Punctele de rugăciune ale lunii februarie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

1. Pentru România (fiecare zi de vineri – post si rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării)

Am primit de la Domnul, pentru România, gândurile următoare: „Vă îndreptați spre un punct de cotitură pentru țara voastră. Eu sunt gata sa fac ce am promis. Dar voi, Biserică, sunteți gata să primiți? Cum Mă așteptați? Murmurând, plângându-vă, cârtind, îndoindu-vă? Unde vă este credința? Credeți că Eu nu mai pot face minuni? Mă limitați prin necredința voastră, prin resemnare, prin pasivitatea voastră!
Ridicați-vă la rugăciune acum, mai mult ca oricând, și veți vedea cer deschis peste România și revărsarea puterii Mele. România este ca un cap în Europa acum (în aceste luni), este timpul revărsării puterii Mele prin voi, România, peste Europa. Îndrăzniți să cereți lucruri mari! Acum este timpul României! Rugați-vă, treziți-vă și rugați-vă! Nu vă lasați, nu abandonați lupta!”

Să nu dăm înapoi! (Ev 10:38; Ps. 94) Dragi frați și surori, să ne mobilizăm la rugăciune pentru România, cu pasiune, cu credință! Ma rog Domnului pentru trezirea noastră, pentru ridicarea noastră, pentru credință reactivată în noi – cei ce stăm în spărtură pentru România! Ma rog Domnului pentru eliberarea noastră de orice descurajare, oboseală, resemnare și fie ca Domnul să ne umple cu puterea Duhului Sfânt, cu revelație, bucurie și cu o tânjire după El cum nu am mai experimentat. Cea mai așteptată promisiune pentru România este trezirea ei, un mare seceriș pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și cred că va fi un an de presiune mare – care să-i facă pe mulți oameni să-L cheme pe Domnul în viața lor.

 • Să chemăm Numele Domnului peste România și populația ei. Să încredințăm țara noastră în Mâna Domnului și să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste Romănia, peste teritoriul ei, peste popor.Să declarăm Romania închinată Domnului Isus Hristos!
 • Declarăm: „Deschidem ușa inimii României pentru Tine, Doamne Isuse! Ne pocăim de idolatrie și ne rugăm ca Tu, Doamne Isuse, să răstorni tronurile puterilor întunericului din țara noastră. Declarăm România o grădină a Domnului și anulam, în Numele Domnului Isus, orice închinare a Romaniei la idoli!”
 • Să ne rugăm: …Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pamânt – în România!

Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.

Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui.

Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Ps 91.

 • Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului, care să inunde România, precum apele acoperă fundul mării (Habacuc 2:14). Sa luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării.
 • Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați și ce Domnul vă mai arată. Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cr. 7:14).
 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Hristos și să declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har al lui Dumnezeu, dreptul Judector, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că NU MAI VREM CORUPȚIE în România, ci DREPTATE și ADEVĂR! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră si IZBĂVIREA țării de influența comunistă. Să ne ridicăm împotriva acțiunilor de trădare a interesului național, pentru oprirea deciziilor economice, fiscale, legislative, dăunatoare intereselor țării. Să declarăm că vrem LEGI DREPTE, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru. Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 • Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem și de ocultism de peste români și România: sărăcie, moarte, pierderi de resurse umane (prin migrație) și materiale. Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării și să rupem toate legăturile aruncate peste țară și popor, prin cuvinte de dispreț, de neputință, de blestem, de moarte.
 • Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului și a ambasadorilor puterilor întunericului (duhuri anticristice, de război, de violență, de islam, pornografie, comunism). Să cerem protecția Domnului peste porțile de intrare în țară (aeroporturi, porturi, puncte vamale) și peste porțile de intrare virtuale (prin Internet) de lucrări și influențe demonice. Să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Avem nevoie de ajutorul cerului în lupta pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu pe pământul României!
 • Să cerem Domnului ca persoanele sau grupurile (delegații, grupuri muzicale) care vizitează România să nu poată aduce decât influențe dumnezeiești asupra liderilor țării și populației. Să ne rugăm ca să fie dezbrăcate de putere orice alte vizite, care aduc influențe spirituale nedumnezeiești (persoane de influență, grupuri muzicale) asupra liderilor țării și ale populației . Să declarăm, prin rugăciune, că ambasadori ai întunericului nu pot să mai intre în țara noastră.
 • Să ne rugăm pentru o revăsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să ne rugăm ca revelația Domnului Isus, existența lui Dumnezeu, să fie descoperită cu putere în inimile locuitorilor țării. Să ne rugăm pentru trezirea conștiințelor, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, manipulare și control. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, cu recunoașterea nevoii de Dumnezeu la nivelul societății. Să ne rugăm ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – România să devină o națiune creștină cu adevărat, că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
 • Pentru primele 6 luni ale acestui an, România deține președenția Consiliului Europei.
  • Să ne rugăm ca țara noastră să aibă decizii înțelepte, favorabile României, să stea împotriva oricăror forme de presiuni care vin dinspre EU, care ar aduce schimbări în identitatea noastră de națiune creștină, în educația copiilor.
  • Să ne rugăm ca România să reziste la presiunile prin care se cer drepturi excesive în favoarea minorităților, ca România să reziste la orice forme de compromis, care ar aduce țara noastră în situații grele (legate de migrație, libertatea creștină, educația de gen a copiilor, situație economică). Să ne rugăm pentru liderii națiunii în relația cu EU, pentru înțelepciune, curaj, vigilență, integritate, dragoste de țară, frică de Domnul!
  • Să ne rugăm pentru ca puterea Domnului să vină peste Europa, ca Domnul să cerceteze națiunile Europei și să aducă trezire.
  • Să ne rugăm împotriva antisemitismului, care este tot mai puternic în Europa.
 • Să ne rugăm pentru alegerile pentru Parlamentul European (25 mai 2019), ca Domnul să ridice euro-parlamentari români integri, înțelepți, cu frica de Domnul.
 • Să ne rugăm pentru alegerile pentru viitorul Președinte al României – Domnul să înalțe în această poziție pe omul hotărât de El pentru următorii 5 ani în România. Să mijlocim pentru aceste alegeri foarte importante pentru țara noastră.
 • Lupta noastră în rugăciune pentru România continuă, pentru majoritatea motivelor de pe lista lunilor anterioare.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru repoziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene (Rusia, Ungaria). Protecție față de acțiuni agresive și tendințele expansioniste față de România ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii).
 • STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Rusia devine tot mai agresivă – în Marea Neagră, în Rep Moldova, în Ucraina. Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării!
 • Relație bună a României cu Israelul! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Să ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.
  Ieșirea României din pactul ONU pentru migrație – și alte țări au ieșit sau nu l-au semnat. Este un pact care deschide ușa pentru strămutări masive de populații, care obligă țările care primesc migranți să le ofere toate condițiile ș încalcă Constituţia României
 • Protecția țării de spiritul islamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România
 • Să ne rugăm protectia țării și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin manipulări, prin trafic de influență asupra factorilor de decizie din țară, prin unități paramilitare, spionaj, trădări). Protecţie față de destabilizări economice, financiare, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj, atacuri cibernetice, tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția țării de mișcări sociale violente, de manifestări violente.
 • Decizii fiscale și economice înțelepte, pentru protecția țării de criza economică, pentru dezvoltarea economică și resurse interne (dezvoltarea agriculturii, a unităților productive românești, zăcăminte, păduri, ape exploatate înțelept) care să sprijine România în vremea care vine. OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă.
 • Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Sa ne rugăm ca România SĂ IASA din convenția de la Istambul. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la virste mici.
 • Legea învățământului- să fie o lege care să protejeze copiii și tinerii de educație pervertită, să fie pastrată educația creștină în școli, să promoveze valori moral – creștine în sistemul de învățământ.
 • Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim pentru ele și să ne rugam pentru păstrarea lor!
 • Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps 91).

2. Pentru BISERICA Domnului din România, continuăm să ne rugăm:

 • Să ne rugăm ca poporul Domnului, indiferent de confesiune creștină, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ, să se ridice în chemarea și mandatul primit, conform Scripturii. Ne rugăm pentru pocaință reală, curațirea vieților, integritate, DOR fiebinte dupa Dumnezeu, vigilență, discernamânt, pentru foame și sete după Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt, pentru PERSEVERENȚĂ în credință, pentru ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate (Is. 51:6).
 • Să strângem rândurile, în unitate, în biserici și între biserici. Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta socitatea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semne și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului!
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților.

3. ISRAEL

 • Ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului de atacuri teroriste și militare, pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii, pentru trezire în Israel.
 • Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *