Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2017

2017 – 3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ- în zilele de 1,2,3

(Estera 4:14)…pentru o vreme ca aceasta!

2017  – fiecare zi de vineri– post si rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protectia tarii

Să luptăm pentru  LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri:  CREDINȚA CREȘTINĂ (ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII (DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMÂNIEI e tot mai contestat și se vrea fragmentarea țării)

 • Rugăciune pentru România.  ROMÂNIA SE APROPIE DE UN PUNCT PERICULOS- ECONOMIC, SOCIAL, INTERNAȚIONAL. ESTE PE PUNCTUL SĂ DEVIEZE  de la principii de dreptate și democrație.  Să ne rugăm ca ROMÂNIA Să NU POATă FI DESTABILIZATĂ sau SCOASĂ DIN ALINIERILE  ÎN CARE TREBUIE SA FIE PARTE. E vital să ne rugăm cu mare stăruintă pentru tara noastră! SĂ NE RUGĂM   PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII conform  VOII DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).

Luna NOIEMBRIE-CONTINUĂM SĂ ne focalizam rugăciunile pe :

 • PACEA, UNITATEA NAȚIONALĂ  și INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României,  protecția țării în interior și la granițe. PREGĂTIREA ANIVERSĂRII UNIRII  (2018) – SE CONTESTĂ TERITORIUL ACTUAL al României.  Să ne rugăm pentru recunoașterea si respectarea suveranității statului român peste tot teritoriul țării, pentru restaurarea istoriei reale a României în educația populației, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României  în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru anularea planurilor de fragmentare  a populației și a teritoriului țării!
 • FAMILII  și organizarea referendumului   Bătălia pentru FAMILII este dincolo de ce vedem  acum. Dacă nu ne mobilizăm ACUM  să câștigăm această bătălie pentru familiile biblice – prin legiferarea  familiei  biblice în legile țării – vom avea de înfruntat legi grele care vor veni și  vor aduce mari limitări in exprimarea  credinței si trăirii creștine în țara noastră!- Daca stăm nepăsători  acum, mâine va fi prea târziu! Trebuie să ne trezim!
 • REFORMA JUSTITIEI – păstrarea independenței justiției față de puterea politică, pentru legi drepte cu respectarea  principiilor de dreptate și adevăr. LEGILE JUSTIȚIEI– să fie legi bune, drepte, care să NU deschidă uși pentru manipulări și control.
 • LEGILE  ȚĂRII.  Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori creștine, de un sistem juridic integru, de oameni integri  în elaborarea și aplicarea legilor.   Modificările Constituției României care se pregătesc – pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine și a libertății de exprimare a valorilor creștine în public. Legile țării sunt foarte importante: Constituția, legile care definesc și guvernează națiunea și teritoriul național.  Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Dacă prin legile României se deschid uși pentru fărădelege, (acceptarea – prin lege a unor păcate numite urâciuni de Domnul) , țara noastră va fi expusă atât asaltului întunericului  într-un mod greu de imaginat cât și judecăților Domnului!
 • REFORMELE  FISCALE – să fie înțelepte, echilibrate, favorabile dezvoltării țării, care să nu destabilizeze economic și social țara.  Să ne rugăm pentru  resursele României – financiare, economice, naturale- și să mustrăm orice lăcustă care încearcă să diminueze resursele țării.
 • Bătălia se dă pentru resurse,  care fac ca o națiune să poată avansa. Să ne rugăm pentru creștere economică, pentru ca să fie hrană în țară. O ȚARĂ SĂRĂCITĂ, CU POPULAȚIE DIMINUATĂ,  POATE FI UȘOR DE CUCERIT , de DIVIZAT, de CONTROLAT! Să ne rugăm ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRĂMARE A ȚĂRII SĂ FIE ANIHILAT SI DOMNUL SĂ ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI.
 • pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII – pentru RESPONSABILIZAREA  lor față de țară, frică de Domnul,  să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării. Să ne rugăm pentru integritatea conducătorilor țării, pentru discernământ, patriotism pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului , pentru  eradicarea coruptiei si a traficului de influență care afectează deciziile ce se iau în țară pentru trezirea si responsabilizarea clasei politice față de pacea și siguranța țării (în INTERIORUL și EXTERIORUL țării), pentru înțelepciune,  discernământ și patriotism pentru cei aflați la conducerea  armatei, a instituțiilor de siguranță  națională. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate din instituțiile statului
 • Chiar dacă din decembrie 1989 țara a fost eliberată de sistemul comunist, influențele acestuia încă sunt prezente și se manifestă prin frică, manipulare, control, intimidare. Ca in  Daniel 9:2-3, suntem chemați la un SEZON de POCAINȚĂ pentru păcatele comise atât de poporul Domnului cât și de națiunea română care se numește creștină. Să cerem iertare Domnului pentru păcatele românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, mai ales pentru idolatrie şi pentru sângele vărsat pe teritoriul României.  Să cerem  mila Sa care biruie judecata! Să cerem curățire prin sângele Domnului Isus Cristos,  ca Domnul să ne ierte păcatele și să ne tămăduiasca țara (2 CR 7:14), să ne elibereze de legăturile întunericului și ale comunismului și România să intre în destinul pregătit de Domnul pentru noi. Să ne rugăm pentru PACE și extinderea TREZIRII în România, pentru ca secerisul  Domnului sa fie strâns. Războiele aduc seceriș Satanei (morți premature a celor ce nu mai apucă să se împace cu Domnul, blocarea evanghelizărilor,  distrugeri în Biserică). Domnul a zis: țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – adică relație de legământ cu Mirele ceresc, Domnul Isus Cristos, care înseamnă  trezirea României – DE TOATE VÂRSTELE-  copii,  tineri, adulți.

Să-l chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru natiunea noastră – oameni după inima Lui. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor care sunt în autoritate în țara noastră!

Să ne rugăm Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, asa și pe pământ – în România.

Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.

Continuăm să ne rugăm pentru:

  • protejarea copiilor de educația sexuală demonică care este în Europa și oprirea pătrunderii acestei educații in România, protejarea copiilor de educatie nebiblică; legi care să asigure protejarea și  dezvoltarea copiilor conform identității de gen (băiat, fată) cu care s-au născut;  păstrarea valorilor creștine în educația copiilor – în familii și în sistemele de învățământ; învățământ bazat pe norme de biblice; legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonați- în familii constituite biblic.
  • Conștientizarea celor ce trăiesc în concubinaj că trăiesc în păcat și întoarecerea lor spre Dumnezeu ; să ne rugăm  ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România.
  • oprirea  violenței  în familii, eradicarea sărăciei, reîntregirea familiilor afectate de plecarea  părinților la muncă în alte țări
  • mântuirea copiilor din România – pîna la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască – să fie doriți, să nu fie avortați sau abandonați.
  • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine. România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale,  conform voii Domnului.  Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
  • Protecție față de acțiuni agresive si  tendințele expansioniste, față de România, ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA  lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Să ne rugăm ca acțiunile pe care le plănuiesc  împotriva României,  să fie zădărnicite.
  • Protecția  țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
  • Restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pentru un patriotism autentic și curaj civic,  restaurarea  integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a  onoarei,  a valorilor morale
  • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industria, agricultura, energetic, tehnologii înalte (IT),  transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale- aur, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte.  Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie,  pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țara,  pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI  din Romania, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă.
  • strategii intelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării ; pentru armata română și  industria de apărare a țării,  pentru creșterea capacității de apărare a țării,  pentru investiții importante în apărarea țării; pentru serviciile de securitate ale țării – să fie alerte și să vegheze la siguranța naționala a tarii
  • protecţie față de destabilizări interne economice, sociale, de lovituri militare,  forme de terorism/sabotaj în România,  atacuri cibernetice;   protecţie față tensiuni  interne  generate prin manipulări;  anihilarea  manipulărilor  și  intoxicărilor informaționale, a  răspândirii de informații  false prin media (internet, știri);   anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme;  protecție față de atacuri si destabilizări financiare, economice și șocuri financiare
 • Protecția barajelor,  podurilor mari , a  principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid) ,  protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații,  al sistemului energetic  național și siguranța  energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Protecția țării și a populatiei de epidemii,  dezastre naturale – furtuni violente,  inundații și cutremure mari – PS 91.
 • Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • POCAINȚĂ ȘI ALINIERE A INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is 60:1-4);  SFINȚIRE, UNITATE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENȚĂ  la starea noastră, creștere în credință, ÎNȚELEGEREA VREMURILOR – pregătire pentru VENIREA DOMNULUI- extinderea ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU;  Viață  intensă de rugăciune și post,  foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu . MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune.
 • Întoarcere la dragostea dintii, reformă în viața de rugăciune, întoarcere la Scriptură, radicali pentru Isus. Reastaurarea părtăției cu frații – în grupe, în comunitatea creștină și atenție la pericolul părtasiei virtuale – prin internet,  care duce la izolare, care fură timp și putere.
 • Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Cristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea.  Reforma în Biserica din România –  ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Eliberarea  prinșilor  de război. Să ne rugăm  pentru creștinii persecutați din lume.
 • Liderii crestine- protectie si calauzire.
 • PROTECȚIA  liderilor creștini, a bisericilor, a organizațiilor creștine de atacuri teroriste
 • Lucrările de media creștină – televiziuni, radiouri, edituri, lucrări prin internet- să ne rugăm pentru creșterea impactului, a influenței în țara noastră; să ne rugăm pentru resurse pentru aceste lucrări.
 • Israel – Nori de război se adună din nou asupra Israelului. Să ne rugăm pentru trezire în Israel ,  pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului,  pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului,   pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor in Israel, conform Scripturii.

Multumim Domnului pentru relațiile economice și politice tot mai bune dintre Romania si Israel– e un raspuns la rugăciune! Să continuăm să stăruim pentru ca România să fie o țară care să fie de partea Israelului – o națiune oaie!

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *