Punctele de rugăciune ale lunii ianuarie 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

La acest nou început, fie binecuvântarea Domnului peste fiecare care a ales să stea în spărtură pentru România. Domnul să răsplatească fiecăruia această slujire și să extindă cât mai mult această rețea de rugăciune pentru România. Fără Domnul, fără rugăciunile fierbinți ale sfinților pentru România, destinul națiunii noastre ar fi diferit. Prin rugăciunile sutelor de creștini care s-au implicat în această rețea de rugăciune, credem că suntem parte din împlinirea planurilor Domnului cu România.

Vă chem să începem acest nou an cu 3 zile de post și rugăciune, pentru noi personal, pentru Biserica Domnului din țara noastră și pentru România:

1-2-3 ianuarie 2020

Să căutăm Fața Domnului în post și rugăciune pentru:

 • întoarcerea noastră, a Bisericii, a locuitorilor spre Dumnezeu. Un post de smerire și rededicare, în care ne pocăim de căile noastre rele și chemăm Numele Domnului peste noi, peste Biserică și țară: Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în viețile noastre și în România în acest an.

 • poziționarea și alinierea inimilor creștinilor, pentru alinierea țării în acord cu planurile lui Dumnezeu – pentru acest nou an. STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării!

 • desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, care ne țin legați (Luca 21:34) ( îmbuibări – materialism, îngrijorări – frică).

 • perseverență, răbdare în încercări (anduranță) pentru poporul Domnului.

 • loialitate față de Domnul și în relații (în familii și Biserica lui Hristos). Anul acesta va fi un an de test al loialității noastre.

 • sfințirea inimilor și vorbirii noastre – va fi foarte important ce vorbim, cum Îl mărturisim pe Isus Hristos!

 • revărsarea Duhului Sfânt peste noi și țara noastră – un an al trezirii.

Am intrat într-un nou an, un an care va fi dificil, cu scuturări, cu multe provocari, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare, de supranatural și de momente „deodată”- cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care, relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Său – ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui (Luca 21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor ce sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile (naturale, sociale, economice). Cheia este în a fi lipiți tare de El, în a ne ruga pentru orice decizie, să alegem doar călăuziți de Duhul Domnului, unde mergem, când să mergem, ce facem. Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrarii în vederea extinderii Împărăției lui Dumnezeu în România.

 • În acest an va fi importantă mărturisirea noastră. Intrăm într-un sezon al versetului: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.” (Ap. 12:11) și Matei 10 (16-39), cu accent pe „De aceea pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Mat. 10:16).

 • În vremea care vine, loialitatea noastră față de Domnul va fi testată, să fim gata oricând să dăm socoteală de credința noastră. Să ne împotrivim oricărui spirit de trădare (lepădare de credință, trădarea fraților)! În același timp este un semnal al unui seceriș mare, care începe – mărturisind pe Isus Hristos, Domnul vieții, Mântuitorul – multor oameni.

 • Biserica intră într-un sezon în care cuvintele rostite de noi vor avea mare putere. Să veghem – să vorbim cuvintele Scripturii, ale credinței. Noi suntem primii care auzim ce rostim, peste noi sau peste alții! Cuvintele rostite de noi (de descurajare, necredință, critică, judecată) ne vor „coroda” tăria omului nostru dinlăuntru!

 • Este un sezon nou, în care nivelul de confruntare cu puterile întunericului crește. Suntem biruitori prin Hristos, rămânând în El și folosind armele luminii. O cheie vitală este și unitatea – în biserici, în familii, în strângerea rândurilor, indiferent de confesiunea creștină.

 

 1. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării)

 • Să chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, la acest început de an. Să încredințăm țara noast în mâna Domnului și să cerem puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste România, peste teritoriul ei, peste popor. Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, să ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România.
 • Să ne rugăm: Tată vie Împărătia TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România.

 • Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte. Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Ps. 91.

 • Să ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să-I mulțumim Domnului ca până aici a fost cu noi – ca națiune. Să ne rugăm pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, ca revelația Domnului Isus să fie descoperită în inimile locuitorilor, pentru trezirea conștiințelor, pentru schimbarea mentalității oamenilor. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, cu recunoașterea nevoii de a trăi valorile creștine la nivelul societății, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.

 • Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați și ce Domnul vă mai arată. Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cr. 7:14).

 • Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbavitor al României. Deschidem porțile României pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Ps. 24:7-10).

 • Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării.

 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Hristos și să declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Hristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională.

 • Să continuăm să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a țării.

 • Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4), că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu lasă țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!

 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene. Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste față de România ale altor țări și OPRIREA lor. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, capitala Israelului!

 • Acțiunile Rusiei din Marea Neagră devin un focar de primejdie pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin manipulări, prin interferări asupra factorilor de decizie din țară, prin unități paramilitare, spionaj, trădări, destabilizări economice, financiare, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni interne, generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme).

 • Protecția țării de spiritul Islamic și ieșirea Romaniei din pactul ONU pentru migrație. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România

 • Să ne rugăm pentru protecția țării de spiritul de violență, de manifestări violente, de acte de violență în școli, în localități.

 • Decizii fiscale și economice înțelepte, pentru protecția țării de criza economică, pentru dezvoltarea economică și resurse interne (dezvoltarea agriculturii, a unităților productive românești, zăcăminte, păduri, ape exploatate înțelept). Oprirea jafului de resurse naturale (păduri, zăcăminte). OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România si întoarcerea românilor acasă.

 • Protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la vârste mici.

 • Legea învățământului – să protejeze copiii și tinerii de educație pervertită, să fie păstrată educația moral-creștină în școli.

 • Să ne rugăm pentru grupe sociale defavorizate – copii abandonați, copii cu părinți plecați (orfanii cu părinți), bătrâni singuri – pentru protecție și ajutor, pentru legi prin care să fie ajutați.

 • LEGILE ȚĂRII, legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!

 • Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine. Să mulțumim Domnului și să ne rugam pentru păstrarea ei!

 • Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.

 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps. 91).

2. Pentru BISERICA Domnului din România, continuăm să ne rugăm:

 • Să audă, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ. Ne rugăm pentru STRATEGII NOI, FOCALIZARE pe misiunea primită, CLARIFICAREA VIZIUNII și CHEMĂRII (individual, pentru BISERICI și LUCRĂRI creștine).
 • Vigilență sporită, pentru creșterea discernământului, înrădăcinarea noastră în Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt.
 • Să strângem rândurile, în unitate, în biserici și între biserici. Să ne rugăm pentru onorarea liderilor, să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta societatea. Reformă în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef. 1:17-21; Ef. 3:16-21).

 • ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate.
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților!

3. Israel

 • Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației – este o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului.
 • Să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului.
 • Să ne rugam pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos – Mesia pe care-L așteaptă. Să ne rugăm pentru viitorul Guvern si prim-ministru!

 

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *