Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Biserica și familia sunt sub un asalt furibund. Este TIMPUL ridicării noastre în unitate, dragoste și credință! Să chemăm NUMELE DOMNULUI peste familii, biserici, peste viețile noastre, să strângem rândurile, să fim treji și să veghem! Ridicați-vă în rugăciune și post, în unitate cu cei din familie, din grupele de rugăciune, din bisericile în care sunteți, cu cei din țară!

 • Să ne rugăm pentru UNITATE în biserici și între biserici, în familii – ca poporul să nu fie dispersat, fragmentat. Să ne rugăm pentru comunicare, loialitate, integritate, dragoste, bunătate în biserici și în familiile creștine. Să ne rugăm pentru maturitate spirituală, să fim tot mai plini de DRAGOSTEA lui Dumnezeu – cea care acoperă o sumedenie de diferențe dintre noi – care să ne țină uniți în vremurile acestea tot mai confuze.
 • Să ne rugăm pentru discernământ și călăuzire, pentru decizii sub călăuzirea Duhului Sfânt la fiecare nivel – personal, în familie, în biserici. Să ne rugăm pentru ochii spirituali deschiși – să putem discerne atacurile satanice violente care se ridică împotriva Bisericii și să ne împotrivim tari în credință!
 • Să continuăm să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România pentru revelație și putere, în baza 1: 17-21 și Efes. 3:16-21. Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelație peste poporul Său – revelația dragostei, sfințeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat și frică sfântă de Domnul, revelația principiilor binecuvântării Domnului și eliberare de frică, îngrijorare, necredință. Să ne rugăm pentru revelația vremurilor în care trăim – ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32). Este timpul să trăim Col. 3:2 “Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
 • Să cerem cu intensitate revărsarea puterii Duhului Sfânt ca la RUSALII, revărsarea Gloriei lui Dumnezeu peste țara noastră, peste Biserica din România – și să ne pregătim inimile pentru Gloria Sa – Is. 40:3-5. Să ne rugăm pentru pasiune pentru Domnul, pentru focul Duhului Sfânt, pentru aprinderea inimilor noastre în smerenie, sfințenie, dragoste agape, prin pocăință, separarea de valorile lumii (Apoc. 18:4), unitate, întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! Să ne rugăm pentru trăirea principiilor Împărăției lui Dumnezeu, să fim sare și lumină pentru cei din jur. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Să proclamăm viață și trezire peste Biserica Lui, să fim ca Maria care a sorbit Cuvântul (Luca 10:42): “un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea mai bună care nu i se va lua”- Cuvântul Vieții în inima ei! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! E un avertisment de restaurare a părtășiei personale cu Domnul, de restaurare a rugăciunii în familii (în case), de ATENȚIE la timpul de părtășie – hoțul de timp vine cu aglomerare de lucruri de făcut care duc la  istovire, neputință!
 • El este PACEA noastră. Să ne rugăm pentru pace în inimile și mințile creștinilor: Filipeni 4:6-7, Ioan 14:27, Efeseni 2:14. Să ne rugăm împotriva fricii care afectează tot mai mult pe creștini!
 • Împlinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18) – pasiune pentru cei pierduți, misiune-evanghelizare. Eliberarea creștinilor de nepăsare, letargie, de frică de oameni, de confort și lumesc. Să ne rugăm pentru îndrăzneală în a trăi principiile Împărăției în viața zilnică și a mărturisi pe Isus fără rețineri, pentru integritate, sfințire și rodire pentru fiecare creștin.
 • Să ne rugăm pentru lucrători la secerișul cel mare! Să ne rugăm pentru TREZIREA noastră, ca Biserică! TIMPUL ESTE SCURT!
 • Restaurarea relațiilor între creștini, în biserici și între biserici, în familii.
 • Familiile creștine, integritatea familiilor, pentru restaurarea familiior destrămate, pentru relațiile dintre soți, pentru relațiile dintre părinți și copii. Restaurarea unității și a comunicării între generații. Este anul de luptă pentru restaurarea familiei, pentru mântuirea copiilor de la cele mai fragede vârste, pentru protecția copiilor.
 • Trezirea și protecția copiilor, a adolescențilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire, să devină radicali pentru Isus Hristos. Să ne rugăm pentru taberele creștine – protecție, impact puternic al Domnului în viețile copiilor, revelație și mântuire pentru copii și tineri.
 • Mântuirea membrilor din familii care sunt nemântuiți și izbăvirea prinșilor de război
 • Lideri – binecuvântare, protecție, înțelepciune, discernământ, viziune proaspătă, înviorare spirituală, curajul de a merge în dimensiuni noi cu Domnul, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 • PROTEJAREA COPIILOR LUI DUMNEZEU ÎN CĂLĂTORII și oprirea morților premature prin accidente.

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru România ne rugăm:

          Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Înălțăm Numele Domnului Isus Hristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus – Regele regilor, care domnește peste țara noastră!

 • În luna iunie sărbătorim Rusaliile – să ne rugăm pentru o revărsare a Duhului Sfânt peste România, pentru ca vălul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm pentru trezirea spirituală masivă a României.(Is. 62:4).Să proclamăm PUTEREA ÎNVIERII DOMNULUI peste ROMÂNIA, să ne rugăm ca Duhul de Viață să sufle peste oasele uscate din România (Ezechiel 37:9), si să renunțăm la forme de evlavie fără Viață. Să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Hristos peste țara noastră și locuitorii ei. Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cr. 7:14, Daniel 9) și să aducă vremuri de înviorare!

Să ne rugăm pentru alinierea României la planurile Domnului pentru țara noastră. Să ne pocăim de greșelile liderilor României, din vechime și până azi, pentru toate deciziile greșite, pentru alianțele nedumnezeiești în care a fost România. Să ne rugăm ca Domnul să desfacă legăturile de vasalitate și control de peste națiunea noastră și România să fie eliberaă și să cerem repoziționarea și alinierea României – prin alianțe după voia Domnului, în special față de Israel.

 • Unitateîntre creştini, între toţi locuitorii ţării, unitate în Biserică și UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ
 • Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România, în toate structurile societății.
 • Protecția familiilor. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii de orice denominație în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm ca populația creștină a României să se unească pentru a apăra familia creștină și pentru a cere introducerea definiției biblice a familiei în Constituția României. Să ne rugăm pentru stabilirea referendumului prin care populația țării să-și exprime voința legat de definirea familiei în Constituție.
 • Modificările Constituției României care se pregătesc pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine, – pentru recunoașterea prin Constituție a bazelor și valorilor creștine ale României, pentru echilibru între puterile statului. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și al populației. Să ne rugăm ca planurile celui rău de a șubrezi România prin modificările aduse Constituției să fie legate și făcute fără putere.
 • Alegerile parlamentare din România. Să ne rugăm pentru campanii electorale curate, fără fraude, manipulări sau forme de intimidare, pentru alianțele care se formează între partied – să fie spre binele țării. Să ne rugăm pentru discernământ pentru alegători, pentru trezirea societății, care să voteze oameni integri și competenți, cu teamă de Dumnezeu și dragoste de țară.
 • REFORMAREA societății românești, pentru reforma în Parlament, în structurile de conducere ale țării, pentru curățire de corupție și fărădelege. Să ne rugăm ca România să intre în planul Domnului pentru noi în acest ceas.
 • Să ne rugăm pentru LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, care să păstreze valorile creștine, care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Reforma în sistemul sanitar din Romania – reforma legislativă, curățire de corupție, resurse, medici buni și integri, dotarea spitalelor și a centrelor de sănătate. Să ne rugăm pentru protecția vieților în România, împotriva morților premature provocate de neglijențe sau incompetențe, pentru oprirea mortalității infantile și oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru sănătate și viață peste copiii țării. Să ne rugăm pentru  vaccinurile pregatite pentru copii –  să fie bune, fără efecte ascunse.
 • Sistemul de învățământ din România – reformă înțeleaptă, cu implementarea valorilor moral-creștine, cu programe de învățământ coerente și benefice formării copiilor și tinerilor, pentru dascăli integri. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor și abuzurilor în școli.
 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului puterilor întunericului asupra copiilor – prin educație străină de valorile Scripturii, ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor. Să ne rugăm ca aceste forme de educație să NU poată pătrunde în România
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu să ridice oameni cu frică de Domnul, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru oamenii politici din România – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de binele țarii în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru hotărâre în a proteja interesele țării indiferent de presiunile Uniunii Europene.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, din toate sectoarele de activitate, pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională.
 • Să ne rugăm pentru descoperirea și anihilarea grupărilor paramilitare, a grupărilor teroriste, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Să ne rugăm pentru serviciile de siguranță ale României – să descopere la timp agenți străini infiltrați în România, planuri de slăbire a României (economic, social, militar). Să ne rugăm ca autoritățile Statului Român să poată lua rapid măsuri de protejare a țării. Să ne rugăm pentru poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată – pentru integritate, protecție, discernământ, înțelepciune, competență profesională, resurse materiale și financiare, ca Domnul să-i ajute să acționeze rapid și eficient în acțiunile de protecție a populației și a țării. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere a instituțiilor statului.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe (mai ales la gurile Dunării și Marea Neagră), pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi). Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiește împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Să ne rugam pentru protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri ale țării – să fie permanent deschise circulației. Să ne rugăm pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații (radiocomunicații, telefonie, internet), al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport, al electricității.
 • Să ne rugăm pentru unitate națională și teritorială a țării, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO.Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională. Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul (România să fie de partea Israelului!)
 • Să ne rugăm pentru referendumul din 23 iunie organizat în Marea Britanie – legat de ieșirea ei din Uniunea Europeană. Să ne rugăm ca voia Domnului să se împlinească în acest caz – implicațiile ieșirii ei din UE vor afecta și România.
 • Să ne rugăm pentru alegerea viitorului președinte al SUA foarte importantă și pentru țara noastră.
 • Protecția României față de șocuri financiare. Să ne rugăm pentru STABILITATEA politică, financiară, economică și socială a României. Să ne rugăm pentru legi bune, pentru creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești, a agriculturii cu investiții românești, pentru invenții, inovații.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră. Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului Islamic, pentru trezirea liderilor Romaniei! Să ne rugăm pentru oprirea construcției mega-moscheii din București. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor de pe teritoriul României.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României in relatia cu UE, să stea fermi, pentru protecția populației țării și pentru siguranța României.
 • Pentru protecția populației și a țării de calamități (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91). Să cerem sângele Domnului Isus peste țară.
 1. Israel Să ne rugăm protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus ca Mesia pe care Îl așteaptă și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare. Să ne rugăm pentru resursele de care au nevoie, pentru curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul  să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *