Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2016

Luna noiembrie a acestui an înseamnă repoziționări importante pentru națiunea noastră și pentru țări care au o mare influență și asupra României.

 • Să ne rugăm cu insistență ca voia Domnului să se facă în Statele Unite ale Americii – unde se va alege noul președinte pe data de 8 noiembrie. Să ne rugăm și pentru actualul președinte al SUA – care va fi la putere până în ianuarie 2018, când se va instala noul președinte Pentru SUA – este o vreme unică – de răscruce. Să ne rugăm ca ei sa aleagă viața – pricipiile vieții creștine (Deut. 30:19-20)
 • Să ne rugăm pentru alegerea noului președinte al Republicii Moldova, care se va definitiva în 13 noiembrie.
 • Să ne rugăm pentru alegerile parlamentare din România – din 11 decembrie 2016.

Aceste alegeri vor determina cursul viitor al istoriei, atât al țărilor respective (SUA, Rep. Moldova) cât și al României. Influențele alegerilor din SUA și Rep. Moldova ne vor afecta pe termen lung și pe noi, ca țară.

Iar alegerile parlamentare din România din data de 11 decembrie vor fi definitorii pentru viitorul țării în ce privește legislația, definirea și protejarea familiei creștine, păstrarea valorilor fundamentale ale libertății de credință prin Constituție, unitatea și siguranța statului Român, relația cu UE, NATO, cu vecinii noștri, cu Israel.

Vă chem să ne aplecăm genunchii înaintea Regelui Suprem, Domnul nostru Isus Hristos, și să cerem îndurare, extinderea ferestrei de har peste lume și peste țara noastră, extinderea timpului cât se mai poate lucra (Ioan 9:4: “… vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze.”).

Vă chem la post și rugăciune neîncetată! Voi, care stați pe zidurile României – nu vă odihniți deloc! (Isaia 62:6-7). Să nu-I dăm răgaz Domnului până ce nu va face ca România să intre în toate promisiunile și binecuvântările rostite profetic peste ea: Is. 62:4 – țarămăritată”- o țară mântuită, care intră în legământ cu Domnul Isus masiv – trezirea României, o țară care-L cunoaște și-L iubește pe Domnul Isus; o țară de dorit de locuit; un Gosen – o cetate de scăpare; coșul de pâine (spiritual și natural) al Europei; o țară din care se va ridica un sunet nou în închinare; o țară plină de creativitate, frumusețe, bunătate, o țară pe care Domnul o ridică din cenușă.- Mica 7:7-11

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România .

În mod special, vă chem la 11 zile de post și rugăciune în luna decembrie.

1 Decembrie 2016 –  Ziua Naţională a României – Zi de post și rugăciune pentru:

 • UNITATEA poporului român și a Bisericii Domnului din țara noastră. Unitate teritorială a țării în granițele
 • TREZIREA SPIRITUALĂ a României. Avansarea Împărăției lui Dumnezeu cu putere și rapid în România.
 • Pacea și securitatea țării, protecţia populației și a teritoriului României, binecuvântarea Domnului peste România ca stat naţional unitar român.

2-11 Decembrie 2016 – 10 zile de post și rugăciune pentru alegerile parlamentare din România.

 • Alinierea României la planul Domnului
 • Parlamentari integri, competenți, cu frică de Domnul și cu dragoste de țară
 • Alegeri corecte. Mobilizarea populației, care să voteze masiv, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Trezirea populației, care să fie eliberată de confuzie, manipulare, minciună și să discearnă corect cum să
 • Dezbrăcarea de putere a planurilor celui rău, descoperirea la timp a uneltirilor, manipulărilor, a oricăror forme de intimidare și anihilarea lor.
 1. Pentru România continuăm să ne rugăm:
 • Rugăciunea cheie pentru România este: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România! Să ne rugăm pentru repoziţionarea şi alinierea României după planurile Domnului pentru ţara noastră. Înălțăm Numele Domnului Isus Hristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus Hristos!
 • Trezirea spirituală masivă a României (Is. 62:4) și vălul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cr. 7:14, Daniel 9) şi să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Hristos peste țara noastră și locuitorii ei. UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ, între toți locuitorii – indiferent de grup etnic.
 • FAMILIA așa cum a fost creată de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm pentru organizarea referendumului legat de definirea familiei în Constituția României și pentru modificarea Constituției – prin care să se definească familia în România ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.
 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului grupurilor LGBT(homosexuale) asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos și a legilor țării – în special Constituția României. Să ne rugăm pentru Curtea Constituțională a României – să NU recunoască familii homosexuale pe teritoriul României. Să ne rugăm pentru oprirea asaltului puterilor întunericului asupra copiilor – prin educație străină de valorile Scripturii, ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor. Să ne rugăm ca aceste forme de educație să NU poată pătrunde în România. Să ne rugăm pentru copiii României, ca ei să aparțină familiei și NU statului.
 • Eradicarea corupției la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14). Să ne rugăm pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi, Marea Neagră). Să cerem ca Domnul să trimită îngerii i la granițele României, să fie Domnul un zid de foc în jurul țării (Zaharia 2:5).
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO, Israel, pentru strategiile de apărare și de securitate națională, pentru resurse,  strategii noi și chiar modificări în structura de apărare a țării.
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiește împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru stoparea acțiunilor agresive ale Rusiei în Marea Neagră – în raport cu România și NAT Să ne rugăm pentru pacea și siguranța României în contextul aliantei Turciei cu Rusia și Iran și pe fondul amenințărilor Turciei de a da drumul refugiaților spre Europa.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara. Să ne rugăm pentru conducătorii României în relaţia cu UE, să stea fermi, pentru protecția populației și pentru siguranța României.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru oprirea extinderii influenței islamului în țara noastră. Să ne rugăm pentru trezirea liderilor României! Să ne rugăm pentru oprirea construcției mega-moscheii din București. Să ne rugăm ca musulmanii de pe teritoriul României să NU se radicalizeze și să nu se coaguleze în structuri de terorism pe teritoriul tarii. Să ne rugăm pentru mântuirea lor.
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament. Dumnezeu să ridice oameni cu frică de Domnul, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru RESPONSABILIZAREA lor față de binele țarii în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru hotărâre în a proteja interesele țării indiferent de presiuni. Parlamentul actual – să nu voteze legi care NU sunt în interesul ţării!
 • Stingerea tensiunilor interetnice din țară, ca orice manipulare, orice acţiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru relațiile cu țările vecine ale României.
 • Descoperirea și anihilarea grupărilor paramilitare, a grupărilor teroriste, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Stabilizarea instituţiilor statului – juridice, financiare, de protecţie şi apărare a statului. Protecţie peste instituţiile statului şi oamenii integraţi în ele. Serviciile de siguranță ale României, poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată – pentru integritate, protecție, discernământ, înțelepciune, competență, resurse, ca Domnul să-i ajute să acționeze rapid și eficient în acțiunile de protecție a populației și a țării. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere a instituțiilor statului.
 • Continuarea reformelor în sistemul sanitar și sistemul de învățământ din România.
 • Oprirea declinului demografic al ţării, prin creşterea natalităţii, prin oprirea mortalității infantile și a morţilor premature în rândul populaţiei, oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.
 • LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării. Să ne rugăm pentru sistemul juridic din Români
 • Să ne rugăm pentru creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești cu investiții românești, pentru invenții, inovații. Să ne rugăm pentru revitalizarea agriculturii româneşti – prin legi, sprijin guvernamental, investiţii, sisteme de irigații – ca România să redevină coşul de pâine al Europei. Să ne rugăm pentru protecția României față de șocuri financiare.
 • Să ne rugăm pentru restituirea bunurilor naţionale (terenuri, păduri, imobile, zăcăminte) care au fost înstrăinate abuziv. Să ne rugăm pentru protecţia zăcămintelor, a terenurilor, a pădurilor, a bunurilor din patrimoniul statului – să nu mai poată fi înstrăinate ilegal.
 • Protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri și căi ferate ale țării, pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport al electricității.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91).
 1. 2. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • Chemare la sfințire. (Ap. 22:11). Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să se abată de la căile rele (2 Cr. 7:14, pentru revelația identității de copii ai lui Dumnezeu, pentru revelația chemării și a responsabilităților pe care le avem. Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului. (Ps. 24: 1-6). Să ne rugăm pentru înţelepciune, claritate, discernământ, maturitate spiritual, pentru  implinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18).
 • Chemare la o viață de rugăciune – Casa Mea se va chema o ca de rugăciune.” (Mat. 21:13). Întoarcere la viața de părtășie cu Domnul, rugăciune necurmată, focul Duhului Sfânt,  la foame după Cuvântul lui Dumnezeu – TREBUIE să avem CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42)
 • Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm pentru trezirea creștinilor, ca forme de amăgire, de orbire să fie făcute fără putere în viața fiecăruia (Ap. 3:14-22). Să ne rugăm împotriva oricăror forme de robie care afectează pe creștini – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, pentru eliberarea celor prinși de necredință,  pentru întărirea credinței în Domnul.
 • Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici locale, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România!
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne rugăm pentru reforme, pentru inimi deschise, minți transformate care primesc lucrarea Duhului Sfânt: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ! Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revărsarea abundentă a puterii Lui în Biserica din România și în România. Să continuăm să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului, în baza Ef. 1: 17-21 și Ef. 3:16-21.
 • Familiile creștine; pentru  trezirea și protecția copiilor, a tinerilor, să devină radicali pentru
 1. Israel Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus ca Mesia pe care Îl așteaptă și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare, mai ales in lumina alianței Turcia-Rusia-Iran (Ez 38,39). Să ne rugăm pentru resurse, curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul, pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Un comentariu

 1. Pace si har de la Domnul peste voi si familiile voastre, peste lucrarile si slujirea voasta a tuturora ce sunteti in sluba Domnului.

  Ma rog pentru voi, pentru cauzele ce le anuntati lunar, sustin si eu Romania in rugaciune si vreau sa postesc impreuna cu voi, caci stiu ca este un lant de post si rugaciune necurmat pentru tara noastra. Doresc sa ma alatur si sa sustin tara noastra impreuna cu cei care au facut-o pana acum .
  Va rog sa ma anuntati cum trebuie sa procedez.
  Va multumesc anticipat
  Cristina Paun

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *