Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

LUNA CELEBRĂRII RUSALIILOR! Luna focalizării în rugăciune pentru BISERICA Domnului din România, pentru revărsarea Duhului Sfânt cu mare putere!

În luna celebrării Rusaliilor, vă îndem să ne alăturăm unei ințiative europene de rugăciune și închinare pentru redeschiderea izvoarele de trezire în continent și mai ales în țara noastră. Au fost zone, și pe teritoriul României, unde puterea Domnului a fost copleșitoare- zone ale rugăciunii înflăcărate, ale lucrărilor Domnului cu mare putere.

21-23 iunie 2019 – Chemare la închinare şi rugăciune pentru redeschiderea izvoarelor de trezire şi reînnoire de pe teritoriul Europei!

 
Dumnezeu ne-a binecuvântat în Europa cu multe perioade de creştere, reînnoire şi trezire. Unele dintre aceste mişcări sunt încă vii astăzi, însă altele abia se mai zăresc. Totuşi, ele încă există în subteran, asemeni unor fântâni arteziene, care au fost blocate şi acoperite. Chemăm grupuri de pe tot cuprinsul Europei să se închine şi să se roage, cerându-I lui Dumnezeu împreună ca apa vie a trezirii să curgă din nou!

În weekendul din 21-23 iunie ne vom ruga, fie individual, fie în grupe de rugăciune sau în bisericile unde suntem parte:

 •  Vineri, 21 iunie – mulţumim lui Dumnezeu pentru minunatele Sale lucrări din ultimii 2000 de ani de pe continentul nostru
 • Sâmbătă, 22 iunie – Îl vom ruga să readucă viaţă în acele locuri unde au fost treziri – să redeschidă vechile fântâni
 • Duminică, 23 iunie – Îl vom ruga să trimită noi treziri peste țara noastră, peste întreaga Europă – să sape noi fântâni

„Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam…” (Geneza 26:18)

1. Pentru Biserica Domnului din România:

 • Să ne rugăm pentru un duh de pocăință reală să vina peste Biserica Domnului. Să ne rugam pentru curățirea inimilor – să fim vase curate, vase de cinste în casa Domnului – ca El să poată turna tot mai mult din Slava Lui în noi! Domnul ne cheamă la sfințire și smerenie, la dedicare și apropiere de El, la profunzime în relația cu El, la o viață de post și rugăciune, pentru a sta în picioare în această vreme de mari furtuni pentru lume.
 • TREZIREA creștinilor, SFINȚIREA noastră (Iac 4:4), ASCULTARE de DOMNUL (Ev 12:25-29), de Cuvântul Lui și de călăuzirea Duhului Sfânt, relație vie cu Isus, Cuvântul revelat în inimi și aplicarea lui în trăirea noastră, revărsarea puterii Duhului Sfânt peste Biserică, o viață de laudă și rugăciune perseverentă. Să ne rugăm ca învățăturile greșite să NU îi capteze pe creștini, ca întreaga Scripură să fie cunoscută și trăită. Să ne rugăm pentru eliberare de legăturile acestor învățături greșite, pentru dărâmarea întăriturilor de la nivelul minții, pentru revelația adevărului Scripturii.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru ACTIVAREA DARURILOR SPIRITUALE în poporul Domnului și SLUJIRE ÎN SMERENIE. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului! Să cerem REVĂRSAREA DUHULUI SFÂNT peste noi toți, peste țara noastră!
 • PREGATIREA MIRESEI – Biserica Domnului, să fie oricând gata pentru venirea Domnului Isus. Să ne rugam ca Biserica din România să fie dintre fecioarele înțelepte (Mat 25:1-13), cu candele pline (Cuvânt, Duhul Sfânt), pentru întoarcere la dragostea dintâi, creștere în credință și încredere totală în Domnul.
 • Revelația identității în Hristos pentru creștini, ridicare în autoritatea cu care am fost investiți în Numele lui Isus Hristos, ruperea legăturilor de frică și necredință de peste creștini, nimicirea blocajelor care țin poporul Domnului în inacțiune, timorat și lipsit de eficiență.
 • Revelația PUTERII LEGĂMÂNTULUI în Biserica Domnului din România: a legământului cel nou, între Hristos și Biserica Lui, prin sângele Lui, și a legamântului dintre soț și soție. Să ne rugăm împotriva atacurilor celui rău, care încearcă să rupă legămintele- declanșat împotriva familiilor (adulter, divorț) și împotriva relației creștinilor cu Isus (idolatrie, iubire de bani, apostazie). Să ne rugăm pentru eliberare de frică și pentru pacea inimilor și a minților.
 • DISCERNĂMÂNT spiritual, înțelegerea vremurilor (1 Tes. 5:4-9).
 • Curățire de idolatrie – eliberare de sub robia idolilor care aduc închinare falsă, frică, control (forme de religiozitate, frică de moarte, frica pentru ziua de mâine). Isus Hristos este Domnul!
 • TIMPUL nostru – să ne rugăm ca Domnul să ne arate unde pierdem timp sau suntem furați de timp (prin activități sau relații nepotrivite). Să ne rugăm pentru intrarea în odihna Domnului, pentru eficiență în slujire, pentru ritmul Domnului în viețile noastre, pentru eliberare de agitație și hărțuiala situațiilor „urgente”, pentru înțelepciune, claritate, discernământ.
 • VORBIREA și TRAIREA creștinilor – să fie sare și lumină, oriunde sunt sau merg. Să ne rugăm pentru creșterea sensibilității spirituale la călăuzirea Duhului Sfânt, pentru creștere în credință, în dragoste și în răbdare.
 • Alinierea Bisericii și a fiecăruia în parte la directia si ritmul Domnului, la timpul (sezonul) spiritual în care suntem. Să ne rugam pentru POZIȚIONAREA creștinilor, a bisericilor, a lucrărilor creștine – în locurile și chemările specifice pe care le are Domnul pentru fiecare. Intrarea în plinatatea chemării Domnului din Marea Trimitere (Marcu 16:15-20). Să ne rugăm împotriva spiritului de competiție, de mândrie, de gelozie, care afectează lucrări creștine.
 • Unitate în Biserica vie a lui Isus, prin Duhul Sfânt. Relații restaurate, umblare în iertare și dragoste agape.
 • Strângerea rândurilor, în unitate, în biserici și între biserici. Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune, pentru a impacta societatea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • FAMILII – PROTECȚIA LOR, RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), a relațiilor dintre soți, ca orice formă de separare dintre soți – emoțională, mentală, chiar fizică – să fie anulată. Restaurarea relațiilor dintre părinți și copii, protecția și trezirea copiilor, a adolescenților. Să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți din familii.
 • Tânăra generație – să devină radicali pentru Isus Hristos, plini de pasiune, înțelepciune și credință. Domnul să-i întărească, să reziste la presiunile lumii, la tentațiile care-i asaltează. Să ne rugăm ca Domnul să-i umple de putere, curaj, credință, înțelepciune.
 • INTEGRITATEA creștinilor (în familie, în relatii, în finanțe), ca Domnul să dea la o parte orice formă de autoamăgire – „ca altfel nu se poate” (mită, minciună, afaceri la limita legalității, necinste, înșelăciune, bani negri). Să ne rugăm împotriva compromisului sub orice formă ar fi, oricât de „nevinovat” pare. DISCERNĂMÂNT și CURAJ pentru creștini, în special pentru liderii creștini.

2. Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

 
Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cr. 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.

 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România
 • Să proclamăm pe Isus Hristos ca Domn și Rege al României, peste teritoriul și populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbavitor al României.
 • Să ne rugăm ca orice dedicări ale României la alte puteri să fie anulate de puterea sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să proclamăm : Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pamânt – în ROMÂNIA în acest an!
 • Să declarăm că DESCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI pentru Domnul Isus Hristos – Împăratul Slavei, Domnul cel tare în lupte, Domnul oștirilor (Ps 24). Să ne rugăm pentru cunoștința slavei Domnului, care să inunde România (Habacuc 2:14)
 • Să declarăm, prin rugăciune, că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm ca profețiile oculte rostite asupra României să fie făcute fără putere.
 • Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui. Să ne rugăm pentru conducătorii actuali și viitori ai țării, pentru viitorul președinte al României – să fie cel pregătit de Domnul pentru vremea care vine.

 

 •  România este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută, cu clătinari și provocări puternice în interior, cu instabilitate crescută în jur (Rep. Moldova, Ucraina). Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României, pentru deciziile liderilor țării (Președinte, Guvern, Parlament) – să fie sub călăuzirea Domnului. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să-L chemam pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populației ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
 • Protecție față de atacuri teroriste pentru România – armate, informatice, economice, media sau la nivelul comunicațiilor.
 • Să ne rugăm pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
 • Să ne rugăm pentru alinierea şi alianţele României în contextul actual. Să ne rugăm pentru ALINIEREA ROMÂNIEI la planurile Domnului pentru națiunea noastră. Orice deviere/ deturnare a traiectoriei țării noastre să fie corectată.
 • Anihilarea planurilor și tacticilor satanice de învrăjbire și de divizare a românilor, de fragmentare a teritoriului țării. Anihilarea provocărilor și tensiunilor interetnice în Romania
 • Străpungerea și risipirea întunericului spiritual de peste România. Să ne rugăm pentru trezire în masă a românilor.
 • Să ne rugăm pentru copiii Romaniei – protecție, mântuire, creșterea și educarea lor în acord cu principiile creștine. Să ne rugăm pentru familiile din România- restaurare, întregire, pace și unitate între soți. Să ne rugăm împotriva violențelor din familii, a concubinajelor, a divorțurilor. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA ROMÂNILOR ACASĂ.
 • DEZRĂDĂCINAREA CORUPȚIEI. Să ne rugăm pentru descoperire și anihilarea lucrărilor întunericului (corupție, confuzie, planuri economice ineficiente, legi nedrepte, grupuri de interese care acționează ca nuclee de forță ce târasc țara spre haos)
 • LEGILE ȚĂRII să fie drepte. SISTEMUL JURIDIC DIN ROMÂNIA să promoveze adevăr, dreptate după principiile biblice. Legi pentru încurajarea economiei, resurse pentru investiții si agricultură, moduri de ajutare a celor în nevoie. Să ne rugăm pentru siguranța energetică a țării.
 • Relație bună a României cu Israelul! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Să ne rugăm împotriva spiritului antisemit (ura față de evrei și Israel) care se ridică și în România.
 • Protecția țării de spiritul islamic. Ieșirea României din pactul ONU pentru migrație. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România. Să ne rugăm ca România să nu primească MUNCITORI DIN ȚĂRI ISLAMICE în număr mare.
 • Oprirea valului de sinucideri, violențe și crime din țară; pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane (copii, femei), pentru oprirea vărsărilor de sânge prin avorturi.
 • Protecția populației și a țării de epidemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România și să ne rugăm în baza Ps. 91.

3. Israel

 • Israelul este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută. Ca niciodată până acum, după alegerile care au fost, nu s-a putut forma un guvern. În consecință, Parlamentul lor a fost dizolvat și vor avea noi alegeri în 17 septembrie. Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației în mod deosebit în această perioadă, să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului (să nu fie împărțit), pentru întoarcerea în Israel a evreilor de pretutindeni și pentru mântuirea lor. Să ne rugam pentru liderii ţării- înțelepciune, putere, discernământ, claritate, curaj în deciziile pe care le iau. Să ne rugăm pentru protecția țării de atentate teroriste și atacuri militare (Iran, Rusia, Turcia). Profeția biblică din Ezechiel 38-39 este foarte aproape de împlinire. Domnul ne cheamă – Biserica Lui – să stăm în mijlocire necurmată pentru Israel. Să ne pocăim de antisemitismul românilor și de teologia înlocuirii, care a pătruns și în Biserică. Să ne rugăm pentru liderii României – să ia decizii de a ajuta Israelul. Să ne rugăm ca România să fie în continuare un sprijin pentru Israel.

 

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *