Punctele de rugăciune ale lunii februarie 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Spuneam în ianuarie:

Am intrat într-un nou an, un an ce va fi dificil, cu scuturări, cu multe provocari, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare, de supranatural și de momente „deodată”- cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Său – ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui (Luca 21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor care sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile. Cheia este în a fi lipiți tare de El, în a ne ruga pentru orice decizie, să alegem doar călăuziți de Duhul Domnului, unde mergem, când să mergem, ce facem. Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrării în vederea extinderii Împărăției lui Dumnezeu în România.

 • În acest an va fi importantă mărturisirea noastră. Intrăm într-un sezon al versetului: Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte (Ap. 12:11) și Mat. 10:(16-39) cu accent pe „De aceea, pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” (Mat. 10:16)

 • Este un semnal al unui seceriș mare, care începe – mărturisind pe Isus Hristos, Domnul vieții, Mântuitorul – multor oameni.

 • Cuvintele rostite de noi au mare putere. Să veghem – să vorbim cuvintele Scripturii, ale credinței. Noi suntem primii care auzim ce rostim. Cuvintele rostite de noi (de descurajare, necredință, critică, judecată) ne vor „coroda” tăria omului nostru dinlăuntru!

 • În vremea care vine, loialitatea noastră față de Domnul va fi testată, să fim gata oricând să dăm socoteală de credința noastră. Să ne împotrivim oricărui spirit de trădare (lepădare de credință, tradarea fraților)!

 • Este un sezon nou, în care nivelul de confruntare cu puterile întunericului crește. Suntem biruitori prin Hristos, rămânând în El și folosind armele luminii. O cheie vitală este și unitatea – în biserici, în familii, în strângerea rândurilor, indiferent de confesiune creștină.

În IANUARIE s-au declanșat mai multe evenimente de importanță majoră. Altele se intensifică.

 • pandemia de gripă în China. Este un val care va afecta toată lumea. Trăim vremuri foarte serioase (Ap. 6: 1-7) . Să ridicăm ziduri de rugăciune în jurul poporului, al României, să ne rugăm pentru creștinii din China. Să ne rugăm pentru diminuarea intensității epidemiei și pentru oprirea ei. Fie ca acest asalt demonic prin pandemia de gripă să fie transformat, prin bunătatea Domnului, într-un mare seceriș pentru Împărăția Lui. Să ne rugăm ca oamenii să cheme Numele Domnului, să se întoarcă la El și să fie mântuiți (Rom. 10:13).

 • BREXIT- vor fi consecințe și pentru românii din UK, și pentru țara noastră. Uniunea Europeană va încerca o fermitate mai mare în relația cu țările membre. Domnul să dea Har României în relatia cu UE.

 • S-a anunțat un nou plan de pace pentru Israel și palestinieni, care are în vedere partajarea țării. Voia Domnului să se facă!

 • În Israel vor fi din nou alegeri în 2 martie (a treia oară), pentru Parlament, Prim Ministru – alegeri foarte importante, care pot duce Israelul într-o direcție sau alta. Să ne rugăm ca Voia Domnului să fie împlinită.

 • Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu, Iranul se radicalizează tot mai mult și amenință cu arma atomică, în primul rând Israelul. Cresc conflicte și atacuri armate peste tot în lume, pe toate continentele.

 • Crește prigoana împotriva creștinilor peste tot în lume.

 • Creșterea intensității activității seismice și vulcanice în lume.

Vă chem să CONTINUĂM în zile de post și rugăciune, pentru noi personal, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru România – (vinerea și în alte zile și cum Domnul vă va călăuzi). Viața noastră în intimitate cu Domnul, în Cuvânt, lauda Numelui Său, post, rugăciune este vitală. SĂ NE RUGĂM – NU DIN FRICĂ (1 Tes. 5:8-9), ci știind CINE SUNTEM în HRISTOS – cu autoritate, cu o nouă determinare, cu stăruință, cu pasiune, cu PERSEVERENȚĂ, laudând pe Domnul pentru bunătatea și puterea Lui. E vremea ca Biserica Domnului din România să se ridice în autoritatea Numelui lui Isus Hristos și să facă România o țară de dorit de locuit, cu un popor care-L cunoaște pe Domnul!

Ne rugăm pentru:

 • întoarcerea noastră, a Bisericii, a locuitorilor României spre Dumnezeu. Post de smerire, de pocăință și rededicare a noastră, în care ne pocăim de căile noastre rele și chemăm Numele Domnului peste noi, peste Biserică și țară: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România în acest an.

 • poziționarea și alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu – pentru acest nou an. STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe!

 • desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca 21:34) (îmbuibări – materialism, îngrijorări – frică).

 • perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului.

 • loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). Anul acesta va fi un an de test al loialității noastre.

 • sfințirea inimilor și vorbirii noastre – va fi foarte important ce vorbim, cum Îl mărturisim pe Isus Hristos!

 • revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un AN al TREZIRII.

1. Pentru BISERICA Domnului din România, continum să ne rugăm:

 •  Să audă, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ. Ne rugăm pentru STRATEGII NOI, FOCALIZARE pe misiunea primită, CLARIFICAREA VIZIUNII și CHEMĂRII (individual, pentru BISERICI si LUCRĂRI creștine).
 •  Vigilență sporită, pentru creșterea discernamântului, înrădăcinarea noastră în Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt.
 •  Să strângem rândurile, în UNITATE duhovnicească, în biserici și între biserici. Să ne rugăm pentru onorarea liderilor, creștinii să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta societatea. Reformă în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 •  Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef. 1:17-21; Ef. 3:16-21).
 •  ALINIEREA VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate.

FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților!

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post si rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării).

 • Să ne pocăim pentru păcatele ce se comit în țară și să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Fie ca FAȚA DOMNULUI să lumineze peste țara noastră și să ne dea pacea. (Num 6:24-26).
 • Să chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România și să încredințăm soarta țării și a locuitorilor în Mâna Domnului. Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbavitor al României. Deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos – Împaratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Ps 24:7-10).
 • Să ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România
 •  Revăsare covârșitoare a a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, ca revelația Domnului Isus să fie descoperită în inimile locuitorilor, pentru schimbarea mentalității oamenilor, pentru FRICĂ de DOMNUL – ca oamenii care se numesc creștini să se îndepărteze de trăirea în păcat.
 • Împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: mântuirea locuitorilor (Isaia 62:4), România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual, și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu lasă țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
 •  PS. 91 – închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, molime, duhuri anticristice, de război, de violență, de islam; să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării
 •  STABILITATEA și INTEGRITATEA TERITORIALĂ a țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin interferări asupra factorilor de decizie din țară, prin spionaj, trădări, destabilizări economice, financiare, sociale, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj, atacuri cibernetice, tensiuni interne, manipulări și intoxicări informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.)
 •  Declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
 •  Pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE: CREDINȚA CREȘTINĂ, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării.
 •  Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
 •  Protecția populației de spiritul de violență, de manifestari violente, de acte de violență în școli, în localități, în familii; protecția copiilor și adolescenților de abuzuri și violențe sexuale
 •  Întregirea FAMILIILOR. Mulți români vor începe să se întoarcă acasă – să ne rugăm ca ei să vina la timp, sa nu întârzie pe unde sunt acum, sa fie eliberați de legăturile care-i țin (materiale, sociale, emoționale).
 •  ALEGERILE LOCALE ȘI PARLAMENTARE din România. Ne rugăm sa fie oameni integri, cu frică de Domnul, să ia decizii pentru binele țării. Să ne rugăm pentru conducerea țării: Președinte, Guvern, Parlament, pentru decizii înțelepte, în favoarea țării și a populației.
 •  ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării. Protecție față de acțiuni agresive și tendințe expansioniste față de România ale altor țări și OPRIREA lor. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Continuăm rugăciunea pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, capitala Israelului!
 •  LEGILE ȚĂRII, legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 •  Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim Domnului și să ne rugăm pentru păstrarea ei!
 •  Decizii fiscale și economice înțelepte, pentru protecția țării de criza economică, pentru dezvoltarea economică și resurse interne (dezvoltarea agriculturii, a unităților productive românești, zăcăminte, păduri, ape exploatate înțelept). Oprirea jafului de resurse naturale (păduri, zăcăminte). OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă.
 •  Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.
 •  Recoltele din acest an și fermele de creștere a animalelor. Domnul să le binecuvânteze – să fie hrană în țară.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps 91).

3. Israel

 • Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației – este o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului.
 • Să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului.
 • Să ne rugam pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos – Mesia pe care-L așteaptă.
 • Să ne rugăm pentru viitorul Knesset (Parlament), Guvern si Prim-Ministru, pentru alegerile care vor avea loc în 2 martie.

 

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Un comentariu

 1. Domnul sa se indure de Romania ,sa dea eliberare ,dar de deosebire a duhurilor ,caci multe invataturi stricate vin sa ne ajute sa-l cunoastem pe EL asacum este sa acceptam lucrarea Duhului Sfant in noi si daca i-mi este ingaduita dorinta ca Domnul sa ajute o cumnata de a mea din Italia sa se intoarca cu toata inima la Domnul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *