Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2017

PUNCTE IMPORTANTE DE RUGĂCIUNE ÎN PERIOADA CARE URMEAZĂ:

PACEA ȚĂRII; PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU ;           FAMILIILE; CLĂTINAREA PUTERNICĂ A EUROPEI –  BREXIT- (consecințele pentru țara noastră, protecție de instabilități financiare, sociale,  regionale – vecinii țării noastre); RIDICAREA ISLAMULUI – (val de refugiați, influența  asupra României);

Sunt ATACURI MARI  ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:  – CREDINȚA CREȘTINĂ – ATACURI ASUPRA LIDERILOR / A BISERICII/ A SCRIPTURII, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII –  DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMÂNIEI e tot mai contestat

AVEM  NEVOIE  DE DUMNEZEU! E TIMPUL pentru  TREZIREA TUTUROR LOCUITORILOR ȚĂRII, pentru TREZIRE LA RUGĂCIUNE

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • SFINȚIRE. (Ap. 22:11). Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să  se abată de la căile rele (2 Cr. 7:14), – FĂRĂ compromisuri,  pentru REVELAȚIA STĂRII NOASTRE CA BISERICĂ,  pentru TREZIREA CREȘTINILOR, pentru FRICA de Domnul .  Sfințirea inimilor, a vorbirii, a ochilor, a gândurilor creștinilor, pentru sfințirea relațiilor, a familiilor, a caselor noastre,  pentru sfințirea interacțiunii noastre cu societatea, cu autoritățile statului (fără compromisuri, fără mită, înșelăciune), pentru sfințirea finanțelor noastrecâștiguri curate, cheltuieli chibzuite, fără bani negri! 
 • UNITATE – unitate în familii, în biserici, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România! (Mal 4:6).Să ne rugăm ca BISERICA să stea în veghere și în UNITATE.
 • Integritate , loialitate (credincioșie) în familii, în relațiile din biserici, între creștini. Să ne rugăm pentru revelația structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu în familii și în Biserica Sa. Să ne rugăm împotriva rebeliunii, mândriei, a manipulării, controlului. 
 • Revelația identității de copii ai lui Dumnezeu, a chemării și a responsabilităților pe care le avem. Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.
 • Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36) si întărirea credinței în Domnul! Să ne rugăm pentru eliberarea prinșilor de război,  pentru creștinii persecutați din lume ( Coreea de Nord, Orientul Mijlociu).
 • Viață intensă de rugăciune și post,  foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu . MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune.
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din Români Să ne rugăm pentru inimi deschise, minți transformate care primesc lucrarea Duhului Sfânt. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Anul acesta se celebrează 500 de ani de la reforma protestantă. Reforma în Biserica din România – ieșire din tipare vechi , din structuri religioase,  transformare profundă, ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 1. Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.

 • Continuăm rugăciunea strategică pentru țara noastră – VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI, aducând  Împărăția cerurilor – prin rugăciune – pe pământ – Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!                                        
 • SĂ NE RUGĂM PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).

Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7 – 10)

Să proclamăm: Isus Hristos este Domn peste România!  România este închinată Domnului Isus Hristos! El este VIAȚA noastră! Să proclamăm Puterea Învierii Domnului Isus Hristos peste România! Să declarăm porțile României închise pentru duhurile de război și moarte! Să chemăm pe Prințul Păcii– Domnul Isus să domnească  în țara noastră.

 • Să ne rugăm pentru  mântuirea națiunii române, pentru trezire. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu să penetreze inimile românilor, ca oamenii să fie eliberați de spiritul religios. Să ne rugăm împotriva idolatriei, a păgânismului, a superstițiilor și ca valul care orbește mințile românilor să fie nimicit (2 Cor 4:4). Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării (Jud 5:8). Să ne rugăm pentru har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr 7:14),  ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17). Să ne rugăm pentru risipirea norului de frică, depresie și apăsare de peste România!
 • mântuirea copiilor din România – pîna la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască – sa fie doriti, sa nu fie avortați sau abandonați.
 • restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic, pentru restaurarea valorilor puse de Domnul in inimile românilor. Să ne rugăm pentru restituirea  integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a  onoarei,  a valorilor morale într-un popor creștin.
 • restaurarea si dezvoltarea economiei românești, pentru agricultura țării, pentru dezvoltarea sectoarelor vitale pentru țară: energetic, tehnologii înalte (IT), industria alimentară, agricultura, transporturi, comunicații, apărare, industrie, invenții-inovații. ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ, pentru locuri de muncă
 • să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte
 • Modificările Constituției României pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine si a libertății de exprimare a valorilor crețtine în public, fără a fi incriminată ca și intoleranță. Să ne rugăm ca toate modificările să fie spre binele țării și ale populației, pentru păstrarea unui echilibru de dreptate între puterile statului, pentru mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României.
 • FAMILIE, ca REFERENDUMUL legat de definirea familiei în Constituția României să fie organizat și populația să voteze masiv pentru familia biblică. Să ne rugăm  ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România.
 • PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI este esențial să ne rugăm intens, zilnic (intrând și în post mai des), fără să obosim, pentru protecția țării de războiconvențional (armat), cibernetic, economic .  PACEA  României este un DAR de la Domnul! Să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război. Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României. PERICOLELE SE ÎNMULȚESC ÎN JURUL ȚĂRII, SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE!        Să chemăm Numele Domnului peste țară,  să fie El un zid de foc în jurul României. (Zah 2:5 )
 • Oprirea asaltului grupurilor de interese asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos,  a legilor țării, a integrității naționale și teritoriale a României.
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂȚĂRII,  PREGĂTIREA ANIVERSĂRII UNIRII  (2018) – sunt mari atacuri  – SE CONTESTĂ TERITORIUL ACTUAL al României.  Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru anihilarea lucrărilor demonice de învrăjbire, de fărâmițare, de instigare la intoleranță  interetnică a populației  României.

Să  ne rugăm pentru:

 • strategii de apărare și de securitate națională care să fie spre binele țării.
 • protecţie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România
 • trezirea si responsabilizarea clasei politice față de pacea și siguranța țării (în INTERIORUL și EXTERIORUL țării), pentru înțelepciune, discernământ și patriotism pentru cei aflați la conducerea țării, a armatei, a instituțiilor de siguranță naționalăprotecție peste instituțiile statului și oamenii integrați în ele.
 • trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pregătirea populației
 • anihilarea manipulărilor  șintoxicărilor informaționale, a  răspândirii de informații false prin media (internet, știri)
 • cotracararea atacurilor cibernetice; pentru protecție față de atacuri economice și șocuri financiare și orice tentativă de destabilizare financiară a României să fie anihilată.
 • protecţie față de încercări de destabilizări sociale, tensiuni interne  generate prin manipulări
 • măsuri, strategii și resurse pentru protejarea țării ; pentru armata română și industria de apărare a țării,  pentru creșterea capacității de apărare a țării,  pentru investiții importante în apărarea țării
 • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine și relatii bune cu Israelul . România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului.   Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
  • protecție față de acțiuni agresive ale Rusiei și ale Turciei față de România, țara noastră fiind parte din NATO și UE; protecție față de tendințele expansioniste ale Rusiei, Turciei, Ungariei și oprirea lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii).  Să ne rugăm pentru guvernul rus,  ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României,  să fie zădărnicite.
  • protecția țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
 • anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme
 • Protecția barajelor, podurilor mari , a  principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid) ,  protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații,  al sistemului energetic  național și siguranța  energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Proiectul organizării adminstrativ teritoriale a României – să fie făcut în timpul și după voia lui Dumnezeu.
 • Parlamentul,  Guvernul țării – frică de Domnul, să nu voteze legi care NU sunt în interesul țării. Rugăciune  pentru măsuri  economice și financiare coerente și favorabile țării, integritate și chibzuință în administrarea resurselor țării, pentru legi coerente, drepte, bune , clare,  care să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării. Să ne rugăm pentru integritatea sistemului juridic din România.
 • Conducătorii țării- pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, pentru onestitate, integritate, smerenie, discernământ, patriotism,  pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului,  pentru mântuire și frică de Domnul.  Relațiile dintre parlament, guvern și președinte – pentru relații constructive, în favoarea intereselor României.  Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere , stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare.
 1. Israel – În data de 7 iunie Ierusalimul  împlinește 50 de ani de la reintregirea lui sub autoritatea israeliană – capitala indivizibilă a Israelului. Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo,  pentru întoarcerea evreilor în Israel,  pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.             

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *