Punctele de rugăciune ale lunii octombrie 2018

Descarcă PDF

Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

Pentru luna octombrie-provocarea este acest referendum, care este o piatră de hotar în mersul societății noastre. După cum va alege România acum, depinde nu doar viitorul copiilor țării, ci și libertatea de exprimare a credinței creștine în țara noastră! Pentru cei care va rugați, este o provocare să ne rugăm și să nu ne lăsăm, chiar dacă vedem atâtea împotriviri. Destinul României este determinat de Dumnezeu, care asculta însă rugăciunea poporului Său. Fiecare rugăciune făcută cu sinceritate și credință, dintr-o inimă smerită, contează!

Dincolo de ce putem spune pe canalul Alfa Omega (din motive de legislație restrictivă), vă îndemn să ne rugăm, să credem, să ne unim, să luăm aceste 3 zile de post – ca al Esterei – cât de mulți puteți. Spuneți și la ații din bisericile voastre!

 

Vă îndemnăm SĂ NE UNIM cu TOȚII în zilele de 5-7 octombrie

(vineri, sâmbătă, duminică) ÎN LUPTĂ în POST și RUGĂCIUNE ca al

ESTEREI pentru REFERENDUM. 

Pentru o vreme ca aceasta…

NE RUGĂM:

 • Pentru PARTICIPARE MASIVĂ LA VOT A POPULAȚIEI, ca orice indiferență, apatie să fie făcute fără putere și populația să-și folosească această libertate de a vota. Să ne rugăm pentru UN MIRACOL de participare al locuitorilor țării la vot.
 • Pentru TREZIREA CONȘTIINȚELOR ROMÂNILOR, pentru revelația Voii lui Dumnezeu în inima fiecăruia.
 • Pentru TREZIREA CREȘTINILOR și UNITATE în Biserica Domnului din România.
 • Pentru REVELAȚIA CONSECINȚELOR acestui referendum asupra viitorului țării, în special al COPIILOR
 • Pentru ANIHILAREA LUCRĂRILOR ÎNTUNERICULUI de intimidare, manipulare, de confuzie, minciună, prin care se descurajează oamenii să voteze conform conștiinței personale
 • Pentru ajutorul Domnului în acest ceas de mare cumpănă pentru țara noastră, să ne POCĂIM și să ne RUGĂM pentru ca, în îndurarea Lui, DOMNUL SĂ NE TRIMITĂ AJUTOR DIN CER, prin lucrarea în putere a Duhului Sfânt în inimile românilor, prin armatele Lui de îngeri. Să ne rugăm pentru un miracol de izbăvire pentru România, ca, în bunătatea Lui, Domnul să ne asculte prin MINUNI! (Ps 65:5)!
 • Să chemăm Numele Domnului peste România, peste acest referendum și să ne rugăm: TATĂ, VIE ÎMPĂRĂȚIA TA, FACĂ-SE VOIA TA, PRECUM ÎN CER, AȘA ȘI PE PĂMÂNT, ACUM, ÎN ROMÂNIA!ACESTE GÂNDURI LE-AM SCRIS LA ÎNCEPUTUL LUNII SEPTEMBRIE, CÂND ÎNCĂ NU SE ȘTIA DE ORGANIZAREA RFERENDUMULUI.
  Chemarea pentru cei implicați în rugăciune pentru țară, ce Domnul mi-a pus pe inimă să vă transmit:
  Luna septembrie este o lună a separărilor, a decantărilor. O luna de curățire, de schimbări mari.
  Intrați în post și rugăciune pentru țară, pentru familii, pentru voi, personal. Domnul va da pe față foarte multe lucruri, din Biserica Lui și din țară. Va urma o perioadă dureroasă, dar necesară, de curățire pentru Biserică! Va urma o perioadă tumultuoasă pentru țară, cu expuneri, dezvăluiri, judecăți. Să cerem cu stăruință intevenția Domnului, ca dreptatea și sfințenia Lui să pătrundă viețile tuturor, în relații, familii, națiune.
  Suntem la un ceas de mare cumpănă pentru țară. Domnul ne va curăți, dar ne va și cântări! Are nevoie de vase curate! Domnul începe vizitarea Sa în națiunea noastră! Domnul trezește, trezește, trezește! Aduce la viață ce a fost uscat, transformă vieți, eliberează suflete. Pregatiți-vă pentru marele seceriș! Începe!! Nu vine o vreme ușoară, ci dimpotrivă! Dar vom vedea puterea Lui la lucru cum nu am mai vazut-o și vom jubila!

 

Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

Pentru luna octombrie-provocarea este acest referendum, care este o piatră de hotar în mersul societății noastre. După cum va alege România acum, depinde nu doar viitorul copiilor țării, ci și libertatea de exprimare a credinței creștine în țara noastră! Pentru cei care va rugați, este o provocare să ne rugăm și să nu ne lăsăm, chiar dacă vedem atâtea împotriviri. Destinul României este determinat de Dumnezeu, care asculta însă rugăciunea poporului Său. Fiecare rugăciune făcută cu sinceritate și credință, dintr-o inimă smerită, contează!

Dincolo de ce putem spune pe canalul Alfa Omega (din motive de legislație restrictivă), vă îndemn să ne rugăm, să credem, să ne unim, să luăm aceste 3 zile de post – ca al Esterei – cât de mulți puteți. Spuneți și la ații din bisericile voastre!

Continuăm rugăciunea pe baza punctelor de luna trecută:

1. Pentru BISERICA Domnului din România:

 • Să ne rugăm ca poporul Domnului, indiferent de confesiune creștină, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ, ca biserică locală, organizații creștine sau grupe de creștini.
 • Creștinii, Biserica Domnului din România, să se ridice în chemarea și mandatul primit, conform Scripturii.
 • Să ne rugăm ca fiecare să vegheze la vorbire – ce spune, ce declară, în fiecare moment, nu doar în biserică sau la rugăciune! Să nu judece, să nu bârfească, să nu vorbească de rău, pentru că aceea ce seamană fiecare, va culege! Ciclul semănat – cules se va accelera foarte mult și fiecare va culege rapid consecințele vorbirii rele!
 • Să strângem rândurile, în unitate, în biserici și între biserici, indiferent de confesiunea creștină! Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții, să se sprijinească, să se ajute.
 • Să ne rugăm pentru vigilență sporită, pentru creșterea discernamântului, pentru înrădăcinarea creștinilor în Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne rugăm pentru protecția fiecărui creștin față de lupii răpitori, pe care îi vom cunoaște după roade! Să ne rugăm pentru discernerea și protecția creștinilor față de teologiile greșite, care se răspândesc rapid.
 • Să ne rugăm pentru creștini – pentru pocăință reală, cu transformarea modului de a gândi și de a trăi, pentru ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate.
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii!
 • Protecția și trezirea copiilor, a adolescenților – echiparea lor în Cuvânt, rugăciune, slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef. 1:17-21; Ef. 3:16-21).
 • Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea teologiei înlocuirii din Biserica Domnului din România.
 • 2. Pentru ROMÂNIA:

 • În primul rând, să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin manipulări, prin interferări asupra factorilor de decizie din țară, prin unități paramilitare, spionaj, trădări)
 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați și ceea ce Domnul vă mai arată. Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cr. 7:14).
 • Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem de peste români și România. Să ne rugăm pentru IZBĂVIREA țării de influența comunistă, de blestemul sărăciei, de lăcustele care devorează țara (resurse furate, corupția, care macină ca un cancer societatea românească, sărăcind-o de locuitorii care pleacă).
 • Să ne rugăm pentru trezirea conștiințelor, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, manipulare și control. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, cu recunoașterea nevoii de a trăi valorile creștine la nivelul societății. Să ne rugăm ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Cristos și să declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Cristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră.
 • Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării și să rupem toate legăturile de blestem aruncate de locuitori peste țară și popor, prin cuvinte de dispreț, de neputință, de blestem, de moarte.
 • Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, să ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte.
 • Avraam, la centenarul lui, a primit promisiunea – pe Isaac! În acest an centenar, să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) – România să devină o națiune creștină cu adevărat, că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru repoziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene (Rusia, Ungaria). Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste față de România ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim.
 • Continuăm rugăciunea pentru protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația copiilor, ca urmare a convenției de la Istambul, pe care România a ratificat-o. Sa ne rugăm ca România SĂ DENUNȚE convenția de la Istambul (să iasă din această convenție)! Ca urmare a acestei convenții, România trebuie să dea legi care să permită educația de gen a copiilor (genul copilului nu este cel cu care s-a născut, ci copilul alege daca vrea sa fie băiețel sau fetiță). Prin aceste legi se distruge identitatea copiilor, e un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu, care i-a creat pe fiecare. Să ne rugăm pentru liderii țării, pentru liderii creștini să se trezească și să acționeze în sensul protejării familiei biblice, a copiilor.
 • Bătălia este și pentru copiii țării. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la cele mai fragede vârste!
 • LEGILE ȚĂRII, reforma justiției. Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Să ne rugăm pentru legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 • Să ne rugăm pentru conducătorii țării- pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, ca fiecare să aibă revelația Domnului Isus, să aibă frică de Domnul. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui.
 • Strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; creșterea capacității de apărare a țării.
 • Protecţie față de destabilizări economice, financiare, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Protecția țării de spiritul islamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industrie, agricultură, sistem energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Resursele naturale ale țării: zăcăminte, (minerale-aur, petrol, gaze, sare), păduri, ape, ape minerale – pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării. Să ne rugăm pentru restaurarea proprietății românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă.
 • Sistemul de sănătate din România – reformă, investiții, dezvoltare, personal calificat, întoarcerea cadrelor medicale acasă
 • Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps 91).

  3. ISRAEL

 • Ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului de atacuri teroriste și militare, pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii, pentru trezire în Israel.Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

 • Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *