Relația noastră cu Israelul | de Mirela Pețan

În 14 mai 1948 lua naștere statul Israel. Da, se poate naște o țară într-o zi (Isaia 66:8), pentru că aceasta a fost voia Domnului exprimată prin profețiile biblice care se împlinesc sub ochii noștri.

Dumnezeu a hotărat ca poporul pe care și L-a ales (Deuteronom 29:12-15) să locuiască în Țara Promisă din nou, sub forma statului modern Israel. Dupa distrugerea Ierusalimului, acum 2000 de ani, evreii au fost risipiți în lumea întreagă din pricina neascultării de Legile Domnului. (Deuteronom 28:63-65) Dar neascultarea lor a deschis poarta mântuirii pentru neamuri (Romani 11: 11-12).

Perioada risipirii lor în lume se încheie, prin nașterea Israelului și întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel.

Este un semn major al revenirii Domnului: smochinul care prinde viață din nou (Matei 24:32-33), restaurarea Israelului ca țară (Ezra 36:8-10) care înfrunzește (Ezra 36:36), anunțând vara – sezonul Marelui Seceriș.

Scopul final este pregătirea scenei pentru revenirea în glorie a lui Hristos, care Se va întoarce ca Domn Atotputernic în Ierusalim (Zaharia 8:3, Faptele Apostolilor 1:10-12), la ai Săi, care Îl vor recunoaște ca Cel pe care L-au străpuns (Zaharia 12:10, Apocalipsa 1:7), și tot Israelul va fi mântuit (Romani 11: 25-28)!

Ierusalimul are o semnificație uriașă în planul împlinirii profețiilor biblice, pentru că în Ierusalimul de Est se afla Muntele Templului, Sionul, locul ales de Dumnezeu în care au fost ridicate primul și al doilea Templu. Muntele Templului este de fapt muntele Moria (2 Cronici 3:1), unde Avraam a trecut testul ascultării și credinței în Dumnezeu, gata să-și jertfească fiul promisiunii, pe Isaac, ca o prefigurare a jertfei Fiului lui Dumnezeu. Este muntele unde Mielul lui Dumnezeu S-a dat jertfă pentru noi ca să ne împace cu Tatăl. Și tot în Ierusalimul de Est se găsește și Muntele Măslinilor, cel de pe care Domnul Isus S-a înălțat la Cer și unde VA REVENI (Faptele Apostolilor 1:11) ca să domnească pe PĂMÂNT, instituind Împărăția de 1000 de ani!

Ierusalimul este acum ca o cetate dintr-o bucată (Psalmi 122:3) – este reîntregit. Ierusalimul trebuie să fie întreg, sub autoritate israeliană, ca Isus să poată reveni; El revine la ai Săi, în orașul Său. Acest teritoriu nu putea fi sub o altă autoritate politică și mai ales spirituală.

DE CE SĂ NE RUGĂM PENTRU ISRAEL?

Știind ce spune Scriptura despre vremurile din urmă, trebuie să fim ca fiii lui Isahar (1 Cronici 12:32): ei nu doar că înțelegeau vremurile, dar și știau ce TREBUIA să facă poporul. Așa și noi, creștinii, TREBUIE să înțelegem vremurile și să știm ce să facem! Pentru noi, creștinii, este esențial să ne aliniem la planul lui Dumnezeu cu Israelul, să iubim ce iubește El, să binecuvântăm ce a ales El (Geneza 13:3).

Israelul este ceasornicul lui Dumnezeu pentru omenire, este scena care se pregătește pentru revenirea Domnului Isus Hristos. De aceea TREBUIE să fim foarte atenți la ce se întâmplă în Israel.

CUM SĂ NE RUGĂM?

Națiunile vor fi tot mai împotrivitoare Israelului. Ierusalimul devine un punct tot mai fierbinte pe harta lumii (Zaharia 12:3). Lupta spirituală este uriașă, pentru că ce-a de-A Doua Venire a Domnului este foarte aproape. Cel rău știe că mai are puțină vreme și încearcă din răsputeri să o întârzie, folosind oameni care n-au revelația Scripturii, stârnind națiunile împotriva Israelului. Aceste încercări satanice vor duce la declanșarea războiului din Ezechiel 38 și 39, culminând cu bătălia de la Armaghedon. Deja națiunile care vor fi implicate (Rusia, Turcia, Iran, țări arabe…), sunt poziționate în acest sens. E o chestiune de timp până la declanșarea acestuia.

Fereastra de har, care este încă deschisă, trebuie folosită la maxim pentru răspândirea Evangheliei! Ca Biserică a Domnului din România care înțelegem Cuvântul Domnului, suntem chemați să ne rugăm pentru evrei, să-i binecuvântam, să-i iubim. Să ne rugăm:

1. Ca Domnul să ne ierte, pe noi și părinții noștri, de toate crimele și persecuțiile comise împotriva evreilor pe teritoriul României (Daniel 9:15-19).

2. Să ne rugăm ca nici o formă de antisemitism (ură împotriva evreilor) și antisionism (ură împotriva Israelului) să nu-și poată ridica capul în România.

3. Să ne pocăim pentru forme de teologie a înlocuirii care au patruns în Biserică (aceasta teologie spune ca Dumnezeu i-a abandonat pe evrei și i-a ales pe creștini, care înlocuiesc poporul ales – evreii. Este o mare eroare, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, și toată Scriptura arată clar credincioșia Lui față de poporul ales evreu și față de Israel. Iar creștinii au locul lor în planul lui Dumnezeu pentru omenire).

4. Să ne rugăm pentru revelație pentru noi, creștinii, să fim ca fiii lui Isahar, să întelegem ce se întâmplă din perspectivă biblică și să susținem Israelul prin rugăciuni fierbinți! (Isaia 62:6-7)

5. Să ne rugăm ca România să fie un sprijin pentru Israel, ca autoritățile României să actioneze favorabil Israelului, în relațiile directe și în cadrul organismelor internationale. Să ne rugăm ca țara noastră să fie o națiune „oaie”. (Matei 25:32-40)

6. Să ne rugăm pentru mântuirea evreilor, ca vălul de pe ochii lor să fie depărtat și să-L recunoască pe Isus ca Mesia pe care-L asteaptă.

7. Să ne rugăm pentru evreii din Europa și din lume, să poata să emigreze rapid în Israel.

8. Să ne rugăm pentru Israel, pentru protecția țării, a populației, pentru conducătorii lor.

9. Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului (Psalmi 122:6), ca acest oraș să nu fie divizat, ca Israelul să nu fie divizat, și toate planurile de divizare și anihilare a Israelului să fie făcute fără putere.

Ce este scris în Cuvânt se va împlini. Să continuăm să ne rugăm pentru timpul Domnului în desfășurarea evenimentelor legate de Israel.

Articolul a fost publicat și în revista Alfa Omega TV Magazin (anul 13, nr. II), din martie-aprilie 2023, cu tema „Relații-restaurări-restituiri”. Mai multe despre revistă și despre cum te poți abona: https://alfaomega.tv/revista

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *