Punctele de rugăciune ale lunii octombrie 2017

Am intrat într-un sezon nou, periculos, dar și cu mari promisiuni de seceriș pentru Domnul. Mai mult ca oricând, să ne rugăm pentru România. Voi, care aduceți aminte Domnului de ea, nu vă opriți deloc, până slava Domnului va inunda țara noastră. Așteptăm veștile Domnului, nu ale lumii,  chiar dacă întuneric mare acoperă pământul, slava Domnului răsare peste cei ce se ridică acum în puterea tăriei Lui (Is. 60:1-3). Domnul ne spune: PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU SECERIȘ! – Secerătorii lucrează cât este zi – timp extins și intens. Fereastra Harului este încă deschisă peste noi – să ne grăbim să lucrăm cât este încă zi și se poate (Ioan 9:4). Nu e vreme de certuri de partide, de mândrie, competiție, ci de unitate, smerenie, compasiune, curaj, sacrificiu. Vin vremuri noi. Să strângem rândurile, popor al Domnului! Să ne pregătim de schimbările de atmosferă spirituală care vin, împreună cu judecăți ale Domnului. Să fim cei care așteaptă și grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu. (2 Petru 3:11-12).

2017 – 3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ – în zilele de 1,2,3 (Estera 4:14)… pentru o vreme ca aceasta!

2017 – fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

Vă amintesc că în 31 octombrie e sărbătoarea demonică Haloween, urmată de ziua morților pe 1 noiembrie. Pe acest fond de eliberare amplificată de puteri demonice, este o urgență în a ridica scuturi de protecție în rugăciune pentru țara noastră și pentru copii

Să luptăm pentru LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ (ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI/A BISERICII/A SCRIPTURII), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII(DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMÂNIEI e tot mai contestat și se vrea fragmentarea țării.)

 • Rugăciune pentru România. ROMÂNIA SE APROPIE DE UN PUNCT PERICULOS – ECONOMIC, SOCIAL, INTERNAȚIONAL. ESTE PE PUNCTUL SĂ DEVIEZE  de la principii de dreptate și democrație.  Să ne rugăm ca ROMÂNIA SĂ NU POATĂ FI DESTABILIZATĂ SAU SCOASĂ DIN ALINIERILE  ÎN CARE TREBUIE SĂ FIE PARTE. E vital să ne rugăm cu mare stăruintă, pentru tara noastră! SĂ NE RUGĂM   PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII conform  VOII DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).

Luna OCTOMBRIE – ne focalizăm rugăciunile pe PACEA și INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pe FAMILII și organizarea referendumului, pe LEGILE JUSTIȚIEI – să fie legi bune, drepte, care să NU deschidă uși pentru manipulări și control și pe MĂSURILE  FISCALE – să fie înțelepte, echilibrate, favorabile dezvoltării țării, pentru CONDUCĂTORII ȚĂRII –  pentru RESPONSABILIZAREA  lor față de țară, frică de Domnul,  să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării

 • Chiar dacă din decembrie 1989 țara a fost eliberată de sistemul comunist, influențele acestuia încă sunt prezente și se manifestă prin frică, manipulare, control, intimidare. Ca în Daniel 9:2-3, suntem chemați la un SEZON de POCĂINȚĂ pentru păcatele comise atât de poporul Domnului cât și de națiunea română care se numește creștină. Să cerem iertare Domnului pentru păcatele românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, mai ales  pentru idolatrie şi pentru sângele vărsat pe teritoriul României. Să cerem mila Sa care biruie judecata! Să cerem curățire prin sângele Domnului Isus Hristos, ca Domnul să ne ierte păcatele și să ne tămăduiască țara (2 Cr. 7:14), să ne elibereze de legăturile întunericului și ale comunismului și România să intre în destinul pregătit de Domnul pentru noi. Să ne rugăm pentru oprirea formelor de neocomunism și autoritarism care se ridică în România.

Să-l chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni dupa inima Lui. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor care sunt în autoritate în țara noastră!

Să ne rugăm …Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România

Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.

 • Să ne rugăm pentru PACE și extinderea TREZIRII în România, pentru ca secerișul Domnului să fie strâns. Războaiele aduc seceriș satanei (morți premature a celor ce nu mai apucă să se împace cu Domnul, blocarea evanghelizărilor, distrugeri în Biserică). Domnul a zis: țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – adică relație de legământ cu Mirele ceresc, Domnul Isus Hristos, care înseamnă trezirea României. – DE TOATE VÂRSTELE – copii,  tineri, adulți.
 • FAMILII: Bătălia pentru FAMILII este dincolo de ce vedem  acum. Dacă nu ne mobilizăm ACUM  să câștigăm această bătălie pentru familiile biblice – prin legiferarea familiei biblice în legile țării – vom avea de înfruntat legi grele care vor veni și vor aduce mari limitări în exprimarea credinței și trăirii creștine în țara noastră! – Dacă stăm nepăsători acum, mâine va fi prea târziu!! TREZEȘTE-TE BISERICĂ!
 • legi în favoarea familiei biblice în România, definirea căsătoriei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie.
 • REFERENDUMUL legat de definirea familiei în Constituția României să fie organizat și populația să voteze masiv pentru familia biblică. Să ne rugăm pentru Parlamentul României – să decidă organizarea referendumului și apoi să aplice în Constituție rezultatele lui. (Daniel 7:25-trăim  vremurile din urmă, când puterile întunericului încearcă schimbarea Legii lui Dumnezeu – și parte din Legea lui Dumnezeu este familia biblică;  Luca 17:26-30 – arată ce vedem în jurul nostru acum – o degradare morală cumplită, care avansează rapid încercând să înghită toată societatea, având ca țintă acum copiii).
 • protejarea copiilor de educația sexuală demonică care este în Europa și oprirea pătrunderii acestei educații în România, protejarea copiilor de educație nebiblică; legi care să asigure protejarea și dezvoltarea copiilor conform identității de gen (băiat, fată) cu care s-au născut; păstrarea valorilor creștine în educația copiilor – în familii și în sistemele de învățământ; învățământ bazat pe norme biblice; legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonați – în familii constituite biblic.
 • Conștientizarea celor ce trăiesc în concubinaj că trăiesc în păcat și întoarecerea lor spre Dumnezeu ; să ne rugăm  ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România
 • oprirea  violenței în familii, eradicarea sărăciei, reîntregirea familiilor afectate de plecarea părinților la muncă în alte țări
 • mântuirea copiilor din România – până la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască – să fie doriți, să nu fie avortați sau abandonați.
 • ROMÂNIApacea, protecția și integritatea teritorială a țării. PACEA  României este un DAR de la Domnul!  SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE  zilnic  pentru protecția țării de război – în interior și la granițe! Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României, să fie El un zid de foc în jurul României. (Zah. 2:5 )
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂ  A ȚĂRII,  PREGĂTIREA ANIVERSĂRII UNIRII  (2018) – SE CONTESTĂ TERITORIUL ACTUAL al României. Să ne rugăm pentru recunoașterea și respectarea suveranității statului român peste tot teritoriul țării, pentru restaurarea istoriei reale a României în educația populației, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru anularea planurilor de fragmentare a populației și a teritoriului țării!
 • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine. România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale,  conform voii Domnului. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecție față de acțiuni agresive si  tendințele expansioniste, fata de Romania, ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA  lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii).  Să ne rugăm ca acțiunile pe care le plănuiesc  împotriva României,  să fie zădărnicite.
 • Protecția  țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
 • Conducătorii țării – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, frică de Domnul, să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării, pentru onestitate, integritate, discernământ, patriotism,  pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului,  trezirea și responsabilizarea clasei politice față de pacea și siguranța țării (în INTERIORUL și EXTERIORUL țării), pentru înțelepciune,  discernământ și patriotism pentru cei aflați la conducerea  armatei, a instituțiilor de siguranță  națională;  protecție peste instituțiile statului și oamenii integrați în ele.  Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate din instituțiile statului
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere , stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea  caracatiţelor financiare.
 • LEGILE  ȚĂRII.  Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori crestine, de un sistem juridic integru, de oameni integri în elaborarea și aplicarea legilor. Modificările Constituției României, care se pregătesc pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine și a libertății de exprimare a valorilor creștine în public.
 • REFORMA JUSTIȚIEI – păstrarea independenței justiției față de puterea politică, pentru legi drepte cu respectarea principiilor de dreptate și adevăr. REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI din România – care să formeze tineri pregătiți pentru dezvoltările actuale al economiei
  • Restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pentru un patriotism autentic și curaj civic,  restaurarea  integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a  onoarei,  a valorilor morale
 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industria, agricultura, energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții – inovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale – aur, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale – pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte. Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie, pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI  din România, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă.

O ȚARĂ SĂRĂCITĂ, CU POPULAȚIE DIMINUATĂ,  POATE FI UȘOR DE CUCERIT , de DIVIZAT, de CONTROLAT! Să ne rugăm ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRĂMARE A ȚĂRII SĂ FIE ANIHILAT ȘI DOMNUL SĂ ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI.

   • strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; pentru armata română și industria de apărare a țării,  pentru creșterea capacității de apărare a țării, pentru investiții importante în apărarea țării; pentru serviciile de securitate ale țării- să fie alerte și să vegheze la siguranța națională a țării
   • protecţie față de destabilizări interne economice, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România,  atacuri cibernetice;  protecţie față tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea  manipulărilor și intoxicărilor informaționale, a  răspândirii de informații false prin media (internet, știri); anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme
   • protecție față de atacuri și destabilizări financiare, economice și șocuri financiare
 • Protecția barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid), protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Protecția țării și a populației de epidemii, dezastre naturale – furtuni violente, inundații și cutremure mari
 • Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • POCAINȚĂ ȘI ALINIERE A INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4);  SFINȚIRE, UNITATE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENȚĂ la starea noastră, creștere în credință, ÎNȚELEGEREA VREMURILOR – pregătire pentru VENIREA DOMNULUI – extinderea ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU; Viață intensă de rugăciune și post, foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu. MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef. 3:16-21).
 • Eliberarea  prinșilor  de război. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din lume.
 • Reforma în Biserica din România –  ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • PROTECȚIA  liderilor creștini, a bisericilor, a organizațiilor creștine de atacuri teroriste

Israel Să ne rugăm pentru trezire în Israel, pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului,  pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *