea Domnului peste România ca stat naţional unitar român.

2-11 Decembrie 2016- 10 zile de post și rugăciune pentru alegerile parlamentare din România.

 • Alinierea României la planul Domnului. Pentru îndurare și protecție divină peste România
 • Parlamentari integri, competenți, cu frică de Domnul și cu dragoste de țară, oameni smeriți pregătiți de Domnul;
 • Alegeri corecte. Mobilizarea populației, care să voteze masiv, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Trezirea populației, care să fie eliberată de confuzie, manipulare, minciună și să discearnă corect cum să
 • Dezbrăcarea de putere a planurilor celui rău, descoperirea la timp a uneltirilor, manipulărilor, a oricăror forme de intimidare și anihilarea lor.

2016_post-decembrie

1. Pentru România continuăm să ne rugăm:

 • Rugăciunea cheie pentru România este: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să ne rugăm pentru alinierea României după planurile Domnului pentru ţara noastră. Înălțăm Numele Domnului Isus Hristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus Hristos!
 • Să ne rugăm pentru viața și mântuirea națiunii române, pentru întoarcerea și izbăvirea ei din legăturile păcatului și ale morții (trezirea românilor), pentru izbăvirea și protecția țării de lucrările întunericului, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu – Isus Cristos – în poporul român. „Dați cinste Fiului ca să nu Se mânie!” (Ps. 2:11-12). Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric. Să ne rugăm pentru mila Lui care biruie judecata, pentru har, îndurare și vindecarea țării (2 Cron. 7:14).
 • Să ne rugăm pentru restituirea generației tinere, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos, pentru restituirea integrității, a onestității pentru un popor decimat de corupție, pentru restituirea  sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei, a integrității, a valorilor morale într-un popor creștin.
 • In acest decembrie- să ne rugăm ca porțile inimilor să se deschidă pentru Domnul Isus – și să-L primească ca Domn și nu ca Prunc.  Să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt peste România. Să ne rugăm pentru eliberare de religiozitate, ca tradiția să fie dezbrăcată de putere și revelația prin Duhul Sfânt să pătrundă inimile românilor. Să mijlocim ca România să devină o națiune creștină cu adevărat.
 • Să ne rugăm împotriva idolatriei și păgânismului, a superstițiilor legate de sărbătorile de iarnă (Crăciun, Anul Nou). Ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de idolatrie, de păcatele națiunii (Daniel 9)
 • FAMILIA așa cum a fost creată de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm pentru organizarea referendumului legat de definirea familiei în Constituția României și pentru modificarea Constituției – prin care să se definească familia în România ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.
 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului grupurilor LGBT(homosexuale) asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos și a legilor țării.
 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului întunericului asupra copiilor – prin educație ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor. Să ne rugăm ca aceste forme de educație să NU poată pătrunde în România. Să ne rugăm pentru copiii României, ca ei să aparțină familiei și NU statului. Să ne rugăm pentru protecția si mântuirea copiilor din România!
 • Eradicarea corupției la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14). Să ne rugăm pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare. ERADICAREA CORUPȚIEI este esențială în planul Domnului DE PROTECȚIE A ȚĂ
 • Președintele țării, pentru noul Parlament. Dumnezeu să ridice izbăvitori în națiune – oameni cu frică de Domnul, care deschid uși pentru dreptate și neprihănire, în sferele lor de autoritate și influență, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru curaj civic, pentru oameni competenți, integri care să îndrăznească să-și asume responsabilități în conducerea țării. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce.
 • Stabilizarea instituţiilor statului – juridice, financiare, de protecţie şi apărare a statului. Protecţie peste instituţiile statului şi oamenii integraţi în ele, pentru serviciile de siguranță ale României, poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată.
 • Continuarea reformelor în sistemul sanitar și sistemul de învățământ din România.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm perseverent pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe. Să cerem ca Domnul să trimită îngerii i la granițele României, să fie Domnul un zid de foc în jurul țării (Zaharia 2:5).
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO, Israel, pentru strategiile de apărare și de securitate națională, pentru resurse,  strategii noi și chiar modificări  în structura de apărare a țării.
 • INTEGRITATE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI Stingerea tensiunilor interetnice din țară, ca orice manipulare, orice acţiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Sa ne rugam pentru anihilarea grupărilor paramilitare din România, a oricăror structuri care vor destabilizarea țării. Să ne rugăm pentru relațiile cu țările vecine ale României
 • Descoperirea și anihilarea grupărilor teroriste, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiește împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru stoparea acțiunilor agresive ale Rusiei în Marea Neagră – în raport cu România și NAT Să ne rugăm pentru pacea și siguranța României în contextul alianței Turciei cu Rusia și Iran  și  pe fondul amenințărilor Turciei de a da drumul refugiaților spre Europa.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României în relaţia cu UE, să stea fermi, pentru protecția populației și pentru siguranța României.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră. Să ne rugăm pentru trezirea liderilor României, pentru oprirea construcției mega-moscheii din București. Să ne rugăm ca musulmanii de pe teritoriul României să NU se radicalizeze și să nu se coaguleze în structuri de terorism pe teritoriul tarii. Să ne rugăm pentru mântuirea lor.
 • Sa ne rugam pentru crestinii prigoniti din lume, pentru mântuirea emigranților islamici, pentru protecția emigranților creștini.
 • Oprirea declinului demografic al ţării, prin creşterea natalităţii, prin oprirea mortalității infantile și a morţilor premature în rândul populaţiei, oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.
 • LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate
 • Creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești cu investiții românești, pentru invenții, inovații, pentru revitalizarea agriculturii româneşti – prin legi, sprijin guvernamental, investiţii, sisteme de irigații – ca România să redevină coşul de pâine al Europei. Să ne rugăm pentru protecția României față de șocuri financiare.
 • Să ne rugăm pentru restituirea bunurilor naţionale (terenuri, păduri, imobile, zăcăminte) care au fost înstrăinate abuziv. Să ne rugăm pentru protecţia zăcămintelor, a terenurilor, a pădurilor, a bunurilor din patrimoniul statului ..
 • Protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri și căi ferate ale țării, pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport al electricității.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale (furtuni violente), epidemii cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem îndurarea Domnului peste România.

2. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

 • Chemare la sfințire. (Ap. 22:11), pocăință reală, revelația identității de copii ai lui Dumnezeu, revelația chemării și a responsabilităților pe care le avem. Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului,  pentru înţelepciune, claritate, discernământ, maturitate spirituală, pentru  împlinirea Marii Trimiteri.
 • Chemare la o viață de post si rugăciune, întoarcere la viața de părtășie cu Domnul, rugăciune necurmată, focul Duhului Sfânt,  la foame după Cuvântul lui Dumnezeu – TREBUIE să avem CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42)
 • Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm pentru trezirea creștinilor, ca forme de amăgire, de orbire să fie făcute fără putere în viața fiecăruia (Ap. 3:14-22). Să ne rugăm împotriva oricăror forme de robie care afectează pe creștini – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, pentru eliberarea celor prinși de necredință,  pentru întărirea credinței în Domnul.
 • Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici locale, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România!
 • Să continuăm să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21 și Ef. 3:16-21).
 • Familiile creștine; pentru  trezirea și protecția copiilor, a tinerilor,  să devină radicali pentru
 • Credincioșii lui Hristos din România (indiferent de culoarea teologică/denominațională) să fie „Sarea pământului și Lumina lumii” în aceste vremuri de confuzie și relativism;

3. Israel Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus ca Mesia pe care Îl așteaptă și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare, mai ales in lumina alianței Turcia-Rusia-Iran (Ez 38,39). Să ne rugăm pentru resurse, curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul, pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Un comentariu

 1. Vă doresc Harul și Pacea Domnului isus,
  vă mulțumesc că îmi trimiteți constant teme de rugăciune pentru țară, importante și necesare pentru care trebuie să ne rugăm, iar dumneavoastră le cunoașteți mai bine și este bine că ni le trimiteți și nouă ca să ne rugăm pentru ele. De asemenea și eu le dau mai departe, la frați și la cunoscuți, pentru a se ruga și ei. Aș vrea însă să îmi exprim un punct de vedere în legătură cu chemarea la post și rugăciune pe care ați făcut-o. Și eu am postit ( Domnul m-a ajutat) în această perioadă pe care ați pus-o să postim, dar după aceea nu am constatat un răspuns din partea Domnului pe măsura postului ținut și m-am întrebat de ce. Cred că răspunsul se află în 1 Corinteni cap. 7, versetul 5, care spune,,Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre,, Am constatat că nu a fost o învoială bună cu soția mea ci eu i-am impus să mă lase să postesc, deoarece este chemată o țară întreagă să postească, dar ea nu a fost de acord, și s-a simțit nedreptățită, iar eu fără pace. Eu cred că ar trebui specificat, atunci când se cere o perioadă mai mare de 3 zile , pentru cei căsătoriți, să se facă cu învoiala la amândoi soții altfel nu cred că este binecuvântare. Am observat că Domnul Isus a postit 40 de zile, Ilie, la fel 40 de zile, Moise, de trei ori 40 de zile, dar pentru popor nu s-a cerut o perioadă mai mare de trei zile, ( Exod 19;15, 1 Samuel 21;4,5, Estera 4;16,). Aceasta este părerea mea, dar aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze cu Har și Pace, și Sărbători binecuvântate cu Domnul Isus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *