Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  2 Cr 7:14

 

Luna septembrie aduce cu ea un nou sezon, biblic vorbind. În data de 30 septembrie începe un nou an biblic (5780) și o nouă decadă. În decada aceasta va fi foarte important Cuvântul Lui rostit de noi! Dumnezeu numără anii după calendarul Lui, care este centrat pe sărbătorile Lui (greșit numite sarbatori evreiesti), pe care Le-a descoperit poporului pe care Și L-a ales – Israel. Prin poporul Lui, prin care ne-a dat Scriptura, ne-a arătat care este adevărata axă a timpului pe care ne mișcam, cu jaloane precise, pline de însemnătate în plan spiritual, dar și fizic. Toată omenirea, nu doar cei ce-L cunosc, merg pe această axă a timpului, indiferent dacă sunt de acord sau nu (oamenii au inventat alte calendare după care se ghidează).

Cred că această lună, septembrie, care este înainte de începutul noii decade, înseamnă înca timp de poziționare, de alegeri pentru noi toți. Intensitatea acestui an – care se încheie curând – a pus la test credința noastră, prin multe situații dificile. Testele Domnului pentru noi, copiii Lui, înseamnă provocarea de a alege – să răspundem prin credință, prin încredere în El sau să facem loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor… „Dar când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8b)!!! Doamne, ajuta-ne!

E timpul să ne oprim puțin din alergare, din agitație (Ps 46:10-11), să ne liniștim inimile și să vedem UNDE și CUM suntem – ca atitudini, ca poziționare, în ce este CREDINȚA noastră, care sunt ancorele de care ne agățăm în viață pentru viitorul nostru, al celor dragi, al lucrărilor în care suntem implicați, dacă facem lucrurile din inerție sau în călăuzirea Duhului Sfânt! Vine un sezon în care nu ne mai putem permite să mergem pe cont propriu! Fără calauzirea Lui, fără a auzi clar vocea Domnului, va fi imposibil de avansat pe calea cea buna în ceața confuziei care se întețește în lume.

Să ne evaluam viața, relația cu El și cu cei din jur (familie, frați în credință, societate), să ne evaluăm umblarea, deschiderea pentru lucrurile Sale noi, să ne poziționăm în credința, în locul și în chemarea Lui pentru noi.

Așteptăm vremuri de Glorie revarsată peste țara noastră! Când Slava Lui vine, vasele noastre trebuie să fie întregi, curățite, pregătite – prin smerenie, sfințire, să putem purta ce vrea El să toarne în noi și prin noi. Recent, am avut o imagine a acestei perioade de pregătire: am avut percepția că eram într-o cameră cu atmosferă argintie, dar eram deja într-o zonă de trecere spre o cameră cu atmosferă aurie. Am primit înțelegerea că trecem dintr-un sezon al argintului în sezonul aurului. Argintul înseamnă curățire intensă în focul Duhului Sfânt, prin Cuvântul Lui (Ps 12:6), iar aurul este Gloria Domnului, Slava Lui care vine! Cuvântul Domnului a fost transmis foarte tranșant în acest an, a separat categoric lucrurile în viețile noastre! Cred că Domnul are promisiuni mari pe care le aduce la împlinire – Slava Lui, prezența copleșitoare a puterii Lui, care transformă oameni, națiuni.
Domnul nu ne-a uitat, nici nu ne-a lăsat la marginea istoriei, ci are planuri de mântuire și de transformare a României, așa cum ne rugăm de mult și cred că ne va surprinde ce vom vedea, la ce vom fi martori și parte! Vino, Doamne Isuse, în România! Este vizitarea după care tinjim, de care ne este dor!

 

1. BISERICA DOMNULUI DIN ROMÂNIA

– Vă îndem ca cele scrise mai sus să fie motivul principal de rugăciune pentru Biserica Domnului din România în această lună.

Ne mai rugăm pentru UNITATE, pentru cernerea lucrurilor din viețile creștinilor – pentru demolarea întăriturilor de religiozitate, de necredință, de frică, de mândrie din viețile creștinilor, pentru SEPARAREA noastră de valorile lumii acesteia și trăirea în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru REVELAȚIA SFINȚENIEI și a DREPTĂȚII lui Dumnezeu, pentru ruperea legăturilor de amăgire de peste creștini, pentru întoarcere la dragostea dintâi, în sfințenie, în smerenie, întoarcerea la Cuvânt – în trăire și umblare.

– Ne rugăm pentru REVELȚIA TIMPULUI în care suntem, că vremea venirii Domnului este foarte aproape și secerișul este așa de mare! Să ne rugam pentru PREGĂTIREA noastră să-L întâlnim pe Domnul!

– Să ne rugăm pentru TREZIREA noastră, a creștinilor, pentru o stare de vigilență, de sensibilitate spirituală accentuată, atenți la ce este în jurul nostru. Să nu ratăm mandatul, chemarea Domnului de a ne ridica ca o armată a Lui în aceste vremuri grele.

Să ne rugăm pentru familiile noastre – mântuire, sfințire, protecție, relații dumnezeiești. Să ne rugăm pentru copiii și tinerii creștini– ca întunericul lumii acesteia (cu falsele sclipiri) să nu-i prindă în cursă, să fie protejați și întăriți prin Duhul Sfânt și să devină radicali pentru Isus!

Mă rog ca Domnul să rupă toate legăturile care ne țin captivi în timp (în trecut – cu toate experiențele bune) și spatiu (în zona noastră de confort, de obișnuinte). Domnul face lucruri noi, suntem parte la schimbări drastice ale societății, ale lumii, fie că vrem sau nu.

Mă rog Domnului ca toți creștinii să fim aliniați la ritmul și timpul Domnului, să recunoaștem vremurile ca fiii lui Isahar, care nu doar le recunoșteau, dar știau ce trebuie să facă poporul. Fie ungerea aceasta peste tot poporul Domnului!

2. ROMÂNIA – Continuăm rugăciunea pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România (Ioel 2:1, 15).

În luna august spuneam: Domnul zguduie o țară, dar de fapt, ne zguduie pe noi, poporul Lui, pentru că dacă nu ne ridicăm acum să mijlocim pentru oprirea acestui val de violențe, pentru protecția și binecuvântarea copiilor și tinerilor țării, mâine răul acesta vine peste copiii noștri. Da, Domnul ne păzește în mijlocul furtunilor, dar nu ne putem ascunde în confortul creștin, fără să ne pese de cei din jur.
Acum este un nou test pentru noi – Biserica. Ce vom face?

În Numele Domnului, vă chem să ne ridicăm la luptă – în rugăciune și post, mijlocind, legând puterile întunericului care afectează țara, pacea ei, dar și copiii și tinerii. Biserica Domnului are mandatul de a purta luptele Domnului cu arme spirituale – în rugăciune, în post, în declararea Cuvântului lui Dumnezeu peste situații, oameni! Acesta nu este un război în plan natural, ci lupta trebuie purtată în domeniul spiritual, unde Biserica lui Isus Hristos are acces și are autoritate. Autoritățile statului pot acționa în domeniul natural, dar victoria se câștigă mai întâi în domeniul spiritual!

ACUM este vremea ridicării. Acum războiul este la porți – la porțile familiilor, la porțile națiunii (Jud 5:8). Este timpul ca Biserica să se ridice ca Debora în România (Jud 5:7-13). Să ne ridicăm ca niște părinți în România (Debora s-a ridicat ca o mamă în Israel!). Să ne rugăm ca România să se ridice ca o națiune de părinți, o națiune care își protejează și își iubește copiii!
• Declarăm că Biserica Domnului se ridică în mandatul de părinte spiritual!
• Să chemăm Numele Domnului peste copiii României și să proclamăm binecuvântarea din Numeri 6:24-27 peste ei.

• Să ne rugăm ca România să devină un GOSEN – un loc de adăpost pentru copii și pentru copiii Domnului, unde Isus, Lumina lumii domnește (Ex: 10:23) și plăgile Egiptului nu pătrund (Exod 8,9,10).

Continuăm rugăciunea: (vă îndem să vă uniți, în grupe de casă, în biserici, pentru ne ruga pentru copiii și tinerii țării, pentru Romania)
• Pentru copiii și tinerii României, cei pentru care poate nu se roagă prea mulți. Să ne rugăm ca vrăjmașul să nu-i mai poată atinge.
Ne pocăim de nepăsarea, egoismul, nevegherea noastră, a poporului Domnului din România. Ca popor al Domnului, să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării. Să ne rugăm ca Domnul să vindece țara (2 Cr. 7:14), prin puterea Sângelui Domnului Isus Hristos.
• Pentru trezirea părinților din această națiune – să fie plini de dragoste pentru copiii lor (oricât de săraci ar fi), să nu-și abandoneze copiii, să nu-i avorteze, să fie mult mai înțelepți și vigilenți, protejându-i și sfătuindu-i. Să ne rugăm ca Domnul să toarne o dragoste supranaturală pentru copii în inimile părinților și în inimile tuturor românilor.
Protecția Domnului peste copiii și tinerii țării, ca Domnul să fie scut și pavăză pentru ei. Să legăm puterile întunericului, în numele Domnului Isus Hristos (duhuri de violență, de ucidere, de respingere, de viol, de minciună, de jaf) și să le interzicem accesul în comunitățile noastre, în țara noastră. Să ne rugăm pentru oprirea violențelor, a abuzurilor din familii.
Destructurarea rețelelor de trafic de persoane (copii, de tinere), de droguri, pentru dezrădăcinarea acestui blestem de peste națiunea noastră, pentru scoaterea la lumină și anihilarea acestor mecanisme organizate de trafic, de sclavie, de crimă și tinerii noștri să nu mai fie de jaf. Să cerem ajutorul Domnului, să-L rugam să trimită oștile Sale de îngeri degrabă în ajutorul nostru ca națiune.
Autoritățile române implicate în lupta cu aceste rețele – înțelepciune, protecție, călăuzire, curaj, integritate, frică de Domnul, resurse
Legi drepte, favorabile copiilor și cetățenilor corecți în ce privește adopția, protecția populației, protecția socială, protecția copiilor.
Frică de Domnul în toată societatea noastră, pentru o trezire a conștiințelor în poporul român, o trezire a integrității, a curajului, a intoleranței față de rău, față de fărădelege.
Oprirea tentativei de legalizare a prostituției.
Un sistem național de educare și prevenire a copiilor, a tinerilor ca să evite capcanele traficanților de droguri, de persoane.
Sistemul de învățământ din România, pentru oprirea violențelor și agresiunilor verbale și fizice asupra copiilor.
Învățături nebiblice legate de identitatea sexuală a copiilor să NU poată pătrunde în învățământul din România. Să ne rugăm pentru cadrele didactice – să fie oameni cu frică de Domnul și cu dragoste curată față de copii.
Reformarea societății noastre – în toate sferele de activitate și mai ales ca flagelul corupției, al incompetenței, al trădării să fie nimicite din societatea românească. Să ne rugăm pentru reformarea sistemelor de protecție a cetățenilor, a copiilor, cu prețuirea vieții și a integrității ființei umane.
• Să ne rugăm ca Domnul să ridice oameni integri, competenți, cu înțelepciune de Sus, cu frică de Domnul, în conducerea țării noastre – la nivel administrativ, de siguranță a țării și populației, politic, economic, în toate sectoarele societății.
Autoritățile din România și clasa politică: dezrădăcinarea și anihilarea corupției, curățirea structurilor statului de oameni incompetenți, corupți, fără frică de Domnul, ca Domnul să-i cerceteze cu mare putere și să aducă o trezire a conștiințelor, a integrității în fiecare, ca oricine este corupt să fie schimbat de Domnul sau schimbat din funcție.
• E nevoie să venim în acord, dincolo de simpatii politice, să ne rugăm pentru autoritățile române, pentru înțelepciune supranaturală în situațiile neobișnuite care vor veni, pentru frică de Domnul, coerență și curaj în decizii, care să fie în acord cu principii de dreptate, integritate și loialitate față de țară și popor. Să ne rugăm pentru discernământ supranatural pentru conducătorii țării, ca ei să primească informații utile și corecte la timp și să știe ce decizii să ia. Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui.
• Să ne rugăm pentru viitorul Președinte al României, să fie persoana pregătită de Domnul pentru vremea care vine. Să ne rugăm pentru alegători – să fie călăuziți de Domnul – și cei din țară, și cei din diaspora. Să legăm duhurile de manipulare și influențele oculte, care încearcă să-i afecteze pe alegători. Să cerem protecția Domnului peste mintea și voința celor care vor vota.
România este într-o perioadă de vulnerabilitate crescută, cu clătinări și provocări puternice în interior, cu instabilitate crescută în jur, vor fi situații explozive la granițe. Să-L proclamăm pe Isus Hristos ca Domn și Rege al României, peste teritoriul și populația României! Să declarăm: România este închinată Domnului Isus Hristos! Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să proclamăm: Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în ROMÂNIA, în acest an! Să ne rugăm pentru împlinirea PROMISIUNILOR DOMNULUI pentru România. Să ne rugăm pentru trezirea în masă a românilor.
• Să ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României în interior și de jur împrejur, pentru SIGURANȚA ȚĂRII ȘI A LOCUITORILOR și anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României. Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, atacuri, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să ne rugăm pentru INTEGRITEATEA TERITORIALĂ a țării. Să facem fără putere și să oprim orice plan al celui rau de a fragmenta teritoriul și populația țării, de a stârni tensiuni interetnice, de a diviza teritoriul țării noastre și de a extinde influențele altor puteri asupra țării noastre! Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populație ei (Zaharia 2:5). Să proclamăm pacea Lui – SHALOM – peste țară și populație.
• Să declarăm prin rugăciune că ÎNCHIDEM PORȚILE ROMÂNIEI în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României, la granițele țării și în interiorul țării. Domnul să ne apere!
• Să ne rugăm pentru alianțele și structurile internaționale în care România este parte (NATO, UE), pentru ALINIEREA ROMÂNIEI după planurile Domnului pentru națiunea noastră. Ne rugăm pentru alinierea corectă, dupa voia lui Dumnezeu, în relația ROMÂNIA- ISRAEL, ca România să stea de partea Israelului și să-și mute ambasada la Ierusalim. Orice deviere/ deturnare a alinierii țării noastre să fie corectată.
• Să ne rugăm pentru favoarea și protecția Domnului peste România în aceste vremuri așa de complicate și periculoase, pentru VERTICALITATE în decizii în contextul relațiilor internaționale – SUA, UE, NATO, decizii bune pentru populația României și pentru interesele statului național unitar român.
• Să ne rugăm pentru Parlament, Guvern, pentru Președinte, pentru serviciile de informații, pentru cei implicați în apărarea țării și a populației, pentru cei care administrează resursele țării: (finante, terenuri agricole, bogății naturale-păduri, ape, zăcăminte) – înțelepciune, integritate, loialitate față de țara și popor, frică de Domnul.
• Ne rugam pentru siguranța energetică a țării, pentru căi ferate și autostrazi strategice – să fie făcute urgent, pentru protecția aeroporturilor, a barajelor, a podurilor strategice.
Protecția populației și a țării de epidemii și dezastre naturale (cutremure, radiații, inundații, furtuni violente, incendii). Să cerem protecția și binecuvântarea Domnului peste terenurile, apele și zăcămintele țării, să fie resurse în țară. Să ne rugăm în baza Ps. 91.

3. Israel

Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației – este o amenințare în creștere din toate părțile împotriva Israelului. Să ne rugăm pentru pacea și integritatea Ierusalimului. Vor avea alegeri în 17 septembrie. Să ne rugăm pentru viitorul guvern si prim ministru!

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!
Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *