Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

În luna NOIEMBRIE, urmează alegerile prezidențiale din România.

Apelul transmis pentru cele 3 zile de post și rugăciune din 7-8-9 noiembrie precede primul tur de scrutin din 10 noiembrie. Dar aceste zile pregătesc calea și pentru turul 2 de scrutin din 24 noiembrie.

Ca oameni ai rugăciunii, chemarea este de a ne uni din nou, în post și mijlocire intensă, și înaintea turului 2 din 24 noiembrie, adică în zilele de 21-22-23 noiembrie. Alegerile prezidențiale din noiembrie, au consecințe și asupra alinierii și protecției României.

Apel la post și rugăciune în unitate în zilele de 7-8-9 noiembrie și 21-22-23 noiembrie 2019, pentru alegerile prezidențiale și protecția României.

Ne rugăm în acord, în cele 3 zile, în ambele perioade, după punctele transmise pe pagina alăturată.

Să ne rugăm pentru mobilizare masivă la rugăciune a creștinilor.

În contextul alegerilor, ne mai rugăm :

 • Viitorul Președinte al României, să fie persoana pregătită de Domnul pentru vremea care vine. Să ne rugăm pentru alegători – să fie călăuziți de Domnul – și cei din țară, și cei din diaspora. Să legăm duhurile de manipulare, de confuzie, influențele oculte, care încearcă să-i afecteze pe alegători. Să cerem protecția Domnului peste mintea și voința celor care vor vota și ca Domnul să-i călăuzească, oamenii să meargă la vot, să nu fie deturnați sau indiferenți. Să ne rugăm ca Voia Domnului să se împlinească!
 • În Numele Domnului Isus Hristos, să cerem eliberarea locuitorilor țării de legăturile de adormire, de indiferență, de resemnare și abandonare în a se implica, de confuzie.
 • Pentru trezirea conștiințelor, ca țara noastră (locuitorii ei ) să fie plină de cunoștiința Domnului ca apele care acoperă fundul mării! (Hab 2:14)- Frica sfânta de Domnul- ca El ESTE și a pus în fiecare inimă legile Lui- fie că le acceptă sau nu.
 • Pentru cerneri și decantări la nivele de conducere în societatea românească, ca Domnul să ridice oameni in structurile de conducere ale țării, după voia Lui.

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA– continuăm să ne rugăm:

 • TIMPUL ESTE SCURT. Domnul ne cere FOCALIZARE, NU DISPERSIE, deși SUNT MULTE OPORTUNITĂȚI. Suntem atenționați SĂ FACEM CE AVEM NOI DE FĂCUT, să ne focalizam pe ce Domnul ne-a dat să împlinim! Să ne rugăm pentru CLARIFICAREA VIZIUNII și CHEMĂRII – pentru FIECARE creștin, pentru BISERICILE LOCALE, pentru LUCRĂRILE creștine.
 • Ne rugăm pentru UNITATE duhovnicească, pentru conectarea în dragoste, în acord, în comunicare și acțiune între generațiile din Biserica Domnului din România, pentru strângerea rândurilor. Să ne rugăm pentru relații restaurate între părinți- copii, între generații, ca întunericul să nu poată pătrunde prin aceste spărturi în familii, în biserici (Maleahi 4:5-6). Domnul vrea ca să fim ca funia împletită în trei – generații care lucrează împreună – (Ecl. 4:12).
 • Să ne rugăm ca Biserica din România să se ridice în rugăciune și acțiune, ca în cartea Neemia, unde poporul a fost așezat pe familii – în lucrare și în lupta de protejare a cetății. Să ne rugăm pentru bisericile din România- fiecare să intre în locul și lucrarea specifică pe care le are Domnul pentru teritoriul de acțiune dat de Domnul (zona geografică unde este așezată, zone de misiune). Să ne uităm la România ca la o cetate mare în care bisericile creștine din toate denominațiile creștine sunt așezate pentru a zidi și a apăra! Să ne rugăm pentru UNITATE în și între bisericile creștine din Romania. UNITATE în POCĂINȚĂ, în RUGĂCIUNE și ACȚIUNE.
 • Ne rugăm pentru cernerea lucrurilor din viețile creștinilor – pentru demolarea întăriturilor (religiozitate, necredință, frică, mândrie) din viețile creștinilor, pentru eliberarea creștinilor de toate legăturile care ne țin captivi în trecut și în traditii, pentru SEPARAREA noastră de valorile lumii acesteia și trăirea în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru REVELAȚIA SFINȚENIEI și a DREPTĂȚII lui Dumnezeu, pentru ruperea legăturilor de amăgire de peste creștini, pentru întoarcere la dragostea dintâi, în sfințenie, în smerenie, întoarcerea la Cuvânt – în trăire și umblare. Să ne rugăm ca fiecare să-și evalueze viața prin lumina Cuvântului. Să ne rugăm ca forme de orbire, amăgire, doctrine false, legături de religiozitate să fie anihilate din viața fiecaruia și Sângele Domnului să curățească pe fiecare de orice minciună a Satanei, care-l ține blocat în necredință, frică sau forme de păcat.
 • Ne rugăm pentru REVELAȚIA TIMPULUI în care suntem, că vremea venirii Domnului este foarte aproape și secerișul este așa de mare! Să ne rugam pentru PREGĂTIREA noastră să-L întâlnim pe Domnul! Să ne rugăm pentru LUCRĂTORI pentru SECERIȘ.
 • Să ne rugăm pentru TREZIREA creștinilor, pentru vigilență, sensibilitate spirituală accentuată, atenți la ce este în jurul nostru, să fim aliniați la ritmul și timpul Domnului, să recunoaștem vremurile, ca fiii lui Isahar, care nu doar le recunoșteau, dar știau ce trebuie să facă poporul. Să ne rugăm pentru ca fiecare să AUDĂ clar vocea Domnului!
 • Să ne rugăm pentru familiile creștinilor – mântuire, sfințire, protecție, relații dumnezeiești. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii creștini – ca întunericul lumii să nu-i prindă în cursă, să fie protejați și întăriți prin Duhul Sfânt și să devină radicali pentru Isus!
 • Să ne rugăm pentru creșterea credinței, ca fiecare să răspundem prin credință, prin încredere în El, fără să lăsăm loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor„Dar când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8b)! ne lipim inimile de Domnul (Ier 15:19-21), să știm cine suntem în Hristos, să împlinim chemarea Domnului fără teamă, fără compromis.

2. ROMÂNIA – Continuăm rugăciunea pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

 • Domnul continuă să zguduie România – apar tot mai multe cazuri de violență, în care copii, tineri cad pradă puterilor întunericului. Domnul ne trezește pe noi, poporul Lui (2 Cr 7:14) – pentru ca să ne ridicăm acum să mijlocim pentru oprirea acestui val de violențe, pentru protecția și binecuvântarea copiilor, a tinerilor, a tuturor locuitorilor țării, pentru PROTECȚIA și PACEA țării noastre!
 • Să ne ridicăm la luptă, rostind Cuvântul Domnului peste țară! Cuvinte de protecție, de cerere a îndurării Domnului, de pocăință, de mijlocire, de mulțumire, de laudă…. ACUM este vremea ridicării.
 • Să declarăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, Sfințească-Se Numele Tău, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în ROMÂNIA, în familiile din România!
 • Să ne rugăm binecuvântarea aronică peste țara noastră: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, România! Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste tine și să Se îndure de tine, România! Domnul să-Și înalțe Fața Lui peste tine și să-ți dea pacea, România! (Num 6:24-26). Punem astfel Numele Domnului peste toate generațiile din România, peste teritoriul întreg al țării și să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze România.
 • Să declarăm: Isus Hristos este Domnul României, peste tot teritoriul și peste toată populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României.
 • Să rostim Cuvântul Domnului din Ps 91 peste și pentru România!
 • Ca popor al Domnului, să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. (Daniel 9- noi și părinții noștri am păcătuit!). Ne pocăim de nepăsarea, egoismul, nevegherea noastră, ca popor al Domnului!
 • Ne pocăim de sângele vărsat pe teritoriul țării – prin crimele făcute pe teritoriul țării făcute de părinții noștri și de noi, ne pocăim de holocaustul evreilor și rromilor, de uciderea copiilor- prin avorturi, de uciderea conducătorilor țării (inclusiv de uciderea soților Ceaușescu în ziua de Crăciun după un simulacru de proces).
 • Ne pocăim de idolatrie, de lipsa de loialitate și trădări, de ruperea legămintelor, de lipsa de onestitate, de vorbirea rea a locuitorilor, de înnegrirea țării prin păcatele comise și prin vorbe de blestem rostite peste țară, de tot ce vă va arăta Domnul.
 • Să ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne curățească și să ne vindece țara prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
 • Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România, pentru trezirea în masă a românilor. (Is 62:4)
 • Frică de Domnul în toată societatea noastră, pentru trezire în poporul român și întoarcerea la Isus, o trezire a integrității, a curajului, a intoleranței față de rău, de fărădelege. Flagelul corupției, al trădării să fie nimicite din societatea românească. Reformarea societății noastre – în toate sferele de activitate.
 • Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru SIGURANȚA ȚĂRII ȘI A LOCUITORILOR și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să oprim orice plan al celui rău de a fragmenta teritoriul și populația țării, de a stârni tensiuni interetnice, de a diviza teritoriul țării noastre și de a extinde influențele altor puteri asupra țării noastre! (Zaharia 2:5). proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
 • Să declarăm prin rugăciune că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Să ne rugăm, în Numele Domnului Isus, pentru închiderea porților țării față de orice formă de asalt al spiritului islamic și orice ușă deschisă de autoritățile române spiritului islamic să fie închisă. Să ne rugăm pentru autoritățile țării – să NU accepte condiții impuse de Europa și să stea fermi, pentru protecția populației și siguranța României.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI după planurile Domnului pentru națiunea noastră în alianțele și structurile internaționale în care România este parte (NATO, UE). Orice deviere/deturnare a alinierii țării noastre să fie corectată. Ne rugăm pentru relația ROMÂNIA – ISRAEL, ca România să stea de partea Israelului și să-și mute ambasada la Ierusalim. Să ne rugăm pentru favoarea și protecția Domnului în relațiile internaționale, pentru VERTICALITATE în decizii în relațiile internaționale – cu SUA, UE, NATO, TURCIA….Rusia, Orientul Mijlociu, Chinadecizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
 • Pentru copiii și tinerii României, pentru protecția Domnului peste ei, ca Domnul să fie scut și pavăză pentru ei. Să ne rugăm ca vrăjmașul să nu-i mai poată atinge. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor, a abuzurilor din familii.
 • Trezirea părinților din această națiune. Să ne rugăm ca Domnul să toarne o dragoste supranaturală pentru copii în inimile părinților și în inimile tuturor românilor. Să ne rugăm pentru întoarcerea românilor acasă, a celor plecați la muncă (a părinților, dar și a tinerilor – copiilor), pentru restaurarea familiilor, pentru restaurarea națiunii noastre!
 • Oprirea asaltului grupurilor de interese asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos, a legilor țării, a integritatii naționale și teritoriale a României.
 • Să ne rugăm ca România să devină un GOSEN – un loc de adăpost pentru copii și pentru copiii Domnului, unde Isus, Lumina lumii domnește (Exod 10:23) și plăgile Egiptului nu pătrund (Exod 8,9,10).
 • Destructurarea rețelelor de trafic de persoane, de droguri, pentru dezrădăcinarea acestui blestem de peste națiunea noastră, pentru scoaterea la lumină și anihilarea acestor rețele de trafic, de sclavie, de crimă și tinerii noștri să nu mai fie de jaf.
 •  Autoritățile române implicate în lupta cu aceste rețele – integritate, frică de Domnul, înțelepciune, protecție, călăuzire, curaj, resurse.
 • Să ne rugăm pentru scoaterea la lumină a rădăcinilor cazului Caracal, descoperirea tuturor celor implicați.
 • Eradicarea corupției la toate nivelele. Să ne rugăm pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare.
 • Pentru autoritățile din România și clasa politică: dezrădăcinarea și anihilarea corupției, curățirea structurilor statului de oameni incompetenți, corupți, fără frică de Domnul, ca Domnul să-i cerceteze cu mare putere, ca oricine este corupt să fie schimbat de Domnul sau schimbat din funcție. Să ne rugăm pentru înțelepciune supranaturală, frică de la Domnul, discernământ, corectitudine și curaj în decizii, integritate și loialitate față de țară și popor.
 • Cerem protecția Domnului peste teritoriul și populația României față de cutremure mari, dezastre naturale, epidemii.
 • Ne rugăm pentru infrastructura țării – autostrazi, căi ferate, baraje, poduri să fie construite sau restaurate rapid, protecție.

3. Israel

 • Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației – este o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului. Să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului. Să ne rugam pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos – Mesia pe care-L așteaptă. Să ne rugăm pentru viitorul Guvern și prim-ministru!

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *