Punctele de rugăciune ale lunii ianuarie 2019

Descarcă punctele de rugaciune în format PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spartură pentru România. Domnul să răsplătească fiecăruia această slujire și să extindă cât mai mult această rețea de rugăciune pentru Romania. Fără Domnul, fără rugăciunile fierbinți ale sfinților pentru România, destinul națiunii noastre ar fi diferit. Prin rugăciunile sutelor de creștini care s-au implicat în această rețea de rugăciune, credem că suntem parte din împlinirea planurilor Domnului cu România.
Am intrat într-un nou an, un an ce va fi tumultuos, cu multe provocări, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare supranaturală și de momente „deodată”- cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Lui – ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Sa (Luca:21:36; Daniel 11:32).
În învolburarea evenimentelor, Domnul promite celor care sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile (naturale, sociale, economice). Cheia este în a fi lipiți tare de El, în a ne ruga pentru orice decizie, să alegem doar călăuziți de Duhul Domnului, unde mergem, când să mergem, ce facem. Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrarii în vederea extinderii Împărăției lui Dumnezeu în România.


1. Pentru România (fiecare zi de vineri- post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării)
Am împlinit 100 de ani de existență ca țară și am mulțumit Domnului că numai prin Harul Lui am ajuns aici. Avraam, la 100 de ani, a primit promisiunea – pe Isaac. Cred că este un an în care vom vedea nașterea multor promisiuni ale Domnului, pentru noi și pentru țara noastră. Cea mai așteptată promisiune pentru Romania este trezirea ei, un mare seceriș pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și cred că va fi un an de presiune mare – care să facă pe mulți oameni să-L cheme pe Domnul în viața lor.

 • Să chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, la acest început de an. Să încredințăm țara noastră în mâna Domnului și să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, să ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte.
 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați și ce Domnul vă mai arată. Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cr. 7:14).
 • Să-L chemam pe Domnul Isus ca Izbavitor al Romaniei.
  Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni dupa inima Lui.
  Să ne rugăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România.
  Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Ps. 91.
 • deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor. Să ne rugăm pentru cunoștiinta slavei Domnului, care să inunde România, precum apele acoperă fundul marii (Habacuc 2:14).
 • Să declăram, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Avem nevoie de ajutorul cerului în lupta pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu pe pământul României!
 • Să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ (atacuri asupra SCRIPTURII, a liderilor creștini, a Bisericii), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII –integritatea teritorială a țării.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – România să devină o națiune creștină cu adevărat, că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
 • Să ne rugăm pentru o revăsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Strigătul de la Revoluția din 1989 a fost: „EXISTĂ DUMNEZEU!” Să-i mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune și să ne rugăm ca revelația Domnului Isus, existența lui Dumnezeu, să fie descoperită cu putere în inimile locuitorilor țării. Să ne rugăm pentru trezirea conștiințelor, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, manipulare și control. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, cu recunoașterea nevoii de a trăi valorile creștine la nivelul societății, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
 • Să ne rugăm pentru IZBĂVIREA țării de influența comunistă, de blestemul sărăciei, de lăcustele care devorează țara (resurse furate, corupția, care macină ca un cancer societatea românească, sărăcind-o de locuitorii care pleacă). Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării și să rupem toate legăturile de blestem aruncate de români peste țară și popor, prin cuvinte de dispreț, de neputință, de judecată, de blestem, de moarte. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității oamenilor. Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem de peste români și România.

 

 • Pentru primele 6 luni ale acestui an, Romania detine președenția Consiliului Europei.
  Să ne rugăm ca țara noastră să aibă decizii înțelepte, favorabile României, să stea împotriva oricăror forme de presiuni, care vin dinspre UE, care ar aduce schimbări în identitatea noastră de națiune creștină, în educația copiilor. Să ne rugăm ca România să reziste la presiunile prin care se cer drepturi excesive în favoarea comunităților LGBT, ca Romania să reziste la orice forme de compromis, care ar aduce situații grele în țara noastră (legate de migrație, libertatea de exprimare creștină, educația de gen a copiilor, situația economică). Să ne rugam pentru liderii națiunii, care sunt factori de decizie în relația cu UE pentru înțelepciune, curaj, vigilență, integritate, dragoste de țară, frică de Domnul!
 • Să ne rugăm pentru alegerile pentru Parlamentul European (25 mai 2019), ca Domnul să ridice euro-parlamentari români integri, înțelepți, cu frică de Domnul.
 • Să ne rugăm pentru alegerile pentru viitorul Președinte al României – Domnul să-l înalțe în această pozitie pe omul hotarât de El pentru următorii 5 ani în România. Este o mare bătălie – să mijlocim pentru aceste alegeri foarte importante pentru țara noastră.
 • Lupta noastră în rugăciune pentru România continuă, pentru majoritatea motivelor de pe lista lunilor anterioare.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru repoziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene (Rusia, Ungaria). Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste față de România ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim.
 • Ieșirea României din pactul ONU pentru migrație – și alte țări au ieșit sau nu l-au semnat. Este un pact care deschide ușa pentru strămutări masive de populații, care obligă țările care primesc migranți să le ofere toate condițiile. Este un pact care pune în pericol securitatea națională, care face ca ţara noastră să fie supusă unei ocupări şi transformări fără precedent în istorie și încalcă Constituţia României, care prevede clar: „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine“. (Art. 3, alin. 4).
 • Protecția țării de spiritul islamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România
 • Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru ca proiectul de lege privind autonomia specială care duce la fragmentare teritorială și etnică să NU fie votat în Parlamentul României.
 • Conflictul Rusia – Ucraina se aprinde tot mai mult, iar Marea Neagră devine un focar de primejdie și pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării!
 • Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin manipulări, prin interferări asupra factorilor de decizie din țară, prin unități paramilitare, spionaj, trădări). Protecţie față de destabilizări economice, financiare, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Să ne rugăm pentru protecția țării de mișcări sociale violente, de manifestări violente, de acte de violență în școli, în localități.
 • Decizii fiscale și economice înțelepte, pentru protecția țării de criza economică, pentru dezvoltarea economică și resurse interne (dezvoltarea agriculturii, a unităților productive românești, zăcăminte, păduri, ape exploatate înțelept) care să sprijine România în vremea care vine. OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă.
 • Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor, ca urmare a convenției de la Istambul, pe care România a semnat-o. Prin aceste legi se distruge identitatea copiilor, e un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu, care i-a creat pe fiecare. Să ne rugăm ca România SĂ IASĂ din convenția de la Istambul. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.
 • Să ne rugam pentru grupe sociale defavorizate – copii abandonați, copii cu părinți plecați de acasă (orfanii cu parinți), bătrâni singuri – pentru protecție și ajutor, pentru legi prin care să fie ajutați.
 • Legea învățământului – să fie o lege care să protejeze copii și tinerii de educație pervertită, să fie păstrată educația creștină în școli, să promoveze valori moral – creștine în sistemul de învățământ.
 • Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim pentru această libertate și să ne rugam pentru păstrarea ei!
 • LEGILE ȚĂRII, reforma justiției. Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Să ne rugăm pentru legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Hristos și să declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră.
 • Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps 91).

2. Pentru BISERICA Domnului din România, continuăm să ne rugăm:

 • Poporul Domnului, indiferent de confesiune creștină, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ, ca biserică locală, organizații creștine sau grupe de creștini. Vigilență sporită, pentru creșterea discernamântului, pentru înrădăcinarea creștinilor în Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților.
 • Creștinii, Biserica Domnului din România, să se ridice în chemarea și mandatul primit, conform Scripturii.
 • Să strângem rândurile, în unitate, în biserici și între biserici. Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta societatea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef. 1:17-21; Ef. 3:16-21).
 • ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii!

 

3. ISRAEL. Ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului de atacuri teroriste și militare, pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii, pentru trezire în Israel.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.
Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

3 comentarii

 1. Ne încredem în brațul puternic al Marelui Stăpân că unitatea noastră va aduce rezultate benefice întregii națiuni române. Fiți binecuvântați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *